Ärzte für Covid Ethics

Hippokratischer Eid.
Original in griechischer Sprache


Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε.

Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.

Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.

Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.

Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε.

Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.

Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.

Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. Παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.“

HippocraticOath
Hippokratischer Eid auf einem byzantinischen Manuskript des 12. Jahrhunderts
Quelle


Übersetzung:

„Ich schwöre, Apollon den Arzt und Asklepios und Hygieia und Panakeia und alle Götter und Göttinnen zu Zeugen anrufend, dass ich nach bestem Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Verpflichtung erfüllen werde:

den, der mich diese Kunst lehrte, meinen Eltern gleich zu achten, mit ihm den Lebensunterhalt zu teilen und ihn, wenn er Not leidet, mitzuversorgen;

seine Nachkommen meinen Brüdern gleichzustellen und, wenn sie es wünschen, sie diese Kunst zu lehren ohne Entgelt und ohne Vertrag;

Ratschlag und Vorlesung und alle übrige Belehrung meinen und meines Lehrers Söhnen mitzuteilen, wie auch den Schülern, die nach ärztlichem Brauch durch den Vertrag gebunden und durch den Eid verpflichtet sind, sonst aber niemandem.

Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil; ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht.

Ich werde niemandem, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Auch werde ich nie einer Frau ein Abtreibungsmittel geben. Heilig und rein werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren.

Auch werde ich den Blasenstein nicht operieren, sondern es denen überlassen, deren Gewerbe dies ist.

Welche Häuser ich betreten werde, ich will zu Nutz und Frommen der Kranken eintreten, mich enthalten jedes willkürlichen Unrechtes und jeder anderen Schädigung, auch aller Werke der Wollust an den Leibern von Frauen und Männern, Freien und Sklaven.

Was ich bei der Behandlung sehe oder höre oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein Geheimnis betrachten.

Wenn ich nun diesen Eid erfülle und nicht verletze, möge mir im Leben und in der Kunst Erfolg zuteil werden und Ruhm bei allen Menschen bis in ewige Zeiten; wenn ich ihn übertrete und meineidig werde, das Gegenteil.“

Das ärztliche Gelöbnis

Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.

Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein.

Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren.

Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.

Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten.

Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus wahren.

Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben.

Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern.

Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen.

Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen.

Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können.

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.

Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.


Der Nürnberger Kodex

Die freiwillige Zustimmung des menschlichen Subjekts ist unbedingt erforderlich.

Dies bedeutet, dass die betroffene Person die Rechtsfähigkeit haben sollte, eine Einwilligung zu erteilen sollte so gelegen sein, dass sie freie Entscheidungsfreiheit ausüben können, ohne dass ein Element von Gewalt, Betrug, Täuschung, Zwang, Übererfüllung oder einer anderen hintergründigen Form von Zwang oder Zwang eingreift;

und sollte über ausreichende Kenntnisse und ein ausreichendes Verständnis der Elemente des betreffenden Themas verfügen, um eine verständnisvolle und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können.

Dieses letztere Element erfordert, dass ihm vor der Annahme einer positiven Entscheidung durch den Versuchspersonen Art, Dauer und Zweck des Versuchs bekannt gemacht werden;

die Methode und die Mittel, mit denen es durchgeführt werden soll;

alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, die vernünftigerweise zu erwarten sind;

und die Auswirkungen auf seine Gesundheit oder Person, was möglicherweise von seiner Teilnahme am Experiment herrührt.

Die Pflicht und Verantwortung für die Feststellung der Qualität der Einwilligung liegt bei jeder Person, die das Experiment initiiert, leitet oder daran teilnimmt.

Es ist eine persönliche Pflicht und Verantwortung, die nicht ungestraft an einen anderen delegiert werden darf.

Das Experiment sollte so beschaffen sein, dass fruchtbare Ergebnisse für das Wohl der Gesellschaft erzielt werden, die mit anderen Methoden oder Studienmitteln nicht heilbar sind und nicht zufällig und unnötig sind.

Das Experiment sollte so konzipiert sein und auf den Ergebnissen von Tierversuchen und der Kenntnis des natürlichen Krankheitsverlaufs oder eines anderen untersuchten Problems beruhen, dass die erwarteten Ergebnisse die Durchführung des Experiments rechtfertigen.

Das Experiment sollte so durchgeführt werden, dass unnötige körperliche und geistige Leiden und Verletzungen vermieden werden.

Es sollte kein Experiment durchgeführt werden, bei dem a priori Grund zu der Annahme besteht, dass Tod oder Behinderung eintreten werden. außer vielleicht in jenen Experimenten, in denen die experimentellen Ärzte auch als Subjekte dienen.

Der Grad des Risikos sollte niemals den Grad überschreiten, der durch die humanitäre Bedeutung des durch das Experiment zu lösenden Problems bestimmt wird.

Es sollten geeignete Vorbereitungen getroffen und angemessene Einrichtungen bereitgestellt werden, um die Versuchsperson vor selbst entfernten Möglichkeiten von Verletzungen, Behinderungen oder Todesfällen zu schützen.

Das Experiment sollte nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. Das höchste Maß an Geschick und Sorgfalt sollte in allen Phasen des Experiments derjenigen erforderlich sein, die das Experiment durchführen oder daran teilnehmen.

Im Verlauf des Experiments sollte es dem menschlichen Probanden freigestellt sein, das Experiment zu beenden, wenn er den physischen oder mentalen Zustand erreicht hat, in dem eine Fortsetzung des Experiments für ihn unmöglich schien.

Im Verlauf des Experiments muss der verantwortliche Wissenschaftler bereit sein, das Experiment jederzeit zu beenden, wenn er wahrscheinlich Grund zur Annahme hat, dass in Ausübung des guten Glaubens, der überlegenen Fähigkeiten und des von ihm geforderten sorgfältigen Urteils eine Fortsetzung erforderlich ist des Versuchs führt wahrscheinlich zu Verletzungen, Behinderungen oder zum Tod des Versuchspersonen.

["Prozesse gegen Kriegsverbrecher vor den Nürnberger Militärgerichten nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 10", Bd. 2, S. 181-182. Washington, DC: Druckerei der US-Regierung, 1949.] ∞ Quelle


2021

Ärzte für Covid Ethics

[ -> Hinter dem Link ist der Einstieg des Briefwechsels sichtbar. Es sei angeraten, sollte wer der englischen Sprache nicht mächtig sein, den Link zu kopieren und in translate.google.de einzusetzen.

1. Linker Kasten den Link einsetzen (Sprache erkennen)
2. rechter Kasten auf deutsche Sprache einstellen, kurz warten.

Der Text hinter dem eingesetzten Link wird automatisch übersetzt. <- ]


Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen, diesen recht umfangreichen Beitrag zu lesen, und in stiller Stunde werden Sie das Gelesene durchdenken.

Es gibt Menschen, welche sich für Sie, und die Ihrigen Angehörigen einsetzen. Seien es Ärzte, wie die weltweit sich zusammen geschlossenen Ärzte für Covid Ethics oder wie in Deutschland das KRiSta, ein Netzwerk Kritischer Richter und Staatsanwälte ect

Die beiden hier Erwähnten sind nur ein Bruchteil von vielen Zusammenschlüßen innerhalb, und außerhalb der Europäischen Union

Sie erkennen, Sie sind nicht _alleine_ , wenn es um diverse Fragen um Staat oder Medizin innerhalb dieser
Pandemie geht.

Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich, folgen Sie den Schutzmaßnahmen,
bis zum nächsten Vorbeilesen hier bei uns von Ihnen

hi* Hut lupf


WHO, GAVI , G6 und ?Rettung naht!

Impfschäden durch das Vakzine von Astra Zeneca häufen sich weltweit. Dem Druck der WHO konnte sich der Vakzinchiphersteller Microsoft langfristig nicht mehr entziehen.
Nun will Microsoft endlich ein neues Update in seine Chips implantieren.


Rotmond. AS. Nach zähen und langwierigen Verhandlungen zwischen Bill Gates, dem Microsoft Gründer und Vorstand der Bill und Melinda Gates Stiftung, und der Weltgesundheitsorganisation mit ihrem Hauptsitz in Genf, konnten sich die beiden Parteien im Streit um das Vakzine aussergerichtlich einigen.

Gates räumte Fehler bei der Herstellung der Chips, die im umstrittenen Impfstoff Astra Zeneca implementiert sind, ein. Es soll sich laut seiner IT-Spezialisten beim Herstellungsprozess der Nanochips ein Bug eingeschlichen haben. Auf die Frage warum Microsoft so lange keine Warnung an die WHO weiter gegeben habe, damit Impfungen zumindest kurzfristig eingestellt werden könnten, antwortete er, dass er davon ausgegangen wäre, dass sich der Bug durch die eingebaute KI von selbst reparieren würde.

Nachdem sich die letzten Monate die Impfschäden bei der Bevölkerung durch das Vakzine Astra Zeneca gehäuft hatten, untersuchten weltweit Forscher die möglichen Ursachen.

Da die Staatsanwaltschaften der nationalen Regierungen Obduktionen der Verstorbenen verweigerten, wurde die Arbeit der Institute auf eine harte Probe gestellt. Im April 2021, ein Jahr nach dem Impfstart, wandten sich die Forscher mit ihren erschreckenden Ergebnissen in einem ∞
offenen Brief an ihre Regierungen sowie an die Weltgesundheitsorganisation.

Laut einer von heute Morgen veröffentlichten Pressemeldung könne die neue Generation von Mikroprozessoren sämtliche Schäden bei einer Impfung ausschliessen, so Gates. Zusätzlich sollen sich schon geimpfte Menschen zeitnahe an ihre Impfzentren wenden, damit ein Software Update bei ihnen durchgeführt werden kann.

Hierzu sollen die entsprechenden zuständigen Stellen der jeweiligen Staaten darauf achten, dass die Zentren in der Nähe eines funktionstüchtigen 6G-Mobilfunknetzes aufgebaut sind. Denn nur so könne aus dem Hauptwerk in Redmond, USA, von Microsoft ein weltweites reibungsloses Update ermöglicht werden.

Die Updates könnten automatisch in den im Vakzine Astra Zeneca vorhandenen Chip eingespielt werden und der weitere Impfbetrieb würde hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

Bill Gates weist ausdrücklich darauf hin, dass die Sicherheit der ∞
Überlebenden trotz Langzeitschäden an Nerven und Psyche zu keinem Zeitpunkt akut gefährdet war. Hinsichtlich der nach einer Impfung Verstorbenen erklärt er, dass Microsoft derzeit mit allen Kräften an einer technischen Möglichkeit für eine Wiederauferstehung mit Hilfe von KI arbeiten würde.

Ein Sprecher der WHO kündigte eine umfassende Überwachung der nun zu erwartenden Updates aus dem Hause Microsoft an und will in diesem Zusammenhang ihre Zusammenarbeit mit der ∞
GAVI, der weltweit agierenden Vakzine Allianz, noch mehr vertiefen.

Die Weltregierung würde von der Güteabteilung der WHO ständig über den neuesten Stand der Entwicklung informiert, so der Sprecher weiter in seinen Ausführungen vor internationalen Pressevertretern. Am nächsten Donnerstag sei ein kurzfristiges Treffen der aller Regierungsvertreter geplant.

rueckschau_vorschau_satire2021
-Symbolbild-


Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Inhalt des Textes unter die Rubrik Satire fällt.


Geplante Hungersnot?Geplante Hungersnot?


Wenn der Textinhalt analysiert werden kann von der interessierten Leserschaft, so steht in der folgenden Meldung, mit der wir uns heute hier beschäftigen werden, nichts anderes drin, dass diverse Konzerne den Virus dazu benutzen ihre Preise der allgemeinen Güter erhöhen zu können. Es wird, wie aus dem Text zu lesen ist, mit den Argumenten
Corona-Massnahmen und Lieferketten untermauert.

Heisst: Regierungen und Konzerne arbeiten Hand in Hand.

Kann das sein oder gibt es mehr?


Wer ist heute noch fähig einen Text lesen zu können?
Das wissen Obrigkeiten und Medien schon und können dem Bürger unterschieben, was sie wollen - und die Bürger schlucken es auch noch!

Na, nicht alle.
Wir sind auch noch da!


Zitatbeginn:
Denn die Regierungen nehmen die neuen Corona-Varianten zum Anlass, um die Corona-Maßnahmen dahingehend zu beschränken, dass die Nahrungsmittel-Lieferketten gestört werden.
Zitatende

Hä? Das muss ich noch einmal langsam durch die Hirnwindungen rieseln lassen!

Für ein strukturierteres Bild brauche ich Klarheit über die einzelne Ablaufpunkte. Es gab rückblickend bei dieser Pandemie eine Abstufung bei den Massnahmen.

Auftritt des Virus -> es folgten Reaktionen der Regierungen mit der Argumentation das Virus aufhalten zu wollen, dazu zählten (mit Blick auf DE, Österreich) der erste Lockdown, Ausgangssperre, Geschäftsschliessungen usw.)

Die
2. Welle wurde mit härteren Vorgehensweisen seitens des Staates angepackt und jetzt stecken wir in der so genannten dritten Welle.

Wenn ich den Satz aus dem Artikel, den ich aus dem Text kopiert habe, richtig lese, werden die unterschiedlichen Varianten vom Covidischen Virus als Argumentation gegenüber den Menschen benutzt damit die politischen Massnahmen (Lockdown, Verbot für Beschäftigungen, Kurzarbeit usw.) verschärft werden können.

Somit im Anschluss die Lieferketten unterbrochen werden können.


Zitatbeginn:
So sieht beispielsweise der Deutsche Fruchthandelsverband die Versorgung mit Obst und Gemüse aus dem Ausland gefährdet. Grund sei die Verschärfung der Corona-Einreise-Verordnung durch die Bundesregierung […]
Zitatende

Hatten die Damen und Herren Schreiberlinge nicht in den Öffentlichen Rechtlichen Medien mitgeteilt, dass der Laster mit dem Gemüse ohne Probleme durch brettern kann? Scheint nach dieser Information doch nicht so zu sein.

Zitatbeginn:
Wir müssen davon ausgehen, dass der Lockdown verschärft wird. Doch eine Verschärfung des Lockdowns könnte unter bestimmten Umständen die Lieferketten massiv einschränken, was das Nahrungsmittelangebot verknappen lassen würde. Im Zusammenspiel mit einem Cyber-Angriff hätte dies besonders zerstörerische und gefährliche Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit [...]
Zitatende

... gehen davon aus …
... es könnte …
... wenn gewisse Dinge eintreffen …


... und was hat das eine, Lockdown und der Warenlieferstop mit einem Cyber-Angriff zu tun? Was wissen
sie, was ich nicht weiss?

Doch, wir wissen es schon seit Monaten. Wurde publiziert.
Stichwort:Event 201 Eine Simulation mit einer imaginären Pandemie. Veranstaltet von einer John Hopkins Universität.

Zitatbeginn:
Falls der FFPI tatsächlich astronomische Höhen erreichen sollte, wären sozialen Unruhen und politische Umstürze die Folge. Schließlich werden im Verlauf der aktuellen Krise nicht nur die Nahrungsmittelpreise steigen, sondern die Kaufkraft der Menschen wird auch zurückgehen.
Zitatende

Mit anderen Worten es
wird eine Inflation geben, damit die Wirtschaft sich nach dem Crash wieder erholen kann und somit wären die Geldtäschchen der Konzerne wieder gefüllt. Logisch. Denn wenn wir auf die letzten Monate schauen hat die Wirtschaft langsam aber sicher den Geist aufgegeben. Die Märkte waren satt, denn niemand braucht 100 Kühlschränke in der Küche. Geschäfte durften nicht mehr öffnen, die Inhaber röcheln ihren letzten Atemzug. Die Insolvenzen brauchen nicht angemeldet werden, sonst würde das ganze Ausmass der wirtschaftlichen Situation schon jetzt erkennbar.

Die ziehen die Gürtel von uns enger, bis aus den roten Köpfen die Augen heraus quellen. Die kleinen Leute bleiben bei diesem Szenario auf der Strecke, so wie es immer war.

Das zeigt die Geschichte uns.
Oder habt Ihr schon einmal einen König hungern sehen,
wenn das Volk darbte?


Zitatbeginn:
[…]
sondern auch durch Spekulanten, die die Nahrungsmittelpreise künstlich hochtreiben [...]
Zitatende

Wer hätte das gedacht?
Früher haben die Leute gesagt:
Geld heiratet Geld, Blut zu Blut!
Scheint heute auch noch zuzutreffen.


Zitatbeginn:
Wenn die wirtschaftliche Instabilität durch politische Adhoc-Corona-Maßnahmen weiter verschärft werden sollte, könnte es zum totalen Zusammenbruch der Lieferketten kommen, was zur Knappheit von Nahrungsmitteln und anderen Gütern führen würde.
Zitatende

Regierungen fördern heute schon Unternehmen, die der neuen Richtung folgen:

Lokal produzieren und nachhaltig produzieren - im Neusprech in den Medien nachzulesen. Ohne dass irgendwer versteht um was es im Grunde geht. Die bereiten uns auf etwas Eiskaltes vor!

Mit anderen Worten: Baut Kartoffel an, haltet Vorräte bereit, stellt ein paar Benzinkanister in den Keller. Oder so. Damit hat man zumindest psychologisch einen kleinen festen Halt, wenn es bemerkt wird im Alltag, was da abgehen wird.

Es gab einmal vor Jahren (so um 2015 herum) in einem Forum einen User, der schrieb in einem Thema innerhalb der Area Politik mit. Dieser User äusserte, dass es sein kann, dass es mittel- bzw. langfristig zu einer Lebensmittelknappheit führen kann. Die anderen User hatten den Schreiber damals nicht ernst genommen. Im Gegenteil. Die sind wie eine Meute blutrünstiger Hunde auf den los.

Den Usern von damals viel Spass vorm leeren Kühlschrank!


Zitatbeginn:
Falls es zu logistischen Problemen kommen sollte, müssten auch Bundeswehrflugzeuge eingesetzt werden, um Lebensmittel von einer Stadt in die andere zu fliegen. Die Autobahnen in Deutschland sind so gebaut, dass sie auch als Landebahnen genutzt werden können. Zudem müssten Bund und Länder Anreize für die Anwerbung freiwilliger Helfer schaffen.
Zitatende

Die
logistischen Probleme sind schlicht auf Treibstoffmangel zurück zu führen. Nette Wortformulierungsverpackung. Wie sie diese Situation verklausuliert erwähnen. Das können sie. "Logistische Probleme" - anstatt:

wir hätten zwar Treibstoff, aber um Euch allen mal zu zeigen, wer der Herr im Haus ist, lassen wir den offiziell ausgehen. Aus diesem Grund können keine Laster mehr in den Einkaufsladen fahren. Ätschibätschi!

Kann das die von den Politikern so hoch gepriesene
Transformation der Gesellschaft sein?


"Meinen" sie das mit dem ganzen Hokuspokus, was sie momentan veranstalten? Denn, je schlechter es einem Volk geht, desto mehr schreien sie selbst nach "Befreiung" aus der Situation. In diesem Zuge erinnere ich an einen Artikel im Blog hier, der den Einsatz der Bundeswehr im Innern erwähnte.

Meine Zitate in diesem Artikel stammen von ∞ 
hier -
und ∞ 
hier und ∞ hier sind weitere Links, wer noch mehr wissen wollte über die zukünftigen hungrige Zeiten.

renartaender2021
- ein ausgefallener Zahn auf Steinen liegend,
die Silberanteile in sich tragen -
Modellexperiment
Kein Experiment
dafür ein Modell


tweetfries2021oeffnungsaarlandminipraesihans
- Sicherheitsscreenshot, modeliert -


Zur Kenntnis nehmen. Weitergehen!

Spahn und die WHO

Es gibt einen Artikel in englischer Sprache, den wir hier versucht haben in die deutsche Sprache zu übersetzen. Der Text ist recht lang, aber sehr informativ.

Germany's Minister of Health Jens Spahn attends a press conference, at the World Health Organization (WHO) headquarters in Geneva, Switzerland
Thursday, June 25, 2020.
Autor: Salvatore di Nolfi


GENF - Top-Verbündete der USA haben am Mittwoch den geplanten Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation angeprangert. Der italienische Gesundheitsminister nannte ihn "falsch" und ein politischer Verbündeter der deutschen Bundeskanzlerin warnte, dass der Rückzug mehr Platz auf der Weltbühne schaffen könnte für China.

Der US-Außenminister Mike Pompeo hat unterdessen die monatelange Kritik der Trump-Regierung an der Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten verschärft. Die USA, die wegen ihres Umgangs mit dem Coronavirus kritisiert werden, führen die Welt in bestätigten Fällen und Todesfällen an, eine Situation, die Präsident Donald Trump China vorzuwerfen versucht hat.

In seinen Kommentaren wiederholte Pompeo die angeblichen Fehler der WHO bei der Reaktion auf das Auftreten des Virus in der chinesischen Stadt Wuhan im Dezember und beschuldigte die Behörde, "eine lange Geschichte der Korruption und Politisierung" im Umgang mit anderen Krankheiten zu haben.

Die neuen Breitseiten schienen darauf ausgerichtet zu sein, die Aufmerksamkeit während eines Präsidentschaftswahljahres auf die Mängel der WHO und Chinas zu Beginn der Pandemie zu lenken, die seitdem mehr als 12 Millionen bestätigte Fälle und eine Zahl von 545.800 Todesopfern erreicht hat.

"Es liegt ein echter Fokus auf den Misserfolgen in der Umgebung von Wuhan und der grundsätzlichen Unfähigkeit der WHO, ihre grundlegende Kernaufgabe der Verhinderung einer globalen Ausbreitung einer Pandemie zu erfüllen", sagte Pompeo.

Die Vereinten Nationen und das US-Außenministerium gaben am Dienstag bekannt, dass Washington eine formelle Mitteilung eingereicht hat, dass die USA innerhalb eines Jahres aus der WHO austreten werden.

Die Mitteilung machte das Gelübde von Präsident Donald Trump im Mai gut, die Teilnahme der USA an der WHO wegen angeblicher Fehltritte und
Kowtowing (? hier ist uns keine geeignete Übersetzung bekannt) nach China zu beenden.

Trumps mutmaßlicher Gegner bei den Wahlen im November, der frühere Vizepräsident Joe Biden, hat geschworen, die Entscheidung des Austrittes an seinem ersten Tag im Amt aufzuheben, falls er gewählt wird.

Die WHO unterstreicht die beispiellose Natur des geplanten US-Ausstiegs und hat in ihrer Verfassung keine Sprache darüber, wie ein Land austreten könnte:

Die Regierung ist größtenteils an die US-Gesetzgebung gebunden, die eine einjährige Kündigungsfrist und die vollständige Zahlung etwaiger Zahlungsrückstände vorsieht.

"Wir werden es richtig machen, aber wie der Präsident sehr deutlich gemacht hat, werden wir keine Organisation sein, die historisch inkompetent war und ihre grundlegende Funktion nicht erfüllt hat", sagte Pompeo.

Es gab viele Fragen darüber, wie schnell sich die USA von einer Organisation zurückziehen könnten, die sie über Jahrzehnte hinweg mit Finanzmitteln und Fachwissen zu globalen Gesundheitsfragen aufgebaut haben, die so vielfältig sind wie der Kampf gegen Polio und Pocken gegen Tabakkonsum, Fettleibigkeit und Zuckerkonsum.

Der jüngste Schritt der Trump-Regierung zur Selbstisolierung - nach dem Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen, der Menschenrechtsorganisation der Vereinigten Staaten und anderen internationalen Institutionen - musste die WHO durch den Verlust von US-Geldern und medizinischem Know-how beeinträchtigen.

Experten sagten. Kritiker bestehen darauf, dass sich der Rückzug auch negativ auf die USA auswirken wird, da sie bei einigen der weltweit führenden Gespräche im Gesundheitswesen sowohl eine Stimme als auch ein Ohr verlieren.

WHO-Beamte haben sich geweigert, zu dem Rückzug Stellung zu nehmen, und erklärt, sie hätten keine direkte formelle US-Benachrichtigung erhalten.

Sie schlugen zuvor vor, dass der Verlust von amerikanischem Fachwissen, beispielsweise von den US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, genauso viel schaden würde, wenn nicht mehr als der Verlust von Geldern durch den Hauptverantwortlichen der Agentur.

Die USA stellen der WHO mehr als 450 Millionen US-Dollar pro Jahr zur Verfügung und schulden derzeit rund 200 Millionen US-Dollar an aktuellen und früheren Gebühren.

Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza bezeichnete Trumps Rückzugsentscheidung als "ernst und falsch". "Die Gesundheitskrise hat gezeigt, dass wir eine reformierte und stärkere WHO brauchen, keine schwächere", sagte er.

Italien war das einstige Epizentrum der Pandemie im Westen und stützte sich stark auf die Leitlinien der WHO, da es darum kämpfte, das Virus einzudämmen und COVID-19-Patienten zu behandeln.

Sein deutscher Amtskollege Jens Spahn erklärte auf Twitter einen „Rückschlag für die internationale Zusammenarbeit“ und schrieb, dass zur Bekämpfung von Pandemien mehr globale Zusammenarbeit erforderlich sei, nicht weniger.

"Die europäischen Staaten werden # WHO-Reformen einleiten", twitterte Spahn. Die spanische Außenministerin Arancha González Laya sagte, die WHO brauche "mehr Autonomie" und die Welt brauche mehr Zusammenarbeit, um sich auf zukünftige Pandemien vorzubereiten.

"Was wir heute brauchen, ist mehr Multilateralismus und weniger nationale Souveränität als Garantie für den Schutz unserer Bürger, auch wenn dies bedeutet, dass wir gegen das verstoßen, was andere in anderen Teilen der Welt gesagt haben", sagte González Laya gegenüber Reportern. "Lassen wir uns nicht von Sirenenliedern mitreißen."

Jürgen Hardt, ein außenpolitischer Sprecher der Mitte-Rechts-Koalition von Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagte, dass der Rückzug der USA den strategischen Interessen Amerikas und des Westens schadet, ebenso wie China, ein wichtiger WHO-Mitgliedstaat, eine größere Rolle in internationalen Institutionen spielt.

"Als bisher größter Beitragszahler hinterlassen die USA ein großes Vakuum", sagte Hardt. „Es ist absehbar, dass vor allem China versuchen wird, dieses Vakuum selbst zu füllen.
Th

Mir sind ein paar Textabschnitte in dem Artikel aufgefallen:

[...] Es gab viele Fragen darüber, wie schnell sich die USA von einer Organisation zurückziehen könnten, die sie über Jahrzehnte hinweg mit Finanzmitteln und Fachwissen zu globalen Gesundheitsfragen aufgebaut haben, die so vielfältig sind wie der Kampf gegen Polio und Pocken gegen Tabakkonsum, Fettleibigkeit und Zuckerkonsum. [...]

Die Organisation für die Welt Gesundheit, die auf dieser Erde für jedes Land zuständig ist, wurde von den USA aufgebaut.

Die Fragen, die sich mir in diesem Zusammenhang stellen:

- Warum wurde eine Organisation aufgebaut, die jeden Erdling gesundheitlich betreuen will?

- Warum hat die USA diese private Organisation aufgebaut?

- Welches Ziel hat die Regierung mit dieser Organisation?

- Was bedeutet dieses Ziel für mich als Nichtamerikanski?

- Ist die weltliche Gesundheit von einer privaten Organisation abhängig?

- Wer hat die Mitglieder dieser Organisation gewählt?

- Können wir als Wählerschaft überhaupt Mitglieder dort wählen?

- Wenn nein, warum ist das uns verwehrt?

- Wenn Amerika diese Organisation aufgebaut hat, so kann sie doch mit dem Projekt machen was sie will. Warum wird die Regierung kritisiert, wenn sie aus ihrer eigenen Orga austreten will?

Da wir im Zeitalter des Kapitalismus leben, ist das bestimmt kein gemeinnütziger Verein. Diese WHO. So ähnlich wie der Kegelclub in Hintertupfern, der von seinen Mitgliedsbeiträgen eine jährliche Grillparty wirft und als Verein laut Gesetz keine Gewinne erzielen darf.


[...] musste die WHO durch den Verlust von US-Geldern und medizinischem Know-how beeinträchtigen. [...]

Klar, diese Orga hat auch richtig gut bezahlte Mitarbeiter, da könnte der (US)Staat die Sozialhilfe für jeden Bürger locker erhöhen. Es ging den Bürgern dort mit mehr staatlicher Unterstützung wesentlich besser als heute.

[...] "Die europäischen Staaten werden # WHO-Reformen einleiten", twitterte Spahn. [...]

Wie sehen diese Reformen aus und warum hat ein Herr Spahn die Gewissheit, dass europäische Staaten das dürften? Die Einleitung der Reformen.

[...] Die spanische Außenministerin Arancha González Laya sagte, die WHO brauche "mehr Autonomie" und die Welt brauche mehr Zusammenarbeit, um sich auf zukünftige Pandemien vorzubereiten. [...]

Mehr Autonomie einer privaten Organisation, die weltweit agiert. Welche Eingriffe in unser Leben sollen das sein?

Ausserdem wird hier wieder klar kommuniziert, dass es in Zukunft noch mehr Bedrohung geben wird. Da auch in der Obrigkeit gesagt wird, dass das Virus angeblich aus dem Labor käme (was übrigens laut deutscher Medien eine Verschwörungstheorie sein soll) wird es für uns zukünftig knapp mit dem Überleben. Denn biologische Waffen sind keine Kugel!

[...] Jürgen Hardt, ein außenpolitischer Sprecher der Mitte-Rechts-Koalition von Bundeskanzlerin Angela Merkel, [...]

Lest den Satz ganz langsam!!
Fällt Euch etwas auf? Mitte - Rechts - Koalition.

Das Wort
Koalition kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet Zusammenwachsen, Vereinigung. In diesem Zusammenhang wären das zwei oder mehrere politische Parteien die sich für einen gewissen Zeitraum vereinen, damit eine Regierung gebildet werden kann. Weil eine einzelne Partei schon so schwach ist, dass es gar keine Regierung mehr geben würde, sofern es nicht die Möglichkeit einer Vereinigung gäbe.

Als politische Mitte bezeichnet man einen Standpunkt im politischen Spektrum, der zwischen „links“ und „rechts“ liegen soll. Wo genau sich diese „Mitte“ befindet und durch welche Positionen sie charakterisiert wird, ist jedoch umstritten; entsprechend diffus ist auch die Verwendung des Ausdrucks.

Im politischen Gesamtspektrum verstehen sich die demokratischen Parteien als Teil der Mitte zwischen extrem linken und extrem rechten Ideologien.
Quelle ∞ Wiki

Und politisch Rechts ist hoffentlich wohlbekannt.

Das würde bedeuten, dass die CDU, der Partei, die Frau Merkel angehört und die Bundeskanzlerin ist, eine
Mitte - Rechts - Koalition lebt?

Moment!

CDU und CSU sagen von sich, sie wären die politische Mitte.
Grün, die Linke, SPD betiteln sich selbst als "links" und die AFD wird von jedem und allen in die Schublade politische Rechte gesteckt.

Ich frage ja nur...

Originalquelle ∞ Spokesman
Guide für InternetnutzungA useful Safety guide
for autisophie's users


Wir haben eine Mail bekommen. Aus Amerika! Von einem Mitleser mit dem wunderbaren Namen „Chris“. Er hat uns einen Link an das Herz gelegt.

Der Inhalt:
ein Guide für eine bessere Interaktion im WorldWideWeb. Viele User wissen nicht viel über die Technik, den eigenen Schutz und die Sicherheit.

https://www.wizcase.com/blog/internet-safety-guide-for-people-with-autism-spectrum-disorders/

Chris! Thank You, and God Bless You :)

GesinnungsApp
Sind es Faschisten oder Antifaschisten?
Die „VizPol“-App erkennt Gesinnung anhand von Symbolen


Wissen Sie auch manchmal nicht, ob das Tattoo ihres Dating-Partners auf eine rechte oder linke Gesinnung schließen lässt? Eine neue App kann helfen.
Autor: Malte Lehming


Zitatbeginn:
Die App soll Journalisten, Fotografen und Redakteuren helfen, politische Symbole zu identifizieren. Ob auf Postern oder Bannern, T-Shirts oder als Tattoo
Zitatschluss

Warum nur Journalisten, Fotografen, und Redakteuren?
Warum politische Symbole?
Was wird mit den gesammelten Daten auf den Menschen geschehen?
Wie werden die Daten später verwendet? Gegen wen und warum?
Auf den T-Shirts? Interessant. Die Konsumenten sind schon lange lebende Littfassäulen und tragen auf der Kleidung kostenlos die Markennamen des Herstellers umher. Hoffen wir, dass nicht einmal diverse Hersteller ins Fadenkreuz geraten.
Es sollen auch Tattoos erfasst und identifiziert werden können. Tja, Mann und Frau muss nicht jeden Hype mitmachen. Nun könnte übermorgen der Regierung X das chinesische Tattoo auf deinem Nacken nicht mehr genehm sein und schwupps schickst du eine Ansichtskarte aus dem Kerker.

Zitatbeginn:
Wer demonstriert da gerade? Sind es Faschisten oder Antifaschisten, Rassisten oder Antirassisten, Rechte oder Linke, Klimaschützer oder Coronaleugner? Anhand der oft verwirrend vielfältigen Logos erkennt die „VizPol“ App, welche Gruppen aktuell auf die Straße gegangen sind. Sie ordnet sie politisch ein.
Zitatschluss

Das ist interessant. Politische Einordnung. Wenn du da als Fusselgänger an einer Demo vorbei tippelst und du die politisch nicht genehmen Kleider trägst: oh oh!!!
Wehe Euch, wenn ihr auf einer Demo teilnehmt, die politisch nicht genehm ist.

Zitatbeginn:
Bereits mehr als fünfzig Symbole kann die „VizPol“ App identifizieren.
Zitatschluss

Bitte die Ergebnisse auch noch in einer Webcloud abspeichern, damit der nächste Hacker die Daten stehlen kann. Dieser stellt die Daten frei im Netz online und jeder kann sehen, ob sein Nachbar auf dem Hinterteil eine Rose eingraviert hat. Denn wenn schon die Passwörter von Deiner Mailadresse für jeden sichtbar ist, weil die Sörfer vom Mailanbieter geknackt wurden, dann ist der nächste Schritt von deinem Bildchen auf dem Po im Netz nicht weit entfernt.

Zitatbeginn:
Das System lernt ständig hinzu. Die Trefferquoten der Nutzer erhöhen fortlaufend die Zuverlässigkeit der Angaben.
Zitatschluss

Das System benutzt Journalisten und Co. für das Einsammeln von Daten. Ist genauso perfide mit Alexa und Siri. Der Nutzer kauft sein eigenes Abhörgerät für die Obrigkeit! Und all die Deppen raffen es nicht einmal, dass sie sich das eigene Grab schaufeln.

Zitatbeginn:
Andererseits lebt das Projekt von einer immer größer werdenden Zahl von Nutzern, auch über die USA hinaus. Deshalb haben die Betreiber jetzt entschieden, sich direkt an Nachrichtenorganisationen zu wenden, damit diese die App unter ihren Korrespondenten und Reportern verteilen. 
Zitatschluss

Um die Daten postwendend den staatlich Uniformierten und diversen, nicht näher bezeichnet werden wollenden Hochdiensten auf den Tisch zu legen. Irgendein solcher Schreibtischhengst braucht nur noch einen Stempel und seine Unterschrift unter das Urteil zu kleben und schwubs bist du einfach verschwunden. Ist ja von diversen Staaten heute schon bekannt. Dass da Menschen auf nie mehr Wiedersehen verschluckt sind. Vom System. Naja und heute braucht es nicht einmal einen Nachbarn oder einen Polizisten, damit du an die Wand genagelt werden kannst.

Quelle ∞ 
Tagesspiegel

Es wird über flächendeckenden internationalen Blackout (Elektrizität wäre nicht mehr vorhanden) berichtet und gewarnt und die sammeln digital Daten.

Ach ja.
Weg sind sie dann. Die Daten.
Auf nimmer wieder sehen. Einfach verschwunden.
Im Nirwana.
Weil ohne Strom kein Web mehr.

Sammelt ruhig. Ach, von mir aus könnt Ihr alles sammeln. Es wird, wie die Geschichte rückblickend zeigt, immer einen Querulanten im System geben.

Wenn der dann… ui ui ui!
Da braucht es nicht einmal einen flächendeckenden Stromausfall.
Ich freue mich!
Weil erkennbar ist, wie viel Intelligenz hinter diesem System steckt.

Um noch einen drauf zusetzen:

Die Medienangestellten sind seitens der Staaten von nun an unter einen erweiterten besonderen Schutz gestellt! Arbeiten sie doch für die Oberen kostenfrei im Auftrag in deren Händchen. Freiwillig, ohne Bezahlung.
Also braucht sich diese Berufsgruppe nie mehr über mangelnde Flut im Geldbeutel beklagen!

Sie schuften kostenlos auch gegen Mitmenschen.

Denn niemand weiss, was gegen die Menschen auf der Strasse zukünftig alles getan wird,
nur um sie … ach, lassen wir das.

Moral, Ethik, Anstand, Achtung von Menschenwürde usw. -
nichts mehr davon ist bekannt und wird gelebt. Aber wehe, wenn es eines Tages diese beauftragten freiwilligen Datensammler betreffen würde… oh je!

Wir haben eine Internetseite gefunden, die weltweit Schiffe mit ihren Routen auf den Meeren und Flüssen zeigt. Das nennt sich Tracking. Vereinfacht erklärt hat jedes Schiff eine App in ihrem System und kann daher via Satellit verfolgt werden.

Klickt Euch einmal durch. ∞
zum Aha Erlebnis

Auf der Seite könnt Ihr die Dreiecke, die Schiffe symbolisieren, anklicken, danach erscheint ein separates Bild mit dem entsprechenden Schiff, seine Ladung, sein Gewicht usw. Nun wäre in diesem Zusammenhang die liebe Umwelt und Dein Tod wegen des Klimas zu erwähnen. So viele Schiffe auf den Meeren! Sie fahren auch alle mit Diesel und haben kein Klärwerk zur Reinigung ihrer Abfälle an Board.

∞ 
Hier könntet Ihr zeitgleich Flugzeuge anschauen. Wer wohin fliegt, welcher Typ Flugzeug da fliegt (Passagier- oder Cargo) usw. Auch hier wieder alles sichtbar. Eigentümer, Flugroute und welches Transportvermögen.

Auch hier wäre in diesem Zusammenhang die liebe Umwelt und Dein Tod wegen des Klimas zu erwähnen. So viele Flugzeuge über deinem Kopf!

Aber Symbole sammeln und E-Autos Bürgern einiger weniger Länder aufzwingen!
Leute, wir gehen schlimmeren Zeiten entgegen, aber

zur Kenntnis nehmen. Weiter gehen!
Tanten MutationMutations Mutantenmutantentanten2021

smilie_happy_309

mu TANTEN

smilie_happy_309

MUTIEREN

smilie_happy_309


Tanten Mutation

smilie_happy_309
Gates` neue Weltordnung

Gates und seine neue Weltordnung


oder ist er vom Volk gewählt, und kann daher alles durchsetzen, was er will,
oder sollten wir die Frage stellen:
wessen Dirigent ist Gates für die Öffentlichkeit?


Einen wunderschönen guten Tag, werte Nichtmitleserschaft. Wie oft hier im Blog geschrieben, schauen wir sporadisch ab, und an, wenn es die Zeit erlaubt, die Tätigkeit von Herrn Gates an. Die letzte Zeit war es der Zusammenhang mit dem Virus, und da Herr Gates anscheinend einer Glaskugel mächtig, tätigte er vor geraumer Zeit die Aussage, daß das nächste Virus vor unser aller Türe stünde, nur dieses Mal wäre es noch tödlicher. Gut, für diese Aussage braucht es diesen Herren nicht, das, was geschieht im Augenblick auf Erden, sowie in naher Zukunft, das steht schon in der heiliger Schrift.

Es Moishele ärgerte sich die letzten Wochen a bisserl über Herrn Gates.


Daß dieser reiche Knirps nun die Industrienationen
auffordertwohl bemerkt: es ist keine Bitte, oder eine anstoßende Diskussion, nein, eine Forderung! } auf Kunstfleisch umzusteigen, ist in den meinigen ältlichen Augen einfach, um es gelinde auszudrucken, mehr als eine Frechheit!

In der Schrift { altes Testament, sowie neues Testament } steht nachzulesen für jeden Interessenten, daß die Tiere zuerst auf G`ttes Erdenbällchen lebten, und daß der Mensch sich dieser gegen seinen Hunger bedienen darf. Gut, nicht wie heute mit den Qualen gegen das Tier in den Industrienationen es geschieht, doch es ist in vielen Erdteilen heute noch eine _natürliche_ Tierhaltung.

Herr Gates hat ein neues Buch geschrieben, und betitelte dieses wie folgt:

Wie man eine Klimakatastrophe vermeidet:
„Die Lösungen, die wir haben,
und die Durchbrüche, die wir brauchen“


Es Moishele mag einmal in aller Bescheidenheit fragen, wer ist im Zusammenhang der schon vorhandenen Lösungen „wir“ ?

"
Ich denke, alle reichen Länder sollten auf 100 Prozent synthetisches Rindfleisch umsteigen. Man kann sich an den Geschmacksunterschied gewöhnen und mit der Zeit wird es noch besser schmecken. " { Gates }

Bemerkt hat meine Wenigkeit wohl diese Arroganz in den Gateischen Worten:

An den Geschmacksunterschied würde man sich gewöhnen können, und wenn der Volkesgaumen sich gewöhnt hätte, würde es diesem auch schmecken!

Alleine der Gedanke aus einem Drucker, welcher synthetischen Stofflichkeit zu einem Steak formt, und mir auf einen Teller legt, ist nicht nur befremdlich, sondern zumindest für`s Moishele in keinster Weise eine Option!

Eine saftige, von Fettgehalt triefende Bratwurst mit deutschen Delikatess Senf, oder ein Kalbsschnitzel, aufgebahrt auf Paprikastreifen, dazu einen handgemachten Kartoffelmus, sowie die entsprechenden Sättigungsbeilagen,

oder … nein, es Moishele muß inne halten, sonst entleert sich der seinige Kühlschrank in rasender Geschwindigkeit.

Mögen`s eine Banane mit mir essen? : )

Zurück zu Gates, welcher inzwischen über eine ∞
Milliarde Quadratmeter Land in 19 Bundesstaaten der USA besitzt, in einem über 60. tausend Quadratmeter großen ∞ Eigenheim haust, und mit seinem Privatjet knäppliche 5oo Gallonen Treibstoff verbraucht, mag dem Moishele Fleisch aus dem 3d Drucker schmackhaft machen?

Quelle ∞ NewsSky

Zur näheren Erklärung:
1 Gallone = 3.79 Liter; 5oo Gallonen =
1.892 Liter BenzinViren, synthetisches Fleisch - was will der Mann namens Gates mehr?


Herr Gates finanziert neben Virenimpfstoffen { siehe aktuelle Ereignisse } , Experimente mit Fleisch aus dem 3d Drucker, noch ein Projekt.

Es ist ein Projekt zur Verdunkelung der Sonne.


Bei diesem Projekt sollen Chemikalien in die Stratosphäre gesprüht werden, damit diese bei ihrer Ausbreitung das Sonnenlicht abdunkeln. Hier zum ∞
SCoPEx Projekt.

Die ∞
Testreihe soll aktuell dieses Jahr in Kiruna, Schweden statt finden, und hier lauft die Samibevölkerung Sturm.

Zu Recht, denn Geoengineering ist nicht harmlos


Der Wortbestandteil
Engineering kann den irreführenden Eindruck erwecken, daß es beim Geoengineering um die technische Kontrolle des gesamten Klimasystems geht.

Bei großskaligen Eingriffen in Elemente des Strahlungshaushalts und des Kohlenstoffkreislaufs der Erde sind weit reichende Nebeneffekte schwer vorhersehbar und kaum vermeidbar.

Counter-Geoengineering ist eine Möglichkeit, wie Staaten bei Konflikten auf unilaterales Geoengineering reagieren könnten. Unter dem Begriff versteht man Geoengineering-Maßnahmen zur Erderwärmung, die abkühlenden Maßnahmen entgegenwirken sollen, zum Beispiel die zusätzliche Emission von sehr wirksamen Treibhausgasen wie Fluorchlorkohlenwasserstoffen.

bedeutet, daß Land Y, welches mit Nation X in einem Konflikt stünde, Land Y Chemie in den Lüften verteilen würde, so daß die Bevölkerung im Land X Mißernten aufgrund von Trockenheit erleiden würde. Somit wäre Hunger angesagt! Das sind komplett neue Kriegsmethoden }

Wer mehr über diese Methodik namens Geoengineering wissen mag, kann im Netz fündig werden, als Beispiel sei folgende ∞
Informationsquelle genannt.

Die Befürworter solcher massiven Eingriffe mit Hilfe von Chemikalien in die Naturkreisläufe, übersehen eine winzige, in der Tat sehr winzige, Tatsache:

Es gab auf Erden schon einmal eine nicht unbekannte Katastrophe


Es ward, wie uns die Archäologie bestätigt, respektive die Bibel schon vor dieser wissenschaftlichen Erklärung dokumentierte, die Flut. Jo, der Erdenball ertrank, und erholte sich wieder.

Bestimmt ist Ihnen die Geschicht bekannt. Es Moishele mag an die Arche erinnern, an den Herrn Noah, welcher von jedem Tierlein Mann, und seine tierische Gattin, auf das Schiff geladen.

Es Moishele fragt nun in die Runde, was der Gegensatz von Wasser ist?


Sie haben die Lösung! Gratulation!
Es ist das Feuer!

Feuer gibt in seine Umgebung was exakt ab?
Hurra! Wieder richtig geantwortet. Gratulation!
Es ist Wärme!


Das Feuer { im weitesten Sinne } , eher Wärme, erhitzt diese unsrige Erde. Da kann auch kein Herr Gates etwas dagegen machen. Es gibt Helligkeit, und das Gegenstück ist die Dunkelheit, es gibt oben und unten, rechts und das gegenüberliegende links, wir kennen heiß und das Kalt ect

Es gibt seit die Erde existent, grundsätzlich zu einem auch das Gegensätzliche, das andere. Liebe und Hass, Freude und Trauer, ect

Daher wird nach Wasser das Feuer kommen müssen


Es steht geschrieben - seit geraumen Jahrtausenden, was geschehen wird, und es Moishele wird nie ein Jünger eines selbst ernannten Priesters, welcher dieser
Holy Church Of Climatology vorsteht, oder ein Zeuge Coronas! Möge die hygienische Inquisition { Wächter von Glauben } ihren Weg gehen, die meinige Religionen sind`s nicht!

rabbi

Wer hat Dich in der Hand?
Wenn Du hast eine Million Schulden bei der Bank,
so hat die Bank Dich in ihrer Hand.

Beträgt Deine Schuld bei der Bank zwanzig Millionen,
so hast Du die Bank in der Hand.


rabbi : )

Deutschlands neuer Sozialismus
Kommunismus ist Sozialismus
mit der Kraft der Elektrizität

LeninKühnerts Thesen
Der neue Sozialismus


Eine Ideologie, deren Zeit längst vorbei schien, ist wieder da – der Sozialismus. Nicht nur in Deutschland reden Politiker wieder von Verstaatlichungen und Klassenkampf.

Quelle ∞
faz
Autoren: Eppelsheim und Jaeger

Zur Kenntnis nehmen. Weitergehen.


Astra Zeneca / Leak / SARSDänemark und Astra Zeneca
(Leak)Originaltext:

Oro över Astra Zeneca-vaccin i Danmark


Danska Sundhedsstyrelsen och Lægemiddelstyrelsen är bekymrade över befarade biverkningar av Astra Zenecas vaccin. Interna anteckningar hos myndigheterna går mot de rekommendationer de gett utåt.

Den 11 mars införde Danmark ett två veckor långt stopp för Astra Zenecas vaccin sedan en kvinna i 60-årsåldern avlidit av misstänkta biverkningar – ett stopp som senare förlängdes med ytterligare tre veckor.

Såväl Sundhedsstyrelsen som Lægemiddelstyrelsen har offentligt sagt att vaccinet är "säkert och effektivt" och kallat stoppet för en extrem försiktighetsåtgärd.

Men dagen innan stoppet, den 10 mars, skickade Lægemiddelstyrelsen uppgifter till Sundhedsstyrelsen där det de varnar för "allvarliga/fatala biverkningar hos i övrigt övervägande friska personer, som inte omedelbart tillhör den största riskgruppen" skriver tidningen Berlingske, som tagit del av handlingarna.

Bolette Søborg, enhetschef på Sundhedsstyrelsen, säger till tidningen att stoppet för vaccinet visar att myndigheterna tar situationen på allvar.
- Man kan inte riskera att någon under 50 år dör av vaccinet, för det är inte de som dör av covid-19. Det är väldigt få personer som har dött som har varit under 50, säger hon.

Förra veckan hade danska myndigheter rapporterat cirka 20 000 misstänkta biverkningar av Astra Zenecas vaccin, de flesta av dessa milda och snabbt övergående.

EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) har ännu inte kunnat fastslå orsakssamband mellan misstänkta biverkningar och Astra Zenecas vaccin. EMA väntas komma med ett nytt utlåtande om runt två veckor. Den möjliga kopplingen utreds fortsatt, men EMA avråder inte länder från att använda vaccinet då fördelarna bedöms vara större än riskerna. (TT)

Quelle: SVT · Clarence Frenker


Übersetzungsergebnis

Bedenken hinsichtlich des Impfstoffs gegen Astra Zeneca in Dänemark


Die dänische Gesundheits- und die dänische Arzneimittelbehörde sind besorgt über die befürchteten Nebenwirkungen des Impfstoffs von Astra Zeneca.

Interne Notizen mit den Behörden widersprechen den Empfehlungen, die sie extern gegeben haben.

Am 11. März verhängte Dänemark ein zweiwöchiges Verbot des Impfstoffs gegen Astra Zeneca, nachdem eine Frau in den Sechzigern an vermuteten Nebenwirkungen gestorben war - ein Verbot, das später um weitere drei Wochen verlängert wurde.

Sowohl das National Board of Health als auch das National Board of Medicines haben öffentlich erklärt, dass der Impfstoff "sicher und wirksam" ist, und den Stopp als äußerst vorsorgliche Maßnahme bezeichnet. Am Tag vor dem Stopp, am 10. März, sandte die dänische Arzneimittelbehörde Informationen an das National Board of Health, wo sie vor "schwerwiegenden / tödlichen Nebenwirkungen bei ansonsten überwiegend gesunden Menschen warnt, die nicht sofort zur größten Risikogruppe gehören“, schreibt die Zeitung Berlingske, in deren Hände sich die komplette Dokumentensammlung befindet.

Bolette Søborg, Abteilungsleiterin beim National Board of Health, sagt der Zeitung, dass der Stopp des Impfstoffs zeigt, dass die Behörden die Situation ernst nehmen.

Man könne nicht riskieren, dass wer unter 50 Jahren am Impfstoff stirbt, wenn sie nicht an Covid 19 sterben.

Es gibt nur sehr wenige Menschen, die gestorben sind und unter 50 Jahre alt waren, sagt sie.

Letzte Woche hatten die dänischen Behörden etwa 20.000 vermutete Nebenwirkungen des Impfstoffs von Astra Zeneca gemeldet, die meisten davon waren mild und sind schnell vorübergegangen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) konnte noch keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen vermuteten Nebenwirkungen und dem Impfstoff von Astra Zeneca herstellen.

Die EMA wird voraussichtlich in rund zwei Wochen eine neue Erklärung abgeben. Der mögliche Zusammenhang wird noch untersucht, aber die EMA rät den Ländern nicht von der Verwendung des Impfstoffs ab, da der Nutzen die Risiken überwiegt.

(TT) SVT · Clarence Frenker


Umbenennung von AstraZenca:
Das ist der neue Name des Impfstoffs!


Das Image des Corona-Impfstoffs AstraZeneca ist ordentlich angekratzt. Wie also lässt sich der Ruf noch retten? Die Lösung scheint gefunden: Jetzt wurde ein neuer Name für das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns bekannt.

Quelle ∞
tag24


Streit in der EU :
Österreich droht mit Impfstoff-Blockade


Im Streit über die Verteilung der Covid-Impfstoffe in der EU will Wien den Ankauf zusätzlicher Dosen von Biontech verhindern […]

Quelle ∞
faz


SARS - ein weltweit tödlicher Virus


Zitat:
Das neuartige Coronavirus ähnelt dem SARS-Virus, das 2002 und 2003 eine Pandemie auslöste. Beide Infektionskrankheiten haben ihren Ursprung in China. Durch das SARS-Virus starben weltweit fast 800 Menschen.

Zitat:
Erstmals im November 2002 wurde in der chinesischen Provinz Guangdong das schwere akute Atemwegssyndroms (SARS) beobachtet.

Zitat:
Erreger mit bekannten Erkältungsviren verwandt

Quelle ∞
Tagesschau/ ArchivDie Meldungen seit Anfang 2019, die wir gesichtet, archiviert, analysiert haben, weisen unterschiedliche Aussagen auf. • Der komplette Aufbau, obwohl dasEvent 201 , Ausführender: John Hopkins University, den führenden Staatschefs bekannt war und sie daran mitwirkten,

• der Impfstoff, der direkt aus einer Schublade geholt werden konnte, nachdem die "Pandemie" öffentlich gemacht wurde,

• die weltweite Umsetzung der vorab simulierten Massnahmen,

• der Fokus die alten Menschen gezielt weltweit von allen Ländern der Erde zuerst zu impfen,

• diese massiven Gegenmassnahmen gegenüber Menschen, die sich skeptisch äussern usw. usw.

da stimmt etwas nicht. Ich kann es noch nicht in Worte fassen, doch meine Hirnzellen teilen mir mit, ich stehe kurz vor einer Erkenntnislinie.

Meldet Euch, wenn Ihr noch ein Puzzle habt
Kontakt

Sie sagen es Euch doch!
Sie sagen es Euch direkt ins Gesicht28. März 2021
Maybritt Illner Talkshow, ZDF


Lauterbach: "Wir mussten erst einmal die F… Zahlen steigen lassen um überhaupt die Politik begründen zu können, die von Anfang an viel besser gewirkt hätte…"

Quelle, Twitter ∞ „
Hope


Denkt mal darüber nach,
was dieser Mann öffentlich Euch ins Gesicht sagt!


Der berät die Regierung und die haben mit voller Absicht die Anzahl derjenigen, die sich infizierten, welche die auch an diesem Virus verstorben sind, steigen lassen. Damit sie ihre Massnahmen gegen Euch begründen können.

Lauterbach selbst sagt aus, dass ein vorzeitiger Lockdown alles viel niedriger gehalten hätte. Der erhält Eure Steuergelder für die Beratung der Regierung, Ihr bezahlt den und die anderen Politiker, sowie den ganzen Schaden, der im Land aufgekommen ist mit Eurem eigenen Geld.

Denkt doch einmal darüber nach,
wie die einzelnen Komponenten zusammen hängen!Frauen und Schuhe

Warum brauchen Frauen so viele Schuhe im Schrank?schuhepochen_2021


Rassismus USA - Frankreich
New York plant Cannabis-Legalisierung
- als Anti-Rassismus-Maßnahme -


Zitat:
Künftig wird es über 21-Jährigen dann erlaubt sein, bis zu 85 Gramm Cannabis für die persönliche Benutzung mit sich zu tragen.

85 Gramm sind enorm! Fast 100 Gramm, so viel wie eine Tafel Schokolade wiegt. Wie beweist man, dass man das 85er nicht zum vertickern in der Tasche hat, sondern als Eigenbedarf?

Zitat:
Zu einem späteren Zeitpunkt soll es auch möglich sein, Pflanzen für den Eigengebrauch zu Hause wachsen zu lassen.

Hier scheinen auch Klimaaktivisten ihre Gartenschaufel in der Hand zu halten. Die Legalisierung von Pflanzen dient demnach auch dem Klimaschutz.

Zitat:
Ab sofort dürfen New Yorker Polizisten Autos nicht mehr durchsuchen, nur weil sie Grasgeruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen […]

Du darfst zugedrönt Autofahren? Wer erklärt das einer Mutter, deren Kind eben von einem Abhängigen hinterm Steuer platt gefahren wurde?

Zitat:
Auch sollen die Einträge von früheren Marihuana-Delikten, die künftig nicht mehr verboten sind, aus den Polizeiakten gelöscht werden.

Freischeine mit der Argumentation Rassismus?

Zitat:
Nicht zuletzt soll ein großer Teil der zusätzlich zu erwartenden Steuereinnahmen in von Rassismus betroffene Nachbarschaften fließen.

Das verstehe einer. Was soll mit dem Geld geschehen? Wie soll es investiert werden? Was soll sich mit dem Geldfluss verbessern?

Leider wird in dem Artikel nicht näher darauf eingegangen, so dass die gesamte Bandbreite mehr nach zu vollziehen wäre. Schade. Für mich ein oberflächlicher Journalismus.

Ich bin mit einer Warnung aufgewachsen:

Marihuana wäre eine Einstiegsdroge und würde den Weg zur Einnahme von härteren Drogen ebnen.

Quelle ∞ 
Welt.de


Von Amerika nach Frankreich

Haltet die Klappe, Weisse


Audrey Pulvar ist stellvertretende Bürgermeisterin von Paris und gab offen zum Besten, ∞
dass Weisse in Zukunft schweigen müssten, wenn sie an Treffen teilnehmen würden, bei denen Schwarze über Rassismus diskutieren würden.

Unter diese Forderung fielen unter anderem Talkshows, politische Debatten usw. da die Treffen zukünftig exclusiv wären.

Ausserdem war bei der französischen Studentengewerkschaft „Unef“ letzten Monat ein Treffen, bei dem Weisse ausgeschlossen waren.

Marine Le Pen will nun von der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen Rassendiskruminierung und Agnes Evren, die französische Europaabgeordnete bemängelte den moralischen Verfall der Linken und die rassistische Stimmung gegen Weisse.

Schreib mir.

animated-gifs-alarm-06 Kontakt ∞ formular animated-gifs-alarm-06-2


electra * freut sich über Eure Post


Schwarz gegen Asien

Habt Ihr bestimmt mitbekommen:

In den USA gehen mittlerweile Schwarze auf dort lebende Asiaten los. Gab ja schon mehrere Erschiessungen und abgemesserte asiatische Mitmenschen.

Nun belästigte ein Schwarzer Buspassagier eine mitfahrende Asiatin. Die Angelegenheit wäre nicht sonderlich erwähnenswert, wenn da nicht...

bus_miami_asiatin_blmtasche2021
- Sichheitsscreenshot -


... der Aufdruck auf der Tasche mit den uns bekannten und hier im Blog schon X mal durchgekauten Farbenspiel bestimmter politischen Logos sichtbar wäre.

Wieder sichtbar:

Die aggressive linksdrehende politische Richtung. Als Logo. Dieses Mal auf einer Tasche. Marketing nennt sich so etwas. Das Auge erkennt, das Gesehene prägt sich im Hirn ein und umgerührt wird das Ganze in Form einer Opferrolle für Forderungen um in Politik und Gesellschaft gehievt zu werden. Und jeder Depp macht brav mit, nur um nicht als Rassist dastehen zu müssen, da die nahe Umgebung ihn ansonsten an den Pranger stellt.

Dabei würden doch Asiaten, da nicht weiss in der Hautfarbe, als so genannte PoC`s mit zu den Unterdrückten gehören. Laut dieser linksdrehenden Aktivisten Fraktion.

Scheinen die einen "besser" zu sein, als die "anderen"?
Wer "glaubt" eigentlich solchen Machenschaften?

Hier der ∞
Artikel mit Originalvideo / Miami Newtimes

Eulen


Um den Kern dieses Artikels verstehen zu können brauchen wir heute Vorabinformationen:

Was ist KKR?

Das ist eine Firma in privaten Händen.

Was bedeutet das Kürzel KKR?

Kohl Kravis Roberts

Wem gehört KKR?

Die Eigentümer sind Henry R. Kravis und Georg R. Roberts

Mit was verdient KKR sein Geld?

KKR hält:

GetYourGuide - das ist eine Website, auf der Touristen Aktivitäten wie Führungen und Ausflüge buchen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten buchen können.

Derzeit bietet GetYourGuide mehr als 30.000 Produkte an etwa 8.000 Reisezielen auf der ganzen Welt an und ist damit die weltweit größte Online-Buchungsplattform für Touren und Freizeitaktivitäten.

Die
GfK gehört zu KKR und ist u. a. zuständig für die Ermittlung der TV-Einschaltquoten.

Leonine - seit 2019 baut der Medienmanager und ehemalige Fernsehmoderator ∞ Fred Kogel gemeinsam mit KKR aus mehreren Beteiligungen einen integrierten Medienkonzern auf. Im Kern stehen das 2019 übernommene TV-Unternehmen Tele München Gruppe, die von Günther Jauch gegründete i&u TV, Wiedemann & Berg Film und die Universum Film.

Unzer - im Jahr 2019 erwarb KKR 60 % an dem Heidelberger Zahlungsdienstleister Heidelpay, wobei Heidelpay insgesamt mit 600 Millionen Euro bewertet wurde. Im September erfolgte die Umbenennung in Unzer.

Unter der Eigentümerschaft von KKR hat Unzer mehrere Add-on-Akquisitionen vollzogen und übernahm etwa den Münchner Netzbetreiber ∞
Lavego (Elektronic Cash)

Wella - Im Mai 2020 verkaufte der globale Beautyplayer ∞ Coty einen Anteil von 60 % an Wella und anderen Marken im Bereich professionelle Kosmetik- und Haarprodukte an KKR.

Velero Immobilien - im Dezember 2020 erwarb KKR eine Mehrheitsbeteiligung an der Berliner Immobilienfirma Velero. Das Unternehmen übernahm zeitgleich ein Immobilienportfolio von 7.500 Wohnungen.

Das nur vorneweg, damit Ihr ein besseres Verständnis für den Kernartikel von heute bekommen könnt:

Der bizarre Millionenstreit um
die „Nachteulen“ made in Germany


Airbus ist bekannt? Dieser Konzern baut nicht nur Touristenflieger, sondern ist auch in der Sparte Waffentechnik dicke. Bekannt dürfte Euch hier der im Militär eingesetzte Eurofighter oder Eurocopter sein. Aber das ist nur ein Körnchen an dem, was Airbus tatsächlich konstruiert und verkauft.

Ihr kennt auch die Firma Hensoldt? Wem die erste Firma zumindest im zivilen Flugverkehr bekannt sein dürfte, dem sei mitgeteilt, dass Hensoldt einmal Airbus gehörte und vor einiger Zeit haben die beiden sich getrennt.

Wie bei einer anständigen Scheidung, streiten sich die Partnerparts auch noch nach dem Scheidungsbrief.

Es geht bei einem Rosenkrieg wie immer um die Kinder,
in diesem Falle um Nachteulen.


Ja, ich weiss, liest sich dämlich, ist aber Realität!

Nachteulen sind in diesen Fall ein Grossprojekt für das arabische Königshaus und die Eulen können bei Nacht Menschen, Autos, Tiere bis zu 20 Kilometer Entfernung erkennen und auch Nummernschilder lesen.

Nachteulen, im englischen
NightOwl, sind somit elektronische Ferngläser und keine lebende, flatternde Vögel. Die Dinger sehen wie folgt aus ∞ Military NightOwl

Es handelt sich hier um so genannte „Sicherungstechnik“, die unter anderem bei Grenzüberwachungen eingesetzt wird und mit Infrarot und Wärmesensoren ausgestattet ist. Etwas
ganz Feines so zusagen und diese militärischen Eulen sind Deutschland entwickelt worden.

Der Grund für diesen Auftrag scheint einfach:

Saudi Arabien hat eine Grenze von über 9tausend Kilometer und möchte seine Grenzen mit Radar und deutschen elektronischen Eulen „absichern“.

Nach der Scheidung soll nun ein Pulk
von Anwälten die Scheidungswehen richten


Nun gibt es Streit um den Auftrag, denn die deutsche Regierung hat aufgrund eines Mordes die Ausfuhr von Militärgütern an das orientalische Land untersagt. Es geht im Speziellen um den Mord an den Journalisten Herrn ∞
J. Kashoggi.

Der Vorfall war ausreichend in der deutschen Presse


Ich erspare mir nun jedes Detail über den Scheidungskrieg der beiden Firmen wegen der Eulen, weiter unten setze ich den Link zu einem sehr ausführlichen Artikel hierzu.

Sitzt Ihr gut?

Dann können wir eine Textpassage aus dem Artikel kopieren, die es in sich hat.

Zitatbeginn:

Der US-Finanzinvestor KKR, der von Airbus das Geschäft kaufte, machte mit einem Teil der Aktien wieder Kasse.

KKR ist auch Mitgesellschafter des Medienkonzerns Axel Springer, zu dem WELT AM SONNTAG gehört.

Zitatende

Zu Axel Springer

Am 12. Juni 2019 kündigte KKR ein freiwilliges Übernahmeangebot der Axel Springer an, welches das Unternehmen mit 6,8 Milliarden Euro bewertete.

Im Jahr 2020 kaufte KKR die Mehrheit am Axel Springer Verlag und erhielt die Bewilligung, die Aktie von der Börse zu nehmen (
Delisting).

Zum Springer Verlag gehören unter anderem die Bild-Zeitung, Bild.de, BamS, Sport Bild, Welt, N24 Doku, Business Insider und Travelbook.

Nun denkt einmal darüber nach, wer hier mit wem…


thewolvewithmoon2021


Quelle ∞ Kohl Kravis Roberts
Link zum ∞
gesamten Artikel der deutschen Eulen Autor: Gerhard Hegmann


Filmtip 3Nicht heulen Husky


Heiner Lauterbach und Barbara Rudnik wollen in Kanada ein neues Leben anfangen. Ein Beziehungsdrama nach Gila van Deldens Roman.

Ein fesselndes, intensives Gefühlskino!


Tränen, Lachen, Schnee, Feuer, Lüge und Intrige. Dazwischen Einblicke in das Auswandern und vielen Huskys.

! Der Film ist zur Zeit noch frei zugänglich ∞ YT


Wer liest es schon?Wer liest es schon?


Die politischen Parteien in Europa, besonders die Linksparteien und deren Schwesterparteien, die Grünen, möchten nationale Grenzen aufheben. Das wurde und wird immer wieder in der Frage der Migranten gefordert. In diesem Zug soll auch Frontex, die die Aussengrenzen sichern sollten, abgeschafft werden.

Ausserdem, so die Forderung dieser politischen Richtung, soll jeder Migrant sofort die jeweilige Staatsbürgerschaft seines Aufnahmelandes erhalten.

Um nur zwei Punkte, die für meinen Beitrag hier wichtig sind, kurz zu beschreiben.

Für Deutschland bedeutet das übersetzt, dass
Die Grünen in Deutschland das durchsetzen, was ich oben beschrieben habe. Migranten sollen sofort die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und die Grenzen sollen weg.

Wie ich zu diesem Gedanke komme ist einfach, denn
Die Grünen haben das in ihrem Wahlprogramm stehen, da Bundestagswahlen anstehen.

Das grüne ∞
Wahlprogramm

Ich habe mich durch das Programm regelrecht durch gequält und habe es komplett durch gelesen und durchdacht. Auf der einen Seite ist es echt primitiv geschrieben. Das bedeutet für mich, das sehr viele Einzelsätze die Themen im Programm beschreiben. Nur Hauptsätze.

Deutsch in schlichtem Gewand.


Es gibt kaum Haupt- mit Nebensätzen oder gar eingefügte Nebensätze. Kommas und Füllworte scheinen die Flucht ergriffen zu haben.

Sehr viel auf Klima ausgerichtet, wobei ich mich frage, wie eine Alleinerziehende Gesellschaftsschicht und eine immer mehr ansteigende Gesellschaft, die staatliches Sozialgeld empfangen muss, sich einen Neuwagen leisten kann, wenn die Batterie von dem E-Auto im Turnus von 2 Jahren gewechselt werden muss.

Wobei du diese selbst bezahlst und
von dem Geld könnte umgerechnet
ein heute noch zugelassener
Kleinwagen gekauft werden.


Für diese Klimapolitik, die im Wahlprogramm steht, sollen auch Aktien an der Börse in Umlauf gebracht werden. Das bedeutet, dass ein gesamter Emissionsaustoss von x% in Europa festgelegt wird, die jedes Land in Europa ausstossen darf.

Wenn Land A nun mehr Emission ausstossen sollte, als der Gesetzgeber vorgegeben hat, kann Land B, das weniger Emission hat, die Aktien von Land A kaufen und somit wären beide Länder
Klimaneutral.

Sie schwafeln auch von sozialer Gerechtigkeit und zwar in Bezug auf finanziellen Grundlagen.

Ist bei denen noch nicht angekommen, dass es eine soziale Gerechtigkeit gar nicht geben kann? Einen Behinderten kannst Du nicht mit einem Milliardären gleich stellen. Hierfür wollen sie aber, wie im Kommunismus, die finanziellen Mittel umverteilen. Wobei es hier nicht um den Milliärdären geht, dem sie das Geldpolster schmälern wollen, sondern um den Arbeiter, den Angestellten.

Die Grünen benennen diese Gruppe
in ihrem Papier „Besserverdienende“.


Sie wollen Projekte aufbauen, die immens viel Geld kosten werden. Wie sie das alles finanzieren wollen, beschreibt das Wahlprogramm zu den jeweiligen Punkten nicht genau.

Nun war ich endlich auf Seite 49 angelangt und musste den Abschnitt mehrmals lesen, bis ich den Inhalt verstanden hatte:

Zitat:
Konsequent gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung vorgehen
Jedes Jahr verlieren die Steuerzahler*innen hohe Milliardenbeträge durch Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung

Zitat:
Wir wollen mit einer umfassenden Strategie dagegen vorgehen.

Die umfassende Strategie wird leider nicht näher beschrieben.

Zitat:
Die europäische Anzeigepflicht für Steuergestaltungen muss um eine Verpflichtung für rein nationale Gestaltungen ergänzt werden.

Hier musste ich einmal im Netz suchen, was es mit dieser Anzeigepflicht auf sich haben könnte und bin ∞ hier grob fündig geworden um was es geht.

Zitat:
Zusätzlich zur bestehenden Steuerpflicht nach dem Wohnsitz wird eine Steuerpflicht auch nach der Nationalität eingeführt, um rein steuerlich motivierte Wohnsitzwechsel zu verhindern.

Das bedeutet, wenn Du die deutsche Staatsbürgerschaft haben solltest und im Ausland lebst, musst du von deinem Einkommen (und von deiner Pension/Rente) nach Deutschland Steuern bezahlen

und die regulären Steuern in deinem Wohnland zahlen.

Du bezahlst also doppelt!

Das bedeutet schlussendlich, dass die Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den einzelnen EU Ländern aufgehoben werden.

Zitat:
Wir werden regelmäßig die Steuerlücke schätzen lassen.

Das bedeutet für mich hier geht es nicht darum, was du auf dem Lohnzettel stehen hast, sondern die wollen die Steuern „schätzen“ und dann bekommst Du eine Rechnung zugeschickt.

Oder habe ich das falsch verstanden?

Zitat:
Die Steuerverwaltung muss deutlich gestärkt werden.

Mit anderen Worten: Mehr Personal. Wer zahlt diese Löhne bzw. die späteren Pensionen, da dieses Personal doch verbeamtet ist in Deutschland?

Zitat:
Um Vollzugsdefizite bei der Bekämpfung von Steuervermeidung […] schaffen wir eine Spezialeinheit auf Bundesebene.

Eine Spezialeinheit, also eine Art Steuerpolizei.

Das Ganze Geblubbere zieht sich durch das komplette Wahlprogramm.

Kann mir einmal wer Bescheid geben,
wer so was wählt?


Ich gehe einmal davon aus, dass die jungen Wähler gar nicht den Inhalt von diesem ganzen Programm verstehen können und die Konsequenzen darauf, die schliesslich auf sie selbst einmal fallen werden.

Das ganze Wahlprogramm, zusammen gefasst, ist die Grundlage für einen Ausbau einer sozialistischen Politik. Die schreiben da Sachen hinein, da stellten sich mir die Haare hochkant.

Die Folgen, wenn diese Partei an die Macht kommen sollte, sind immens.
Nur darauf hingewiesen, damit niemand hinterher sagen kann, er hätte es nicht gewusst!Ganz nach dem Motto von Herrn Juncker:

junkibeschluss2021

Wir beschliessen etwas, stellen das in den Raum und warten einige Zeit ab, ob etwas passiert.

Wenn es dann kein grosses Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter

- bis es kein Zurück mehr gibt!

Spiegel 1999Böse. Gut. Sehr gut.
Böse. Gut. Sehr gut.


Im Strudel der psychologisch angelegten Zermürbungstechnik gegen die Menschen innerhalb der Pandemie gehen einige Dinge dem einzelnen Interessent "verloren" und ausserdem berichten Medien nicht mehr detalliert genug oder Journalisten machen sich keine Mühe mehr Ereignisse kritisch zu betrachten. Da dieser kritische Blick fehlt, schauen zumindest Blogger durch die berühmte Lupe, damit erkannt werden kann was es zu erkennen gilt. Auch wenn sich hierdurch Blogger der allberühmten Denunzierung seitens der "Linientreuen" aussetzen, sich Schmach und Verunglimpfung hingeben - wir machen weiter!

Heute möchten wir mit dem Artikel etwas hinterfragen und zwar die Tatsache, dass es anscheinend
böse, gute oder ganz gute Zusammenkünfte gibt.

Die einen Treffen sind von "oben" abgesegnet, obwohl sich nicht alle Teilnehmer an die gesetzlichen Regeln von Abstand und Co. halten und erhalten in den Medien das Prädikat "gut". Damit meinen wir die Klimademonstrationen, die in der Pandemie zwischen Lockdown und Kontaktverboten statt finden.

Andere Treffen wiederum werden in den Medien derartig miserabel dargestellt, dass es schon zwei Blicke braucht, um heraus filtern zu können, was damit eigentlich "gemeint sein könnte", was dem Zuschauer aufgetischt wird.

Am Tag sind Oma, Opa, Mutti, Vati, Schüler auf die Strasse um darauf aufmerksam zu machen, dass Grundrechte ausgehebelt wurden und obwohl die Politik das auch zu gibt: diese Menschen sind die "schlechten".

Ja, es gab bei der Demonstration in Kassel zwischen durch ein paar Querelen, doch am Abend traten linksdrehende Chaoten auf die Strasse und entsprechend endete diese auch. Nämlich im Chaos und mit Gewalt. Diese Demonstrationen sind jedoch im Allgemeinen die "bösen" Demos, nur weil die linksdrehenden Chaoten durchgedreht sind.

Zwischen "gut" und "böse" muss es noch etwas geben.
Richtig erraten!
Das Prädikat "sehr gut" wird noch vergeben werden.


Ihr solltet einmal auf die Daten achten, sowie auf die Abstände oder Masken der Abgebildeten. Bilder "lesen" zu können ist extrem aufschlussreich.

Am 19. März 2021 fand der siebte
weltweite Klimademonstrationstag statt.


Wir haben aus der Tagesschau Screenshots gemacht um die Bilder hier für einen Artikel verwenden zu können.

Bonn -
Masken okay, der Abstand zwischen den Teilnehmern, naja.

tagesschau19032021fffdemobonn


Paris: Masken okay, Abstand... ohne Worte!

parisdemofff19032021tagesschau


Wir bleiben in Paris und wir erkennen die Farben auf dem Bettuch:
Schwarz - Rot - Weiss.
Das Thema haben wir genug hier im Blog erörtert, wie dieses "zu lesen" wäre

parisdemoweltweiterfffdemotagesschau


Wir kommen zur nächsten Demonstration
und zwar fahren wir nach Kassel.


Demonstriert haben am 20. März 2021 in Kassel Menschen, die ihren Unmut über die deutsche Regierung und ihren Umgang mit der Pandemie äusserten.

Die beiden Screenshots haben wir aus einem YT Video gemacht.

Abstand okay, Masken: ohje!

kasseldemo2021

Noch waren sie friedlich, die Gegendemonstranten:
gegendemokassel2021Vergleicht einmal die beiden Demonstrationen miteinander.
Schaut Euch die Bilder genau an. Was könnt Ihr dort erkennen?

Die Demonstration wegen des Klimas wurde in den Städten von den entsprechenden Behörden nicht aufgelöst. Dicht an dicht, ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand konnten die Teilnehmer demonstrieren. Gut, die Deutschen haben für die Presse zumindest einmal einen Abstandsgang dargestellt, aber so sind sie. Die Deutschen.

In Kassel sehen wir Menschen (zum grössten Teil) ohne Masken und sie halten mehr Abstand, als die Franzosen und Bonner auf ihren Klimademos, bzw. wie die Deutschen, denn als die Presse nicht mehr für Pressefotos gegenwärtig war knubbelten die Kids sich auch ganz schön eng an eng!

Die Kassler Demonstranten mussten ihre Demo aufgeben. Da diverse Störer am Abend, so die allgemeine Presse, sich mit Ordnungskräften eine Schlacht gegeben haben.

Bestimmt habt Ihr das auch in den Zeitungen gelesen.


Hier noch einmal den einen Screenshot der „friedlichen“ Gegendemo von
Junge Sozialisten, die Linke und nun schaut Euch dieses weisse Bett Tuch genau an.

Na, erkennt Ihr es wieder? Das Zeichen von Eurer deutschen „Mutti“!

gegendemokassel2021


Bei den "hier guten Demonstranten" sind wieder die Farben rot-schwarz-weiss dargestellt. Diese Gegendemonstranten durften weiter demonstrieren, sei es im Wagen stehend, zu Fuss oder später mit Fäusten.

Den anderen Kasseler Demonstranten wurde vorgeworfen, dass die Demo nicht genehmigt gewesen wäre, sowie dass sie ohne Masken und ohne Sicherheitsabstand aufgetreten wären.

Wir haben das Prädikat "sehr wertvoll" für Euch!


Am
23.10. 2020 wurde der Welt mitgeteilt, dass Herr Spahn an Corona erkrankt sei. Könnt Ihr Euch noch daran erinnern?

Mister Corona in Auszeit

Seine "Erkrankung" wurde in den Medien veröffentlicht, genauso wie die Demonstrationen der Klimaaktivisten und den Kasselanern.

Am
25. Oktober 2020 (zwei Tage später!) dann, mitten in der Pandemie, kurz vor dem deutschen Lockdown, in einer Zeit, in der Herr Lauterbach das Ende der Welt herbei posaunte, ein paar Stunden nach der Spahnschen Coronaerkrankung sass der deutsche Gesundheitsminister in der ersten Reihe der Veranstaltung ∞ „World Health Summit“ die mitten in Berlin statt gefunden hatte.

Gemeinsam mit über
2.500 Menschen aus 100 Nationen über 4 Tage lang in engen Räumen regelrecht aufeinander sitzend und das ohne Mindestabstand und ohne Masken!


2500participans_300speakers_2020_spahn_summit
- Sicherheitsscreenshot -Ich würde Fragen stellen...


76 - 79 - 100


Pharmaunternehmen Astrazeneca
korrigiert Angaben zu Wirksamkeit
von Corona-Vakzin nach unten


Nach Zweifeln an einer großangelegten US-Studie zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca hat das Pharamunternehmen seine Angaben nach unten korrigiert.


Zitatbeginn:
Der Impfstoff schützt zu 76 statt 79 Prozent vor einer Corona-Infektion mit Symptomen,
Zitatende

Wir haben hier einmal die korrigierte Zahl 76 anstatt 79 und
ein wichtiger Hinweis:
Corona Infektion mit Symptomen

Ich versuche einmal zu übersetzen, so wie ich das verstehe:
Der Impfstoff schützt vor einer Corona-Infektion mit Symptomen zu 76 %.

Das hiesse, dass es Infektionen ohne und mit Symptomen gäbe.
Da der Impfstoff vor einem Corona-Infekt zu 76% schützen würde, käme aber nur die Corona-Variante mit Symptomen in Betracht.

Zitatbeginn:
Gegen schwere Covid-Erkrankungen sei der Impfstoff weiterhin zu 100 Prozent wirksam,
Zitatende

Wenn ich nun eine schwere Erkrankung hätte würde der Stoff 100% wirken.

Was ist in den Augen des Herstellers eine schwere Erkrankung?

Mh...

Also 76 % Wirksamkeit bei Infektion mit Symptomen, aber 100% Wirksamkeit bei schwerer Erkrankung.
Irgendwie verwirrend!Zitatbeginn:
Die EU-Arzneimittelbehörde bekräftigte nach einer erneuten Überprüfung aber ihre Einschätzung, dass der Impfstoff "sicher und wirksam" sei. Die meisten Länder nahmen die Impfungen daraufhin wieder auf.
Zitatende

Wie wird so eine Überprüfung durchgeführt? Bis heute habe ich im Netz nichts darüber gefunden. Hier ist keine Transparenz. Kann einmal ein Journalist die Firma kontaktieren und nachfragen oder „schlucken“ die das einfach, was ihnen vom Hersteller vorgesetzt wird?

Der Hersteller schätzt, hat also keine Belege? Keine Untersuchung?
Der Hersteller schätzt, dass der Stoff „sicher“ und sogar „wirksam“ wäre.
Auch hier gehe ich nicht überein mit den hier dargestellten und den oben angegebenen Angaben.

76% Wirksamkeit mit Symptomen.
100% Wirksamkeit bei schweren Erkrankungen.
Eine Schätzung, also so pie mal Daumen, sagt dann aus, es gäbe Sicherheit und Wirksamkeit.

Zitatbeginn:
bekräftigte nach einer erneuten Überprüfung
Zitatende

Die haben also schon mehrmals überprüft. Aha! Was haben sie da gemacht? Wie wurde die Prüfung durchgeführt?

Zitatbeginn:
Weil er relativ günstig ist und bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann,
Zitatende

Wenn ich ein 10 Cent Gummiring kaufe, garantiere ich, dass der Gummi nach wenigen Gebrauch fluppt - im Gegensatz zu einem Gummiring, der richtige Qualität hat (damit meine ich eine Qualitätsprüfung hinsichtlich seiner Dehnbarkeit, seiner Langlebigkeit, seiner Sicherheit usw.) und dafür aber 100 Cent kostet.

Quelle ∞
Stern

Was sagt denn dieser sternige Artikel im Grunde aus?

Ich darf doch als Laie und Bürger erwarten, dass ich eine umfassende, einfach verständliche und ausreichende, weitreichende, tiefgründige Informationen erhalten kann. Oder nicht? Ich brauche keine Endzeitszenario Artikel, keine Angstmacher Artikel, keine Drohungen wenn wer skeptisch gegenüber eine Angelegenheit ist oder sonst irgendetwas, sondern ich möchte bitte Journalisten, die das Ganze auch für Dummis aufbröselt!

Ich erinnere mich, dass es schon einmal ein Medikament gegeben hatte, das übereilt zugelassen wurde. Dieses Mal soll aber der Impfstoff sogar direkt in die menschliche DNA eingreifen.


erinenrungcontergan2021
Mein - ung


Mein - ung

Mein Denken

Mein Gedankengang

Mein Wille ist, dass Du so denkst wie ich

MEIN - ungs FREI - heit

Meine Freiheit

Deine Freiheit gibt es nicht!

Weil ich nicht will, dass Du eine Meinung hast

Sonst könnte Deine Meinung mehr gelten, als meine

Somit könntest Du mich entmachten

Nein, meine Macht gebe ich nicht auf!Viele sagen, die kein Problem bei der Meinungsfreiheit sehen:

„Man kann doch alles sagen,
man muss halt nur die Konsequenzen ziehen“


Eine Aussage, die in den meisten autoritären Staaten gilt. Es wird in der Zeit beim Aufbau einer Diktatur zum Beispiel gegenüber Skeptikern mit sozialer Ausgrenzung gearbeitet, wenn es um Meinungsdruck geht, damit der Willen der Regierung bis zum letzten Bürger umgesetzt werden kann.

Oder Kritiker erfahren berufliche Nachteile. Heute
Cancel Kultur genannt oder der Nachbar ruft die Ordnungshüter, wenn bei Dir laute Musik spielt und Dir aber Kontaktverbote aufgrund einer Pandemie auferlegt wurden oder die Nachbarschaft oder das Kollegium grüsst dich nicht mehr, weil Du auf einer Demonstration gesichtet wurdest usw.

Die Varianten der sozialen Ausgrenzung sind vielfältig„You have freedom of speech.
It is freedom after speech that I cannot guarantee.”

Idi AminÜbersetzung englisch-deutsch:

„Sie haben die Freiheit, Ihre Meinung zu sagen,
aber ich kann Ihnen nicht garantieren,
dass Sie danach noch Ihre Freiheit haben“


Whiteness Is a PandemicWeiss-Sein ist eine Pandemie
(Weisse sind eine Pandemie)

! Versuch Auszüge des Originals in deutsche Sprache zuübersetzen

Zitatbeginn:

Weiß ist eine Krise der öffentlichen Gesundheit. Es verkürzt die Lebenserwartung, es verschmutzt die Luft, es verengt das Gleichgewicht, es verwüstet Wälder, es schmilzt Eiskappen, es entzündet (und finanziert) Kriege, es glättet Dialekte, es befällt das Bewusstsein und es tötet Menschen
[…]

Zitatbeginn:

Es reicht 400 Jahre zurück und hat Tentakel, die überall dort kratzen, wo es weiße Vorherrschaft gibt, hier in Amerika, das überall ist.
[…]

Zitatbeginn:

White Supremacy (weisse Überlegenheit-Anm. v. mir) ist ein Virus, das wie andere Viren erst dann stirbt, wenn keine Körper mehr vorhanden sind, die es infizieren könnte. Das heißt, die einzige Möglichkeit, es zu stoppen, besteht darin, es zu lokalisieren, zu isolieren, zu extrahieren und zu töten. Ich denke, ein Impfstoff könnte auch funktionieren.
[…]

Nun wisst Ihr, was auf uns zukommen wird.
In diesem Zuge sind die Universitäten eine Art Brutstätte für diese „Kultur der Schwarzen“. Anstatt zu lernen - und das gab es schon 2016 und zieht sich bis heute hindurch:


30-11-20
16
Dancing Girl Knocked Off School Desk and Falls Insane Reaction
Youtubefilm

18-03-20
21
Twitterfilm über die Zustände in einer Universität

Andere, die lernen wollen, nicht nur stören sondern auch vertreiben und dann beschweren sie sich, dass sie nichts auf die Reihe bekommen! So viel zu den Zuständen an den Universitäten. Da kann ja nur solcher Müll rauskommen und in den Schulen sieht es nicht besser aus!


Hauptquelle des Artikels

Wenn ich mir das so recht überlege und Schwarze die Weissen ausrotten möchten und nach deren Aussage Weisse eine Pandemie wären, so stellt sich mir die Frage, ob die nicht ein Virus...

Somit wäre der Vorwurf, den man seit Beginn gegenüber den Chinesen aufgrund des Virus macht, aus dem Weg geräumt!


| | | |


Kein Lockdown für MilitärsKein Lockdown für Militärs
US-Streitkräfte geben neue Details zum US-Großmanöver Defender Europe 21 bekannt.


An beiden Fronten zugleich

Zitatbeginn:

Defender Europe 21 wird ungeachtet der sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa unvermindert wütenden Covid-19-Pandemie abgehalten. Während die Freizügigkeit in der EU für Zivilpersonen empfindlich eingeschränkt ist, haben involvierte Militärs freie Fahrt;

während Impfdosen in der EU selbst für Risikogruppen weiterhin Mangelware sind, wurden US-Einheiten, die an dem Manöver beteiligt sind, bereits zum zweiten Mal geimpft.

Und während es der Bundesregierung bis heute nicht gelingt, eine auch nur halbwegs genügende Menge an Impfdosen zu beschaffen, finanziert sie Defender Europe 21 mit 2,9 Millionen Euro sowie weitere Manöver ebenfalls mit Millionensummen;

insgesamt veranschlagt das Verteidigungsministerium die Mittel, die dieses Jahr für Kriegsübungen ausgegeben werden, auf rund 164,5 Millionen Euro.

[...]

Während sich die NATO und ihre Mitgliedstaaten - Deutschland inklusive - dort gegen China in Stellung bringen, proben sie in den nächsten Wochen und Monaten den Aufmarsch gegen Russland;

sie operieren inzwischen gegen beide Mächte, an beiden Fronten zugleich.

Zitatende

Quelle ∞
german-foreign-policy

Mir ist nicht bekannt, dass die allgemeinen und zahlreichen Medien überhaupt das Thema Defender Europe 21 berichtet hätten. Daher erlaube ich mir ab sofort zwischen Journalisten und Medienschaffenden zu unterscheiden.

Journalisten sind für mich Menschen, die die Mächtigen, Reichen und Bekannten dieser Welt kritisch hinterfragen, die prüfen, ob etwas Fakt ist oder Ideologie.

Dafür brauchen die Einzelnen Rückgrat. 

Medienschaffende sind diejenigen, die nicht hinterfragen oder prüfen, sondern sich in die Dienste der Mächtigen stellen. Dafür ist Rückgrat nur hinderlich - es stört beim Einnehmen der "Haltung".

"Medienschaffende" sind die, die schon früh bei der Berufsfrage antworten:
"Irgendwas mit Medien..."

- also Null Schimmer, was es sonst noch gibt im Journalismus und im Berufsangebot generell. Und auf diejenigen kann man getrost verzichten.


Echo Victor Foxtrot Lima Zulu

Gendermode
KREISCH!!
Gendermode!


kreischmaennermodeitalien2021
-Sicherheitsscreenshot-


Kreateuse: ∞ Thom Browne


Vor meinen Augen sehe ich gerade so einen Typen mit den Klamotten wie er sich als Bundeskanzlerin bewirbt. An den Plakaten zum Wahlkampf hängen überall diese Plakate an Laternenstangen!

handklatschlachen

Diese Beinchen! Das sind zwei Fäden!

handklatschlachen

Ey, ich habe hier Tränen in Augen. Ich kann nicht mehr. Ich hau mich auf die Platte. Schaut doch wie die glotzen.

handklatschlachen

Einblicke in die ∞ Modenschau

Der Film mit dem Model mit der irren Friseur und den Absatzschuhen! Müsst Ihr Euch anschauen.

handklatschlachen


Dann das ∞ Ballerino! In Spitzenschuhe und Tütü! Der legt sich richtig elegant auf den Boden! Diese rasierten Waden!

handklatschlachen


Der Kreateuse hat ein ∞ Insta Konto. Schaut Euch das mal an.

Irre. Stellt Euch das mal vor! Der Typ kommt aus Eurem Badezimmer und legt sich geschminckt, mit Zöpfchen (
übrigens Nazi laut Amadeo Stiftung!) und mit diesem grauen Strampler neben Euch ins Bett!

Nein, ist eine Pritsche. Ob die das aushalten würde...?
Hey, ich würde nur noch rennen!

handklatschlachen

Das gibt in Zukunft absolut nichts mit Nachwuchs bei solchen Typen!
Da vergeht dir alles. Echt wahr! Wer will so was?

handklatschlachen

Dafür wird es etwas mit dem Gendern! Versprochen!

handklatschlachen


Indianer und Nazikinder


betschkatweetindianeraussage2021
- Sicherheitsscreenshot-


Betrunkene behaupten immer,
nüchtern zu sein.
Ehrenlose geben sich einen Ehrenkodex.Bettina Jarasch entschuldigt sich für "Indianerhäuptling"
Quelle ∞ 
berlin.bz.

Zitatbeginn:
[…] Der Begriff „Indianer“ gilt heute vor allem in politisch linken Kreisen als diskriminierend. […]
Zitatende

Wieder eine Ermahnung aus dem linken politischen Korrektheisstamm.
Nett. Nicht aus der Mitte, nicht von rechts, nicht von oben oder unten.
Nein.

Zitatbeginn:
[...] gilt vor allem in politisch linken Kreisen [...]
Zitatende

Bei den anderen also nicht. Sehr gut! Die anderen haben ein grosses Herz, lassen den Menschen Zeit um sich bzw. ihren Sprachgebrauch ändern zu können. Finde ich sehr respektvoll.

Zitatbeginn:
[…] Die Begründung der Freunde sensibler Sprache: Diesen Namen hätten sich die Ureinwohner nicht selbst gegeben, sie hatten gar keinen Sammelbegriff für sich selbst, sondern individuelle Stammesnamen. […]
Zitatende

Woher weiss das die links politisch gelagerte Erziehungsmannschaft inklusive deren Schreiberling? Waren die „
Freunde von sensibler Sprache", die bei Demonstrationen rufen: „Nie wieder Deutschland“ dort im Land und haben mit den Zuständigen persönlich gesprochen und sich mit dem Thema auseinander gesetzt?

Hallo! Bekomme ich eine Antwoooorttt?
Ist immer das Gleiche. Umerziehungsmassnahmen einleiten und bei Nachfragen die Ohren auf Durchzug stellen.

ahjo

ICH werden nun einmal Nachhilfeunterricht geben und zwar für diejenigen, die das möchten. Die anderen klappen bitte diese Seite einfach zu.

engelteufel1

Indigene -

dieses Wort setzt sich zusammen aus:

Indi-os (das sind in der deutschen Sprache so genannte Indianer) und Gene.

Indi (os)
Indi (aner)
Gene

So viel zu „sensibler Sprache“.

Die von dem linken Sprachkorrekturministerium ins Visier genommenen und angeblich schützenswerte Menschen haben etwas gemeinsam:

Sie
bezeichnen sich selbst und andere Mitmenschen übergreifend als Mensch und haben sogar einen Sammelbegriff. Nicht wie behauptet, diesen Sammelbegriff gäbe es nicht.

Nationen!
Ja, das Wort Nationen (Plural!) ist der Sammelbegriff
von allen Stämmen dieser Erde.

Es gibt sogar riesige Treffen der Nationen!
Schon davon gehört? Davon gewusst, von den Treffen?
Nein? Warum nicht?
Aber andere massregeln.

abwink

Gibt es nicht das gestohlene Wort in dem Weissbrotwortschatz?
Mh. Ich überlege. Doch! Es gibt es!

Vereinte Nationen. Ha!

Das nenne ich nun aber Kulturelle Aneignung oder so. Auf alle Fälle nach dem linken Denken ein
Diebstahl!

Warum wird nicht dagegen angegangen?

Nun kommt ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich der, dass die einzelnen Menschen zu ihrem Stamm (Sippe, Gruppe) hinzu gehören.
Nein, nicht nur empfinden.
Sie gehören dazu.

Die Nationen sind unterteilt in einzelne Stämme:

Sami, Asmat, Dani, Berber, Kashmiri, Pygmäen, Himba, Tuareq, Aborigines, Inuit, Kishwa, Kurden, Meo, Santal usw. - nur um ein paar wenige zu nennen und die mir spontan einfallen.

In jedem Stamm gibt es nun Verzweigungen. Ich nehme einmal die Sami als Beispiel:

Es gibt Stämme, die leben an der Küste, Stämme die in den Bergen leben oder auch welche, die im Hinterland ihr Leben führen.

Alle unterschiedlichen Stämme gehören den Nationen an.


Beispiel, für die ganz Uninformierten:

Nun trifft Bergsami einen Küstensami und was passiert nun?

Begrüssungen sind untereinander sehr wichtig. Da kann ja jeder kommen und in einen anderen Stamm eindringen und der Auffassung sein, er wäre deren „Freund“!

Jeder, der von ausserhalb
auf eine andere Sippe trifft,
ist in erster Linie Feind!

Daher gibt es unter den Menschen Begrüssungsrituale.

Begrüssungsrituale dienen dem Frieden.


Die einen heben zur Begrüssung die Hand in die Luft, die anderen geben sich die Hand uswusf., aber immer zuerst mit diversen körperlichen Abstand. Freie Hände signalisieren dem Gegenüber, dass man keine Waffe (Beil, Messer, Stein uswusf.) in der Hand hält und daher mit freier Hand als „
Freund“ kommt.

Der nächste Aspekt ist, dass sich die Menschen untereinander befragen. Der Eindringende hat sich zu äussern nach seiner Herkunft und nicht erst abzuwarten, bis er gefragt wird, woher er „stammt“.

Kennt Ihr den Begriff Abstammungsurkunde?

Habt Ihr bei Eurer Abstammungsurkunde den Text dort schon einmal gelesen? Macht das einfach aus Spass. Ihr werdet Euch wundern!

smilie_girl_016

Haben die Weissbrote auch von "unseren" Nationen geklaut.
Ich sage nur Aneignung von…

Aufgrund der Antwort
seiner eigenen Abstammung, seiner Herkunft,
kann man sich innerhalb
seines eigenen Stammes orientieren.


Nehmen wir einmal an, Du kommst zu uns in die Sippe. Schon am Horizont können wir dich erspähen. Du kommst näher zu unserem Lager. Das Begrüssungsritual wird vollzogen und deine Angaben zur Herkunft gibst Du ohne Aufforderung ab.

Nun setzen wir für unser Beispiel voraus, wir hätten mit einem anderen Volk, das am Fluss lebt, ein paar Unstimmigkeiten und beide Gruppen hätten seit Generationen so ihre Schwierigkeiten.

Unsere Vorfahren messerten und besteinigten sich gegenseitig.


Warum gibt/gab es Probleme unter den beiden Stämmen?
Vielleicht wegen dem Wasserlauf, dem Weideareal oder solche Sachen.

Würdest Du nun vor mir als Besucher stehen hast Du somit Dein
herkömmliches Stammesgebiet zu benennen. Da wir uns mit dem Flüsslerstamm nicht sonderlich gut verstehen, werden wir bei solch einer Angabe „vorsichtiger“, „misstrauischer“ Dir gegenüber. Wenn Du aus einem Flüsslerstamm kommen würdest.

smilie_girl_178

Denn aufgrund unserer Erfahrung mit Deinem „bösen“ Stamm kommst Du im ersten Moment zu uns mit nicht so netten Absichten. Denken wir halt, bei der ersten Begegnung mit Dir.

Würdest Du aus den Bergen kommen, so würden wir sofort anders reagieren, da unsere Stämme untereinander schon viel Handel getrieben haben oder unsere Familien miteinander neue Familienstrukturen gebildet haben. Immerhin bringen wir keine Stammesangehörigen aus Spass um!
Heiraten sind übrigens Friedendienstleistungen. Über Generationen hinweg

Du killst nicht Deine eigene Schwester oder Deinen eigenen Onkel.


Uns ist es unvorstellbar schwer zu verstehen, warum in unserem Land neu zugezogene Menschen oder in zweiter, dritter Generation in unserem Land Geborene so einen Aufstand schieben, wenn sie nach ihrer ursprünglichen „Stammes“herkunft gefragt werden.

Ein Südländer sieht zumindest nicht so aus, wie die Menschen, die aus dem Sapmi entstammen! Oder ein Maori hat eine andere Stammesherkunft als ein Kurdischer Stammesangehöriger.

Die Frage nach dem "woher kommst Du oder Deine Familie" ist also vollkommen natürlichem Ursprungs und dient der Erkennung von Menschen untereinander ob sie Freund oder Feind sind.

engelteufel1

Wenn also ein Stamm mit auf ihre Sippe herein fallenden Weissbroten jahrhundertelang miserable Erfahrungen gemacht hat, so ist bei uns das Misstrauen in der Muttermilch drin. Dem Weissbrot begegnen wir von Natur aus vorsichtiger, misstrauischer.

Immerhin wollen wir nicht gemessert werden!

Native Völker pflegen diese Rituale und nur die „Langnasen“ ereifern sich über unsere überlebensnotwendige Handlungen und nageln dabei ihre eigene Schwestern und Brüder an die Wand. Hätten wir unsere Traditionen nicht über Jahrhunderte gepflegt, wäre unter den Stämmen und Nationen viel mehr Blut geflossen!

Immerhin wollen wir das untereinander vermeiden, denn wie sonst könnten wir uns auch miteinander vermehren und untereinander überleben durch Handel und andere Gemeinsamkeiten?

Bei einem
Begrüssungszeremonial wird die Sippe von dem Besucher ohne Aufforderung benannt! Punkt!

Es ist eine zutiefste Beleidigung, wenn Du demjenigen, den Du aufsuchst nicht deine Familienwurzeln mitteilst.

Ist so. Kann ich nichts dazu.

strick

Ich will das einmal konkretisieren:

Besucher begrüsst von Weitem mit ausgestrecktem Arm und offener Hand (
damit ist aber nicht dieser aus der Vergangenheit braune Handhebgruss gemeint!) . Oder der Besucher legt seine Hände auf seine Brust oder streckt die Hand aus um einen anderen begrüssen zu können oder oder. In unterschiedlichen Regionen hielten sich unterschiedliche Rituale.

Der Besucher tritt nur nach Aufforderung näher. Grüsst in Worten (hallo, ich komme in Frieden, usw.)

Oder machen die linksdrehenden Erzieher nicht die Tür auf, wenn es bei ihnen klingelt? Öffnest Du nicht auch die Tür weiter auf, wenn Du einen Gast in Deine Wohnung einlassen willst?

Weiter zu den Begrüssungsangaben:

„Mein Stamm lebt am Fusse des Berges hoch im Norden“ - oder: „ich komme vom Stamm, der am Fluss lebt“.

Nun folgt die eigene Namensnennung in
Verbindung mit des Vaters oder des Mutters Name (das ist die Eingrenzung zu welcher Familie der Besucher innerhalb seines Stammes gehört)

Nach jedem erfolgreichen Begrüssungsritual wird der Gast, sofern er in friedlicher Absicht kommt, bewirtet.

Ich erinnere nur an Urlauber in einem anderen Land, die dann daheim erzählen, wie Gastfreundlich die Leute in dem Urlauberland seien. Denkt einmal darüber nach!

bronze-3204923

Zitatbeginn aus dem Artikel:
[…] korrekterweise antworten müssen: „Ich wollte Häuptling in einem Stamm der amerikanischen Ureinwohner werden.“ Oder: „Der indigenen Völker Nordamerikas.“ […]
Zitatende

Was für ein Bullshit!!! Herr, wirf Hirn vom Himmel!!!

Ureinwohner geht gar nicht, das ist eine Diskriminierung nach heutigen Neusprech!! So viel zur Überkorrektheit der deutschen Linken für ihre neue Welt, die sie selbst in die Welt hinaus posaunen und durchsetzen wollen.

Dabei „canceln“ (vernichten) sie sogar Existenzen.
Vor lauter strammer Haltung übersehen sie selbst Fehler.


Korrekter Weise heisst es nicht Ureinwohner, sondern
Native!
Punkt. Basta und ohne Komma.

smilie_girl_073

Die Worte Ureinwohner oder Indi-Gene sind
nicht gewollt.

Nativa - das Wort ist abgeleitet von Natur(o/a/u/i).

Wenn diese linke Sprachpolizei nur in ihrer Plastikwelt aufwächst und nicht einmal einen Baum von einer Blume unterscheiden kann, ist das deren Sache. Aber lasst uns im Zusammenhang mit Eurem Neublablakorrektsprachgebrauch damit in Ruhe.

Jeder Landstrich hat seine eigenen
Nativa. Da sollten Eindringlinge schon wissen, wer in welchem Landstrich wohnt und sollte diese Menschen auch als solche wahrnehmen. In Australien leben Aborigines, in Greenland oder Canada Inuit uswusf.

Aber das wäre für linksdrehende Hirnmassen in einem Plastikbecher zu viel erwartet.

Ausserdem braucht es nicht den Hinweis von „amerikanischen“, da die Stämme, die in Amerika leben, ursprünglich
aus (nicht von) dem Festland stammen. Die Erdplatten waren nämlich einmal komplett zusammen zu einer einzigen Platte, tifteten langsam auseinander (wissenschaftlich sogar bewiesen) und wenn die Erzählungen unserer Alten stimmen (und das tun sie, weil sie nicht jeder Neuzeit und deren neuen Unordnungen verfallen) stammen die Stämme, die in Reservaten von den Weissbroten eingepfercht sind, aus dem heutigen asiatischen Raum.

Warum gehen die Besitzer
der linksdrehenden Hirnmassen in Plastikbechern
nicht gegen diese Unterbringunsmassnahmen vor?


Warum stehen sie nicht für die Rückgabe der Ländereien, wenn sie denn soooo durch marschieren wollen - durch ihre eigenen Artgenossen.

In Form von Cancelkultur und Massregelungen in der Öffentlichkeit.
Naja. Dazu haben sie halt keinen Mumm, die Linksplastiker.

ach_was

Indi-gene, das Wort ist unter uns verpönt, weil es von Langnasen erfunden wurde.

Indi - aner - Gene. Pfff…

Native wird von dem Wort Natur abgeleitet und wir stammen schliesslich aus der Natur und leben mit der Natur.
Aber links drehendes Plastikverpacktes Gedankengut… naja…

Es heisst auch nicht Eskimo, sondern Inuit, und mein Land heisst auch nicht Lappland, das ist ein Schimpfwort, sondern Sapmi. Nur mal so nebenbei und den nächsten Linken, den ich dabei erwische, unser Land als Lappland zu bezeichnen, anstatt Sapmi, versenke ich im Suppentopf!

kochen

Unser Land Sapmi wurde annektiert, also gestohlen und es wird von den globalen Grosskonzernen ausgeraubt, damit überkorrekte Langnasen ihrem Luxus frönen können! Aber es hält sie nicht davon ab ihre Artgenossen um erziehen zu wollen. Oder sehe ich das falsch?

dudu2

Doch wir haben ein grosses Herz und lassen Lappland als Bezeichnung in jedem Reiseprospekt stehen und gönnen den Menschen ihr Lappland.

Warum?
Wir haben keinen Auftrag andere Mitmenschen umzuerziehen und haben auch keine Genehmigung eines Richters, der über andere Menschen richten darf!

Habt Ihr solche Aufträge, Ihr linksdrehenden Plastiker?
Habt Ihr eine Ernennung eines Richters oder einen Auftrag zur Umerziehung?

WIR NATIONEN können überleben.
Ihr Modernen nicht!Dem allem steht ein anderer Aspekt gegenüber.
Diese linksgedrehten Plastiken wollen auf der einen Seite, dass Ihr denkt, dass wenn Mädchen Zöpfe tragen, das Elternhaus von nationalem Sozialismusgedanken durchseucht wäre und die Tochter zum künftigen nationalen Sozialismusleben erzogen würde. Anderer Seits haben wie Native - übrigens Mann wie Frau - Zöpfe als Frisur.

Hat schon einmal wer danach gefragt, wie das zusammen passen soll?
Ich meine ja nur. So als denkender Mensch.

smilie_girl_073

„So erkennst du Nazi-Eltern“
Heiße Diskussion um offizielle Kita-Broschüre

vom 01.12.2018
Quelle ∞ 
der Westen.de


Zitatbeginn:
Familienministerin Franziska Giffey unterstützte das Projekt mit Steuergeld
Zitatende

Zitatbeginn:
Kita-Broschüre für Erzieher: Ein knapp 60-seitiges Heft soll dazu anleiten,
Nazi-Eltern erkennen zu können – und zwar über das Aussehen ihrer Kinder.

Erstellt wurde das Heft von der Berliner ∞
Amadeu-Antonio-Stiftung. Das Vorwort hat Franziska Giffey (SPD) verfasst, die Bundesfamilienministerin.
Zitatende

Zitatbeginn:
[…] Erzieher sollen Nazi-Eltern anhand des Äußeren der Kinder feststellen können

Besonders auffällig sei es laut Broschüre, wenn
Mädchen häufig Zöpfe und Kleider tragen würden und Jungs oft einem großen Fitness-Programm nachgehen würden […]
Zitatende

Zitatbeginn:
[…] Die Broschüre heißt:
„Ene, mene, muh - und raus bist du!“ […]
Zitatende


Vorsitzende dieser Stiftung ist Frau Anetta Kahane

Zitatbeginn:
Von 1974 bis 1982 war sie
Inoffizielle Mitarbeiterin (IM) der DDR-Staatssicherheit,
Zitatende

Quelle ∞
Wikipedia

Das ist eine stramme Linke! Eine Wendehälsin. Schwimmt in der gleichen Suppe mit, wie die Freunde der
sensiblen Sprache und die, die Steine auf Polizisten werfen und bei Demos rufen: nie wieder Deutschland!

Denkt mal darüber nach!

Native haben Stammesfrisuren mit Zöpfen - sind das jetzt alle Nazis oder wie? Dann kann auch jemand Indianer sagen! Meiner bescheidenen Meinung nach.

strick


Noch eine Frage an die links politisch gesinnte
umerziehend wollenden Sprachpolizeimannschaft (der Begriff ist übrigens im Wort Sprachsensible verschleiert! Nur mal so nebenbei und überhaupt!):

Wenn alle Stricke reissen,
kann man sich dann noch erhängen?


Kurzfilm zum Thema:
HOPE - Post-Apocalyptic Short Film
Findet Ihr im Moment (noch) auf ∞
YT.


chantiWenn DU willst...


Wenn Du das Land in Ordnung bringen willst,
musst Du die Provinzen in Ordnung bringen.

Wenn Du die Provinzen in Ordnung bringen willst,
musst Du die Städte in Ordnung bringen.

Wenn Du die Städte in Ordnung bringen willst,
musst Du die Familien in Ordnung bringen.

Wenn Du die Familien in Ordnung bringen willst,
dann musst Du Deine eigene Familie in Ordnung bringen.

Wenn Du Deine eigene Familie in Ordnung bringen willst,
musst Du Dich in Ordnung bringen!

silverday2021

Vielleicht findest Du diese Weisheit gut und freust Dich über diese Worte.

Hast Du auch den tiefen Sinn in der Weisheit erkennen können?

Du musst aktiv werden, wenn Du ein Ziel erreichen willst.
Du alleine - nicht auf
andere warten!

Aber es wäre Arbeit den ersten Schritt zu machen und das geht gar nicht.
Sollen lieber die anderen.

Wenn Du nicht den ersten Schritt von Veränderung gehen wirst, beschwere Dich nicht über Situationen in Deinem Leben, die Dir Unbehagen bereiten.

Denn ein anderer wird Dein Leben für Dich nicht leben können!


electraModernes Rom
Da schau an, die unsrige Nichtmitleserschaft hat sich eingefunden. Fein! Danke für Ihr Kommen, danke für das Ihrige Interesse.

Es Moishele nimmt in einem Sessel Platz, entnimmt sich sein Pfeiflein, welches neben ihm auf einem kleinen Tischlein ruht, nippt an einem Glas heißen Pfefferminzentee. Wissen`s, ab und an schaust in diese Weltengeschehnisse hinaus, und denkst, nein, Du weißt im tiefsten Inneren, diese oder jene Situation kommt bekannt Dir vor.

Kennen Sie solch eine tiefe, innerliche Empfindung, solche Gedanken? Jo?

Dann sind Sie nicht alleine damit. Es Moishele hat diese Befindlichkeiten auch ab und an einmal. Mögen Sie den Süden? Im Speziellen Italien? Mögen Sie mit dem Moishele eine Reise nach Rom machen?

Schließen Sie bitte die Ihrigen Augendeckelchen, nein, doch lieber nicht, erst lesen Sie diesen Artikel, sonst können wir nicht gemeinsam die Reise antreten. Ist`s nämlich hinderlich mit verschloßenen Augen, denn diese lesen im Augenblick das, was Sie zur Reise mit mir veranlaßen möge.

Modernes Rom


Gehen wir in der Zeit zurück und sehen vor unserem geistigen Auge das "alte Rom". Auf den Pflastersteinen wirbelt unter dem eilenden Gleichschritt der Ledersandalen von Soldaten, und den nackten Fußsohlen des Volkes der trockene Sand ein klein wenig in die Höhe.

Frauen huschen beschäftigt umher, und ihre langen Röcke dienen dem Schmutz auf dem Straßenpflaster einem Wischtuch gleich. In ihren Armbeugen ruhen große geflochtene Körbe. Ruhendes Obst, und buntes Gemüse sind die alltägliche weibliche Beute für die Familie, oder dem Markt.

Tief nach vorne gebeugt keuchen in alten Lumpen gekleidet Männer, die hinter sich einen großen, und schwer beladenen Holzkarren herziehen. Wir befinden uns in einer der zahlreichen kleinen Seitenstraße von Rom, müßen ständig den uns entgegen Kommenden, und spielenden Kindern ausweichen.

Es riecht nach Gebratenen, Schweiß, Urin, Pferdeäpfeln, und Hunde liegen im Schatten dicht gedrängt an den Hauswänden. Von irgendwo her miaut es.

Wir biegen auf eine große Straße ein, welche von Sonnenlicht geflutet, und hell erleuchtet. Das Straßenpflaster ist durch die Mittagshitze erwärmt, und kleine flitternde Geysire scheinen aus den Zwischenräumen der Steine aufzusteigen.

Unsere beiden Augenpaare erklimmen die hohen aus Stein erbauten Mauern des Kolloseums.

Die Arena von Rom.
Hier hielten die Kaiser Spiele für`s Volk ab


In der sandigen Arena, welche von unendlich vielen Steinbänken umringt, standen sich im alten Rom mit Muskeln verzierten kräftige Kerle gegenüber. Nur mit Lendenschurz, leichten Ledersandalen, und Lanze bewaffnet kämpften sie um ihr eigenes Leben. Gefangene meist.

Verbrecher, welche eine Chance hatten
nach ihrem Sieg als Sklaven überleben zu können


Das Innere des Kampfplatzes wurde durch das Gebrülle aus den Kehlen der Zuschauer erfüllt, ab und an durchbrochen von tobenden Applaus. Das war die Begleitmusik der dort unten statt findenden Kämpfe.

Lag der Gegner am Boden, der Sieger schwer keuchend über ihn knieend, blickte dieser hoch auf das Podium. Dort, wo der Kaiser thronte.

Eben noch waren die Gemäuer mit Gekreische des nach Blut gierenden Publikums gefüllt, verstummte plötzlich jeglicher Laut, mit gleichzeitig gebannten Blicke zum Throne hin.

Des Kaisers Daumen sprach nun über Leben und Tod!


Mögen Sie auch einen Schluck Tee? Darf es Moishele Ihnen nachschenken? Gut.

Nun fliegen wir gemeinsam über den Teich nach Amerika. Dorthin, wo die Firmenzentrale eines technologischen Giganten beheimatet
ist, den auch Sie kennen, und dessen Webangebot auch eventuell nutzen.

fb_logo_up_2021
- Sicherheits Screenshot -

Kommt Ihnen bekannt vor, dieser Gigant, nicht wahr?
Diese Abbildung zeigt das Firmenschild auf, und nun widmen Sie sich einmal einen kurzen Augenblick dem dortigen Sichtbaren.

Wir lesen an der linken, unteren Seite den Firmennamen, rechts davon sind die Worte

Hacker Way

erkennbar. Es Moishele setzt voraus, daß Sie wissen, was ein Hacker ist. Für diejenigen, welche sich nicht ausreichend über einen Hacker informiert fühlen, hier ein kleiner, knäpplich gehaltener Einblick:

Ein Hacker ist ein Mensch, welcher mit Hilfe von Handwerkzeugs, in der Digitalität auch als Software bezeichnet, in den Ihrigen Computer eindringt, und alle Daten, welche dort aufgespielt sind, anschauen kann.

Das bedeutet, jede Mail, welche Sie schreiben, versenden, jeden Forumseintrag, welchen Sie im Netz erstellen { auch die Foren welche von außen für Nutzer verschloßen zu sein scheinen, und nur Eingeloggte sich dort tummeln können! }, jede Software, die Sie auf Ihrem Computer installiert haben, jede Bewegung von Ihnen im Netz, sind nach verfolgbar von einrm Hacker. Sollten Sie Ihre Bankangelegenheiten via Computer tätigen, so bleibt dieses einem Hacker auch nicht verborgen.

Wenn Sie einen Account auf obiger Onlineplattform haben, werden die Ihrigen Spuren mitgelesen. Jede Persönliche Nachricht die Sie an einen _Freund_ versenden, jeden Chat, jede weitere Aktivität im gesamten Netz von Ihnen.

Die heutige Arena ist der gesamte Planet,
und die Kämpfer sind die Nutzer im Web.


Weltweit.

Es ist also nicht auf einen kleinen Radius beschränkt -
die Angelegenheit!


Die Hausnummer 1 signalisiert ganz offen, daß die Firma sich ihrer Position auf dem Weltmarkt sicher ist! Sie
ist aus ihrer eigenen Sicht heraus der Kaiser!

Wissen Sie, daß das Wort
Way ein philosophischer, tiefgreifender Begriff ist?
Nein?
Lassen Sie auch hier es Moishele kurz erklären, danke:

Street bedeutet schlicht Straße, und das Wort Way sollte Ihnen von der Bezeichnung Broadway her bekannt sein. Glimmer, Sex, Geld, Erfolg, Drogen, Skandale ect!

Große Schauspielende wurden am Broadway gen Himmel gehoben, und mancher landete auch einmal im Graben.

Way, Weg in der Übersetzung in die deutsche Sprache, nicht Straße, nicht Sackgassen, nein, es ist der Way of Life meint damit. Es ist also etwas Besonderes, angeblich - dieser Way

Kehren wir wieder zum Schild zurück:

Das Firmenlogo steht auf einem schlicht gehaltenen steinernen Sockel. Genauso, wie die damaligen Sitzreihen aus Stein in der römischen Arena ist dieser gehalten.

Auf bräunlichem Sandgestein wurde das Logo aufgestellt. In der damaligen römischen Arena kämpften die Gladiatoren auch auf Sand. Sie rangen um ihr eigenes Leben.

Des Kaiser`s Daumen zeigt auf dem Firmenschild
nach oben.

Jo, richtig,
doch lassen Sie sich hier von nicht blenden!


Alleine die Tatsache, daß Sie als Nutzer _gläsern_ sind, für eine Handvoll Menschen, sollte Sie persönlich veranlaßen einmal inne zu halten!

Sie vertrauen wem, den Sie nicht kennen.
Wenn es bei Ihnen an der Tür klingeln würde,

- und nun Hand auf`s Herz:


Wären Sie auch so freizügig, zu diesem fremden Menschen, welcher vor der Tür stünde, wie zu der hier im Artikel erwähnten Firma, respektive im gesamten Netz?

> Würden Sie einem Fremden Ihre Bankgeschäfte aufzeigen?
> Würden Sie ihm Ihre Küche zeigen, ihn bekochen,
> dem Fremdling Einlaß in Ihr Schlafzimmer gewähren?
> Könnte der Fremde all die Ihrigen Gedanken von Ihnen persönlich bei einem Tasserl Kaffee erfahren?

Nein?
Warum machen Sie es bei dieser Däumchenfirma,
oder anderen Anbietern im Netz?


Ah! Es Moishele versteht! Sie haben rein gar nichts zu verbergen, und sind sogar vorsichtig. So, so...

Woher nehmen Sie die Erkenntnis, daß nicht irgendetwas, was Sie im Netz bisher getan, hochgeladen, geschrieben, mit Hilfe von Bildtelefon gesagt, was ein morgiges diktatorisches Regime nicht als angenehm empfinden könnte?

Woher nehmen Sie dieses Wissen?

Wir stecken schon so tief in diesem Fahrwasser, daß solche privaten Giganten Ihnen die Konten sperren können, ohne daß Sie nur einen Hauch dagegen unternehmen könnten.

Sie haben nichts zu verbergen, richtig?
Sind Sie sich so sicher...?

Woher nehmen Sie diese Weisheit, daß nach einem Regierungswechsel als Beispiel, Ihre Informationen im Netz, oder auf dem Ihrigen Geräten, keine Handhabe gegen Sie als Nutzer/Person sein könnten? Haben Sie noch nie etwas von Regimegegner gelesen, oder gehört? Noch nie sich mit den Informationen über politische Gefangene beschäftigt? Noch nie mit Hackattacken, welche Daten ins Netz stellen, wie als Beispiel die Gesundheitsdaten von Menschen, konfrontiert worden? Ihnen ist nie zu Ohren gekommen, daß Paßwörter von gehackten Mailkonten online gestellt worden sind?

Ihnen kann rein gar nichts geschehen, richtig?

Entschuldigen Sie bitte, es betrifft nicht nur die Däumchenfirma, welche Ihre Daten sammelt. Diese diente in dem hiesigen Artikel nur als aufklärendes Beispiel, als Hinweis darauf, wie Sie sich im Netz bewegen, sowie, daß Sie sich nicht einmal Fotografien detailiert anschauen.

fb_logo_down_2021
- wehe, wenn ein Regime den Daumen gen Boden zeigen wird! -
//bearbeitetes Bild zur Aufklärung des hiesigen Textinhaltes//


Es ist schon spät geworden, vor lauter Plauderei, und der Tee auf unerklärlicher Weise aus seiner Kanne entschwunden. Danke für Ihren Besuch, und nun dürfen Sie Ihre Augen verschließen, und nachdenkend inne halten : )In diesem Sinne,

hi *Hut lupf


Ver - app - eltEinen wunderbaren guten Tag, werte Nichtmitleserschaft! Lange haben wir uns nicht mehr gelesen, nicht wahr?

Ergeht es Euch soweit wohl? Jo?
Gut!

Lassen Sie uns gemeinsam ein Tasserl heiße Zitrone trinken, bitte, und uns einer Thematik widmen, welche auf den ersten Blick keine Dramatik beinhaltet. Viele Damen sind im Heute Feuer und Flamme, wenn es um
Gleichberechtigung für das weibliche Geschlecht geht, die Emanzipation hat Hochkonjunktur, sei es durch Professorinnen der Gender Studies, Feministaktivistinnen, oder von Haus aus schon wohlbetuchte Quotenfrauen.

Die Feministenwelle drückt Quereinsteigerinnen in berufliche Positionen, und bei der Justiz hat Frau von Beginn an Recht, da kannst als Mann noch so viele Beweise auflegen, Du wirst verdonnert.

Bestimmt habt Ihr schon von der digitalen Sexualisierung gehört, oder gelesen, wendet diese möglicherweise persönlich im Alltag an.

Jedoch hat sich Frau einmal Gedanken gemacht, wie viel Dramatik tief verankert hinter dieser Thematik stehen könnte?

Nein? Gut.

Dann kommen's einfach mit in einem knäpplichen Gedankenausflug, -

und los geht's!Ver - app - eltZitatbeginn:
The idea was panned by young women and legal experts who argued that consent could change quickly, even “second by second”.
Zitatende

Übersetzung:
Die Idee wurde von jungen Frauen und Rechtsexperten aufgegriffen, die argumentierten, daß sich die Zustimmung schnell ändern könne, sogar „Sekunde für Sekunde“.

Quelle

Die neue digitale Religion scheint den Menschen zu suggerieren, daß alles mittels eines Klicks ihre Probleme weg digitalisieren könnte.

In Skandinavien ist es schon Normalität, sich, bevor Du Dich vereinigen magst, via digitaler ID Karte vom mobilen Telefon aus in Deine Bank einzuloggen { 
richtig gelesen: in Dein Bankkonto! }, um zu bestätigen, daß Du mit dem, was nun folgen könnte, einverstanden bist.

Nun stellen die Australier { siehe oben } fest, daß die Einwilligungsapp nicht schnell genug wäre, da sich im speziellen Frau von einer zur anderen Sekunde anders entscheiden könnte.

Jo…!

Da bliebe bei einem _
nein_ noch die Tatsache des Zeitfaktores um wieder heraus zu kommen, wenn Mann sich mit ihr versenkt hat.

Es benötigt eine sekündliche digitale Zustimmung seitens der Frau, damit Du als Mann nicht als Vergewaltiger angeklagt werden kannst.

Nur was ist, wenn
sie nicht mehr mag, und durch das Gehoppele die Tasten ihres mobilen Telefones nicht richtig bedienen kann, oder, so wie bei Frau _üblich_, ihr Telefonakkumulator rot vor Batterieverlust { nicht vor dem, was das Telefon neben sich mit bekommt, Ihr Schlaumeier : )) } blinkt, und Frau nicht mehr eingeben kann, daß sie nicht mehr mag?

Weiteres Szenario:

Was macht Frau, wenn sie irgendwann bemerkt, daß die Netzabdeckung nicht funktioniert?

Funkloch - im wahrsten Sinne des Wortes : )

Vor dem Zeitalter der Appiesierung hatte der Staat nach einem längeren Stromausfall neun Monate später eine erhöhte Registratur von neuen, kleinen Bürger. Heute jedoch wäre bei einem solchen Stromausfall keine Verbindung mehr zum Netz möglich, und somit kann das digitale _
nein_ nicht mehr vollzogen werden.

Auch ist es medizinisch eine Thematik, die digitale Einverständniserklärung. Was wäre, wenn sie einen Krampf bekäme, dort, wo sie etwas gerne versenkt gehabt haben wollte?

Da könnte sie noch so viele Einverständniserklärungen zurück ziehen wollen… - es sei an dieser Stelle geraten, die jeweilige Notfallnummer parat zu haben, denn alles kann _
er_ schließlich auch nicht machen.

Einige weibliche Engeleins auf diesem Planeten verstehen nicht, warum Mann sich mehr, und mehr zurück zieht,
sie nicht im Privatbereich besuchen kommen mag, denn wenn die Deinige komplette Existenz in der Hand einer einzigen _nein_ - Taste hängt, bleibst fern!

Auch wenn Frau ihre Einverständniserklärung kurz vorher abgegeben,
sie kann diese auch im Nachhinein wider rufen. Der Mann wird aus heiterem Himmel mit der Justiz konfrontiert, und da im Zuge des Feminismus Frau grundsätzlich Recht erhält, bist ruiniert!

Dabei herrscht die breite Meinung, durch die Propaganda der Medien voran getrieben, daß so genannte Incels Männer wären, welche Frauen hassen würden. Jo, da gibt es bestimmt welche von den meinigen Artgenossen, jedoch Normalmann ist derartig klar im Oberstübchen, daß er schon alleine aus eigenen existenziellen Sicherheitsgründen die Fingerchen von den weiblichen Tastaturen laßt! Schließlich will sie immer noch, und das seit Jahrhunderten, einen Versorger an ihrer Seite.

Im Heute heißt die Versorgung für Frau für Bankkonto, anstatt Mammut, die Versorgung _
Schatz, der Wasserhahn tropft, könntest Du nicht einmal … _ nicht zu vergeßen, oder sie mag tief in sich doch einen, welcher sie auf Händen tragt, ihr jeden Wunsch zu jeder Uhrzeit von den Augen abliest ect

Feminismus auf breiter Ebene wird, und das ist die meinige Vorausschau, scheitern. Gar schon in Verbindung mit der Appisierung, inklusive der Genderitis.

Bedenkt, um was Ihr bittet, es könnte Euch gewährt werden

meistefreundehi *Hut lupf

Trara um…
Trara um…
ein Gedicht.


Du bist in der Hautfarbe hellere Frau und Mitteleuropäerin?
Dann darfst Du keine Literatur von eines Mitmenschen übersetzen,
das eine dunklere Hautfarbe hat, als das Autor selbst.

Du bist in der Hautfarbe hellerer Mann und Südeuropäer?
Dann darfst Du keine Literatur von eines Mitmenschen übersetzen,
das eine dunklere Hautfarbe hat, als das Autor selbst.

Ja, Ihr dürft das eben Geschriebene noch einmal lesen und in aller Ruhe feststellen, was im Text nicht harmonisch ausgedrückt ist, wie Ihr das aus den ganzen Jahren her kennt und in der Schule gelernt habt.

Heute geht es um das angeblich berühmte Gedicht
von Frau Amanda Gorman.


Das ist die Dame, die beim Amtsantritt von Herrn Biden ein Gedicht vorgelesen hatte. Ich fand übrigens ihre Klamotten echt steil!

biggrin_girl

Habt Ihr gesehen, was für einen Klunker sie am Finger getragen hatte?

Ein Vogelkäfig mit einem Vogel drin. Ich will nicht wissen, wie viel der gekostet hat und ob der Ring vielleicht noch mit Brillis besetzt ist.

wimperklimber

Ach, lassen wir diese Schwärmerei.

abwink

Aber dieser Hut war doch schrill, oder.

sabber_2


Okay, okay, ich komme endlich zur Sache!

smilie_girl_073

Die Presse hatte nach dieser öffentlichen Vorlesung des Gedichtes von Frau Gorman wieder was zum Kochen. Frau Gorman war einverstanden, dass eine Niederländische hellhäutige Frau mit dem schönen Namen Marieke Lucas Rijneveld ihren Text übersetzt. Ich fand das toll, weil das hätte zeigen können, dass es keinen Krieg, sondern Versöhnung, Zusammensein zwischen allen Menschen sein kann.

Aber nein!


∞ Janice
Deul, eine Aktivistin maulte dagegen:

Zitatbeginn:

"Ist es nicht mindestens eine verpasste Chance, Marieke Lucas Rijneveld für den Job angeheuert zu haben? Sie ist weiß, non-binär, hat keine Erfahrung auf dem Gebiet, ist aber laut Meulenhoff die 'Traumübersetzerin'", so Duel.

Zitatende

Du wirst mittlerweile in Schubladen gestopft!
- gab es schon einmal mit dicken Ende -

Schublade: Hautfarbe.
Schublade: Sexualität.
Schublade: Erfahrung.
(setzt übrigens Bildung, Wissen und Leistung voraus)

Das musst Du Dir einmal zwischen den Zahnlücken fliessen lassen!


Ein Verlag und seine unter Vertrag stehende Autorenschaft dürfen
nicht mehr eigenständig Entscheidungen treffen, weil linke Aktivisten(!!) das möchten.

Für den spanisch sprechenden Raum wurde Herr Obiols beauftragt eine Übersetzung des Gedichtes zu erstellen.

Gesagt, getan und als er fertig mit der Arbeit war, wurde ihm mitgeteilt:

Ätschibätschi.

Zitatbeginn:

Die Agentur oder der Verlag von Amanda Gorman, hier sind sich die Berichte über den Fall bisher uneinig, teilte dann dem katalanischen Verlag mit, dass sie die Auswahl des "weißen, alten" Übersetzers unpassend fänden und baten um eine passendere Wahl.

Zitatende

∞ 
Quelle

Fassen wir zusammen:

Mann.
Frau.
Alter -
ab wann gilt Mensch als „alt“?
Hautfarbe.
Sexualität.
Nicht Linkaktivist.

Ich erkenne ganz klar und deutlich hier Rassismus, Sexismus, Politikismus, Altersdiskriminierung. Schon einmal darüber nachgedacht?

Das wird auch Dir aufgedrückt -
vom hochbejubelten Linksaktivismus


Ach ja, beinahe vergessen:

Mit der falschen Hautfarbe geborenen Hundebesitzer, die lautUS Linksaktivisten rassistisch sind, gehören auch dazu, niemals nie

Ein sehr guter aufgearbeiteter ∞
Spiegelein Artikel zum Thema rassistischer Hundebesitzer

Hundebesitzer sind in meinem Verständnis unter anderem auch:

± Menschen mit Behinderung (Blindenführhunde, unter Servicehunde bekannt, Therapiehunde, die auch bei rückkehrenden Soldaten aus dem Krieg, depressiven Personen oder auch Kindern eingesetzt werden uswusf.)

± Militär- und Polizeieinsatzhunde

± Suchhunde, wie beim Zoll oder bei vermissten Personen. Ich denke hier auch an Lawinensuchhunde oder bei Erdbeben.

± In der Altenpflege werden auch Hunde eingesetzt.

Denkt einmal über die Tragweite solcher Forderungen nach


Ich bin in Gedanken diese links politisch orientierte Forderung eines Hardcoreaktivisten durchgegangen:

Ein Kind, hellere Hautfarbe, ist behindert. Lassen wir es ein autistisches oder ein blindes Kind sein. Die Eltern informieren sich und lassen einen Hund speziell für ihr Kind ausbilden. Dieser Hund ist immens teuer, weil er speziell ausgebildet werden muss. Ihr könnt Euch im Internet selbst über Service- oder Therapiehunde informieren damit Ihr einen besseren Einblick bekommen könnt.

Nach der Forderung sind nun das betroffene Kind
und seine Eltern rassistisch!


Das muss man sich einmal vorstellen, was in manchen Köpfen abgeht!

Ich habe in meinem Leben noch nie einen dunkelhäutigeren Menschen als ich es bin, kennen gelernt, der bei Minus Graden durch den Schnee stapft und Menschen sucht oder bei einem Erdbeben mit seinem Hund vollen Einsatz zeigt.

Aber ich bin ja noch jung. Solche Bekanntschaften können mir noch begegnen.

Wisst Ihr, ich hoffe, nein, ich wünsche diesem und allen solchen Forderern, dass sie einmal aus gesundheitlichen Gründen richtig flach liegen und ein Hund sie aufrichten würde. Dann wüssten diese Etwasse, welche Potenziale Hunde in sich tragen.

naehen

Fassen wir noch einmal zusammen:

Mann.
Frau.
Hautfarbe.
Alter -
ab wann gilt Mensch als „alt“?
Sexualität.
Nicht Linksaktivist.
Hundebesitzer.


Das Gedicht im Original


When day comes we ask ourselves,
where can we find light in this never-ending shade?
The loss we carry,
a sea we must wade
We've braved the belly of the beast
We've learned that quiet isn't always peace
And the norms and notions
of what just is
Isn't always just-ice
And yet the dawn is ours
before we knew it
Somehow we do it
Somehow we've weathered and witnessed
a nation that isn't broken
but simply unfinished
We the successors of a country and a time
Where a skinny Black girl
descended from slaves and raised by a single mother
can dream of becoming president
only to find herself reciting for one
And yes we are far from polished
far from pristine
but that doesn't mean we are
striving to form a union that is perfect
We are striving to forge a union with purpose
To compose a country committed to all cultures, colors, characters and
conditions of man
And so we lift our gazes not to what stands between us
but what stands before us
We close the divide because we know, to put our future first,
we must first put our differences aside
We lay down our arms
so we can reach out our arms
to one another
We seek harm to none and harmony for all
Let the globe, if nothing else, say this is true:
That even as we grieved, we grew
That even as we hurt, we hoped
That even as we tired, we tried
That we'll forever be tied together, victorious
Not because we will never again know defeat
but because we will never again sow division
Scripture tells us to envision
that everyone shall sit under their own vine and fig tree
And no one shall make them afraid
If we're to live up to our own time
Then victory won't lie in the blade
But in all the bridges we've made
That is the promise to glade
The hill we climb
If only we dare
It's because being American is more than a pride we inherit,
it's the past we step into
and how we repair it
We've seen a force that would shatter our nation
rather than share it
Would destroy our country if it meant delaying democracy
And this effort very nearly succeeded
But while democracy can be periodically delayed
it can never be permanently defeated
In this truth
in this faith we trust
For while we have our eyes on the future
history has its eyes on us
This is the era of just redemption
We feared at its inception
We did not feel prepared to be the heirs
of such a terrifying hour
but within it we found the power
to author a new chapter
To offer hope and laughter to ourselves
So while once we asked,
how could we possibly prevail over catastrophe?
Now we assert
How could catastrophe possibly prevail over us?
We will not march back to what was
but move to what shall be
A country that is bruised but whole,
benevolent but bold,
fierce and free
We will not be turned around
or interrupted by intimidation
because we know our inaction and inertia
will be the inheritance of the next generation
Our blunders become their burdens
But one thing is certain:
If we merge mercy with might,
and might with right,
then love becomes our legacy
and change our children's birthright
So let us leave behind a country
better than the one we were left with
Every breath from my bronze-pounded chest,
we will raise this wounded world into a wondrous one
We will rise from the gold-limbed hills of the west,
we will rise from the windswept northeast
where our forefathers first realized revolution
We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states,
we will rise from the sunbaked south
We will rebuild, reconcile and recover
and every known nook of our nation and
every corner called our country,
our people diverse and beautiful will emerge,
battered and beautiful
When day comes we step out of the shade,
aflame and unafraid
The new dawn blooms as we free it
For there is always light
if only we're brave enough to see it
If only we're brave enough to be itNun, da es nicht gewünscht ist, dass Menschen Texte übersetzen, nehmen wir die Künstliche Intelligenz zur Hilfe. Weil alle soooo Digitalgläubig sind und die KI neutral.


Wenn es Tag wird, fragen wir uns,
wo wir Licht zu finden vermögen, in diesem niemals endenden Schatten?
Den Verlust, den wir tragen,
ein Meer, das wir durchwaten müssen.

Wir haben dem Bauch der Bestie getrotzt.
Und wir haben gelernt, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet.
Und dass die Normen und Vorstellungen von dem, was gerecht ist,
nicht immer Gerechtigkeit ist.

Und doch gehört die Morgendämmerung uns,
noch ehe wir es wussten.
Irgendwie schaffen wir es.
Irgendwie haben wir es überstanden und bezeugten
eine Nation, die nicht kaputt ist,
sondern einfach unvollendet.

Wir, die Nachfahren eines Landes und einer Zeit,
in der ein dünnes, schwarzes Mädchen,
das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter
großgezogen wurde,
davon träumen kann, Präsidentin zu werden,
nur um sich selbst in einer Situation zu finden, in der sie für einen vorträgt.

Und ja, wir sind alles andere als lupenrein,
alles andere als makellos,
aber das bedeutet nicht, dass wir uns bemühen,
eine Gemeinschaft zu bilden, die perfekt ist.

Wir bemühen uns, eine Einheit zu erreichen, die ein Ziel hat.
Ein Land zu erschaffen, das sich allen Kulturen, Farben, Charakteren
und menschlichen Lebensverhältnissen verpflichtet fühlt.

Und so richten wir unsere Blicke nicht auf das, was zwischen uns
steht,
sondern auf das, was vor uns steht.
Wir schließen die Kluft, weil wir wissen, dass wir, um unsere Zukunft
an erste Stelle zu setzen,
zuerst unsere Differenzen beiseitelegen müssen.

Wir legen unsere Waffen nieder,
damit wir unsere Arme
nacheinander ausstrecken können.

Wir wollen niemandem schaden und Harmonie für alle.

Lasst die Welt, wenn sonst auch sonst nichts, sagen, dass dies wahr ist:

Dass wir, selbst als wir trauerten, wuchsen.
Dass wir, selbst als wir Schmerzen hatten, hofften.
Dass wir, selbst als wir ermüdeten, es weiter versucht haben.
Dass wir für immer verbunden sein werden, siegreich.

Nicht weil wir nie wieder eine Niederlage erleben werden,
sondern weil wir nie wieder Spaltung säen werden.

Die Heilige Schrift sagt uns, dass wir uns vorstellen sollen,
dass jeder unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum sitzen soll und keiner ihnen Angst machen soll.

Falls wir unserer eigenen Zeit gerecht werden,
dann wird der Sieg nicht in der Klinge liegen,
sondern in all den Brücken, die wir gebaut haben.

Das ist das Versprechen:

Der Hügel, den wir erklimmen,
wenn wir uns nur wagen,
denn Amerikaner zu sein, ist mehr als ein Stolz, den wir erben,
es ist die Vergangenheit, in die wir treten,
und wie wir sie reparieren.

Wir haben eine Macht gesehen, die unsere Nation eher zerstören
würde, als sie zu heilen,

unser Land zu zerstören, wenn es dazu führe, Demokratie zu
verzögern.

Und dieser Versuch war fast erfolgreich.
Doch auch wenn Demokratie von Zeit zu Zeit verzögert werden kann,
kann sie niemals dauerhaft besiegt werden.

In diese Wahrheit, in diesem Glauben, vertrauen wir.

Denn obwohl wir unsere Augen auf die Zukunft richten,
hat die Geschichte ihre Augen auf uns gerichtet.
Dies ist die Ära gerechter Wiedergutmachung.

Wir fürchteten zu Beginn,
wir fühlten uns nicht bereit, Erben
einer solch schrecklichen Stunde zu sein,
doch in ihr fanden wir die Kraft,
ein neues Kapitel zu schreiben,
uns selbst Hoffnung und Lachen zu schenken.

Also während wir uns einst fragten,
wie wir jemals diese Katastrophe überstehen könnten,
fragen wir jetzt:

Wie könnte eine Katastrophe jemals uns überstehen?
Wir werden nicht zurück zu dem marschieren, was war,
sondern auf das zugehen, was sein wird.

Ein Land, das zwar verletzt, aber dennoch intakt ist,
gütig, aber kühn, wild und frei.

Wir werden uns nicht umdrehen
oder durch Einschüchterung unterbrechen lassen,
weil wir wissen, dass unsere Untätigkeit und Trägheit
das Erbe der nächsten Generation sein wird.

Unsere Fehler werden zu ihren Lasten.

Aber eines ist sicher:

Wenn wir Barmherzigkeit mit Macht verbinden
und Macht mit Recht,
dann wird Liebe unser Vermächtnis
und Veränderung das Geburtsrecht unserer Kinder.

Also lasst uns ein Land hinterlassen,
das besser ist als das, welches uns hinterlassen wurde.

Mit jedem Atemzug aus meiner bronzegegossenen Brust,
werden wir diese verwundete Welt in eine wundersame verwandeln.

Wir werden uns von den goldbeschienenen Hügeln des Westens
erheben,
wir werden uns aus dem windgepeitschten Nordosten erheben,
in dem unsere Vorfahren zum ersten Mal die Revolution
verwirklichten,
wir werden uns aus den von Seen gesäumten Städten des Mittleren
Westens erheben,
wir werden uns aus dem sonnengebrannten Süden erheben,
wir werden wieder aufbauen, uns versöhnen und erholen,
und jeden bekannten Winkel unserer Nation und jede Ecke,
die unser Landes genannt wird.

Unser Volk, vielfältig und schön, wird aufstreben,
zerschunden und schön.
Wenn der Tag kommt, treten wir aus dem Schatten heraus,
entflammt und ohne Angst.
Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien.
Denn es gibt immer Licht,
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen,
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein.

Kann mir irgendwer einmal erklären, was hier so schwer war mit der Übersetzung? Sie ist durch die Künstliche Intelligenz erzeugt worden. Neutral. Ohne Pipapo und politisierenden Tratra.

Ich muss aber jetzt wieder das Aktivist in mir aktivieren!

smilie_girl_002* geht in die Küche um Kuchen zu backen

Ein Kind mit Trisomie und sein Hund:
Gefangene bilden Servicehunde aus:


Die Macht hinter Deiner Regierung
Die Macht hinter Deiner Regierung

g_australia_2021Sie kennen jeden Deiner Internetten Schritte!
Egal, wo Du Dich aufhälst.
Ob Du hierher surfst oder auf Deiner Terrasse sitzt und im Internet bist.

Und irgendwann stehen sie vor Deiner Tür,
weil Du nicht Systemkomform warst....kleiner-planet-im-auge
Abschiedsrede D.Trump


Abschiedsrede D. TrumpMeine amerikanischen Mitbürger,

vor vier Jahren haben wir eine große nationale Anstrengung gestartet, um unser Land wieder aufbauen, seinen Geist erneuern zu können und die Loyalität dieser Regierung gegenüber ihren Bürgern wiederherzustellen.

Kurz gesagt, wir haben uns auf eine Mission begeben,
um Amerika für alle Amerikaner wieder großartig zu machen.


Zum Abschluss meiner Amtszeit als 45. Präsident der Vereinigten Staaten stehe ich vor Ihnen und bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir haben das getan, wozu wir hierher gekommen sind, und noch viel mehr. In dieser Woche weihen wir eine neue Regierung ein und wir beten für ihren Erfolg, damit Amerika sicher und wohlhabend bleibt.

Wir sprechen ihr unsere besten Wünsche aus,
und wir wollen auch,
dass sie Glück hat - ein sehr wichtiges Wort.


Ich möchte damit beginnen, nur einigen der erstaunlichen Menschen zu danken, die unsere bemerkenswerte Reise möglich gemacht haben. Lassen Sie mich zunächst meine überwältigende Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung unserer spektakulären First Lady Melania zum Ausdruck bringen.

Lassen Sie mich auch meiner Tochter Ivanka, meinem Schwiegersohn Jared und Baron, Don, Eric, Tiffany und Lara meine tiefste Wertschätzung entgegenbringen. Ihr erfüllt meine Welt mit Licht und mit Freude. Ich möchte auch Vizepräsident Mike Pence, seiner wunderbaren Frau Karen und der gesamten Familie Pence danken.

Ich danke auch meinem Stabschef Mark Meadows, allen den engagierten Mitarbeitern des Weißen Hauses und des Kabinetts und all den unglaublichen Menschen in unserer gesamten Verwaltung, die ihr Herz und ihre Seele hergegeben haben, um für Amerika zu kämpfen.

Ich möchte mir auch einen Moment Zeit nehmen, um einer wirklich außergewöhnlichen Gruppe von Menschen zu danken:

dem United States Secret Service.
Meine Familie und ich werden für immer in Ihrer Schuld stehen.


Meine tiefe Dankbarkeit gilt auch allen Mitarbeitern des Militärbüros im Weißen Haus, den Teams von Marine One und Air Force One, jedem Mitglied der Streitkräfte sowie den staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden in unserem ganzen Land.

Vor allem aber möchte ich dem amerikanischen Volk danken.


Als Ihr Präsident zu dienen, war eine unbeschreibliche Ehre. Ich danke Ihnen für dieses außergewöhnliche Privileg. Und das ist es, was es ist:

ein großes Privileg und eine große Ehre.

Wir dürfen nie vergessen, dass wir Amerikaner zwar immer unsere Meinungsverschiedenheiten haben werden, aber wir sind eine Nation von unglaublichen, anständigen, treuen und friedliebenden Bürgern, die alle wollen, dass unser Land gedeiht und blüht und sehr, sehr erfolgreich und gut ist. Wir sind eine wirklich großartige Nation.

Alle Amerikaner waren entsetzt
über den Angriff auf unsere Hauptstadt.


Politische Gewalt ist ein Angriff auf alles, was wir als Amerikaner wertschätzen.
Sie kann niemals toleriert werden.

Jetzt müssen wir uns mehr denn je auf unsere gemeinsamen Werte besinnen, uns über den parteipolitischen Groll erheben und unser gemeinsames Schicksal schmieden. Vor vier Jahren kam ich nach Washington als der einzige echte Außenseiter, der jemals die Präsidentschaft gewonnen hat. Ich hatte meine Karriere nicht als Politiker verbracht, sondern als Baumeister, der auf offene Skylines schaut und sich unendliche Möglichkeiten ausgemalt hatte.

Ich kandidierte für das Amt des Präsidenten, weil ich wusste, dass es hoch aufragende neue Gipfel für Amerika gab, die nur darauf warteten, erklommen zu werden. Ich wusste, dass das Potenzial für unsere Nation grenzenlos ist, solange wir Amerika an die erste Stelle setzen.

Also habe ich mein früheres Leben hinter mir gelassen und bin in eine sehr schwierige Arena eingetreten, es war aber eine Arena, die trotz allem alle Arten von Potenzial bietet, wenn man es richtig anpackt.

Amerika hatte mir so viel gegeben und ich wollte etwas zurückgeben.


Zusammen mit Millionen von hart arbeitenden Patrioten in diesem Land haben wir die größte politische Bewegung in der Geschichte unseres Landes aufgebaut. Wir haben auch die größte Wirtschaft in der Geschichte der Welt aufgebaut.

Es ging um America first,
weil wir alle Amerika wieder groß machen wollten.


Wir stellten das Prinzip wieder her, dass eine Nation existiert, um ihren Bürgern zu dienen. Bei unserer Agenda ging es nicht um rechts oder links. Es ging nicht um Republikaner oder Demokraten, sondern um das Wohl einer Nation, und das bedeutet die ganze Nation.

Mit der Unterstützung und den Gebeten des amerikanischen Volkes haben wir mehr erreicht, als irgendjemand für möglich hielt. Niemand dachte, dass wir auch nur in die Nähe kommen könnten. Wir haben das größte Paket an Steuersenkungen und Reformen in der amerikanischen Geschichte verabschiedet.

Wir haben mehr arbeitsplatzvernichtende Regulierungen gestrichen als jede andere Regierung zuvor. Wir haben unsere kaputten Handelsabkommen repariert, sind aus der schrecklichen Trans Pazifischen Partnerschaft und dem unmöglichen Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und haben den einseitigen Südkorea-Deal neu verhandelt.

Und wir haben NAFTA durch das bahnbrechende USMCA ersetzt. Das sind Mexiko und Kanada, ein Deal, der sehr, sehr gut funktioniert hat. Außerdem, und das ist sehr wichtig, haben wir historische und monumentale Zölle gegen China verhängt und ein großartiges neues Abkommen mit China geschlossen.

Aber noch bevor die Tinte trocken war,
wurden wir und die ganze Welt vom China-Virus heimgesucht.


Unsere Handelsbeziehungen änderten sich rapide. Milliarden und Abermilliarden von Dollar strömten in die USA, aber der Virus zwang uns, eine andere Richtung einzuschlagen. Die ganze Welt litt, aber Amerika übertraf andere Länder wirtschaftlich aufgrund unserer unglaublichen Wirtschaft und der Wirtschaft, die wir aufgebaut haben. Ohne das Fundament und all die anderen Fundamente wäre es nicht so gelaufen.

Wir würden nicht einige der besten Zahlen haben, die wir je hatten. Wir haben auch unsere Energieressourcen erschlossen und sind mit Abstand die Nummer eins der Welt bei der Förderung von Erdöl und Erdgas geworden. Angetrieben von dieser Politik haben wir die größte Wirtschaft in der Geschichte der Welt aufgebaut. Wir haben die Schaffung von Arbeitsplätzen in Amerika wieder angekurbelt und eine rekordverdächtig niedrige Arbeitslosigkeit für Afroamerikaner, Hispanoamerikaner, asiatische Amerikaner, Frauen, fast alle, erreicht.

Die Einkommen stiegen, die Löhne boomten.


Der amerikanische Traum wurde wiederhergestellt, und Millionen wurden in nur wenigen Jahren aus der Armut befreit. Es war ein Wunder.

Der Aktienmarkt stellte einen Rekord nach dem anderen auf. Mit 148 Börsenhöchstständen in der kurzen Zeitspanne, und steigerte die Pensionen und Renten hart arbeitender Bürger in unserer ganzen Nation. 401(k)s sind auf einem Niveau, auf dem sie noch nie zuvor waren.

Wir haben noch nie solche Zahlen gesehen, und zwar vor der Pandemie und nach der Pandemie. Wir haben die amerikanische Produktionsbasis wieder aufgebaut, tausende von neuen Fabriken eröffnet und den schönen Satz „Made in the USA“ wieder eingeführt. Um das Leben für arbeitende Familien zu verbessern, verdoppelten wir die Steuergutschrift für Kinder und unterzeichneten die bisher größte Erweiterung der Finanzierung für Kinderbetreuung und -förderung.

Wir haben uns mit dem privaten Sektor zusammengetan, um Zusagen für die Ausbildung von mehr als 16 Millionen amerikanischen Arbeitnehmern für die Jobs von morgen zu sichern.

Als unsere Nation von der schrecklichen Pandemie heimgesucht wurde, haben wir nicht einen, sondern zwei Impfstoffe in rekordverdächtiger Geschwindigkeit produziert, und weitere werden schnell folgen.

Sie sagten, es sei nicht machbar,
aber wir haben es geschafft.

Sie nannten es ein medizinisches Wunder.


Und so nennen sie es auch jetzt, ein medizinisches Wunder. Eine andere Regierung hätte drei, vier, fünf, vielleicht sogar bis zu 10 Jahre gebraucht, um einen Impfstoff zu entwickeln. Wir haben es in neun Monaten geschafft. Wir trauern um jedes verlorene Leben, und wir versprechen in ihrem Gedenken, diese schreckliche Pandemie ein für allemal auszurotten.

Als das Virus seinen brutalen Tribut an die Weltwirtschaft forderte, haben wir die schnellste wirtschaftliche Erholung eingeleitet, die unser Land je gesehen hat. Wir haben fast 4 Billionen Dollar an wirtschaftlichen Hilfen verabschiedet, mehr als 50 Millionen Arbeitsplätze gerettet oder unterstützt und die Arbeitslosenquote um die Hälfte gesenkt. Das sind Zahlen, die unser Land noch nie zuvor gesehen hat.

Wir haben Wahlmöglichkeiten und Transparenz im Gesundheitswesen geschaffen, haben uns in vielerlei Hinsicht gegen Big Pharma behauptet, vor allem aber in unserem Bemühen, die Klausel für begünstigte Nationen durchzusetzen, die uns die niedrigsten Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in der ganzen Welt bescheren wird. Wir haben VA Choice, VA Accountability, Right to Try und eine bahnbrechende Reform der Strafjustiz verabschiedet.

Wir haben drei neue Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten bestätigt. Wir haben fast 300 Bundesrichter ernannt, die unsere Verfassung wie geschrieben auslegen. Jahrelang hat das amerikanische Volk Washington angefleht, endlich die Grenzen der Nation zu sichern. Ich freue mich, sagen zu können, dass wir diese Bitte erhört und die sicherste Grenze in der Geschichte der USA erreicht haben.

Wir haben unseren tapferen Grenzbeamten und den heldenhaften ICE-Beamten die Werkzeuge an die Hand gegeben, die sie brauchen, um ihre Arbeit besser zu machen als je zuvor, um unsere Gesetze durchzusetzen und Amerika sicher zu halten. Wir sind stolz darauf, der nächsten Regierung die stärksten und robustesten Grenzsicherheitsmaßnahmen zu übergeben, die jemals eingeführt wurden.

Dazu gehören historische Abkommen mit Mexiko, Guatemala, Honduras und El Salvador sowie mehr als 450 Meilen einer mächtigen neuen Mauer. Wir haben die amerikanische Stärke zu Hause und die amerikanische Führung im Ausland wiederhergestellt.

Die Welt respektiert uns wieder.
Bitte verlieren Sie diesen Respekt nicht.


Wir haben unsere Souveränität zurückgewonnen, indem wir bei den Vereinten Nationen für Amerika eingetreten sind und uns aus den einseitigen globalen Abkommen zurückgezogen haben, die nie unseren Interessen gedient haben. Und die NATO-Länder zahlen jetzt hunderte von Milliarden Dollar mehr als bei meiner Ankunft vor ein paar Jahren. Das war sehr ungerecht.

Wir haben die Kosten für die Welt bezahlt.
Jetzt hilft uns die Welt.


Und vielleicht das Wichtigste von allem: Mit fast 3 Billionen Dollar haben wir das amerikanische Militär komplett neu aufgebaut, alles made in USA. Wir haben den ersten neuen Zweig der United States Armed Forces in 75 Jahren ins Leben gerufen, die Space Force. Und im letzten Frühjahr stand ich im Kennedy Space Center in Florida und sah zu, wie amerikanische Astronauten zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren mit amerikanischen Raketen ins All zurückkehrten.

Wir haben unsere Allianzen neu belebt und die Nationen der Welt zusammengetrommelt, um China die Stirn zu bieten wie nie zuvor. Wir haben das ISIS-Kalifat ausgelöscht und das erbärmliche Leben seines Gründers und Anführers al-Baghdadi beendet. Wir haben uns gegen das unterdrückerische iranische Regime gestellt und den Top-Terroristen der Welt, den iranischen Schlächter Qassem Soleimani, getötet.

Wir haben Jerusalem als die Hauptstadt Israels anerkannt
und die israelische Souveränität
über die Golanhöhen anerkannt.


Als Ergebnis unserer mutigen Diplomatie und unseres prinzipienfesten Realismus haben wir eine Reihe historischer Friedensabkommen im Nahen Osten erzielt. Niemand glaubte, dass dies geschehen könnte. Das Abraham-Abkommen öffnete die Türen für eine Zukunft in Frieden und Harmonie, nicht in Gewalt und Blutvergießen. Es ist die Morgendämmerung eines neuen Nahen Ostens, und wir bringen unsere Soldaten nach Hause.

Ich bin besonders stolz darauf,
der erste Präsident seit Jahrzehnten zu sein,
der keine neuen Kriege begonnen hat.


Vor allem haben wir die heilige Idee bekräftigt, dass in Amerika die Regierung dem Volk untersteht. Unser führendes Licht, unser Nordstern, unsere unerschütterliche Überzeugung war, dass wir hier sind, um den edlen, alltäglichen Bürgern von Amerika zu dienen. Unsere Loyalität gilt nicht den Sonderinteressen der Konzerne oder globalen Unternehmen, sondern unseren Kindern, unseren Bürgern und unserer Nation selbst.

Als Präsident war meine oberste Priorität, meine ständige Sorge, immer die besten Interessen der amerikanischen Arbeiter und der amerikanischen Familien.

Ich habe nicht den einfachsten Weg gesucht.
Bei weitem war es sogar der schwierigste.


Ich habe nicht den Weg gesucht, der am wenigsten Kritik ernten würde. Ich nahm die harten Kämpfe, die härtesten Kämpfe, die schwierigsten Entscheidungen auf mich, weil es das ist, wozu Sie mich gewählt haben. Ihre Bedürfnisse waren mein erster und letzter unnachgiebiger Fokus.

Das, so hoffe ich, wird unser größtes Vermächtnis sein.


Gemeinsam haben wir das amerikanische Volk wieder in die Verantwortung für unser Land gebracht. Wir haben die Selbstverwaltung wiederhergestellt. Wir haben die Idee wiederhergestellt, dass in Amerika niemand vergessen wird, weil jeder zählt und jeder eine Stimme hat. Wir haben für den Grundsatz gekämpft, dass jeder Bürger Anspruch auf gleiche Würde, gleiche Behandlung und gleiche Rechte hat, weil wir alle von Gott gleich gemacht sind. Jeder hat ein Recht darauf, mit Respekt behandelt zu werden, dass seine Stimme gehört wird und dass die Regierung zuhört.

Sie sind loyal zu Ihrem Land gewesen
und meine Regierung war immer loyal zu Ihnen.


Wir haben daran gearbeitet, ein Land aufzubauen, in dem jeder Bürger einen großartigen Job finden und seine wunderbaren Familien unterstützen kann. Wir haben für Gemeinden gekämpft, in denen jeder Amerikaner sicher sein konnte, und für Schulen, in denen jedes Kind lernen konnte. Wir haben uns für eine Kultur eingesetzt, in der unsere Gesetze eingehalten werden, unsere Helden geehrt werden, unsere Geschichte bewahrt wird und gesetzestreue Bürger niemals als selbstverständlich angesehen werden. Die Amerikaner sollten eine enorme Genugtuung über all das empfinden, was wir gemeinsam erreicht haben.

Es ist unglaublich.


Nun, da ich das Weiße Haus verlasse, habe ich über die Gefahren nachgedacht, die das unbezahlbare Erbe bedrohen, das wir alle teilen. Als die mächtigste Nation der Welt ist Amerika ständigen Bedrohungen und Herausforderungen aus dem Ausland ausgesetzt. Aber die größte Gefahr, der wir gegenüberstehen, ist ein Verlust des Vertrauens in uns selbst, ein Verlust des Vertrauens in unsere nationale Größe.

Eine Nation ist nur so stark wie ihr Geist.
Wir sind nur so dynamisch wie unser Stolz.
Wir sind nur so lebendig wie der Glaube,
der in den Herzen unseres Volkes schlägt.


Keine Nation kann lange gedeihen, die den Glauben an ihre eigenen Werte, ihre Geschichte und ihre Helden verliert, denn genau das sind die Quellen unserer Einheit und unserer Vitalität.

Was Amerika immer erlaubt hat, sich durchzusetzen und über die großen Herausforderungen der Vergangenheit zu triumphieren, war eine unnachgiebige und selbstbewusste Überzeugung vom Adel unseres Landes und seiner einzigartigen Bestimmung in der Geschichte. Wir dürfen diese Überzeugung niemals verlieren. Wir dürfen niemals unseren Glauben an Amerika aufgeben. Der Schlüssel zu nationaler Größe liegt in der Aufrechterhaltung und Verankerung unserer gemeinsamen nationalen Identität.

Das bedeutet, sich auf das zu konzentrieren, was wir gemeinsam haben, auf das Erbe, das wir alle teilen. Im Zentrum dieses Erbes steht auch ein starker Glaube an freier Meinungsäußerung, freier Rede und offenen Debatten. Nur wenn wir vergessen, wer wir sind und wie wir hierher gekommen sind, könnten wir jemals zulassen, dass es in Amerika politische Zensur und schwarze Listen gibt.

Das ist nicht einmal denkbar.
Die freie und offene Debatte zu unterbinden,
verstößt gegen unsere Grundwerte und beständigsten Traditionen.


In Amerika bestehen wir nicht auf absoluter Konformität oder setzen starre Orthodoxien und strafende Sprachcodes durch. Das tun wir einfach nicht. Amerika ist keine ängstliche Nation zahmer Seelen, die beschützt und vor denen geschützt werden muss, mit denen wir nicht übereinstimmen.

Das ist nicht, was wir sind.
So wird es nie sein, was wir sind.


Seit fast 250 Jahren haben die Amerikaner im Angesicht jeder Herausforderung immer unseren unvergleichlichen Mut, unser Selbstvertrauen und unsere grimmige Unabhängigkeit aufgebracht. Dies sind die wunderbaren Eigenschaften, die einst Millionen von Bürgern dazu brachten, einen wilden Kontinent zu durchqueren und sich ein neues Leben im großen Westen aufzubauen. Es war dieselbe tiefe Liebe zu unserer gottgegebenen Freiheit, die unsere Soldaten in die Schlacht und unsere Astronauten ins All trieb.

Wenn ich an die vergangenen vier Jahre zurückdenke, steigt ein Bild in meinem Kopf über alle anderen auf. Immer, wenn ich entlang der Route mit unserer Autokolonne fuhr, gab es tausende und abertausende von Menschen. Sie kamen mit ihren Familien herbei, damit sie dort stehen konnten, wenn wir vorbeifuhren und sie schwenkten stolz unsere große amerikanische Flagge.

Das hat mich immer tief bewegt.


Ich wusste, dass sie nicht nur hergekommen sind, um ihre Unterstützung für mich zu zeigen. Sie sind gekommen, um mir ihre Unterstützung und ihre Liebe für unser Land zu zeigen. Das ist eine Republik stolzer Bürger, die durch unsere gemeinsame Überzeugung vereint sind, dass Amerika die großartigste Nation in der ganzen Geschichte ist.

Wir sind und müssen immer ein Land der Hoffnung, des Lichts und der Herrlichkeit für die ganze Welt sein. Das ist das kostbare Erbe, das wir auf Schritt und Tritt bewahren müssen. In den vergangenen vier Jahren habe ich genau daran gearbeitet. Von einer großen Halle muslimischer Führer in Riad bis zu einem großen Platz des polnischen Volkes in Warschau, vom Boden der koreanischen Versammlung bis zum Podium der Generalversammlung der Vereinten Nationen und von der verbotenen Stadt in Peking bis zum Schatten des Mount Rushmore habe ich für Sie gekämpft.

Ich habe für Ihre Familie gekämpft.
Ich habe für unser Land gekämpft.


Vor allem habe ich für Amerika und alles, wofür es steht, gekämpft, und das ist sicher, stark, stolz und frei.

Nun, da ich mich darauf vorbereite, am Mittwoch Mittag die Macht an eine neue Regierung zu übergeben, möchte ich, dass Sie wissen, dass die Bewegung, die wir begonnen haben, gerade erst beginnt.

Etwas Vergleichbares hat es noch nie gegeben. Der Glaube, dass eine Nation ihren Bürgern dienen muss, wird nicht schwinden, sondern mit jedem Tag stärker werden.

Solange das amerikanische Volk in seinem Herzen eine tiefe und hingebungsvolle Liebe zum Land trägt, gibt es nichts, was diese Nation nicht erreichen kann. Unsere Gemeinden werden blühen.

Unser Volk wird wohlhabend sein.
Unsere Traditionen werden hochgehalten.
Unser Glaube wird stark sein und
unsere Zukunft wird heller sein als je zuvor.


Ich verlasse diesen majestätischen Ort mit einem treuen und freudigen Herzen, einem optimistischen Geist und der festen Zuversicht, dass für unser Land und für unsere Kinder das Beste noch kommen wird.

Ich danke Ihnen und lebt wohl. Gott segne Euch.
Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika.

Deutsche Übersetzung, engl. ∞ OriginalErnährung und GewaltErnährung und Gewaltnahrung2021system

Übersetzt:

Du darfst nicht mehr das essen, was du möchtest!
Die Obrigkeit bestimmt, was auf den Teller kommt!

Wenn eine Mutter oder ein Vater das zu seinem Kind sagt,
von wegen es soll essen was auf den Tisch kommt,
nennen die das Gewalt.
Von Staatswegen aus essen, was die wollen nennt sich dann wie?

smilie_girl_108 *ischbinnmirrnischdsischerapperhaddienischdeinenknall?
ergden_2021_zwit

Interessant!

Hätte das einer von einer bestimmten deutschen Partei geschrieben, hätten die den gelyncht. Der da darf das aber.

Mit anderen Worten:

Der Kommunismus wird immer mehr voran getrieben. Mal eine Frage in diesem Zusammenhang: Sind diese schwarz vermummten Antidingens die Schlägertrupps der deutschen Regierung?

Die Sehnsucht dieses Herrn wurde schon einmal erfüllt.
Das Ende kennt die Welt!

Ich geb dir mal einen guten Tip, Junge:

Geh zur Armee und dann ab mit dir in ein Kriegsgebiet.
Gibt genug davon auf unserem Planeten!

Mal schauen, ob dir danach noch zum Türe eintreten
bei anderen Mitmenschen zu Mute wäre.


smilie_girl_052

Sprachzukunft
Sprachzukunftwissen_expertise_rechtschreibung_2021


Übersetzung

Der Khan-Report:

Grammatik und Rechtschreibregeln sind ein kolonialrassistisches Werkzeug von weissen Menschen um Schwarze (B), Indigene (I), Menschen mit anderer Hautfarbe[?] (PoCs) zu unterdrücken.

Auf diese Aussage der Gedanke von Thi Minh:

Dieses kolonialrassistische Werkzeug gilt auch für Wissen
und ∞
Expertise.

Sprachzukunft:

smilie_girl_103biggrin_girl-1

Kosten von CoVid19
Die wirtschaftlichen Kosten von Covid19

Die Pandemie könnte sich im Zeitraum 2020-2021 auf 10 Mrd. USD am BIP belaufen. Der wirtschaftliche Tribut der Covid-19-Pandemie ist nicht kalkulierbar.


Ein nützlicher Ausgangspunkt ist der halbjährliche ∞
Global Economic Prospects- Bericht, der von der Weltbank veröffentlicht wurde. Es wurde berechnet, dass die gesamte Weltwirtschaft im Jahr 2020 wahrscheinlich um 4,3% geschrumpft ist, ein Rückschlag, der nur durch die Depression und die beiden Weltkriege erreicht wurde.

Aber diese dramatische Zahl unterschätzt
immer noch die Kosten


Der Bericht misst den Rückgang der Weltwirtschaft von
vor der Pandemie und nicht von dem Zeitpunkt an, an dem das Virus nicht verbreitet worden wäre.

Um diesen größeren Rückgang zu berechnen, benötigen Ökonomen eine Schätzung, wie sich das globale BIP ohne Covid-19 entwickelt haben könnte.

Eine einfache Grundlage ist die Projektion der Weltbank, die letztes Jahr um diese Zeit veröffentlicht wurde, als sie sich der lauernden viralen Bedrohung noch glücklicherweise nicht bewusst war.

Damals erwartete das globale BIP ein Wachstum von 2,5% im Jahr 2020 auf 86 Mrd. USD.

Im Vergleich zu dieser Zahl lag der Fehlbetrag des globalen BIP im vergangenen Jahr wahrscheinlich eher bei 6,6%. Dies entspricht etwa 5,6 Mrd. USD (zu den im Jahr 2010 geltenden Marktwechselkursen und -preisen, die die Bank zur Vereinfachung der Analyse verwendet).

Im Jahr 2021 sollte die Weltwirtschaft
ungewöhnlich zügig wachsen,
so die Bankprojekte,
die durch die Einführung von Impfstoffen
unterstützt werden.


Aber selbst wenn diese Erwartung erfüllt würde und keine weiteren Katastrophen eintreten, wird das Produktionsniveau im Jahr 2021 5,3% unter den Prognosen der Bank vor der Pandemie bleiben:

ein weiterer Fehlbetrag von fast 4,7 Mrd. USD

Zusammengenommen werden diese beiden Zahlen und die Kosten für Covid-19 in diesem und im letzten Jahr etwa 10,3 Billionen US-Dollar betragen:

Waren und Dienstleistungen, die die Welt hätte produzieren können, wenn sie nicht betroffen gewesen wäre.

Das ist, gelinde gesagt, eine große Zahl


Nur Amerika und China haben ein jährliches BIP von mehr als 10 Billionen US-Dollar. Und es gibt 153 Volkswirtschaften, die 2019 zusammen weniger als die beiden grossen Volkswirtschaften erwirtschafteten.

Umgerechnet in das heutige Geld reichen 10,3 Billionen US-Dollar aus, um die zehn größten börsennotierten Unternehmen der Welt zu kaufen, darunter Amazon, Apple und Saudi Aramco.

Es reicht auch aus,
die gesamten Immobilien in New York City
neunmal zu kaufen


Über 2 Billionen US-Dollar der Kosten werden von der Eurozone getragen. Amerika wird ungefähr 1,7 Billionen Dollar tragen. Unter den Entwicklungsländern wird Indien voraussichtlich den größten Verlust in US-Dollar erleiden:

etwa 950 Mrd. USD (obwohl die Prognose der Bank für das Wachstum Indiens im Jahr 2021 übermäßig pessimistisch erscheint). Obwohl Chinas Wirtschaft viel größer ist als die Indiens, wird es einen geringeren BIP- Fehlbetrag von etwa 680 Mrd. USD erleiden.

Selbst diese kolossalen Zahlen unterschätzen
jedoch die Kosten


Der wirtschaftliche Schaden wird sich schließlich nicht auf dieses und das letzte Jahr beschränken. Die Weltbank erwartet, dass das globale BIP im Jahr 2022 4,4% unter ihren Vorhersagen vor der Pandemie bleiben wird.

Sie befürchtet einen dauerhaften Schaden für Investitionen, Humankapital und damit für das Wachstumspotenzial der Weltwirtschaft. Es ist auch besorgniserregend, dass die Schulden, die Regierungen und Unternehmen aufgenommen haben, um die Pandemie zu überstehen, das Wachstum in Zukunft beeinträchtigen könnten.

Es gibt noch einen weiteren Grund,
warum diese Zahlen die
wirtschaftliche Registerkarte unterschätzen


Wenn die Pandemie niemals stattgefunden hätte, wäre das weltweite BIP nicht nur höher gewesen, sondern auch anders.

Anstelle von Masken, Tests, Impfstoffen, Zoomanrufen und Paketzustellungen hätte die Weltwirtschaft andere Artikel produziert. Da die Pandemie so gesundheits- und gesellschaftsschädlich ist, lohnt es sich, enorme Ressourcen für ihre Bekämpfung einzusetzen -

diese Bemühungen sind von enormem wirtschaftlichem Wert.

Aber wenn sich das Virus nie verbreitet hätte, wären dieselben Anstrengungen unnötig gewesen, was der Welt hätte erspart bleiben können.

Übersetzt aus dem englischen Original ∞
economistInterview L. Brilliant

Wie die Gesellschaft Covid-19 überwinden kann

4. April 2020, Interview: Larry Brilliant

Zur Person Larry Brilliant


Die Karriere von Herrn Brilliant reicht vom Leben in einem Ashram in Indien über die Ausrottung der Pocken mit der Weltgesundheitsorganisation bis zur Mitgründung der Seva-Stiftung zur Behandlung von Augenkrankheiten in armen Ländern.

Vor etwa einem Jahrzehnt leitete er Googles philanthropische Bemühungen (einschließlich der Mitautorschaft eines wegweisenden Papiers im Jahr 2009, in dem künstliche Intelligenz auf die Epidemiologie angewendet wurde).

Er warnt die Welt seit Jahren vor der Bedrohung durch Pandemien. Heute ist seine Stimme, wie man reagieren soll, unverzichtbar.

Länder können die Welt nach dem Coronavirus testen,
ihre Völker unter Quarantäne stellen
und sich auf Pandemien vorbereiten,

sagt der Epidemiologe ∞ Larry Brilliant


Offene Zukunft


Als die Macher des Films ∞ „
Contagion“ im Jahr 2011 die Plausibilität des Drehbuchs überprüfen mussten, wandten sich die Filmemacher an Larry Brilliant, einen der weltweit führenden Epidemiologen.

Seine Antwort erschreckte sie noch mehr als das Drehbuch:

Das Szenario sei nicht nur möglich, es sei fast sicher, dass es passieren würde, so Brilliant.

Heute lebt die Welt einen Albtraum
ähnlich der filmischen Beschreibung


E: Seit Jahren warnen Sie vor der Möglichkeit einer neuen globalen Pandemie. Ist Covid-19 so entstanden, wie Sie es vorhergesagt haben?

LB: Leider ja. Es gibt keinen Grund, dies vorherzusagen. Wir wussten es. Wahrscheinlich haben 30, 50 oder alle Epidemiologen für Infektionskrankheiten der Welt dieses Ereignis genau vorhergesagt.

E: Hatten wir genug getan, um uns darauf vorzubereiten?

LB: Eine Reihe von Dingen wurden von den Regierungen auf der ganzen Welt getan, die es dem Virus möglich gemacht haben ∞ „
Speed Bumps“ sich auf den Weg seiner Verbreitung aufmachen zu können.

Wir haben eine wunderbare Sammlung digitaler Netzwerke zur Überwachung von Krankheiten und können es somit nachvollziehen, was mit der Verbreitung geschehen ist:

„Grippe in Ihrer Nähe“ - „Covid in Ihrer Nähe“, so das digitale kanadische System. Verschiedene Länder haben phänomenale Systeme, insbesondere Thailand, als zum Beispiel der digitalen Überwachung, dem ∞
bidirektionale System. Ich denke, Sie werden mitverfolgen, dass verschiedene Länder besser auf die Pandemie reagieren können, weil sie die Pandemie früher erkannt haben. Diese Regierungen antworteten schneller auf die Geschehnisse.

In diesen Ländern gibt es bessere Überwachungssysteme,
von denen viele digital sind.


Einige, wie in Kambodscha, haben ein analoges System, ein Telefon-In-System, bei dem alle Kambodschaner ihre Krankheiten schneller melden als an fast jedem anderen Ort der Welt.

Das ist ein Erbe einer Gruppe namens ∞
Ending Pandemics , die von meinem Kollegen ∞ Mark Smolinski geleitet wird.

Wenn Sie aber sagen "Regierungen haben in ihrer Antwort, ihren Reaktionen auf das Covid19 Virus versagt" - dann würde ich Ihnen zustimmen.

Dafür gibt es eine Reihe von Gründen


E: Viele Länder haben mit dem Virus aktuell zu tun, aber verstehen wir das volle Ausmaß dieser Pandemie schon?

LB: Nein. Wir sind acht Milliarden Menschen auf Erden, mehr oder weniger. Covid19 ist ein neuartiges Virus, das von Tieren stammt, höchstwahrscheinlich von einer Fledermaus oder einem Zwischentier.

Ein neuartiges Virus kann jeden anfälligen Menschen auf der Welt infizieren. Das bedeutet, dass alle acht Milliarden von uns unter den „richtigen“ - oder sollte ich sagen unter den „falschen“ - Umständen für dieses Virus anfällig sind.

Ich würde auch die Geschwindigkeit diesem Virus in Bezug auf seine Übertragbarkeit oder sein R0 ("R-nichts") und das Intervall oder die Inkubationszeit hinzufügen.

Die Geschwindigkeit wird durch diese beiden Dinge bestimmt:


die
Übertragbarkeitsrate (die kurze oder lange Dauer der Inkubationszeit) und dem Generationsintervall.

Aber es wird hauptsächlich von der
„Dichte der Anfälligen“ bestimmt


Wenn Sie tatsächlich ein Virus haben, das sich ausgehend von jedem einzelnen infizierten Menschen 12 neue Opfer aussuchen sollte, wie bei Masern, sinkt der R0-Wert auf Null, sofern alle Menschen, also 100%, geimpft wären.

E: Wie ist Covid-19 im Vergleich zu anderen Krankheiten, bei denen Sie mitgeholfen haben, diese zu bekämpfen, wie Pocken oder Polio?

LB: Nun, Pocken haben einen R0-Wert von dreieinhalb bis viereinhalb, was bedeutet, dass es für jeden Fall von Pocken in freier Wildbahn dreieinhalb bis viereinhalb neue Leute gibt, die die sich damit infizieren.

Der R0-Wert der durchschnittlichen Grippe liegt bei 1,2 oder 1,3 oder 1,1.

Die große Influenza im Jahr 1918 hatte wahrscheinlich einen R0 von etwas mehr als 2 oder etwas weniger als 2.

Wir glauben, dass das Covid19-Virus bisher einen R0 von übertragbaren Wert zwischen 2,2 und 2,4 hat.

Es ist also viel schneller, viel schlimmer
als die normale Grippe -

Aber ein bisschen weniger als Pocken
und viel weniger als Masern


E: Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Übertragung von Covid-19 zu reduzieren?

LB: Oh, das ist eine perfekte Frage. Das ist die Schlüsselfrage. Sie müssen die Dichte der anfälligen Personen reduzieren. Wenn 100% der Menschen global geimpft würden, würde der R0-Wert, die Übertragbarkeit des Virus, auf Null sinken.

Wenn alle Menschen um ein Virusträger herum unter Quarantäne gestellt würden und die Person, die das Virus in sich tragen würde, auch unter Quarantäne gestellt würde und kein Kontakt zwischen ihnen bestehen könnte, würde die Übertragbarkeit auf Null sinken.

Das ist der ganze Grund für die Quarantäne.

Und es ist der abgeleitete Grund für soziale Distanzierung.

Da wir gut in sozialer Distanzierung sind,
sinkt die Übertragbarkeit.


Wenn wir eine Laissez-Faire-Übertragbarkeit oder eine schweizerische käseähnliche Übertragbarkeit mit Löchern schaffen und es somit zulassen dass die Leute, die zu Strandpartys gehen, während alle anderen mit einer Maske und Handschuhen zu Hause sind und sich im Hinterzimmer zusammenkauern -, führen diese Löcher zu einer Erhöhung der Übertragbarkeit.

E: Glauben Sie, dass die Regierungen den Ausbruch ernst genug nehmen?

LB: Ich würde sagen, dass die Regierungen fast ausnahmslos unglaublich langsam reagiert haben.

Ich denke, dass Ihre Regierung in Großbritannien [...] eine fehlgeleitete Mission begonnen hat, um zuzulassen oder zu glauben, dass sie es jedem oder einer großen Anzahl von Menschen erlauben könnte, sich zu infizieren, um den Heiligen Gral des Epidemiologen der „Herdenimmunität“
erreichen zu können”.

Ich glaube, meine Regierung [in Amerika] hat fast unverzeihlich daran herumgefummelt, wie sie die Verteilung von Testkits vornehmen sollte.

Und zwar in dem Glauben, in der Weise, wie unsere Führung vorgab, dass der Ausbruch von R0-Wert fünf auf Null gesenkt werden könnte und es nach einer Weile kein Problem mehr sein würde.

Und die Regierungen spielten weiter,
dachten, es wäre ein Scherz bis sie schließlich
mit der krassen Realität konfrontiert wurden.


Ich denke, Deutschland hat schnell reagiert. Ich denke auch, Südkorea ist, nachdem es in den Anfängen der Pandemie ein wenig herumgefummelt hat, sehr gut mit der Situation umgegangen. Und trotz einer kleinen Umkehrung vor einigen Tagen hat es sich wirklich als Modell dafür gezeigt, was andere Länder tun könnten.

Und natürlich China, das sich meiner Meinung nach - oder vielleicht aufgrund seiner Zentralregierung - um einen Monat Verzögerung mit seinen Reaktionen verspätet hatte.

Aber als die chinesische Regierung verstanden hatte, welche Gefahr von dem Virus ausging, wandten sie die sogenannten „drakonischen“ Methoden bei der Bekämpfung an.

Die Leute sagen, der Westen könnte China folgen:

Wir im Westen müssen nicht drakonisch sein,
aber wir könnten den Methoden folgen.


E: Glauben Sie, dass ein Impfstoff gefunden wird und wenn ja, wie schnell? Und welche alternativen Optionen gibt es in der Zwischenzeit?

Herr Brilliant: Ich sehe keinen Grund, nicht zu glauben, dass ein Impfstoff gefunden wird.

Obwohl es uns nach den ersten SARS- oder MERS-Ausbrüchen nicht gelungen war, den Impfstoff herzustellen, lag dies nur daran, dass die Epidemie so schnell vorbei war, dass wir uns nicht nachhaltig bemühten.

Es gibt nichts Biologisches in dem Covid19-Virus,
das mich beunruhigt.


Wir haben doch schon bereits mutmaßliche
oder potenzielle Impfstoffe.


Ich denke, wir werden einen Impfstoff haben, der in weniger als ein paar Monaten wirkt.

Dann wird es aber mühsam sein, sicherzustellen, dass es effektiv genug und nicht schädlich ist.

Der Aussage des Direktors des amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious Diseases Tony Faucis, dass der Impfstoff in 12-18 Monaten in ausreichender Menge zur Verfügung stehen würde, stimme ich zu.

Ich möchte nur erwähnen,
dass es nach der Massenimpfung gegen Covid19
fast aller Menschen immer noch Ausbrüche geben wird.


Die Leute fügen dem Ende dieser Zeit nicht die Tatsache hinzu, dass wir dann Ausbrüche verfolgen und sie auch Grenzüberschreitend orten können.

Wir brauchen das Äquivalent zum Programm zur Ausrottung der Kinderlähmung oder zur Ausrottung der Pocken und die komplette Kontrolle

hoffentlich in den Händen der WHO.


Und dieses Mop-up [Säuberung] - ich hasse es, dieses Wort zu verwenden, wenn wir über Menschen sprechen -, aber diese Folgemaßnahmen werden eine zusätzliche Zeitspanne dauern,
bis wir wirklich sicher sind alles was wir wollen erreicht zu haben.

E: Welche alternativen Optionen gibt es in der Zwischenzeit?

Herr Brilliant: Nun, es gibt ein paar Alternativen.

Mittelfristig ist eine Alternative die ∞
Antivirale Variante. Ich denke, wir machen es wirklich gut mit den ∞ Virostatika . Die WHO hat eine Multi-Country-Multi-Agent-Studie mit fünf möglichen Therapien gestartet, und ich glaube, sie haben bisher 20.000 Menschen damit behandelt.

Sobald diese Studie abgeschlossen ist, werden wir wissen,
ob eine dieser fünf Impfstoffe funktioniert.

Wenn nicht, werden wir mehr Versuche durchführen müssen.


Tatsächlich führt jedes Land
Versuche mit seinem Lieblingskandidaten durch und
ich bin zuversichtlich,
dass wir ein antivirales Mittel finden werden.


Nun kommt die Frage:

Werden wir in der Lage sein, ein antivirales Mittel ähnlich wie ∞
Tamiflu zu finden, das impfstoffähnliche Eigenschaften hat? Mit anderen Worten, wenn Sie Tamiflu verwenden, verwenden Sie es, um sich selbst zu behandeln.

Neil Ferguson, ein Epidemiologe am Imperial College London, hat 2005 in einem Artikel in Nature gezeigt, dass tatsächlich die Bevölkerung einer ganzen Stadt mit Tamiflu gesättigt hätte werden können, wenn in dieser Stadt eine Vogelgrippe ausgebrochen wäre.

Und man hätte es einsetzen können, weil es Möglichkeiten gab, es wie einen Impfstoff zu verwenden.

Nur haben wir das leider noch nie in großem Maßstab gemacht.
Aber das ist eine andere Möglichkeit.


Wenn diese Möglichkeit nicht der Fall ist und kein Impfstoff vorhanden wäre, bestünde die einzige Möglichkeit das Virus zu bekämpfen darin, die wir in unserem Tool-Kit haben:

in der persönlichen Hygiene.

20 Sekunden lang die Hände waschen, dabei zweimal „Heil der Königin“ singen -Masken und Handschuhe tragen, sich in Quarantäne begeben, soziale Distanz einhalten und das alles für mehrere Inkubationszeiten einhalten.

E: In Ihrer Zeit haben Sie gesehen, wie Pandemien nachgelassen haben. Wie sieht eine Rückkehr zur Normalität aus? Ein Leben nach Covid-19?

LB: Es wird schwer. Sie wissen, zuerst werden wir auf dem Höhepunkt dieser Pandemie Dinge sehen, die meine Generation, Ihre Generation, noch nie zuvor gesehen hat.

Als ich in Indien war - und ich habe 10 Jahre in Indien gelebt, in dem Jahr, in dem wir mit unserem Programm begannen, waren 250.000 Kinder erkrankt, war die Situation so, dass mindestens ein Drittel der Kinder verstarb, vielleicht mehr.

Die Krematorien konnten die Leichenberge nicht bewältigen


Sie würden also Körper finden, die in Papiertuch gewickelt sind und wie Holzstämme gestapelt sind. Wir können eine solche Szene wie die von ∞
Dantes Inferno oder die Gemälde von ∞ Hieronymus Bosch nicht betrachten.

Wir können das nicht betrachten, ohne etwas zu fühlen, das wir für fast nichts anderes auf der Welt fühlen.

Wir werden uns das aber real ansehen müssen


Wir werden uns ansehen, wie wir wundervolle, gute Menschen sehen - Ladenbesitzer und Arbeiter -, die obdachlos werden. Wir werden in eine Zeit und einen Zustand zurückkehren, für den wir emotional nicht bereit sind.

Und wenn meine Kollegen und ich uns in den letzten 30 Jahren unterhalten haben oder wie wir es im Film „Contagion“ umgesetzt haben, haben wir versucht zu zeigen, dass nicht nur die Biologie des Virus so große soziale Störungen verursacht.

Es sind die Auswirkungen auf das Leben der Menschen


Ihr finanzielles Wohlergehen, die familiären Bindungen, die Art und Weise, wie die besten oder die schlechtesten Menschen während einer solchen Epidemie herauskommen.

Wir werden sehen,
wie gewöhnliche Menschen zu Heiligen werden.

Wir werden sehen,
wie gewöhnliche Menschen zu Verbrechern werden.

Wir sind auf solche Szenarien real nicht vorbereitet.


Und so wird das Ende zuerst Unglaube sein. Verwirrung. Und die Rückkehr zur Normalität wird langsam sein.

Ich füge natürlich hinzu,
dass Pandemien wie Flüsse im Laufe der Geschichte
die Grenzen der Länder neu erschaffen


Und mit der steigenden Flut des Nationalismus, die wir in den letzten Jahren überall gesehen haben, geben Sie einem Tyrannen oder Diktator die Macht, die zur Überwindung einer Pandemie benötigt wird.

Bleibt nur die Frage:

Was werden die Diktatoren dieser Welt
mit ihrer Macht tun,
die sie für die Überwindung der Pandemie benötigen?


Werden sie die Macht freiwillig aufgeben und zu Demokratien zurückkehren - oder nicht?

Übersetzt vom Originaltext, englisch, ∞
Economist


Filmtip 2Das Urteil - The Trial


Kent "Mac" McClain (Matthew Modine) ist am Boden zerstört. Bei einem tragischen Unfall verliert der Familienvater seine Frau und beide Söhne.

Innerlich nahezu zerstört, quält sich der Witwer durch den Tag. Als die gefühlte Sinnlosigkeit seines Daseins Überhand zu nehmen scheint, nimmt sich der gelernte Anwalt fast das Leben.

Aus seiner Verzweiflung heraus, willigt der Anwalt ein, bei einem Prozess um ein Kapitalverbrechen, als Verteidiger aufzutreten.

Die Kläger verlangen den Tod des High-School-Schülers Pete Thomason (Randy Wayne). Pete soll seine Freundin getötet haben, gibt aber an sich an nichts erinnern zu können.

Der Prozess wühlt den Witwer auf und wider Erwartens verändert der Prozess, in den Kent sein volles Herzblut hineinfließen lässt, sein ganzes Leben und das seiner Mitmenschen.

Quelle ∞ Filmstarts

! Der Film ist zur Zeit noch frei zugänglich auf Youtube.Deutschland und China

Die Deutschland AG schüttet weiterhin Milliarden nach China


Die wachsende geopolitische Kluft zwischen
Peking und dem Westen spielt keine Rolle

7. Januar 2021, Berlin


Die Idee des „politischen Wandels durch Handel“ hat in weiten Teilen des Westens an Attraktivität verloren, da China unter Präsident Xi Jinping mehr und nicht weniger autoritär geworden ist.

Das hat Karl Haeusgen, Vorsitzender von Hawe, einem Hersteller von Hydraulikpumpen, nicht davon abgehalten, an den langfristigen Erfolg seiner deutschen Version Wandel durch Handel zu glauben.

Herr Haeusgen hat einen eigennützigen Grund zum Optimismus


Auf China entfällt rund ein Viertel des Umsatzes von Hawe. Dies wird erheblich zunehmen, sobald eine 25.000 Quadratmeter große Fabrik in Wuxi bei Shanghai fertiggestellt ist.

Am 1. Januar trat Ye Jiang, ein Ingenieur, der seit 1999 für das Familienunternehmen arbeitet, als erstes chinesisches Mitglied in die Geschäftsleitung ein.

Viele deutsche Chefs sind in einer ähnlichen Situation


Der Warenhandel zwischen der EU und China hat sich zwischen 2000 und 2019 auf 560 Mrd. EUR (626 Mrd. USD) verachtfacht. Davon entfielen 2019 37% oder 206 Mrd. Euro auf Deutschland. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 half das deutsche Geschäft China, Amerika als größten Handelspartner der EU zu verdrängen.

Zwischen Januar und September stieg Chinas Anteil an den deutschen Exporten gegenüber dem Vorjahr um ein Achtel auf fast 8%. China ist auch Deutschlands Top-Lieferant.

Sein Anteil an deutschen Einfuhren stieg im gleichen Zeitraum von weniger als 10% im Jahr 2019 auf mehr als 11%.

Obwohl die am stärksten von China abhängigen amerikanischen Unternehmen wie ihre Casino-Betreiber und Chiphersteller mehr von ihren Einnahmen aus dem asiatischen Riesen erzielen als die am stärksten exponierten deutschen Unternehmen, konzentriert sich die Abhängigkeit von Deutschland auf die größten und mächtigsten Branchen.

Von den 15 wertvollsten börsennotierten deutschen Unternehmen erzielen zehn nach groben Schätzungen von The Economist mindestens ein Zehntel der Einnahmen aus China.

In Amerika weniger als die Hälfte


Aus diesem Grund begrüßte die deutsche Wirtschaft den hastigen Abschluss eines Investitionsvertrags zwischen dem Block und China im vergangenen Monat in den letzten Tagen der rotierenden deutschen Präsidentschaft des EU- Rates.

Das Abkommen soll europäischen Unternehmen einen besseren Zugang zum chinesischen Markt ermöglichen, indem beispielsweise die Anforderung, ein Joint Venture mit einem lokalen Unternehmen zu bilden, beseitigt und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Investoren geschaffen werden.

Die besondere Abhängigkeit der Deutschland AG von China erklärt auch ihre Zurückhaltung, die Forderungen der Bundesregierung nach einer Diversifizierung der Märkte und Lieferketten vom asiatischen Riesen weg zu beachten.

Hahn Automation, Hersteller von Industrierobotern, plant, in den nächsten fünf Jahren Millionen Euro in neue chinesische Fabriken zu investieren und den Umsatz in China von 10% auf 25% zu steigern.

Die BASF baut in der südlichen Provinz Guangdong eine gigantische Kunststofffabrik im Wert von 10 Mrd. USD, die größte Investition in der 155-jährigen Geschichte des Chemiekonzerns.

„Wir müssen mit den Chinesen Ball spielen“,


sagt Jörg Wuttke, der deutsche EU- Chef der Handelskammer in China.

"Wenn Sie nicht am Tisch sitzen,
stehen Sie auf der Speisekarte",
warnt er.


Die lautesten Cheerleader sind in der deutschen Autoindustrie.

„China ist die Gegenwart und Zukunft deutscher Autohersteller“, sagt Noah Barkin von der Rhodium Group, einem Forschungsunternehmen.

China ist der weltweit größte Markt und macht zwei von fünf Autos aus, die der Volkswagen Konzern weltweit verkauft. Ohne China wäre es sowohl vom Abgasskandal „Dieselgate“ als auch von der Pandemie stärker getroffen worden.

China ist der größte Auslandsmarkt für BMW, einen bayerischen Rivalen, dessen Umsatz dort im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 31% stieg.

Im Dezember begrüßte Ola Källenius, Chef von Daimler (an dem zwei chinesische Autohersteller zusammen 15% der Anteile halten) eine „bemerkenswerte“ Erholung in China, dem größten und lukrativsten Markt für seine Marke Mercedes-Benz, deren Umsatz zweistellig in sechs aufeinanderfolgende Monate stieg.

Auch die deutschen Automobilhersteller sind in Bezug auf ihre Innovationsfähigkeit zunehmend auf China angewiesen, stellt das Mercator Institute for China Studies, eine Denkfabrik, fest.

Im September lief das neue Elektroauto i X 3 in Shenyang vom Band, wo es auch vollständig von BMW und seinem chinesischen staatlichen Partner Brilliance Auto entwickelt wurde. Das Joint Venture eröffnete auch eine neue Batteriefabrik im Nordosten der Stadt.

Volkswagen und seine chinesischen Partner haben sich verpflichtet, bis 2024 15 Mrd. Euro in die Elektromobilität in China zu investieren.

VW hat kürzlich eine Beteiligung an Gotion High-Tech, einem Hersteller von Batterien, gekauft, um seine „Elektrifizierungsstrategie in China“ zu stärken. Der jüngste Geschäftsbericht von Daimler nennt China „einen bedeutenden Markt für neue Technologien“.

Kein Wunder, dass Autohersteller vor der Kommunistischen Partei Chinas genuflektieren. Laut der Süddeutschen Zeitung eröffnete Volkswagen 2012 in der westlichen Stadt Urumqi ein verlustbringendes Werk im Austausch gegen Genehmigungen für neue, lukrative Fabriken an der Ostküste.

VW bestreitet den Vorwurf. Trotz des Drucks von Aktivisten und Politikern in Amerika und Europa, die Geschäfte in der Provinz Xinjiang einzustellen, wo die Behörden die uigurische muslimische Minderheit verfolgt haben, hat das Werk in Urumqi seinen Betrieb fortgesetzt.

Einige Stimmen in Deutschland befürchten,
dass dies kurzsichtig ist.


Vor zwei Jahren veröffentlichte der BDI , einer der beiden wichtigsten deutschen Industrieverbände, ein Papier, in dem er seine Bedenken hinsichtlich hoher Eintrittsbarrieren, staatlicher Subventionen für lokale Unternehmen und anderer Verzerrungen auf dem chinesischen Markt darlegte.

Obwohl der BDI jetzt den neuen Investitionsvertrag lobt, warnte er seine Mitglieder davor, sich keine Illusionen zu machen:

Selbst wenn der Pakt vom Europäischen Parlament ratifiziert und umgesetzt wird, werden deutsche Unternehmen keinen wirklich freien Zugang zum chinesischen Markt haben.

Auch chinesische Firmen konkurrieren zunehmend mit deutschen, insbesondere bei den im Mittelstand hergestellten Spezialmaschinen.

China ist bereits der zweitgrößte Exporteur
eines solchen Kits weltweit


Bei hohen Arbeitskosten zu Hause ist „Innovation unser einziger Wettbewerbsvorteil“, sagt Ulrich Ackermann vom VDMA , einem Verband der Maschinenbauer.

Und dieser Vorteil wird zunichte gemacht, da immer mehr chinesische Firmen ihrer Elektroautoindustrie folgen, um anspruchsvoller zu werden.

Die Beziehung deutscher Unternehmen zu China ist daher „zu einer ständigen Gratwanderung zwischen systemischem Wettbewerb und Geschäftspartnerschaften geworden“, sagt Friedolin Strack vom BDI.

Niemand glaubt auf absehbare Zeit an „politischen Wandel durch Handel“, räumt Wolfgang Niedermark ein, der bis letztes Jahr die deutsche Handelskammer in Hongkong leitete.

Aber anscheinend glauben die deutschen Chefs trotz des gesamten politischen Wandels immer noch an den Handel.


Übersetzt aus dem englischen Original ∞
economist
Herr Stegner, SPD


"Die meisten Menschen haben kein Problem,
dass ihre Gemeinde islamisiert wird“
(∞ Ralf Stegner, SPD DE)

Glueckwunschglueckwunsch_error_page_2021


Ketogene Diät und die Post

Ein 19-jähriger Autist, der es liebt, zur Post zu gehen erhielt über 3200 Briefe und Pakete mit freundlichen Worten und Ermutigung aus über 24 verschiedenen Ländern.

Das half ihm, über 75 Pfund Gewicht mit der ∞
Ketogene Diät zu reduzieren.

Der Bericht inklusive seiner Postadresse über Carson ∞
cbc.ca
Seine ∞
Facebookseite, die von seiner Mama Amanda Kinney geführt wird
A 19-year-old, with autism, who loves walking to the post office. Received over 3200 letters and parcels with kind words and encouragement from over 24 different countries. Which helped him lose over 75 lbs from keto and walks to the post office. from r/nextfuckinglevelZuchtstationen gefordertSozialistische Transfrau wünscht sich »Zuchtstationen«,
in denen ungestraft Frauen vergewaltigt und
getötet werden können


Ablehnung öffentlichen Geschlechtsverkehrs sei Rassismus


Zitatbeginn:

[...] Ana Valens ist der Name einer Transfrau, die sich bei Twitter als „NSFW-Reporter“ und als „Furry“-Fetischistin bezeichnet.

So bezeichnete sie die Ablehnung öffentlichen Geschlechtsverkehrs als „systemischen Rassismus“. [...]

Aufsehen erregen auch ihre eigenen sexuellen Fantasien

Zitatbeginn:

[...] Zum Beispiel vermarktet sie zwei interaktive Geschichten, in denen Erotik mit Okkultismus, Blutritualen und „Vorarephilie“ gepaart wird. Vorarephilie ist das sexuelle Verlangen, jemanden zu fressen oder aufgefressen zu werden. [...]

Valens veröffentlichte auf Twitter Sprachnachrichten

Zitatbeginn:

[...] In steuerfinanzierten „Zucht-Einrichtungen“ sollen Trans-Personen die Möglichkeit bekommen, Frauen zu vergewaltigen:

„Du kannst diese Cis-Pussys richtig rannehmen, du kannst sie verfickt nochmal zerstören, ermorden, fertig!

Sie müssen die Mädchen wegwerfen, weil ihre Pussy absolut außer Betrieb ist.“ [...]

Zitatbeginn:

[...] Dann beschwert sich Valens über „∞
TERFs“, also Trans-Exclusionary Feminists (Trans-ausschließende Feministen):

„Das ist etwas, was wir aufbauen, das ist die Zukunft, das ist, was TERFs nicht wollen!“

Valens fährt fort und erklärt, sie wolle in einer Welt leben, in der man sich keine Gedanken machen müsse, ob man mit Passantinnen Sex haben könne: „Das ist nicht zu viel verlangt!“ [...]

Quelle ∞ Feed


dossier_bpb.de_2021

Quelle: bpb.deMoment mal!

Einerseits vermarktet die sozialistische Lady etwas, lebt also von den Einnahmen und andererseits wollen die Linken den Kapitalismus demontieren und eine sozialistische Regierungsform installieren.

Da basst was ned!

Ohne Kapitalismus keine Vermarktung mehr. Im Sozialismus wird der Bürgerschaft vom Staat aus verordnet, was sich die Bürger wünschen und es wird zugewiesen.

Da is nix mehr mit Vermarktung!

Wenn die Regierung nicht will, was DU gerne hättest, dann...kniks* ein Kniggs vor so viel DummheitKindersorgenKindersorgenkinderwelten_sorgen_diebstahl_2021

you stole my childhood from me! - seriously?
De Ge To


De utsche Ge sellschaft für To n

De
Ge To
Deutsche Gesellschaft für TonZitatbeginn:

[…] Das Unternehmen wurde 1928 als Deutsche Gesellschaft für Ton und Film e. V. gegründet und produzierte und

vertrieb in den 1930er und 1940er Jahren Propagandafilme für die Reichsregierung Hitlers. […]

Zitatbeginn:

[…] Es firmierte seit 1937 als Degeto–Kulturfilm G.m.b.H., ab 1942 als Degeto Film GmbH. Nach der Reaktivierung 1952 durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Hessischen Rundfunk war das Unternehmen ab 1954 zunächst im Besitz der Werbung im Rundfunk GmbH, einem Tochterunternehmen des hr, und wurde 1959 von den ARD-Anstalten gemeinschaftlich übernommen. […]

Quelle ∞ Wikipedia


Die Degeto Film GmbH


Zitatbeginn:

Die ARD Degeto ist ein 100%iges Tochterunternehmen der ARD.

Ihre Gesellschafter sind die neun Landesrundfunkanstalten bzw. deren Werbetöchter. [...]

Quelle ∞ Degeto - über unsGeschäftsführung der Gegeto Film GmbH


Zitatbeginn:

[…] Seit Juli 2012 ist die Juristin Christine Strobl Leiterin der Degeto Film.

Frühere Geschäftsführer waren Gerhard Schneider (April 2016 bis März 2019),

Bettina Reitz (Mai 2011 bis Mai 2012),

Hans-Wolfgang Jurgan (Juli 2001 bis November 2011),

Jörn Klamroth (Mai 2002 bis März 2011),

Klaus Lackschéwitz (Juli 1994 bis Dezember 1999),

Peter T. Heimes (Juli 1988 bis September 1994) und

Hans-Joachim Wack (1954 bis Dezember 1988)

Juristin Christine Strobl - Leiterin der Degeto Film […]


Zitatbeginn:

[…] Strobl wurde 1971 als ältestes Kind des Politikers Wolfgang Schäuble (CDU) und seiner Ehefrau, der Volkswirtin Ingeborg (geb. Hensle), geboren und hat drei jüngere Geschwister. […]

Zitatbeginn:

[…] Auch Christine Strobl ist langjähriges CDU-Mitglied; Ende der 1980er Jahre war sie in die Junge Union (JU) eingetreten.

Seit 1996 ist sie mit dem CDU-Politiker Thomas Strobl verheiratet. […]

QuelleStrobl, Th. / Quelle ∞ Strobl, Ch. / QuelleW.SchäubleMit neuem Schirach-Film


Erste ARD-Highlights für 2021


QuelleDigitalfernsehenFerdinand von Schirach


Zitatbeginn:

[…] und Enkel des NS-Reichsjugendführers Baldur von Schirach und dessen Ehefrau Henriette von Schirach.

Einer seiner Urgroßväter war der Hitler-Fotograf Heinrich Hoffmann, […]

QuelleWikipedia

Mehr unter ∞ 
Schirach Filme

degeto_ard_2021_schirach
- Sicherheitsscreenshot -Die beiden OchsenDer Meister und ein Schüler
gingen zwischen den Feldern.

Sie sahen einen Ochsen, der zog seinen Pflug gerade.
Dieser Ochse war stark und sein Joch schien ihm leicht.

Auf dem nächsten Feld war ein Ochse, der zog seinen Pflug in krummen Linien. Der Ochse war schwach und trug schwer an seinem Joch.

Der Meister fragte: »
Welcher Ochse ist mehr zu bewundern?«
»
Natürlich der, welcher gerade Furchen zieht«, sagte der Schüler.

»
Nein«, sprach der Meister, »der schwache Ochse ist zu bewundern, denn seine Schultern sind schmal und seine Last ist schwer.«

Der Schüler nickte.

Der Meister fragte: »
Von welchem Ochsen sollen wir lernen?«
»
Von dem schwachen Ochsen«, sagte der Schüler vorsichtig, »denn er wendet größere Mühe auf.«

»
Nein«, sprach der Meister wieder, »wir sollen vom starken Ochsen lernen, denn er zieht gerade Furchen!«


Ewiger FriedenFrieden dank Verzicht auf Unabhängigkeit


Zum ewigen Frieden
aus dem Traktat von Immanuel Kant


future-2020-january


Die einzig vernünftige Form der Herrschaft ist, dass die nationalen Staaten Europas zugunsten einer einzigen Regierung aufgelöst werden und letztere sich schliesslich auf der ganzen Welt ausbreite.

Diesem Gedanken schloss sich Adenauer an und das Ziel wird bis heute politisch verfolgt.

So funktionieren Imperien.

Im Gegenzug für den Verzicht einer Nation auf ihre Unabhängigkeit –

einschliesslich ihrer Fähigkeit, als unabhängige Nationen zu denken, sowie mündige politische Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die an die Existenz einer unabhängigen Nation angepasst wären.

Die Europäischen Staaten sind über die Jahrzehnte hinweg in den Status der Abhängigkeiten herab gesunken und existieren auf der Grundlage der amerikanischen Grosszügigkeiten.Mr. Emanuel Cleaver

U.S. House - Opening 117th CongrerssHerr ∞
Emanuel Cleaver ist ein Prediger und hat den 117ten Kongress der US Regierung mit einer Ansprache eröffnet.

Am Schluss sagte er nach seiner Predigt anstatt
Amen (das Wort stammt aus der hebräischen Sprache, [amjen], und bedeutet übersetzt: so sei es!) folgende Worte:

A man and a women.

Übersetzung: Ein Mann und eine Frau.

Daily Congress Prayer, January 3, 2021, House guest chaplain Emanuel Cleaver:
"A-man. And A-Woman."
Quelle ∞ 
Youtube


cleaver_uscongress_2021


Filmtip 1"Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben,
eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben."English
V for Vendetta (film)

Deutsch
V wie Vendetta (Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/V_wie_Vendetta_(Film)

Français
V pour Vendetta (film)my little ghost
mylittleghost2021

Ein Drittel
Ein Drittel der Bevölkerung arbeitet und zahlt Steuern.
Ein Drittel studiert und forscht.
Und ein Drittel ist bereit, das Land unter Einsatz des eigenen Lebens zu verteidigen.
Das Problem:
Es ist immer dasselbe Drittel. (Sprichwort aus Israel)2020/2021

ein schritt in die wüste kann auch gleichzeitig
ein schritt auf eine rettende oase zu sein

h.konst2020_zyklusEingetroffen?Verfassungsschützer warnen vor Islamisten im Schafspelz

28.12.2020
Von Dirk Banse, Uwe Müller


Zitatbeginn:

[...] Sie agieren unauffällig, geben sich gesetzeskonform und haben eine Mission: „Legalistische Islamisten“ wollen heimlich einen Gottesstaat nach den Regeln der Scharia errichten. Um ihre Tricks zu enttarnen, müssen Verfassungsschützer schon ganz genau hinschauen. [...]

Zitatbeginn:

[...] „Sie verfolgen ihre jeweiligen Ziele – in der Regel eine langfristige Veränderung des deutschen gesellschaftlichen und politischen Systems – auf Grundlage der hiesigen Gesetze“, teilte das Bundesamt auf WELT-Anfrage mit. [...]

Zitatbeginn:

[...] Das Phänomen einer schleichenden Unterwanderung der westlichen Welt treibt auch den FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae um. [...]

Zitatbeginn:

[...] Liest man die Verlautbarungen der Organisationen aus diesem Spektrum, könnte rasch der Eindruck entstehen, es handle sich um lupenreine Demokraten. [...]

Zitatbeginn:

[...] Verfassungsschützer sehen darin eine perfide Strategie. Öffentlich würden sich solche Gruppierungen zum Grundgesetz bekennen und sehr genau darauf achten, keine Fehler zu begehen, die Anstoß erwecken und strafbar sind. In internen Zirkeln hingegen werde in Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen eine islamische Rechts-, Gesellschafts- und Staatsordnung propagiert, „die mit wesentlichen Aspekten des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren ist“. [...]

Quelle ∞ 
Welt


Vielfalt und Teilhabe
Wo Deutschland noch zu weiß ist


Inzwischen hat fast ein Viertel der Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. Doch wie sieht es mit der Teilhabe der „neuen Deutschen“ aus? Andrea Dernbach 12.08.2018

Zitatbeginn:

[...] Außerdem monierte die damalige Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz, dass die Luft an der Spitze auch der Bundesbehörden für Migranten dünn ist. [...]

Besonders einfarbig: Lehrerzimmer und Redaktionen


Zitatbeginn:

[...] In den Klassenzimmern sitzen zwar zu mehr als einem Drittel Kinder und Jugendliche mit türkischen, polnischen, vietnamesischen oder arabischen Familien. Die sie unterrichten, haben aber nur in einem Zehntel der Fälle einen Familienhintergrund wie sie. 90 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sind nach wie vor alteingesessene Deutsche. [...]

Quelle ∞
Tagesspiegel


Diversität in Staat und Wirtschaft Ostquote, Frauenquote?
Migrantenquote!


Menschen nichtdeutscher Herkunft sind in Spitzenpositionen unterrepräsentiert. Das ignoriert Potenzial – und birgt gesellschaftlichen Sprengstoff. Ferda Ataman

Zitatbeginn:

[...] Zentrale Bereiche wie Parteien, Behörden, Medien, Wissenschaft oder Kultureinrichtungen sind noch sehr weiß. [...]

Mit anderen Worten:
98 bis 96 Prozent der Leute in der Politik sind weiß.


Zitatbeginn:

[...] Man kann das nun so sehen, dass sich die deutsche Gesellschaft (mal wieder) verändert – oder man sorgt sich darum, dass sie sich abschafft. Letzteres ist eine völkische Sicht. [...]

Quelle ∞
Tagesspiegel

smilie_girl_073Rechts - Links - Vorwärts - Marsch!


Rechts - Links - Vorwärts - Marsch!Zahlen des Bundeskriminalamts

300 Gewaltstraftaten im Zusammenhang mit Corona
red/dpa,  22.12.2020 -

Die überwiegende Mehrheit der Straftaten sind Übergriffe auf Polizisten. Außerdem wurden Sprengstoffdelikte und ein Tötungsdelikt gemeldet. Laut dem Bundeskriminalamt werden die Taten vor allem links motivierten Personen zugeschrieben.

Zitatbeginn:

[…] Dem Bundeskriminalamt (BKA) sind von März bis Ende November bundesweit rund 300 politisch motivierte Gewaltstraftaten mit Bezug zur Corona-Pandemie gemeldet worden. Davon wurden 160 Straftaten als links motiviert eingestuft, 48 Straftaten als rechts motiviert, […]

Quelle ∞
Stuttgarter Nachrichten

Das ist endlich einmal eine offene, ehrliche Nachricht. Nicht jeder in Deutschland ist ein nationaler Sozialist im Sinne der braunen Suppe! Hier wird etwas angesprochen, was im Grunde zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema führen müsste. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass die Tatsache "totgeschwiegen" wird, denn darin sind die Deutschen geübt seit dem letzten Eklat.

"Davon habe ich nichts gewusst", oder einfach Schweigen über die Situation, es "aussitzen", bis Gras darüber gewachsen ist. Das scheint des Deutschen Dauerübung zu sein. Leider!

Für Frieden im eigenen Land und als Teil des europäischen Unionskonstruktes sollte Deutschland endlich, das auch die politische Aufgabe hat, in diesem Projekt friedlich gestimmt zu sein und zur Harmonie des Ganzen beizutragen, müsste die eigene Vergangenheit, sowie die Gegenwart intensiv beleuchtet werden. Es sollte auch einmal in Betracht gezogen werden, dass es in den Abläufen, in den einzelnen Handlungen der Akteure, die Unfrieden stiften, Parallelen geben könnten.

Hier im Blog haben wir schon öfters die Aktionen der Hardcore Linken aufgezeigt und sind angenehm überrascht, dass eine staatliche Stelle unsere Gedanken, unser Erkennen in deren Handlungen bestätigt.

In unseren Augen und innerhalb unserer Gedankenstruktur sollten sämtliche Aggressionen, Handlungen gegen Mitmenschen unterlassen werden.

Harmonie und Frieden kommen durch gemeinsame Kommunikation auf. Nur so kann jeder Mensch seinen Mitmenschen beginnen "zu verstehen" und ja, Kommunikation setzt Geduld und Zeit voraus, sowie der Versuch die eigenen Emotionen zu disziplinieren. Damit sachlich und informativ sich ausgetauscht werden kann.

Sollte uns der Bericht des BKA Mut machen, dass es doch noch eine Art Offenheit gibt in Deutschland? Wenn ja, dann sollten Diskussionen beginnen.

Miteinander - nicht gegen einander!

Eins ist gesichert:

Dieses Mal kann zumindest keiner mehr behaupten, es habe es nicht gewusst!
Ich bin kein Kaktus!Ich bin kein Kaktus!
Ich bin eine akupunktierte Gurke!

kaktus_succulente_2020_gurke_akkupunktur

Bild Dir Deine...


Schlagzeilen


Willst Du das Zeitgeschehen erfassen,
Dich bestens unterrichten lassen,
dann kauf Dir statt 'ner Chesterfield,
lieber für 10 Pfennig Bild.

Meuchelmord im Schneegestöber, Rattengift in Gänseleber.
Gattenmord im Ehebett, Verbrennungstod im Nierenfett.
13 Tote, Zug entgleist, Adenauer abgereist.

Flugzeugunglück: 30 Tote, Rabe war der Unglücksbote.
Einbruchsdiebstahl im WC, Schwein ertrank im Bodensee.
Bäcker fiel in Jauchegrube, Schlägerei in Bauernstube.

Untermieter totgeschlagen, Täter floh im Kinderwagen.
Hund biß Kind aus Eifersucht, Frauenmörder auf der Flucht.
Maurer fiel in Mischmaschine, Keilerei in Werkskantine.

Greis ein Auge ausgeschlagen, Eisenhower plagt der Magen.
Polizei verfolgt Sadist, Bauernbursche warf mit Mist.
Angeklagter wurde weich, Mäusegift im Kuchenteig.
Riesensumme unterschlagen, Kronjuwel im Mantelkragen.

Dreieinhalb Millionen Leser von der Donau bis zur Weser.
Vater, Mutter, Greis und Knabe warten auf die Bild-Ausgabe.
Hat der Leser dies erfahren, schlägt es ihm gleich auf den Magen.

Diese Dinge, die passieren,
bringen ihn zum Phantasieren.
Hinter Zäunen, Hecken, Mauern,
sieht er Mörder, die dort lauern.

Die mit Messern, Colt, Pistolen
ihn ins Reich der Träume holen.

Doch am nächsten Tage dann
schafft er sich die Bild gleich an.
Denn er will nun mal nicht ruh'n
und was für die Bildung tun.

Als er denkt, er sei gescheiter
geht es gleich schon wieder weiter:

Kind im Walde ausgesetzt, Amokläufer wird gehetzt.
Liebespärchen nicht mehr sicher, Aus dem Grabe quoll Gekicher.
Explosion in großem Werk, BH geklaut und nichts gemerkt.

Flugzeugunglück in der Nacht, Schnaps aus Rübenkraut gemacht.
Überfall auf alte Frau, Im Bundestag ist groß Radau.
Großalarm bei Polizei, Huhn legt zwei Pfund schweres Ei.

Drohbrief an die Tür geklebt, Nach dem Tode noch gelebt.
Faruk nicht mehr aktuell, Ehedrama im Tunnel.
Englands Frauen sind gut dran, Kriegen Kinder ohne Mann.

Von der Zeitung fließt das Blut, aber trotzdem!
Bild ist gut.


LebensansichtenVielfach wird das von uns Schwarzen selbst verursacht

03.12.2014

Ein Blogger aus Las Vegas trifft mit seinen provozierenden Thesen zu den tödlichen Schüssen und Krawallen in Ferguson einen Nerv – und wird ein Star in den Medien

Zitatbeginn:

Der 36-Jährige wendet sich darin ausdrücklich an seine schwarzen Mitbürger und fordert sie auf, endlich Verantwortung für ihr Leben und ihre Umgebung zu übernehmen. Wenn Polizisten jungen Schwarzen mit besonderem Misstrauen begegneten, liege das nicht am Rassismus dieser Beamten – sondern an den hohen Kriminalitätsraten der Afroamerikaner.

Zitatbeginn:

Oh, die Regierung tut zu wenig! Es bedeutet vielmehr: Jeder muss sich fragen, was er selbst tun kann. Warte nicht auf andere, um die Situation zu verbessern. Schau erst auf dich. Stell sicher, dass du alles tust, was du tun kannst, um deine Situation zu verbessern, bevor du auf andere setzt.

Zitatbeginn:

Und man muss nicht in irgendeiner Machtposition sein, um etwas zu verändern.

Zitatbeginn:

Und wenn man etwas in seinem eigenen Leben verändert, verändert man auch etwas im Leben seines Ehepartners, seiner Kinder, seiner Freunde oder Nachbarn. Das ist viel besser, als auf jemand anderen zu warten und zu warten und in dieser Zeit selbst untätig zu bleiben.

Nein, man muss sein Leben in die eigenen Hände nehmen.

Quelle ∞ welt.de


Tony Xu
beginnt als Tellerwäscher in einem Chinarestaurant

18.12.2020

Ein Studentenprojekt, das sich zum milliardenschweren Konzern gemausert und den Mitgründer und CEO Xu zu einem jungen Milliardär gemacht hat.

Zitatbeginn:

Im Jahr 1989, als Xu Xun gerade fünf Jahre alt war, immigrierte seine Familie aus China in die USA. Seiner Mutter, in China Ärztin, wurde die medizinische Lizenz nicht anerkannt. So nahmen beide Elternteile Jobs in einem örtlichen Restaurant an.

Der Vater studierte zusätzlich in Illinois Luftfahrttechnik und angewandte Mathematik. Das Geld sei stets knapp gewesen, erzählte der frisch gebackene Milliardär, der seinen Namen offiziell in Tony Xu ändern ließ, noch vor dem IPO gegenüber CNBC.

Früh begann Tony Xu in dem chinesischen Restaurant, in dem seine Eltern angestellt waren, selbst mitzuarbeiten indem er beim Abwaschen half. Als er neun Jahre alt war, verdiente er sich gemeinsam mit einem Freund mit einem kreativen Rasenmäh-Konzept etwas hinzu. Diese frühe unternehmerische Erfahrung schien den jungen Xu in seinen Ambitionen bekräftigt zu haben.

Quelle ∞ finanzen.netZur Kenntnis nehmen.
Weitergehen!ImpfstoffpreiseBelgische Politikerin verrät versehentlich Impfstoffpreise


Die EU-Kommission hält die Preise für die Corona-Impfstoffe eigentlich geheim. Nun hat sie eine belgische Abgeordnete offengelegt – anscheinend aus Versehen.
Am teuersten ist ein Produkt aus den USA.

18.12.2020 Quelle ∞
Spiegel ∞ hln

Zitatbeginn:

Ein Klick mit Folgen

Eine belgische Politikerin hat offenbar aus Versehen die Corona-Impfstoffpreise der Hersteller offengelegt, mit denen die EU-Kommission Verträge zur Impfstofflieferung abgeschlossen hat.

Demnach ist das Mittel des US-Unternehmens Moderna am teuersten: Es würde 18 Dollar pro Dosis kosten. Der US-Konzern Johnson & Johnson würde 8,50 Dollar verlangen. Die Preise der anderen Anbieter waren in Euro angegeben: Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer liegt demnach bei zwölf Euro pro Dosis. Die Tübinger Firma Curevac verlangt offenbar zehn Euro, die Franzosen von Sanofi 7,56 Euro. Mit Abstand am günstigsten wäre laut dem Dokument das Mittel von AstraZeneca mit nur 1,78 Euro pro Dosis.

preise_impfstoff_2020_oeffentlich
-
Sicherheitsscreenshot -Zur Kenntnis nehmen.
Weitergehen.


Impfung und Grossversuch
Experten warnen vor Nebenwirkungen
• Großversuch an der deutschen Bevölkerung •


Zitatbeginn:

[...] Fachleute warnen vor unkalkulierbaren Gefahren: Die geplante Massen-Impfung sei ein Großversuch an der deutschen Bevölkerung, so ein Arznei-Experte. [...]

Zitatbeginn:

[...]
Der Herausgeber des pharmakritischen „Arznei-Telegramms“, Wolfgang Becker-Brüser, sagte dem „Spiegel“:

„Was wir hier erleben, ist ein Großversuch an der deutschen Bevölkerung.“

Die Sicherheitstests der Musterimpfstoffe seien nicht besonders umfangreich gewesen. Nur häufige Nebenwirkungen, die mindestens bei einem von hundert Geimpften auftreten, sollten demnach erkannt werden.

Dies bedeute rechnerisch, dass bei 25 Millionen Geimpften fast 250.000 eine schlimme Impfreaktion erleiden könnten, ohne dass dies zuvor in den Studien aufgefallen wäre. [...]


Veröffentlicht am 03.08.2009, Thema: Schweinegrippe
Quelle ∞ 
welt.de


Heute? Undenkbare Schlagzeilen!

smilie_girl_073
Belgische Politikerin verrät versehentlich Impfstoffpreise


Zitatbeginn:

[...]
Die EU-Kommission hält die Preise für die Corona-Impfstoffe eigentlich geheim. Nun hat sie eine belgische Abgeordnete offengelegt – anscheinend aus Versehen. Am teuersten ist ein Produkt aus den USA.
18.12.2020, 14.52 Uhr

Ein Klick mit Folgen: Eine belgische Politikerin hat offenbar aus Versehen die Corona-Impfstoffpreise der Hersteller offengelegt, mit denen die EU-Kommission Verträge zur Impfstofflieferung abgeschlossen hat.

Demnach ist das Mittel des US-Unternehmens Moderna am teuersten:

Es würde 18 Dollar pro Dosis kosten. Der US-Konzern Johnson & Johnson würde 8,50 Dollar verlangen. Die Preise der anderen Anbieter waren in Euro angegeben: Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer liegt demnach bei zwölf Euro pro Dosis. Die Tübinger Firma Curevac verlangt offenbar zehn Euro, die Franzosen von Sanofi 7,56 Euro. Mit Abstand am günstigsten wäre laut dem Dokument das Mittel von AstraZeneca mit nur 1,78 Euro pro Dosis.

Quelle ∞
Spiegel ∞ hln

Frau und Technik und das 2020. Von wegen digitale Gesellschaft.
Nix unter dem Pony, dafür vom Steuerzahler monatlich fürstlich belohnt.

smilie_girl_073Knast und KinderabsonderungHier schon im Blog zum Thema veröffentlicht:

Die Ankündigung von einem ∞ 
Reisefreiheit Verbot für Impfgegner, der
Zwangseinweisung von Menschen, die sich nicht an Verordnungen halten,
die ∞
ersten Stimmen zur Liquidierung von Impfgegnern


Staatliche Kinderabsonderung


1.

Zitatbeginn:

[...] „Sehr geehrte Eheleute. Ihren Kindern gegenüber wird eine Isolation in sogenannter häuslicher Absonderung in der Wohnung angeordnet“,

heißt es etwa militärisch knapp in einem Brief, der aus einer Amtsstube in Baden-Württemberg verschickt wurde. [...]

Zitatbeginn:

[...] Da wird es dem Kind im Kasernenhofton „untersagt, die Wohnung beziehungsweise den Haushalt ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen“.

Eltern werden aufgefordert, „bis zum Ende der Absonderung“ zweimal täglich Fieber zu messen. [...]

Zitatbeginn:

[...] Für den Fall der Zuwiderhandlung nämlich können die Kinder „zwangsweise in einer geeigneten geschlossenen Einrichtung abgesondert werden“, wie es bei einer Behörde heißt. [...]

Quelle ∞ 
Augsburger-Allgemeine


Knast im Norden gegen Quarantäne-Brecher


2.

Zitatbeginn:

[...] Neumünster ergreift jetzt drastischere Maßnahmen gegen Quarantäne-Brecher – wer sich nicht an die Auflagen hält, wird unter Arrest gestellt. Für bis zu sechs Personen ist dort Platz. 

Zitatbeginn:

[...] Die JAA ist zentral gelegen und sei somit aus ganz Schleswig-Holstein gut erreichbar, so der Justizsprecher Oliver Breuer.

Es handelt sich zwar um eine Jugendarrestanstalt, aber einsitzen sollen hier alle Quarantäne-Brecher. [...]

Zitatbeginn:

[...] Betreut werden sollen die Quarantäne-Brecher von ehemaligen pensionierten Vollzugskräften, diese werden gerade rekrutiert.

Einige freiwillige Meldungen gab es bereits. [...]

Quelle ∞
mopoZur Kenntnis nehmen.
Weitergehen.MenschenreduktionHier schon im Blog zum Thema veröffentlicht:

Zwangseinweisungen bei Quarantäneverweigerung,

∞ 
Vorhersage von Fluggesellschaften, welche einen Ungeimpften nicht mit nehmen werden

In Israel erhalten Geimpfte einen ∞ 
grünen Paß, damit sie an Veranstaltungen, wie Theater- Kinobesuche oder Konzerte teilnehmen können

Weiter geht es mit der Steigerung, bevor sie es umsetzen werden:

18. Dezember 2020
Quelle ∞ Bild

bild_beatmungsverzicht-2020
- Sicherheitsscreenshot -


Zitatbeginn:

Impfen lassen oder auf Beatmung verzichten.

Zitatbeginn:

Es ist eine Mahnung an Menschlichkeit und
Verantwortung jedes Deutschen!

19. Dezember 2020
Quelle ∞ 
New York Times / Twitter

Text:
TUCKER: The University of Pennsylvania's Dr. Harald Schmidt told the NY Times older people are "whiter." Thus, "Instead of giving them the vaccine, we can start to level the playing field a bit." That means intentionally causing people's deaths — because they're the wrong color.

Übersetzung:
TUCKER: Dr. Harald Schmidt von der University of Pennsylvania sagte der NY Times, ältere Menschen seien "weißer". "Anstatt ihnen den Impfstoff zu geben, können wir damit beginnen, die Wettbewerbsbedingungen ein wenig zu verbessern." Das bedeutet,
absichtlich Menschen zu töten - weil sie die falsche Farbe haben.

20. Dezember 2020
Quelle ∞ Welt

ethikrat_impfweigerung_verzicht.2020
- Sicherheitsscreenshot -


Zitatbeginn:

Wer sich
nicht impfen lassen wolle, solle im Krankheitsfall auch die damit möglicherweise einhergehenden Konsequenzen tragen.

Zitatbeginn:

[...]
Verzichtserklärung [...]

[...] Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen. [...]


Zur Kenntnis nehmen.
Tief Luft holen.
Weiter gehen!
Nigeria: Ja. Nein. Ja. Nein.
Einen wunderbaren Tag, Ihnen werte Nichtmitleserschaft!

Es Moishele mag Sie heute a bisserl entführen, mögen`s mit kommen?

Wir hatten schon hier im Blog eine ∞
kleine Einführung erwähnt, wie Menschen mit Hilfe dauerhafter, widersprüchlicher Informationen innerlich müde gemacht werden sollen, mit dem psychologischen Ausgang diese für das eigene Ziel gefügig machen zu können.

Heute möchten wir uns diesbezüglich einmal eine einzige Meldung einer des in Deutschland vorhandenen öffentlich-rechtlichen Fernseheranstalt näher anschauen.

Hierzu bittet es_Moishele Sie, sich a bisserl Zeit zu nehmen, und die Texte in den nachfolgenden Screenshots langsam zu lesen. Also nicht über die Texte hinüber fliegen, sondern langsam lesen, die Satzzeichen beachten, entsprechende Pausen machen. Gegebenenfalls sich die Mühe machen den jeweiligen Text noch einmal zu lesen. Danke.

Wenden wir uns dem Sender Tagesschau zu. Dieser hatte am 20. März 2020 eine Artikel veröffentlicht, unter der Rubrik
Faktenfinder.

Fakten zu finden setzt voraus, daß sich der Korrespondent, der Journalist, persönlich vor Ort informiert, und zwar bei allen Beteiligten, über welche er berichten möchte, damit die angebliche falsche Information, die bisher verbreitet, in das richtige Licht gestellt werden kann.

So zumindest hat es_Moishele die Einrichtung namens Fakten auf zu finden verstanden. Es könnte auch eine bisherige irre führende Annahme sein.


Lassen Sie uns gemeinsam einmal die Lage anschauen.

Kommen wir zum 20. März 2020 zurück. Hier der Screenshot, und denken Sie bitte an die obigen Worte vom Moishele den Artikel langsam zu lesen.

tagesschau1-2020_nigeria


Dem Lesenden wird hier nach folgender Inhalt vermittelt:

1. In Nigeria gibt es einen Konflikt, welcher gewaltsam unter den Beteiligten ausgetragen wird.

2. Es würde nicht publiziert, daß Menschen mit christlichen Glauben ermordet würden.

3. Dieses würden so genannte politisch motivierte Internetblogs mit Nationalsozialistischen Hintergrund verbreitet werden.

4. Das ∞ Kath. net { ein außerkirchliches Online Magazin } ist wie das im Text der Tagesschau erwähnte Magazin _Epoch Times_ in die politische rechte motivierte Szene einzuordnen.

Durch die Wortwahl in dem Artikel von Herrn Gensing wird vermittelt, daß der Textinhalt ein so genannter IST-Zustand wäre.

Es ist so. Nicht anders.


Das Unterbewußtsein der Leserschaft nimmt diesen Wortcode des SEINS auf, und somit wird die Zielrichtung des Schreibenden automatisch übernommen.

Das ist Manipulation!
Manipulation am Unterbewußtsein der Leserschaft.


Kommen wir zu einer weiteren Meldung des öffentlich - rechtlichen ARD Fernsehersenders, welche zwei Monate später, nämlich am 31. Mai 2020, eine Dokumentation anbietet:

tagesschau2_2020_nigeria


Dem Interessent wird ein Programm angeboten, welches über die Gewaltkonflikte in Kenia, in Mali, sowie in Nigeria berichten möchte. Zugleich wird mit geteilt, daß die Hintergründe der dortigen Konflikte religiösen Ursprung hätten.

tagesschau_2020_3_nigeria


Wir stellen somit fest, daß innerhalb nur weniger Wochen eine einzige Information sich in die Gegenrichtung dreht. Die zu Informierenden werden gezielt mit einem Widerspruch innert einer einzigen Thematik verwirrt, im Innern verunsichert.

Das eine wird Dokumentation genannt, das andere Faktenfinder.


Es Moishele fragt sich in der Tat, welchen Sinn die Einrichtung namens
Faktenfinder haben könnte, wenn diese offensichtlich das Ziel inne hat eine diverse politische Meinungsbildung am Interessenten hervor zubringen. Es fragt sich nur welche!

Rechts politisches Denken scheint streng verboten, bliebe nur linkes, grünes, mittiges, oder gar nicht Denken über. Mich persönlich können solche oberflächlichen, politisch motivierten Falschinformationen nicht hinters Lichtlein führen.

Möglicherweise hat`s Moishele auch die Einrichtung
Faktenfinder falsch verstanden, und der Interessent befindet sich mittlerweile in der Position die Fakten zu suchen, um diese auffinden zu können.

Jo, das wäre auch eine Möglichkeit, oder sind solche irreführenden Faktenfindlinge seitens des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehers eine gewollte Strategie, um die Zuschauerschaft manipulieren zu können?

Wozu dient dieses und wem soll diese dienlich sein?


Nun, aus menschlicher Sicht heraus, nehmen wir einmal Herrn Gensing von der Tagesschau, Abteilung
Faktenfinder, in Schutz. Möglicherweise ist der Jüngling noch nicht mit dem seinigen Arbeitsfeld vertraut, wollte sich hervor heben, damit dieser die nötige Beachtung vom Kollegium erhalten möge.

Was mich noch so innerlich umtreibt ist die Tatsache, daß in Deutschland Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Informationsquellen bezahlt werden. Sind die von Herrn Gensing erwähnten arg bösen, und zu verachtenden nationalen Sozialisten ausgeschloßen oder zahlen diese mit Hilfe der Gebühren von ihm öffentlich Degradierten seine monatliche Lohnzahlung mit?

Des weiteren wurde es_Moishele nicht fündig einer öffentlichen Entschuldigung von Herrn Gensing bezüglich seiner möglicherweise bewußt veröffentlichten Falschmeldung, welche zum Ziel hatte den Interessenten am Thema eine bestimmte politische Meinung auf zudiktieren.

Gut, es gab schon immer Mitmenschen, welche das Falsche glühend
und mit brennendem Herzen
glaubten.
Jedoch dieses Mal kann keiner mehr behaupten,
er hätte von nichts gewußt, nicht wahr?


Hinzu können wir fest stellen, welche Information nun denn die Interessenten am Thema im Innern verankern sollen? Diejenige von Herrn Gensing, daß politisch rechte Blogs sich der Thematik angenommen, oder die Information der Dokumentation seines Arbeitgebers?

Wie hätten`s denn das nun gerne,
wertes öffentlich-rechtliche Senderlein?


Das Thema ist somit uninteressant geworden, und es wird sich nun nicht mehr auf die Information des ARD gestützt, sondern die Interessenten wenden sich ausländischen Informationsgebern zu, welche Neutralität innerhalb ihrer Nachrichten wahren. Somit ist die Gemeinschaft informiert, kann sich emotional, wie sachlich mit der Angelegenheit auseinander setzen, empfindet sich persönlich _angenommen_ , _ Wert geschätzt_ und wird langsam aber stetig mehr und mehr Abstand von den Nachrichten solchen Kalibers Abstand nehmen.

Ob das gewollt ist von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, mag es_Moishele nicht einzuschätzen. Jedoch alles hat seine eigene Zeit.

Werte Nichtmitleserschaft,

Sie haben heute an einer einzigen Meldung erkennen können, daß Widersprüche gezielt gestreut werden können, und bitte, seien Sie aufmerksam, lesen Sie zukünftig langsam, bedenken Sie in Ruhe, was Sie an Informationen aufgenommen haben beim Lesen.

Beachten Sie die jeweiligen Wortformulierungen in einem Text, und übernehmen Sie nicht sofort die Richtung, welche Ihnen serviert wird.

Noch haben wir die Lizenz zum Denken, und wissen`s was?

Es Moishele freut sich diebisch, daß es die Fakten, welche auffindbar von ihm als Interessent sein sollten, ausfindig gemacht hat.hi* Hut lupfGerman Shepherd Breeding
German Shepherd Breeding
676889dogtraining_december_2020

Es soll auf unserem Erdenlande Lebewesen geben, die laut ihres Stammbaumes eine wahrhaft echte Linienzucht sind. Dabei gibt es vorteilhafte, wie auch nachteilige Eigenschaften am Lebewesen. Die Menschengemachte Selektion am Lebewesen, die nicht einmal ein Züchter vorab am lebenden Material feststellen kann, da er die Nachkommenschaft zu früh aus dem Haus gibt, sind erstaunlich. Nur dem fachkundigen Besitzer des selektierten Genpools, der bei ihm zu Hause auf dem Sofa räckelt, ist es sichtbar, was erkennbar sein sollte.

Mit anderem Worte:

Dem oben im Bild Abgelichteten
möchte ich nicht einmal am Tag
mit falschen Motiven zu nahe kommen!


FCI 1, Sektion 1, Standard 166Zwangseinweisung - Corona
Corona Regeln Baden-Württemberg
Quarantänebrecher zwangseinweisen


Zitatbeginn:

Uneinsichtige Quarantäneverweigerer sollen in Baden-Württemberg künftig in einem von zwei bis drei ausgewählten Krankenhäusern im Südwesten untergebracht werden.
08. Dezember 2020, 15:08 Uhr • Stuttgart • Von AFP

Zitatbeginn:

Baden-Württemberg will hartnäckige
Corona-Quarantäneverweigerer zwangseinweisen.

Dies erklärte der Landessozialminister Manfred
Lucha (Grüne) [...]

Zitatbeginn:

[...]
künftig von der Polizei in zentrale Krankenhäuser zwangseingewiesen werden können.

Die Standorte sollen bis zum Wochenende festgelegt werden. [...]

Zitatbeginn:

Die Regierung setzt damit eine Forderung des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU) um,

der dies bereits Anfang November gefordert hatte.

Er sei froh, dass nun Einigkeit darüber herrsche, „dass uneinsichtige Quarantänebrecher abzusondern sind“, [...]

Quelle ∞ 
swp

Zur Kenntnis nehmen. Nachdenken.
Weitergehen.
Klimatischer Widerspruch?


1. Sonnenzyklus

Liegen die Prognosen falsch?
Der aktuelle Sonnenzyklus könnte weit stärker werden als bislang vorhergesagt

Zitatbeginn:

Widerspruch zur offiziellen Prognose: Unsere Sonne hat gerade einen neuen Aktivitätszyklus begonnen, doch wie stark dieser ausfallen wird, ist strittig.

Während die offiziellen Vorhersagen von einen schwachen Zyklus mit wenigen Sonnenflecken und Sonnenstürmen ausgehen, prognostiziert nun ein Forscherteam das genaue Gegenteil:
Ihren Daten zufolge könnte dieser Sonnenzyklus sogar einer der stärksten überhaupt werden.

Quelle ∞
scinexx


2. Wasserschwund

Marianengraben schluckt Wasser

Zitatbeginn:

Subduktionszone transportiert weit mehr Wasser in den Erdmantel als gedacht

Ab in die Tiefe: An den Subduktionszonen gelangen mit den untertauchenden Erdplatten enorme Wassermengen in das Erdinnere.
Allein am Marianengraben transportiert die absinkende Pazifische Platte gut viermal mehr Wasser in den Erdmantel als bisher angenommen, wie Messungen nun enthüllen. Die Subduktionzonen spielen damit eine wichtige Rolle im irdischen Wasserkreislauf. Weltweit könnten in ihnen drei Milliarden Tonnen Wasser pro Million Jahre verschluckt werden, wie die Forscher im Fachmagazin „Nature“ berichten.

Quelle ∞ 
scinexx


Zur Kenntnis nehmen. Weiter gehen.Komplexes Geschehen
Geist vermittelt Kenntnis
über Abgrenzungen und Wiederholungen (Zyklen)


Der aus der Aussage resultierende Lerneffekt:

Unterschiedliches trotz äußerer Gleichheit zu unterscheiden (Verständnis)

und trotz äußerer Unterschiede

Zusammengehörendes zu erkennen

Wer Zyklen nicht unterscheiden kann,
hat keine klare Sicht über komplexe Geschehen


Andererseits hindert fehlendes Wahrnehmen von Wiederholungen stabiles Wissen.


Coronares DauerfeuerEinen wundervollen Wochenbeginn, werte Nichtmitleserschaft!

Wie ist Ihr Befinden, und danke, daß Sie sich Zeit nehmen, dem kleinen Vortrag vom Moishele zu folgen. Verschwenden wir keine kostbare Lebenszeit, und steigen so gleich in die Thematik von heute ein:

Gehen wir davon aus, daß Sie innerlich _müde_ wären von den Nachrichten, welche buchstäblich als Dauerfeuer auf Sie abgefeuert werden. Die Informationen sind um die Coronare Situation 24 Stunden lang lesbar, hörbar, und im TV hör- und sichtbar.

Statistiken, welche in Millisekunden auf dem Bildschirm aufflackern, mit Worten, deren Aussage eine überdimensionale Angst in manchen Menschen auslösen, im Radio die Sendungen, welche von Minute zu Minute den Gipfel des totalen Szenarios Ihnen ins Öhrchen säuseln.
Völlig unbekannte Experten über Experten finden sich ein, um Ihnen eine _glasklare_ Übersicht des Geschehens vermitteln zu können…

die Ausführungen sind lange, wir brauchen diese nicht wiederholen, denn diese sind Ihnen wohlbekannt.

Dieses _Dauerfeuer_ stufen Militärs in die so genannte
psychologische Kriegsführungsebene ein. Jo, Sie haben richtig gelesen. Psychologische Kriegsführung.

Das Netz ist voller Informationen darüber, hier brechen wir die Erklärung auf das Minimalste herunter, damit jeder verstehen kann, was darunter sich verbirgt, und dieser Artikel sich in einem noch erträglichen Leserahmen erfreuen kann.

Stellen Sie sich Ihren Nachbar vor, welcher von Bäumen so keine rechte Freud` haben kann. Sie jedoch nennen einen wunderbaren Kastanienbaum Ihr eigen. Groß ist er gewachsen, Ihr Baum.

Die Krone halt der Stamm stolz gen Himmelszelt, ist Heimathafen für Wurm, und Vogel, und jährlich beschert der Baum Ihnen wunderbare Früchte. Nämlich die Kastanien. Viele Jahre schon basteln Sie aus der Ernte kleine Männeleins, verschenken diese, bereiten somit Freude unter den Mitmenschen.

Im Herbst selbstverständlich jagt der Baum in dem Ihrigen Garten all seine Blätter davon, und so manche Frucht und Blatt sucht die Nähe des nachbarlichen Gartenbodens.

Sie ahnen nun was geschehen wird?

Herr Nachbar wird Sie zuerst bitterlich böse anschauen, sollten Sie und er sich die nächsten Tage im Garten tummeln, um Ihnen zu signalisieren, daß er Blatt und Kastanienfrucht nicht in seinem gepflegten Garten haben mag.

Ihre Reaktion beschränkt sich auf ein freundliches Lächeln Richtung Nachbarn.

Dem Nachbarn platzt irgendwann sein Krägelein, er brüllt übern Zaun, daß sämtliche Blätter Ihres Baumes, sowie dessen Früchte nur in seinem Garten fallen, und was das solle.

Ihre Reaktion ist eine Erwiderung, daß Sie nichts tun könnten, denn einen Baum erzieht niemand, nicht wahr?

{
es Moishele ahnt, daß die Ihrigen Mundwinkel beim Lesen lächelnd gen Öhrchen sich kuscheln }

Dem Nachbarn schwillt die Halsader gefährlich an, und er wirft Ihnen sämtliche Früchte übern Zaun in Ihren Garten hinein. Sie danken ihm freundlich, da nun mehr Geschenkemänneleins von Ihnen erstellt werden können. Der Nachbar konsultiert daraufhin in einem außerordentlichen Wutanfall seinen Anwalt, und in dessen Schreiben können Sie Tage später entnehmen, daß Sie aufgefordert werden, den Baum zu fällen.

Sie weigern sich vehement, und nun stehen Sie nebst Nachbarn vorm Richter, denn der Nachbar mag sich gegen Kastanie und Blatt wehren, und sein Recht fordern.

Sie mögen nun beim Lesen noch mehr schmunzeln, eventuell könnten Sie sich auch in dieser oder einer ähnlichen Situation befinden, oder schon befunden haben.

Es Moishele mag Sie bitten, einmal inne zu halten. Danke.

Wie Sie bemerken, es dreht sich im Grunde nur um eine einzige Angelegenheit, in der unsrigen Geschichte:

um einen Baum.

Permanent ist diese Abneigung Ihres Nachbarn gegenüber dem Baum und somit Ihnen präsent. Im Innern macht sich bei Ihnen persönlich im Laufe des Geschehens sogar Unbehagen, Abneigung, eventuell sogar Ärger, Wut breit. Weil der Nachbar einfach _keine Ruh`_ geben kann. Wobei Sie doch so glücklich in Ihrem kleinen Gartenidyll sind.

Sie fühlen sich _gestört_, und Sie kämpfen um`s Bäumelein bis zum bitteren Ende. Jedoch das Urteil ist im Gerichtssaal gefällt! Ihnen wird eine Frist gesetzt, bis wann der Baum die Axt küssen muß.

Das Empfinden des Versagens, wie auch des Verlustes der gesamten Situation macht sich in Ihnen breit.

Sie haben keine Kontrolle mehr über eine Situation.


Kehren wir uns wieder zur aktuellen Situation, dem Coronaren Geschehen zu.

Wie am Beispiel des Baumes ist es in der psychologischen Kriegsführung nichts anderes. Ihnen wird als _Gegner_ über einen langen Zeitraum permanent etwas vor Augen geführt.

Am Beginn mit weniger Dramatik, jedoch die Steigerungen sind rückblickend nachvollziehbar. Es wird gezielt Angst, Verunsicherung gestreut, damit Sie buchstäblich den Boden unter den Füßen verlieren. Es wird der Tag kommen, an dem Sie sogar freiwillig an Ihrem eigenen Verstand zweifeln, und das ist die erste Stufe des Aufgebens des Opfers.

Das ist jedoch nur ein Zwischenziel für den Eroberer.


Der Eroberer hat Sie die ganze Zeit _bearbeitet_ im Innern, so daß Sie an den Punkt kommen, Zweifel aufkommen zu lassen.

Sie wissen nicht mehr, was Sie _glauben_ sollen.


Angst und Verunsicherung herrschen nun über Ihren Alltag, Ihr Hirn wird durchtränkt, und Ihre Gedanken kreisen nur noch um diese eine Situation. Sie beginnen sich mit nichts anderem mehr zu beschäftigen -

Sie werden beschäftigt.

Das ist gewollt! Sie sollen
innerlich in die Knie gehen, damit Sie für die andere Seite _führbarer_ werden, _williger_, so daß mit Ihnen so verfahren werden kann, wie die Gegenseite es wünscht.

Hinzu würzen wir diese ganze Suppe noch mit erheblichen Widersprüchen, Lügen, vage Aussagen, und machen uns fremde Qualitäten in Form von Experten zur Unterstreichung unserer Aussagen zu eigen. Das alles { und noch wesentlich mehr } wird Ihnen ohne Unterbrechung unterbreitet.

Es ist gewollt, daß Sie nicht mehr wissen, was Sie
annehmen sollen, es ist gewollt, daß Sie aufgeben, sich auf Ihren eigenen Verstand zu verlassen!

Sie müßen sich ergeben! Irgendwann.
Für den Ihrigen Gegenspieler.
Das ist dessen Ziel!


Achten Sie einmal nur eine Woche kurz auf die Nachrichtenaussagen.
Was wird Ihnen im Grunde mitteilt?

Es Moishele mag Ihnen behilflich sein.
Die Bevölkerung wird mit offensichtlichen Widersprüchen einem so genannten psychologischen Dauerfeuer aussetzt:

Radio: Vorherrschendes Topthema ist die coronare Lage im Land.
TV: Vorherrschendes Topthema ist die coronare Lage im Land.
Internet: Vorherrschendes Topthema ist die coronare Lage im Land.

Wir begegnen folgenden Aussagen:

• Haustiere können das Virus bekommen -
nein können sie nicht, es sei denn, sie können es

• Masken sind völlig nutzlos -
es sei denn, sie sind es nicht, außer wenn sie es sind

• Vielleicht haben Sie Symptome und sind nicht krank,
oder Sie sind krank und haben keine Symptome,
alles kann wahr sein, außer wenn es falsch ist

• Das Virus kann tödlich sein -
nein, es ist nicht tödlich, außer dann, wenn es tödlich ist

• Das Virus befällt keine Kinder -
außer die, die es befällt, selbst wenn sie nicht davon beeinflusst werden

• Es gibt keine Behandlung - doch, nein, es gibt sie nicht bis wir einen Impfstoff haben,
jedoch ist auch hier nicht garantiert, ob die Behandlung ausreichend

• Ein Impfstoff wird nicht helfen -
außer wenn er hilft, Sie werden ihn aber definitiv nehmen müssen,
aber er wird Sie nicht schützen

• Handschuhe könnten helfen -
außer wenn sie es tun, mit Außnahme des Falls, dass sie nutzlos sind

ect

Hören Sie einmal genau hin, was Ihnen durch die Nachrichten vermittelt wird! Machen Sie sich einen Spaß daraus, nur eine Woche kurz, die Aussagen zu notieren, danach ordnen Sie diese, und im Anschluß schauen Sie sich das Ergebnis an!

Es Moishele hatte sich im Oktober 2020
einen Tag kurz hinsetzt, und sämtliche Nachrichten welche im Netz zu lesen, im Radio zu hören waren, und zwar explizit im europäischen Raum antan. Er notierte, sammelte die Aussagen, und faßte diese zusammen.

Die obige Aussageliste ist rein aus dem deutschsprachigen Raum,
von nur einem Tag!


Widerkehrende widersprüchliche Aussagen, gepfeffert mit Zahlen, mittlerweile werden die Toten aufzählt, gesalzen mit Experten, welche nie vorher hervor getreten, umgerührt mit Angst, Panikmachenden Unterstreichungen, geköchelt im Hintergrund mit wirtschaftlichen Zusammenhängen, serviert direkt zu Ihnen ins Innere!

Interessant, nicht wahr?

Jeder Mensch, welcher sich in der ganzen Zeit gegen diese Propagandamaschinerie stemmen will, gestemmt hat, stemmt, wird mittlerweile öffentlich diskreditiert, die Hetzjagden solcher Wehrenden gehen bis zum Arbeitsplatzverlust! Suizide bei Gejagten mit eingeschloßen.

Seien es Reporter, Politiker, Priester, Pfarrer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Beamte ect -
wehe, ein Mensch äußert eine entgegen des Dauerfeuers eingetrichterte Denkweise.

Bei Auflehnung gilt: ein Wisch, und weg bist!


Neueste Wisch-und-weg Person:

Komiker Kay Ray.
Warum wurde er gecancelt?
Weil sich zwei Angestellte mit islamischer Spiritualität über einen Witz von ihm beim Chef beschwerten.

Helferhelfers sind Medien, Nachbarn, Talkshows, ect

Oder hier die Meldung, deren Methodik auch wohl bekannt aus einer diversen Zeitgeschichte:

+++
14:20 Baden-Württemberg will Quarantänebrecher zwangseinweisen +++

Baden-Württemberg will hartnäckige Corona-Quarantäneverweigerer zwangseinweisen. Dies erklärte der Landessozialminister Manfred Lucha nach einer Kabinettssitzung. Demnach sollen Menschen, die sich trotz Corona-Infektion nicht in Quarantäne begeben und auf andere Sanktionen nicht ansprechen, künftig von der Polizei in zentrale Krankenhäuser zwangseingewiesen werden können.

Die Standorte sollen bis zum Wochenende festgelegt werden.

Die Regierung setzt damit eine Forderung des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl um, der dies bereits Anfang November gefordert hatte.

Er sei froh, dass nun Einigkeit darüber herrsche,
"dass uneinsichtige Quarantänebrecher
abzusondern sind",
sagte Strobl in Stuttgart. Dies sei die
"Ultima Ratio für Menschen, die nicht bußgeldempfindlich sind".


∞ Quelle: n-tv.de

Diese Aussage traf der Baden-Württembergischen Innenministers Thomas Strobl
CDU
- nicht irgendeine andere Partei, nein ein CDU Politiker. Haben Sie irgendwo einen Aufschrei gelesen, oder gehört über seine verachtenswerte Aussage?

Wer wählt solche Politiker?

Die Macharten, sind seit der letzten deutschen Diktatur hervorragend verfeinert worden, so des Moishele`s erster Gedanke, beim Lesen der obigen Nachricht. Da gibt es nichts gegen zu sagen. Fast schon dürfen wir den Eifer der Macher dieses Systems ob der Ausarbeitung für ihre neuen Ziele über diese Perfektion sogar loben.

Psychologische Kriegsführung ist nur ein winziger Teil
von einem unsichtbaren Krieg -
einem Krieg ohne metallhaltiger Luft.


Diese wird jedoch schon noch kommen. Haben Sie daher Geduld! Es wird uns täglich gelehrt, wie diverse Machenschaften gipfeln. Oder haben Sie nur ein Jahr kurz erlebt, daß es keinen Krieg auf Erden gab? Daß die Waffen geschwiegen hätten? Es Moishele nicht.

Die Frage ist: wer wählt solche Politiker?

Es Moishele mag Ihnen zum Abschluß folgendes ans Herzerl legen:

Sollten Sie zu der Kategorie der strammen Linientreuen angehören, so sind Sie nun beim Lesen emotional in Rage geraten, da wer es sich wagte dem Ihrigen ideologischen System a bisserl die Decke zu lupfen.

Das macht dem Moishele rein gar nichts aus, da kennt er sich mit aus : )

Genauso wie Sie reagieren diejenigen, welche Widerspruch erfahren, wenn sie an nichts anderes mehr denken können, als nur an _ihren wahren Weg_

- das kennen wir! Das ist nichts Neues.


Sollten Sie derartig wie beschrieben reagieren, so halten Sie bitte einen kurzen Augenblick inne. Danke.

Brechen Sie einmal Ihre stramme Haltung in eine Entspannte um,
und fragen Sie sich selbst:

• Wäre ich auch bereit, den Stift zu zücken, um die meinige Unterschrift unter ein Todesurteil eines Mitmenschen zu Gunsten der meinigen Ideologie zu zeichnen, damit das Ziel welches vorgegeben wird, erreicht werden kann?

• Wäre ich bereit jemanden, welcher nicht der meinigen Meinung ist, also nicht stramm Systemtreu, eigenhändig das Lebenslichtlein auszupusten?

Na? Fragen Sie sich selbst, und seien Sie ehrlich zu Ihrem eigen Ich.

Begreifen Sie? Können Sie verstehen, wie gefährlich es sein kann, wenn über einen längeren Zeitraum die Hysterie regiert, von Ihnen aus mit verursacht?

Lassen Sie es Moishele erklären bitte:

Der Adrenalinpegel der Gebeutelten, also Ihren Opfern, wird stetig nachlaßen, und danach beginnen die Opfer ganz langsam wieder auf die Realität zu schauen, und in diesem Moment lassen Opfer auch die Vergangenheit Revue passieren, entdecken so manchen Eckpunkt der Widersprüche. Das Hirn wird also wieder aktiv.

Wenn ein Opferhirn beginnt wieder aktiv zu werden, und nicht stets Adrenalin zu produzieren, jo… dann ist`s AUS mit der panikbedingten Legitimität.

Natürlich können`s so weiter machen wie bisher, bis Sie alles installiert, was Ihnen als eigene Ziele vorschwebt.
Jedoch kluge Köpfe wissen, was die Zukunft sein wird, und nehmen`s dem Moishele ab:

Solche Regime, welche dieses Fundament des Aufbaues für ein neues System für sich bejubeln, haben keinen langfristigen Bestand. Kannst es im alten Rom anschauen, die Geschicht`, oder Herr Napoleon, welcher auch gescheitert, da gab es noch Mao, etc und mag das braune Süppchen aus der Vergangenheit nun im rötlichen Gewande daher schlurfen, jo.

Was soll`s!
Auch damals haben Menschen überlebt,
und diese Tatsache, die freut`s Moishele ganz besonders!!


Denjenigen, welche die Worte vom Moishele im aufgewühlten Inneren a bisserl haben Ruhe schenken können, mag es Moishele wie folgt noch mitteilen:

Innere Unsicherheiten in solchen Situationen, welche wir gemeinsam auf dem Erdenlande im Moment erleben, rühren daher, daß Sie bisher nicht wußten, was mit Ihnen geschieht. Nun wissen Sie es, können sich im Netz noch a bisserl schlauer machen darüber, und wären somit einen Schritt weiter als Ihre
Gegenspieler.

Bleiben Sie alle gesund, und bleiben Sie in allen Fällen innerlich gelassen, ruhig! Es geschieht, was geschehen muß! Das wissen wir aus der Geschichte. Gehorchen Sie der Obrigkeit, ansonsten werden`s wegsperrt, und das wollen wir alle nicht. Bis zu einem diversen Zeitpunkt dürfen`s buckeln, vor den Damen und Herren und Diversen, jedoch geben Sie sich niemals selbst als Mensch auf!

Schon Aristoteles wußte:
Und doch sind die Oligarchie und die Tyrannis von geringerer Lebensdauer als alle anderen Staatsverfassungen.hi* Hut lupfMerkels Versprechen
Merkels Versprechen

"Wenn wir die DDR reformieren,
dann nicht im bundesrepublikanischen Sinne.“


Wie viel DDR steckt in der BUNDESKANZLERIN?


Bericht mit 9 Seiten von FOCUS-Redakteur Thomas Röll
Montag, 11.04.2016

Eine neue ∞
Biografie enthüllt bislang unbekannte Details aus ihrer Zeit im SozialismusCorona Lage in BolivienCorona-Lage in Bolivien
vielerorts außer Kontrolle

Quelle: NTV 10.12 2020 ∞
Youtube

Möchte sich noch wer in Europa über seine eigene Situation beschweren angesichts dieser Zustände? Auf der einen Seite steht Weihnachten, das Fest der Liebe vor der Tür, andererseits so sieht Sozialismus aus.

Gesundheit im Land Bolivien

Im Zeitraum von 2010 bis 2015 betrug die Lebenserwartung bei der Geburt für Jungen 65,3 Jahre und für Mädchen 70,2 Jahre.

Noch
2010 hatte ein großer Teil der Bevölkerung keinen Zugang zum Gesundheitswesen.

Allerdings implementiert die Regierung seither umfangreiche Programme, um das verfassungsmäßige Recht auf kostenfreien Zugang zu einem universellen Gesundheitssystem zu garantieren.

Hierzu gehören auch mobile Einheiten und ein satellitengestütztes Telemedizin-Programm zugunsten der Bevölkerung in abgelegenen Gebieten. Impfungen sind kostenlos und erreichen nahezu die gesamte Bevölkerung.

Außerdem wird versucht, alle Provinzen mit Krankenhäusern auszustatten und in Stadtteilen mehr Gesundheitszentren zu errichten, um das Versorgungsangebot zu dezentralisieren.

Es besteht im Gesundheitsbereich eine gute Kooperation mit Kuba:

Bolivianische Medizinstudenten erhalten Stipendien und kubanische Ärzte unterstützen in Bolivien den Aufbau leistungsfähigerer Strukturen.
Komplexe Therapien und Operationen können von den Ärzten bolivianischer Krankenhäuser und Kliniken jedoch häufig noch nicht fachgerecht durchgeführt werden, weshalb Patienten bei entsprechender Zahlungskraft bevorzugt in Nachbarländer wie Argentinien und Chile reisen.

Quelle: Wikipedia

Der eine oder andere mag nun der Auffassung sein, das alles wäre sehr weit weg und es ginge ihn nichts an. Das kann sich schnell ändern, wenn du nicht vernünftig bist. Das Gesundheitssystem ist in Europa die letzten Jahre abgebaut worden. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben, weil Privatisierung immer nach Profit strebt, nicht nach deinen Wünschen. Die sind egal. Hauptsache Geld fliesst in die Taschen.

Wenn du nicht vernünftig bist, dann kann das Virus auch nicht zumindest eingedämmt werden. Du bist nicht nur für dich selbst verantwortlich, sondern auch für andere Mitmenschen. Solltest du einen Menschen anstecken und der verstirbt, dann bist du schuld. Niemand anderes!

Willst du diese Verantwortung haben?

Wenn du nicht vernünftig bist, dann kann das Virus auch nicht zumindest eingedämmt werden.
Das machen tausende andere auch - nicht vernünftig sein. Nur dann kommt Tag X und die Kliniken sind derartig überlastet, dass dir dort auch niemand mehr helfen kann.

Hör auf zu jammern und geniesse die Freiheit der Digitalität. Skype oder chatte mit deinen Freunden, deiner Familie und sei vernünftig. Es ist nämlich auch mein Leben das du gefährdest - oder willst du, dass jemand anderes dein Leben auslöscht? Willst du, dass wer unvernünftig ist in diesen Zeiten und dich ansteckt?

Willst du das??
Nein? Dann sei du vernünftig und sei Beispiel, sei Vorbild - auch für die Kinder und Jugendlichen, die das Ganze miterleben müssen.

Kinder verstehen das alles nicht - aber du als Erwachsener!

Sei kein Egoist! Sei Vorbild!


Naja. Wenn ich es mir recht überlege, dann sei bitte unvernünftig! Denn mit deiner auf Egoismus aufgebauten Unvernunft sicherst du mir meinen Arbeitsplatz.

biggrin_girl

Ich bin die letzte Instanz, die dich auf ihrem Tisch liegen hat!

Bei mir jammerst du nicht. Du hast nie mehr Ängste. Du brauchst nie mehr arbeiten. Du hast nie mehr Freizeit. Du kannst nie mehr Autofahren. Du wirst nie mehr in Urlaub fahren. Du brauchst nie mehr shoppen gehen. Dich nie mehr um den Haushalt kümmern. Kannst nicht mehr saufen. Alle deine Lasten, die du liebst sind weg! Das verspreche ich dir. Das ist so!

Meine Patienten sind still. Machen keinen Ärgern. Verlangen nichts mehr. Liegen ruhig da und ich kann mit ihnen machen was ich machen muss. Doch.

Sei unvernünftig! Je mehr desto besser! Missachte alles, was von dir erwartet wird. Trage keinen Mundschutz, gehe feiern, umarme jeden, knutsche bis zum abwinken. Egal was.

Sei bitte unvernünftig!

engelteufel1

Wir sehen uns! Hach! Herrlich. Ich liebe meinen
Beruf.

Indien und Chile


Hier ein vorheriger Bericht ∞ „Fahnen, Symbole und ?aus dem Blog vom 2. Juni 2020, passend als Erklärung zu dem heutigen Artikel:

Farmer in Indien

streiken. Sie möchten nicht, laut Bericht von ∞ 
Al Jazeera, dass grosse Industriekonzerne ihnen die Lebensgrundlage nehmen.

Quelle


1_indien_2020
- Sicherheitsscreenshot -

3.0India_2020
- Sicherheitsscreenshot -

2.1India_2020
- Sicherheitsscreenshot -

2.2INDIA_2020
- Sicherheitsscreenshot -

Am 27.Oktober 2020 sendete die Tagesschau um 20 Uhr einen Bericht über die Unruhen in Santiago de Chilechile_1.0_2020
- Sicherheitsscreenshot -

chile_1.1_2020
- Sicherheitsscreenshot -

chile_2020_3.2
- Sicherheitsscreenshot -

chile_3.4.2020
- Sicherheitsscreenshot -
smilie_girl_108 Isch weizz nischd wie Ihr guggt. Mirrr felld zo wazz aufff
[Nachtrag] Kulturschaffende
Am ∞
23. November 2020 hatten wir hier einen Beitrag über die neue (?) Redewendung Kulturschaffende.

Hier ein Fundstück zur Ergänzung des damaligen Beitrages:


ND_22November_1976-001

Gefühl, Institution, Technik
„Der Mensch hat steinzeitliche Gefühle,
mittelalterliche Institutionen
und
eine Gottes gleiche Technik”
Sendung SüssSendung Süss

vom 03.12.2020-Youtube

suess_sendung_03122020
- Screenshot -


Zur Kenntnis nehmen. Tief einatmen.
Weitergehen.Impfstoff-Unsicherheit/Fokus07-12-2020

Screenshot aus dem heutigen Fokus - Money Online

In dem Eilmeldungsband über dem Nachrichtenangebot stand folgender Satz zu lesen:

Impfstoff-Unsicherheit:
"Wissen nicht, wie er bei Risikopatienten wirkt"


eilmeldung_fokus_2020_impfsicherheitZur Kenntnis nehmen.
Nachdenken. Weitergehen.

Mr. Tagesthemen


Das hab‘ ich in meinen fünf Jahren bei der BBC in London gelernt:

Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache,
auch nicht mit einer guten,
nicht in öffentliche Betroffenheit versinken,
im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein.“ 

Zitat von "Mr. Tagesthemen" (U.Wickert)
4 DWie messen wir eine Schublade aus?


Uns dient als Hilfe ein Massband. Wir nehmen insgesamt vier Masseinheiten:

die
Höhe und die Tiefe,
die
Länge und die Breite.

Es gibt nämlich vier und nicht nur drei Dimensionen.

Sie denken, das würde nicht stimmen, die Sache mit den vier Dimensionen?

Fragen Sie Ihren Architekten, die Wissensmüllhalde oder Epheser 3:18Juhu! So, so...JUSO und ihre Beziehungen

Frau Rosenthal ist die Nachfolgerin von Kühnert und wird die jungen Sozialisten in den kommenden Monaten „führen“. JUSO ist eine Organisation für die Jugend der SPD. Diese Organisation hat sich auf ihrem Bundeskongress 2020 mit der extremistischen Fatah-Jugend solidarisiert. Diese Jugendorganisation wäre mit diesem Bündnis, das schon im Vorjahr statt gefunden hatte, die Schwesterorganisation der JUSO.

Quelle

spd_juso_2020
- Sicherheitsscreenshot -


Weitergehen.
Axelzucken. Kopfschütteln.

Keine Reisefreiheit für ImpfgegnerKeine Reisefreiheit für Impfgegner
Internationaler Flugverband IATA arbeitet an Einführung von digitalem Corona-Impfpass. Nur wer sich das Vakzin initiieren lässt, dürfte dann noch fliegen
Autor: Neubert / ∞ Quelle


Zitat:
[...] prüft die Einführung eines Impf-Reisepasses. Die entsprechende Infrastruktur für ein solches System werde derzeit aufgebaut,
bestätigte IATA-Geschäftsführer Alexandre de Juniac der US-Zeitung The Hill.[...]

Das ist doch ein Widerspruch! Die prüfen eine Sache, haben aber alles schon fertig zum loslegen.

Zitat:
[...] Wer sich eines der derzeit in der Testphase befindlichen Vakzine verabreichen lässt, soll demnach offenbar in eine Datenbank aufgenommen werden.[...]

Testphase. Aha. Uns wird jedoch suggeriert, es gäbe angeblich einen "fertigen" Impfstoff und wenn wir den nehmen würden, wären wir fit wie Bolle und ade Covid.

In dem zitierten Satz oben schlummert die Wahrheit!
Wir dienen als Testkaninchen. Bekommen wir dann auch ein Kilo Karotten umsonst?

Zitat:
[...] Ein prominenter
Verfechter dieses Konzepts ist Bill Gates. [...]

Ach! Über ihn haben wir hier im Blog schon mehrfach berichtet und auch sein Vorhaben, dass er die ganze Welt impfen lassen möchte. Jeder, den den Herrn in "Verdacht" hatte, es ausgesprochen hatte, dass Herr G. das vorhat, wurde wie abdegradiert?

War ja alles Verschwörung, oder?
Glauben haben es viele nicht wollen. Dass es so kommt, zwar durch ein Hintertürchen, aber es liegt offen vor uns!

Zitat:
[...] Der zweite Schritt sei der Aufbau einer globalen Informationsinfrastruktur, "die erforderlich ist, um Testdaten, die mit den Identitäten der Reisenden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Grenzkontrolle abgeglichen werden, sicher zu verwalten, auszutauschen und zu überprüfen"[...]

Kontrolle. Mit einer Erpressung unter dem Deckmäntelchen eines Virus. Hochinteressant, echt! Tja, so ist das im Sozialismus. Reisen darfste da nicht mehr dahin, wohin du willst.

Mir ist das egal. Die können machen was sie wollen.
Und ich wiederhole mich:
Es kommt noch schlimmer! Das ist nur der Anfang.

Ich fliege nicht, ich fahre nicht, ich rutsche nicht, ich krieche nicht!

Diese Hintertür, die uns heute präsentiert wurde, ist geplant, schon lange fertig und da kann jeder Staat sagen, dass er keine Impfpflicht ausruft!

PersonensucheGesucht wird ein Elitesoldat namens Deniz des schwedischen Militärs. Deniz war im Einsatz des Mali Kontigentes, zuletzt in Norrbotten, Arvidsjaur stationiert und ist seit Freitag spurlos verschwunden.

Hinweise bitte direkt an: https://www.forsvarsmakten.se
(englisch sprechendes Personal vorhanden)

Weitere Informationen zum Vorgang ∞
hier und ∞ hier und ∞ hier

Es kann sein, daß der Soldat Deniz sich in der Nähe seines letzten Aufenthaltes in Arvidsjaur direkt aufhält. Durch Einsätze, welche Soldaten absolvieren, kann es bei ihrer Rückkehr zu so genannten Flashbacks im Alltag kommen. Auch unter dem PTBS Syndrom bekannt. Hier im ∞
Blog haben wir schon öfter Stellung, und Meinung beschrieben.

Das wäre ein Gedanke zu seinem Verschwinden. Der andere Weg wäre, daß der betroffene Soldat von einem ehemals in Mali lebenden, und nun in Nordschweden wohnenden Umsiedler erkannt wurde, und entsprechend sich an Deniz vergangen haben könnte.

Daher noch einmal die dringende Bitte an Soldaten, welche Einsätze absolvieren:

Gebt keine Identität von Euch preis!

Verteilt nicht an Euch unbekannte Personen Eure private Adresse!

Haltet Euch mit Erzählungen aus dem Eurigen beruflichen Umfeld bedeckt!

Haltet Euch dem Internet, wie auf sozialen Medien, fern!

Verbreitet niemals Eure persönlichen Fotos, auf denen Ihr oder gar Familienmitglieder erkennbar wären!

Seid extrem vorsichtig bei so genannten Internetbekanntschaften, denn niemand kann wissen, wer im Grunde diese Person, welche Euch kontaktiert, ist, respektive welchen möglichen verdeckten Auftrag diese Person ausführen könnte, um Euch zu schaden.

Solltet Ihr ein Euch bekanntes Gesicht aus dem Eurigen Einsatz im Alltag wieder erkennen, so teilt dieses sofort Euren (ehemaligen) direkt Vorgesetzten mit.

deniz
Foto: Privat

Wer hat Deniz gesehen?

Hinweise bitte direkt an: https://www.forsvarsmakten.se
(englisch sprechendes Personal vorhanden)Corona Schutzerklärung

corona_bildtafel2020Bin gespannt ob das jemand begreift! smilie_girl_052


Elternratgeber?


Expertin fordert:
"Eltern müssen Babys vor dem Wickeln um ihr Einverständnis bitten"


Mir rutschte sofort ein lautes JA! aus dem Mund. Nein, mir ist eher die Kinnlade herunter gefallen! Was ist das für eine Elterngeneration, die so schwachsinnige Ratschläge braucht?

Zitat:
Nein, das ist kein Scherz. Die Frau meint es sehr ernst: Eltern, so sagt Expertin Deanne Carson, sollten ihre Kinder um Erlaubnis fragen, ob sie ihre Windeln wechseln dürfen. Nur mit Einwilligung des Babys dürfen sie dann untenrum saubermachen, alles andere wäre für die Entwicklung des Babys schlecht.

Ein Einverständnis von einem brabbelnden Menschenkind einholen? Demnächst soll das auch noch schriftlich passieren, wenn es un diese Ideologie geht oder was?

Zitat:
Aber Carson geht es tatsächlich um einen wichtigen Punkt:
Respekt vor dem Körper des Kindes und seinem Grundrecht darauf, selbst darüber zu bestimmen, wer es berühren darf.

Ich gehe den Prozess einmal gedanklich durch:

Du liegst als Mutter mit Wehen im Geburtszimmer, das Kind wird geboren, die Hebamme nimmt das Kind in ihre Hände um es der Mutter geben zu können.

In Zukunft sieht das dann so aus:

Bevor das Kind von der Hebamme gehalten werden darf, muss die das Neugeborene fragen:

"Darf ich dich anfassen, damit ich dich deiner Mama und deinem Papa (wenn vorhanden) geben darf?"

Sollte das Kind nun nicht einwilligen, was dann? Oder wenn die Hebamme das Kind falsch verstehen würde und ein "nein" aus der Antwort zwischen Fruchtwasser im Mund und dem ersten Schrei hört. Was dann?

Zurückschieben? In die Tonne damit?

Die Geburt geht noch weiter:
Nabelschnur abtrennen, erste Untersuchung usw.

Was ist eigentlich, wenn ich als Erwachsene die Gefahr erkenne, wenn das eigene Kind geradewegs auf die Strasse rennt und es kommt ein 40 Tonner angerauscht? "Hallo Kind, da kommt ein LKW, darf ich dich von der Strasse ziehen, oder willst du
als Asphaltzierde enden?"

Egal ob ich eine Katze, einen Hund oder ein Kind anfasse, ich spreche sie zuerst mit dem Namen an. Dann wissen sie auch, dass wer mit ihnen Kontakt aufnehmen mag.

Irre! Die kennen heute nicht einmal mehr den Basisumgang im Zusammenleben zwischen Menschen.

Ich fasse unsere Hunde auch nur dann an, wenn ich ihnen was "gutes" tun will und fremde Kinder anfassen ist mittlerweile ein No Go! Die Eltern könnten dir Gott weiss was anhängen, wenn die Eltern dir "böse" wollen.

Ein Neugeborenes fragen, ob ich "darf"?

Das Nivea sinkt täglich! Schöne neue Welt. Aber vielleicht gibt es demnächst eine App für so was. Mit einem Wisch ist alles weg!
ach_was

Link

Das ist genauso irre, wie der folgende Bericht:

Mutter gesteht:

"Ich existiere nur noch für dieses Kind" – Was Eltern verschweigen

Zitat:
Dass ich durch die Abhängigkeit dieses Babys kein freier Mensch mehr sein würde, hatte mir nie jemand anvertraut.

Alleine dieser Satz sagt vieles aus. Können die nicht mehr lesen? Es gibt doch Literatur oder unterhalten die sich nicht mit ihren Eltern, ihren Freundinnen uswusf.? Geht es in denen ihrem Leben nur um Fun, Saufen, chillen? Oder haben die alle ihr Hirn verpulverisiert? Für die paar Minuten Spass erhälst du doch das Beste was dir im Leben passieren kann! Ein Menschenkind! Einen Teil von dir selbst! Bist du die Füsse ausstreckst und nicht mehr bist. Also bis zu deinem eigenen Versterben kannst du nun Eltern sein.

Link


Naja. Nicht mein Leben. Habe ein total anderes.

chanti

Frau Käßmann und ihr Verbot?

Frau Käßmann und ihr Verbot?

Guten Tag werte Nichtmitleserschaft : )


Es Moishele ist gestern a bisserl auf Twitter herum, und las dieses, jenes, und unter anderem eine Meldung von DLF { Deutschlandfunk }

Eine Theologin namens Käßmann gab im Zusammenhang des kommenden Christenfestes, da kein Fest dieses Jahr wie gewöhnlich gefeiert werden darf, kund, daß Maria und Josef auch nicht in einem großen Familienkreise gefeiert hätten.

Jo, richtig!

Denn war es der Verlobte, der Herr Josef, mit seiner Angetrauten, der Frau Maria, welche gemeinsam, ohne Vater, Mutter, Schwiegermutter, Schwiegervater, sämtliche Tanten, Onkeln, Cousinen, Cousins, Brüder, Schwestern etc. zur damaligen Volkszählung sich auf machten. Beide wurden nämlich dort zählt, wo sie abstammten, und nicht an ihrem Wohnort, welcher in einer anderen Gegend sich befand.

Was denken Sie, Frau Käßmann, wenn die beiden damals die ihrigen Familienangehörigen mit geschleift hätten? Orientaler sind da äußerst Familienbezogen,
nach dem Motto:

Wenn schon, denn schon!
{ Hinzu, das weiß schon jedes Kindelein, die verbuckelte Verwandtschaft kommt nie allein : ( }

Wenn der Rest der Familie daheim vorm Öflein sich die Fußerl erwärmt, wie kann´s also sein, daß die beiden damals Verliebten den ganzen Tross mit auf Reise genommen?

Daß der Engel sagte, wir sollten uns nicht fürchten, werte Frau Käßmann, stand in einem völlig anderem Zusammenhang. Als Theologin sollten Sie die Schriften kennen!

Diese beiden Punkte als Argumentation gegen eine Feier des Christenfestes hervor zu bringen ist gelinde ausdruckt, äußerst perfide!

Weiter vernehmen wir von Ihnen, daß das Weihnachten im Ursprung kein Glanz und Gloria Fest ward.

Richtig!

Denn niemand, schon gar nicht die heutigen Industriezweige, wußten, wer da im Krippelein liegt. Die Menschen mußten erst sein Aufwachsen miterleben, und als ER 33 Jahre jung, begann ER sich zu regen. Also der HERR regte sich : )

Im Sinne von Aufklärung der Menschen regte sich ER.

Erst die seinigen Anhänger nannten sich Christen, und begannen den Tag SEINER Geburt zu
würdigen. Der industrielle Komplex entstand viel später, und anstatt das Konsumverhalten den Glaubenden anzulasten, wäre eine Kritik an der Vermarktungsindustrie anbracht, werte Frau Käßmann. Würde doch dieser Schritt a bisserl wenigstens aufzeigen, wie sehr Sie hinter der Ihrigen Theologie, respektive den damit verbundenen Gläubigen, stünden.

Nun macht es Moishele Sie darauf aufmerksam, daß gerade ihr Protestler euch an die katholischen Vorgaben anhängten, in dem ihr den Sonntag würdigt. Heißt es nicht es sei der Shabbat, den der Mensch als Ruhetag zur Würdigung des HERRN einhalten möge?

Die Katholen haben´s vor einigen Jahrzehnten umdreht, und somit die Schrift verfälscht. Heute noch kann in einigen südlichen Länder von Sábato,
Sabato, ect in deren Spracherhalt abgelesen werden, daß hier ein Zusammenhang zum Shabbath besteht. Ihr Protestler habt somit zur Verfälschung erheblich beitragen! Dieses nur am Rande notiert

Es geht auch im Christum nicht um „Liebe von Menschen zueinand“, wie von Ihnen daher geschwafelt, sondern um einen wesentlich tieferen Sinn! Sie scheinen, werte Frau Käßmann, bei dieser Unterrichtsstunde in der Ihrigen Universität erkrankt zu sein, so daß die Teilnahme von Ihnen am Unterricht nicht möglich war, oder wie erklären Sie sich das Ihrige Fehlwissen?

Es gibt kein Recht auf das Weihnachtsfest!

Aha.

Das ist nicht nur dreist, das ist in den Augen vom Moishele ein Schlag gegenüber allen Christenkinder!

In diesem Zusammenhang eine Geschichte aus dem Leben vom Moishele:

Der meinige beste Freund ist Moslem, welchem es Moishele ihm schon zwei {!} Gebetsteppiche geschenkt, da sein uralter schon vor lauter Nacktheit glänzt. Jedoch der Freund immer noch sein Gesicht mehrmals täglich auf diesen einen einzigen geschundenen alten Lappen legt.

Er ist nicht davon abzubringen, der Freund vom Moishele, und das ist betrüblich für das meinige Herz. Auf der einen Seite mag sein Freund nicht ins andere Lager überwechseln {
Feigling : )) } , und auf der anderen Seite nimmt der Freund nicht einmal die neuen Teppiche an.

Was willst da machen?

Wenn´s schon es Moishele bei seinem besten Freund nicht schafft, daß dieser seinen alten Bodenlappen zum Müll buxiert, wie mögen Sie, Frau Käßmann, einem Moslem in Zukunft seine Gebetsstunden, seinen Ramadan, seine Pilgerreise anmahnen oder ist beabsichtigt, daß jeder Andersgläubige nun einen Teppich sich käuflich erwerben sollte? Sind die Ihrigen Worten, Frau Käßmann, eine Art Vorschattung auf das, was kommen soll, innerhalb der religiösen Welten?
{ vorweg: beim Moishele haben´s extrem schlechte Karten, bei dem Versuch! }

Beide Teppichgeschenke haben´s Moishele übrigens noch ärmer macht, so kostbar sind diese im Format doch recht kleinen Webarbeiten.

{ zugeben, bei dem einen waren die Versandkosten höher als der Einkaufspreis, die Chinesen haben´s zwar günstiger verkauft, es Moishele rechnete nur nicht mit diesem gierigen Postwesen. : ) }

Die deutsche Religionsgemeinschaften der Protestler, sowie der Katholen, sind doch gesetzlich verankert als
Körperschaften des öffentlichen Rechtes, richtig?

War das, werte Frau Käßmann, was Sie von sich gegeben, der Startschuß für die Auflösung Ihrer beiden Privatétablissements?

Herrlich!

Es gibt kein Recht auf das Weihnachtsfest!

Jedoch ein Recht auf freie Religionsausübung, richtig?screen_weihnachten_kaesmann_2020
- Sicherheitsscreen -Kulturschaffende


Einen wunderbaren schlechten Tag, Ihnen, werte Nichtmitleserschaft. Heute mögen wir uns einmal den Begriff _Kulturschaffender_ anschauen.

Kulturschaffender

ist ein Sammelbegriff für alle die Kultur gestaltenden Personen wie etwa Künstler oder Theaterproduzenten. Der Begriff ist eine spätestens gegen Ende der 1920er Jahre entstandene Wortschöpfung, die besonders im kulturpolitischen Bereich verwendet wurde.

Begriffsgeschichte

Der Begriff „Kulturschaffender“ tauchte zuerst in den 1920er Jahren in der Kulturwissenschaft auf, später im Nationalsozialismus und unmittelbar nach dessen Ende auch in der Sowjetischen Besatzungszone sowie in der DDR.

Er wird auch heutzutage noch verwendet.

In den öffentlichen Diskurs ist der Begriff im Zusammenhang mit der Gründung der Reichskulturkammer im Jahr 1933 eingegangen. Zwar wird in dem Gesetz nicht explizit von „Kulturschaffenden“ gesprochen, doch schon am 18. August 1934, nach Paul von Hindenburgs Tod, sprachen sich deutsche bildende Künstler („Kunstschaffende“) im Aufruf der Kulturschaffenden zur Volksbefragung über die Vereinigung des Reichspräsidenten- und Kanzleramts in der Person Hitlers aus.

In totalitären Systemen war die Verwendung des Begriffs verbunden mit der Festlegung politisch gesellschaftlicher Aufgaben der „Kulturschaffenden“ zugunsten des jeweiligen Systems.

So hieß es in der Begründung des Gesetzes über die Einrichtung der Reichskulturkammer im September 1937:

„Die Aufgabe des Staates ist es, innerhalb der Kultur schädliche Kräfte zu bekämpfen und wertvolle zu fördern, und zwar nach dem Maßstab des Verantwortungsbewußtseins für die nationale Gemeinschaft. In diesem Sinne bleibt das Kulturschaffen frei. Wohl aber ist es [...] notwendig, die Schaffenden auf allen ihren Gebieten unter der Führung des Reiches zu einer einheitlichen Willensgestaltung zusammenzufassen.“

Auch in dem von Hans Hinkel verfassten Geleitwort des 1937 erschienenen Handbuchs der Reichskulturkammer tauchte dieser Begriff auf. Wilhelm Emanuel Süskind verzeichnete 1946 in der Wandlung den Begriff „Kulturschaffende“ im Wörterbuch des Unmenschen.

In der Sowjetischen Besatzungszone sah die im April 1949 verkündete Verordnung über die Erhaltung und die Entwicklung der deutschen Wissenschaft und Kultur[...] u. a. die Bereitstellung von zwei Erholungsheimen „für Wissenschaftler, Künstler und Kulturschaffende“ vor und legte zugleich deren Gegenleistung für solche Fürsorge fest: „Der Vorschlag [...] für die Erhöhung der Aktivität der Kulturschaffenden, Schriftsteller und Künstler [...] wird gebilligt.“

Einzelnachweise

1. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus. Walter de Gruyter, Berlin 2007, S. 364–366.

Artikel wurde von Wikipedia kopiert. Er ist hierzu frei geben.

Persönliche Anmerkung

Bewußt hat´s Moishele Ihnen den Text ohne persönliche Kommentierung zum nach lesen einstellt. Jedoch im Anschluß lassen Sie mich dennoch a bisserl darauf eingehen, in der Hoffnung, daß Sie genauso erstaunt beim Lesen über die tatsächliche Wortherkunft waren, wie meine Wenigkeit!

Es ist erstaunlich, daß die letzten Wochen der Begriff _Kulturschaffend_ tagtäglich einem aufgedrängt wird. Anscheinend ist´s politisch gewollt, und soll signalisieren, in welche Richtung der Marsch gehen wird.

Was persönlich auffallt, ist die Tatsache, daß wenn wer gegen das politisch Verordnete, dieser als _Nazi_ gesellschaftlich aushebelt wird. Wieder einmal.

Auf der anderen Seite exakt das Vokabular der Gegenseite langsam, jedoch stetig installiert wird, um es gesellschaftsfähig machen zu können, ist es gefördert.

Fallt das denn niemanden anderen auf?

kulturschaffende_2020_neudeutsch
hi * Hut lupf!


Wir, die Ordnung?

Wenige persönliche Gedanken zur momentanen Lage der Nationen.

Wer aufmerksam, und mit offenen Augen durch die Nachrichtenwelt schlendert, wird feststellen, dass es überall eine so genannte Unordnung gibt. Auch Meldungen, welche nur augenscheinlich am Rande, und über diese lange Zeit nicht mehr berichtet werden, lassen den Schluss zu, dass in entsprechender Weltregion es sich nicht zum Besseren verändert haben könnte.

Unordnung, Harmonie, Unfriede, Zwiespalt, Lügen, Manipulationen, und vieles mehr scheinen das Erdland zu beherrschen. Es Moishele hinterfragt nun nicht, wer für dieses Chaos verantwortlich, denn es ist kein Irdenrichter, und hat zu dem nicht die Beauftragung Mitmenschen zu be- oder verurteilen.

Es Moishele hinterfragt nur. Als Erdenbewohner.
Als Interessent am als deklarierten wesentlich Uninteressanten.

Wer sich nun a bisserl mit einer Spiritualität beschäftigt, egal welcher, hier seien auch u.a. Buddismus, Taoismus, Hinduismus, sämtliche nativen Glaubensrichtungen etc mit erwähnt, wird eine Feststellung treffen können.

Spiritualitäten haben ein Ordnungsprinzip vorzuweisen. In den jeweiligen Erzählungen der einzelnen Spiritualitäten, sind in den Darstellungen Harmonie, Friede, aufgrund von Grundordnungen, welche der Glaubende folgen möge, damit friedlich es auf unserem Erdenball gelebt werden kann, vorhanden.

Heutige aktive Glaubensrichtungen sind politischer Natur, und verbreiten Disharmonie, Chaos, Krieg, Lügen, Menschenverachtendes etc

Lesen wir einmal, da hier deutsche Sprache zu tragen kommt, und im Mitteldeutschen Raum die entsprechenden Sprachcodes verstanden werden können, einen Abschnitt aus der Schrift:

1. Mose 1, Vers 7
Und G´tt machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so.

Es geht hier um Machung, um die Erschaffung unseres Erdenballs, sowie das Wasser getrennt wurde. Wir können es uns vorstellen, dass ER den Regen, welcher auch Schnee sein kann in manch Jahreszeit, und Erdenbereich, und das Wasser auf dem Lande, also Seen, Flüsse, Meere voneinander getrennt hat. Daraus ergibt sich, dass
die Wasser einmal eins war.

Vor der Ordnung gab es eine diverse Unordnung, nach dem Aufräumen, wurde eine Ordnung sichtbar.

Ist´s wie in einem Kinderzimmer, hält doch eine Mutter auch ihre Kinderleins zur Ordnung an : )

Wie in Verbindung mit 1. Mose 1,7 hervorgehoben, ist die Scheidung durch Abgrenzung, wie sie in der Setzung des Firmaments vorliegt, ein biblisches Faktum hoher Bedeutung.

Diese Scheidung (Trennung) sollte die Vermischung von Oben und Unten verhindern. Ihr steht das babylonische Prinzip
(Babylon ist Verwirrung, da unterschiedliche Sprachen auf der Baustelle des Turmes nach einer Einheitssprache, welche die Menschen vorher sprachen. Die unterschiedlichen Sprachen sandte G´tt auf die Erde zu den Menschen, da diese den Turm
zu G´tt hin in den Himmel bauen wollten)

Noch einmal den Satz in einem Rutsch, sonst ist´s beim Denken a bisserl verwirrend:

Diese Scheidung (Trennung) sollte die Vermischung von Oben und Unten verhindern. Ihr steht das babylonische Prinzip der Vermengung und Vermischung und die dadurch entstehende Verwirrung entgegen.

Das durch das Firmament unterscheidbare Oben (Himmel, Universum) und Unten (Erdland, Kontinente) zeigt eine Hauptsetzung und führt dabei eine Rangordnung ein.

Das babylonische Prinzip ist dagegen für Gleichheit, ja für die Beseitigung jeglicher Individualität und Originalität. Die Antiautorität ist gegen jegliches Oben, weil sich dadurch nicht nur jegliche Unterordnung, sondern jegliche Ordnung anderer Art auflöst.

Das anonyme Wort _
Wir_ , welches in der heutigen Zeit stets für eine Rechtfertigung politischer Zieleverfolgungen verwendet wird ermöglicht schließlich die umfassende Manipulation, mit der alles Unbeteiligte ohne Aufhebens niedergemacht werden kann.

water_2020


Gut, nun sind des Moisheles Gedanken zur Thematik notiert. Ergeht es Ihnen, werte Nichtmitleserschaft, gut? Mögen´s a Tasserl Tee?

Ist´s nun a bisserl deutlicher geworden, was es gilt auszudrücken, damit zukünftig a bisserl mehr Aufmerksamkeit walten gelassen werden kann beim Vernehmen diverser Nachrichtenmeldungen?

Übrigens, es Moishele ärgert sich sehr häufig, wenn diverse Mitmenschen das Wort _wir_ im Zusammenhang derer Ziele ihm gegenüber verwendet wird, denn es Moishele ist in keinster Weise das von ihnen angesprochene _wir_ , da er anderen Ordnungen als der Chaosverursachenden Unordnung innerlich anhangt.

hi * Hut lupf!Saat und ErnteSaat und Ernte

Einen wunderherrlichen Tag, Ihnen, werte Nichtmitleserschaft!

Lassen´s mir bitte die meinigen Gedanken zu einem Tagesgeschehen mit Ihnen teilen, danke.

Es gab ein paar Wochen im Jahre 2015, in denen Fernseherbilder um die Welt gingen, welche Menschen mit Transparenten an Bahnhöfen aufzeigten, um Umsiedler aus dem fernen Lande zu begrüssen.

Es gesellten sich kuriose Gestalten im Laufe dieses Prozesses unter die Befürworter der Umsiedlung, wie Politiker, Hausfrauen, Lehrer, oder gar Künstler. Sowie Retter mit Schiffen, die den Umsiedlern entgegen fuhren, um ihnen eine Hand der Hilfe entgegen strecken zu können.

So wurde es stets darstellt.

Jahr für Jahr strömten von nun an Söhne der Wüste gen Norden.

Am 27. November 2020 las die interessierte Leserschaft folgende Worte einer aus Deutschland stammenden, und den Umsiedlern gegenüber helfenden Hand:

“I don’t see sea rescue as a humanitarian action, but as part of an anti-fascist fight,”

Übersetzt lautet dieser bemerkenswerte Satz:

- Ich sehe in der Seerettung
(bezogen auf die Umzusiedelten, Anm. v. Autor) keine humanitäre Aktion, sondern es ist ein Part eines antifaschistischen Kampfes. -

Nein, diese Meldung ist kein Scherz, sondern im „The Guardian“, ein bekanntes internationales Blatt, nachlesbar.
Lesen wir noch einmal den bedeutungsschweren Satz der Dame, und nehmen uns die Zeit, die Kernaussage auf uns wirken zu lassen, zum Nachdenken, zum sich bewusst machen, welche Aussage hier öffentlich kund getan wurde:

- Ich sehe in der Seerettung keine humanitäre Aktion,
sondern es ist ein Part eines antifaschistischen Kampfes. -

Verpackt war diese Aussage in einem netten Künstler-Errettungs-Mithilfe Artikel.

Wer aufmerksam liest, erkennt, was zu es zu erkennen geben könnte.

Es Moishele ist ohne Worte, denn diese Menschen, welche gen Norden ziehen, werden von einer politischen Gruppierung für deren Ideologie missbraucht. Ohne dass diese betroffenen Mitmenschen davon unterrichtet würden. Somit wird auch Ihr Vertrauen gegenüber den vermeintlichen helfenden Händen der besagten Gruppierung wissentlich zum Gespött gemacht.

Hinzu noch die Lüge dieser Gruppierung gegenüber Mitmenschen, welche sich ehrenamtlich stark gemacht, noch machen, für die Umsiedler, abgesehen davon, was Umsiedlungsgegner all die letzten Jahre ertragen mussten aus Politik, Medien, sowie Mitmenschen.

- Ich sehe in der Seerettung keine humanitäre Aktion,
sondern es ist ein Part eines antifaschistischen Kampfes. -


Dem Moishele fällt spontan zu diesem endlich einmal ehrlichen Satz, welcher nun öffentlich, dieser Gruppierung eine Weisheit aus der Schrift ein:

Was der Mensch sät, wird er ernten!


hi * Hut lupf!
Alltags TV 2020
alltagtv_nachbarschaft∞ Inhaltsverzeichnig und Kontakt zu Autisophie Blog


Scheisse und FliegenJede Scheisse zieht ihre eigenen Fliegen an.


ytrente
Gütigkeit
Sei immer gut,
doch nie
zu gütig,
sonst werden die Wölfe
übermütig.


bubble
Toleranz und WiederstandToleranz ist die Unfähigkeit Widerstand leisten zu können.

Trump Rede August 2020Rede Präsident Trump
in deutscher Sprache - Übersetzung
August 2020


Freunde, Delegierte und verehrte Gäste:

Ich stehe heute Abend vor Ihnen und fühle mich von Ihrer Unterstützung geehrt. Ich bin stolz auf die außerordentlichen Fortschritte, die wir in den letzten vier Jahren gemeinsam gemacht haben; und voller Zuversicht auf eine glänzende Zukunft, die wir in den nächsten vier Jahren für Amerika bauen werden!

Wenn wir heute Abend beginnen, sind unsere Gedanken bei den wunderbaren Menschen, die gerade durch den Zorn des Hurrikans Laura getroffen wurden sind.

Wir arbeiten eng mit staatlichen und lokalen Beamten in Texas, Louisiana, Arkansas und Mississippi zusammen und scheuen keine Anstrengungen, um Leben zu retten. Während der Hurrikan heftig war, einer der stärksten, der seit 150 Jahren wütete, waren die Verluste und Schäden weitaus geringer als noch vor 24 Stunden für möglich gehalten.

Dies ist auf die großartige Arbeit der FEMA, der Strafverfolgungsbehörden und der einzelnen Staaten zurückzuführen. Ich werde dieses Wochenende dorthin fahren. Wir sind eine nationale Familie und werden uns immer gegenseitig beschützen, lieben und für einander sorgen.

Dank an Familie

Hier sind heute Abend die Menschen, die meine Reise möglich gemacht und mein Leben mit so viel Freude erfüllt haben. Für ihren unglaublichen Dienst an unserer Nation und ihren Kindern möchte ich unserer großartigen First Lady danken.

Ich möchte auch meiner großartigen Tochter Ivanka für diese Einführung und all meinen Kindern und Enkeln danken - ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können.

Ich weiß, mein Bruder Robert schaut gerade vom Himmel auf uns herab. Er war ein großartiger Bruder und sehr stolz auf die Arbeit, die wir machen.

Nehmen wir uns auch einen Moment Zeit, um unsere tiefe Wertschätzung für einen Mann zu zeigen, der immer an unserer Seite gekämpft und sich für unsere Werte eingesetzt hat -

einen Mann von tiefem Glauben und unerschütterlicher Überzeugung: Vizepräsident Mike Pence. Zu Mike gesellt sich seine geliebte Frau, eine Lehrerin und Militärmutter, Karen Pence.

Meine amerikanischen Mitbürger, heute Abend, mit einem Herzen voller Dankbarkeit und grenzenlosem Optimismus, nehme ich stolz diese Nominierung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten an.

Die Republikanische Partei, die Partei von Abraham Lincoln, tritt vereint, entschlossen und bereit auf, Millionen von Demokraten, Unabhängigen und allen, die an die Größe Amerikas und das gerechte Herz des amerikanischen Volkes glauben, willkommen zu heißen.

Gegen alle Gefahren

In einer neuen Amtszeit als Präsident werden wir wieder die größte Volkswirtschaft der Geschichte aufbauen - schnell wieder Vollbeschäftigung, steigende Einkommen und Wohlstand erreichen!

Wir werden Amerika gegen alle Bedrohungen verteidigen und vor allen Gefahren schützen.

Wir werden Amerika zu neuen Grenzen des Ehrgeizes und der Entdeckung führen und nach neuen Höhen nationaler Erfolge streben.

Wir werden neuen Glauben an unsere Werte, neuen Stolz auf unsere Geschichte und einen neuen Geist der Einheit wecken, der nur durch die Liebe zu unserem Land verwirklicht werden kann.

Weil wir verstehen, dass Amerika kein in Dunkelheit gehülltes Land ist, denn Amerika ist die Fackel, die die ganze Welt erleuchtet.

Wir versammeln uns hier in unserem wunderschönen und majestätischen Weißen Haus - auf der ganzen Welt als Haus des Volkes bekannt - und staunen über das Wunder, das unsere große amerikanische Geschichte ist.

Dies hier war die Heimat von überlebensgroßen Persönlichkeiten wie Teddy Roosevelt und Andrew Jackson, die Amerikaner zu mutigen Visionen einer größeren und besseren Zukunft zusammenbrachten.

Innerhalb dieser Mauern lebten hartnäckige Generäle wie die Präsidenten Grant und Eisenhower, die unsere Soldaten für die Freiheit anführten. Von diesem Gelände aus schickte Thomas Jefferson Lewis und Clark auf eine gewagte Expedition, um einen wilden und unbekannten Kontinent zu durchqueren.

In den Tiefen eines blutigen Bürgerkriegs schaute Präsident Abraham Lincoln aus diesen Fenstern auf ein halb fertiges Washington-Monument - und bat Gott in seiner Vorsehung, unsere Einheit zu retten.

Zwei Wochen nach Pearl Harbor begrüßte Franklin Delano Roosevelt hier Winston Churchill, und im Inneren des Hauses stellten sie die Weichen für unser Volk zum Sieg im Zweiten Weltkrieg.

In den letzten Monaten wurden unsere Nation und der gesamte Planet von einem neuen und mächtigen unsichtbaren Feind getroffen.

Wie diese tapferen Amerikaner vor uns stellen wir uns dieser Herausforderung. Wir liefern lebensrettende Therapien und werden noch vor Ende des Jahres oder vielleicht sogar noch früher einen Impfstoff herstellen!

Wir werden das Virus besiegen, die Pandemie beenden und stärker als je zuvor sein.

Unerschütterliches Vertrauen

Was vergangene Generationen vereinte, war ein unerschütterliches Vertrauen in das Schicksal Amerikas und ein unzerbrechliches Vertrauen in das amerikanische Volk. Sie wussten, dass unser Land von Gott gesegnet ist und einen besonderen Zweck in dieser Welt hat.

Es ist diese Überzeugung, die die Bildung unserer Union, unsere Expansion nach Westen, die Abschaffung der Sklaverei, die Verabschiedung von Bürgerrechten, das Weltraumprogramm und den Sturz von Faschismus, Tyrannei und Kommunismus inspiriert hat.

Dieser hoch aufragende amerikanische Geist hat jede Herausforderung gemeistert und uns auf den Gipfel menschlicher Bemühungen gebracht.
Und doch ist trotz all unserer Größe als Nation alles, was wir erreicht haben, jetzt gefährdet.

Dies ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes.

Zu keinem Zeitpunkt zuvor hatten die Wähler eine klarere Wahl zwischen zwei Parteien, zwei Visionen, zwei Philosophien oder zwei Agenden.

Diese Wahl wird entscheiden, ob wir den amerikanischen Traum retten oder ob wir eine sozialistische Agenda zulassen, die unser geschätztes Schicksal zerstören will.

Sie wird entscheiden, ob wir schnell Millionen hoch bezahlter Arbeitsplätze schaffen oder ob wir unsere Industrien zerschlagen und Millionen dieser Arbeitsplätze nach Übersee schicken, wie es törichterweise seit vielen Jahrzehnten getan wurde.

Ihre Stimme wird entscheiden, ob wir gesetzestreue Amerikaner schützen oder ob wir gewalttätigen Anarchisten, Agitatoren und Kriminellen, die unsere Bürger bedrohen, freie Hand lassen.

Und diese Wahl wird entscheiden, ob wir die amerikanische Lebensweise verteidigen oder ob wir einer radikalen Bewegung erlauben, sie vollständig abzubauen und zu zerstören.

Bidens Angriffe aus Amerika

Auf dem National Convent der Demokraten griffen Joe Biden und seine Partei Amerika wiederholt als Land der rassischen, wirtschaftlichen und sozialen Ungerechtigkeit an.

Heute Abend stelle ich Ihnen eine sehr einfache Frage:

Wie kann die Demokratische Partei darum bitten, unser Land zu führen, wenn sie so viel Zeit damit verbringt, unser Land niederzureißen?

In der Rückansicht der Linken sehen sie Amerika nicht als die freieste, gerechteste und außergewöhnlichste Nation der Welt. Stattdessen sehen sie eine böse Nation, die für ihre Sünden bestraft werden muss.

Unsere Gegner sagen, dass Erlösung für sie nur dadurch entstehen kann, dass sie an die Macht kommen.

Dies ist eine müde Hymne, die von jeder repressiven Bewegung im Laufe der Geschichte gesprochen wird.

Aber in diesem Land suchen wir nicht nach Karrierepolitikern, um Erlösung zu erlangen. In Amerika wenden wir uns nicht an die Regierung, um unsere Seelen wiederherzustellen - wir vertrauen auf den allmächtigen Gott.

Joe Biden ist nicht der Retter der amerikanischen Seele - er ist der Zerstörer von Amerikas Jobs, und wenn ihm die Chance gegeben wird, wird er der Zerstörer der amerikanischen Größe sein.

47 Jahre lang nahm Joe Biden die Spenden von Arbeitern entgegen, gab ihnen Umarmungen und sogar Küsse und sagte ihnen, er fühle ihren Schmerz - und dann flog er zurück nach Washington und stimmte dafür, ihre Jobs nach China und in viele andere ferne Länder zu schicken.

Joe Biden verbrachte seine gesamte Karriere damit, die Träume amerikanischer Arbeiter auszulagern, ihre Jobs zu verlagern, ihre Grenzen zu öffnen und ihre Söhne und Töchter in endlose Auslandskriege zu schicken.

Vor vier Jahren kandidierte ich für das Präsidentenamt, weil ich diesem Verrat an unserem Land nicht mehr zusehen konnte. Ich konnte nicht zusehen, wie Karrierepolitiker andere Länder uns in Bezug auf Handel, Grenzen, Außenpolitik und Landesverteidigung ausnutzen ließen.

Unsere NATO-Partner beispielsweise waren bei ihren Verteidigungszahlungen weit im Rückstand.

Aber auf mein starkes Drängen hin stimmten sie zu, 130 Milliarden Dollar mehr pro Jahr zu zahlen. Dies wird letztendlich 400 Milliarden US-Dollar betragen. Generalsekretär Stoltenberg, der die NATO leitet, war erstaunt und sagte, Präsident Trump habe getan, was sonst niemand tun könne.

Von dem Moment an, als ich mein früheres Leben hinter mir gelassen habe, und es war ein gutes Leben, habe ich nichts weiter getan, als für euch zu kämpfen.

Ich habe getan, was unser politisches Establishment nie erwartet hätte und mir niemals vergeben kann, denn ich habe die Kardinalregel der Washingtoner Politik gebrochen:

Ich habe meine Versprechen gehalten.

Gegen die herrschende Klasse

Gemeinsam haben wir die Herrschaft der gescheiterten politischen Klasse beendet - und sie sind verzweifelt daran interessiert, ihre Macht mit allen erforderlichen Mitteln zurückzugewinnen.

Sie sind wütend auf mich, denn anstatt SIE an die erste Stelle zu setzen, setze ich Amerika an die erste Stelle!

Tage nach unserem Amtsantritt schockierten wir das Washingtoner Establishment und zogen uns aus der transpazifischen Partnerschaft der letzten Regierung zurück.

Dann genehmigte ich die Keystone XL- und Dakota Access Pipelines, beendete das unfaire und kostspielige Pariser Klimaabkommen und sicherte zum ersten Mal die amerikanische Energieunabhängigkeit.

Wir haben rekordverdächtige Steuer- und Regulierungskürzungen verabschiedet, die noch nie zuvor gesehen wurden. Innerhalb von drei kurzen Jahren haben wir die stärkste Wirtschaft in der Geschichte der Welt aufgebaut.

Insider aus Washington baten mich, mich nicht gegen China zu stellen - sie baten mich, China weiterhin unsere Jobs stehlen zu lassen, uns zerstören und unser Land blind machen zu machen.

Aber ich habe mein Wort an das amerikanische Volk gehalten.

Wir haben die härtesten, kühnsten, stärksten und härtesten Maßnahmen gegen China in der amerikanischen Geschichte ergriffen.

Sie sagten, es sei unmöglich, die NAFTA zu kündigen und zu ersetzen - aber auch hier lagen sie falsch.

Anfang dieses Jahres beendete ich den NAFTA-Albtraum und unterzeichnete das brandneue Abkommen zwischen den USA und Mexiko, Kanada. Jetzt bauen Autofirmen und andere ihre Werke und Fabriken in Amerika, sie entlassen ihre Mitarbeiter nicht mehr und verlassen das Land nicht.

In vielleicht keinem Bereich haben die Washingtoner Sonderinteressen mehr versucht, uns aufzuhalten als in meiner Politik der proamerikanischen Einwanderung.

Aber ich habe mich geweigert, Kompromisse zu machen - und heute sind die Grenzen Amerikas sicherer als je zuvor.

Wir haben das Fangen und Freilassen beendet, den Asylbetrug gestoppt, Menschenhändler, die Frauen und Kinder jagen, getötet, und 20.000 Gangmitglieder und 500.000 kriminelle Ausländer abgeschoben.

Wir haben bereits 300 Meilen Grenzmauer gebaut - und wir fügen jede Woche zehn neue Meilen hinzu.

Die Mauer wird bald fertig sein und sie funktioniert über unsere kühnsten Erwartungen hinaus.

Zu uns gesellen sich heute Abend Mitglieder der Border Patrol Union, die die mutigen Grenzbeamten unseres Landes vertreten. Danke euch allen.

Zurück nach Hause

Als ich erfuhr, dass die Tennessee Valley Authority Hunderte von amerikanischen Arbeitern entlassen und sie gezwungen hat, ihre Niedriglohnempfänger auszubilden, entfernte ich umgehend den Vorstandsvorsitzenden.

Und jetzt wurden diese talentierten amerikanischen Arbeiter neu eingestellt und versorgen Georgia, Alabama, Tennessee, Kentucky, Mississippi, North Carolina und Virginia wieder mit Strom.

Sie haben ihre alten Jobs zurück und einige sind heute Abend hier bei uns.

Bitte steht auf.

Letzten Monat habe ich mir Big Pharma vorgenommen und Aufträge unterschrieben, die die Kosten von verschreibungspflichtigen Medikamenten massiv senken.

Um kritisch kranken Patienten Zugang zu lebensrettenden Heilmitteln zu verschaffen, haben wir die nach Jahrzehnten die Right-to-try-Gesetze verabschiedet.

Wir haben auch VA Accountability und VA Choice bestanden.

Bis zum Ende meiner ersten Amtszeit werden wir mehr als 300 Bundesrichter zugelassen haben, darunter zwei große neue Richter am Obersten Gerichtshof.

Um unseren vergessenen Innenstädten Wohlstand zu bringen, haben wir hart daran gearbeitet, die Reform der historischen Strafjustiz, die Gefängnisreform, die Opportunitätszonen und die langfristige Finanzierung historisch schwarzer Hochschulen und Universitäten zu verabschieden und vor dem Eintritt des China-Virus die beste Arbeitslosigkeit zu erzielen.

Zahlen für Afroamerikaner, Hispanic-Amerikaner und Asiatisch-Amerikaner, die jemals aufgezeichnet wurden.

Ich habe seit Abraham Lincoln, unserem ersten republikanischen Präsidenten, mehr für die afroamerikanische Gemeinschaft getan als jeder andere Präsident.

Ich habe in drei Jahren mehr für die schwarze Community getan als Joe Biden in 47 Jahren - und wenn ich wiedergewählt werde, kommt das Beste noch!

Als ich mein Amt antrat, war der Nahe Osten in totalem Chaos.

Der Islamische Staat tobte, der Iran war auf dem Vormarsch und der Krieg in Afghanistan nahm kein Ende.

Ich zog mich aus dem schrecklichen, einseitigen Iran Nuclear Deal zurück.

Im Gegensatz zu vielen Präsidenten vor mir habe ich mein Versprechen gehalten, Israels wahre Hauptstadt anerkannt und unsere Botschaft nach Jerusalem verlegt.

Aber wir haben nicht nur über eine zukünftige Botschaft gesprochen, sondern sie auch gebaut. Anstatt wie geplant eine Milliarde US-Dollar für ein neues Gebäude auszugeben, haben wir ein bereits im Besitz befindliches bestehendes Gebäude an einem besseren Ort genommen und es zu einem Preis von weniger als 500.000 US-Dollar eröffnet.

Wir haben auch die israelische Souveränität über die Golanhöhen anerkannt und diesen Monat das erste Nahost-Friedensabkommen seit 25 Jahren erzielt.

Außerdem haben wir 100 Prozent des ISIS-Kalifats ausgelöscht und seinen Gründer und Führer Abu Bakr al-Baghdadi getötet. Dann haben wir in einer separaten Operation den weltweit führenden Terroristen Qasem Soleimani eliminiert.

Von neuen Kriegen ferngehalten

Im Gegensatz zu früheren Regierungen habe ich Amerika von neuen Kriegen ferngehalten - und unsere Truppen kommen nach Hause.

Wir haben fast 2,5 Billionen US-Dollar für den vollständigen Wiederaufbau unseres Militärs ausgegeben, das bei meinem Amtsantritt sehr stark abgenutzt war.

Dies beinhaltet drei separate Gehaltserhöhungen für unsere großen Krieger.

Wir haben auch die Space Force ins Leben gerufen, den ersten neuen Zweig des US-Militärs seit der Gründung der Air Force vor fast 75 Jahren.

Wir haben die letzten vier Jahre damit verbracht, den Schaden, den Joe Biden in den letzten 47 Jahren bewirkt hat, rückgängig zu machen.
Bidens Rekord ist ein beschämender Appell an die katastrophalsten Verrat und Fehler in unserem Leben.

Er hat seine gesamte Karriere auf der falschen Seite der Geschichte verbracht.

Biden stimmte für die NAFTA-Katastrophe, das schlechteste Handelsabkommen, das jemals abgeschlossen wurde. Er unterstützte Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation, eine der größten wirtschaftlichen Katastrophen aller Zeiten. Nach diesen Katastrophen mit Biden verloren die Vereinigten Staaten einen von vier Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe.

Die entlassenen Arbeiter in Michigan, Ohio, New Hampshire, Pennsylvania und vielen anderen Staaten wollten Joe Bidens hohle Worte des Mitgefühls nicht, sie wollten ihre Jobs zurück!

Als Vizepräsident unterstützte er die Trans-Pacific-Partnership, die für die US-Autoindustrie ein Todesurteil gewesen wäre.

Er unterstützte das schreckliche Handelsabkommen mit Südkorea, das unser Land viele Arbeitsplätze kostete. Er unterstützte wiederholt die Massenamnestie für illegale Einwanderer. Er stimmte für den Irak-Krieg; er lehnte die Mission ab, Osama bin Laden auszuschalten; er war dagegen, Soleimani zu töten.

Er beobachtete den Aufstieg des IS und begrüßte den Aufstieg Chinas als „positive Entwicklung“ für Amerika und die Welt.

Deshalb unterstützt China Joe Biden und möchte unbedingt, dass er gewinnt.

China würde unser Land besitzen, wenn Joe Biden gewählt würde. Im Gegensatz zu Biden werde ich sie für die Tragödie, die sie verursacht haben, voll zur Rechenschaft ziehen.

In den letzten Monaten war unsere Nation und der Rest der Welt von einer einmaligen Pandemie betroffen, die China auf der ganzen Welt verbreiten durfte.

Wir sind dankbar, dass heute Abend einige unserer unglaublichen Krankenschwestern und Ersthelfer hier sind - bitte stehen Sie auf und nehmen Sie unseren tiefen Dank an.

Viele Amerikaner haben leider Freunde und ihre Lieben durch diese schreckliche Krankheit verloren. Als eine Nation trauern wir, wir trauern und wir behalten für immer die Erinnerungen an all diese Leben in unseren Herzen, die so tragisch genommen wurden.

Zu ihren Ehren werden wir uns vereinen.
In ihrer Erinnerung werden wir das Trennende überwinden.

Das Virus und Amerika

Als das China-Virus auftrat, starteten wir die größte nationale Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg.

Mit dem Defence Production Act haben wir das weltweit größte Angebot an Beatmungsgeräten hergestellt. Keinem Amerikaner, der ein Beatmungsgerät benötigt hat, wurde ein Beatmungsgerät verweigert.

Wir haben Hunderte Millionen von Masken, Handschuhen und Kleidern an unsere Mitarbeiter im Gesundheitswesen an vorderster Front verschickt. Um die Senioren unseres Landes zu schützen, haben wir Vorräte, Testkits und Personal in Pflegeheime und Langzeitpflegeeinrichtungen gebracht.

Das Army Corps of Engineers baute Feldkrankenhäuser, und die Marine setzte unsere großen Krankenhausschiffe ein.

Wir haben von Grund auf das größte und fortschrittlichste Testsystem der Welt entwickelt. Amerika hat mehr getestet als jedes Land in Europa zusammen und mehr als jede Nation in der westlichen Hemisphäre zusammen. Wir haben 40 Millionen mehr Tests durchgeführt als die nächstgelegene Nation.

Wir haben eine breite Palette wirksamer Behandlungen entwickelt, einschließlich einer leistungsstarken Anti-Körper-Behandlung, die als Genesungsplasma bekannt ist und Tausende von Menschenleben retten wird.

Dank der Fortschritte, die wir gemacht haben, konnte die Todesrate seit April um 80 Prozent gesenkt werden.

Die Vereinigten Staaten haben heute die niedrigsten Todesfällen aller großen Länder der Welt.

Die Sterblichkeitsrate in der Europäischen Union ist fast dreimal höher als bei uns. Insgesamt haben die europäischen Nationen einen um 30 Prozent höheren Anstieg der Übersterblichkeit verzeichnet als die Vereinigten Staaten.

Wir haben das größte Paket finanzieller Erleichterungen in der amerikanischen Geschichte verabschiedet.

Dank unseres Gehaltsscheckschutzprogramms haben wir mehr als 50 Millionen amerikanische Arbeitsplätze gerettet oder unterstützt.

Infolgedessen haben wir die kleinste wirtschaftliche Kontraktion aller großen westlichen Nationen gesehen und erholen uns viel schneller.

In den letzten drei Monaten haben wir über neun Millionen Arbeitsplätze geschaffen, ein neuer Rekord

Bidens Traum vom Lockdown

Leider haben sich unsere Gegner von Anfang an als fähig erwiesen, nur parteiisch zu kritisieren.

Als ich mutige Maßnahmen ergriff, um ein Reiseverbot für China zu erlassen, nannte Joe Biden es hysterisch und fremdenfeindlich. Wenn wir auf Joe gehört hätten, wären Hunderttausende weitere Amerikaner gestorben.

Anstatt der Wissenschaft zu folgen, möchte Joe Biden dem ganzen Land einen schmerzhaften Lockdown verordnen.

Seine Abschaltung würde den Kindern, Familien und Bürgern aller Herkunft unserer Nation undenkbaren und dauerhaften Schaden zufügen.

Die Kosten für den Lock Down von Biden würden an erhöhten Überdosierungen, Depressionen, Alkoholabhängigkeit, Selbstmorden, Herzinfarkten, wirtschaftlichen Verwüstungen und vielem mehr gemessen.

Joe Bidens Plan ist keine Lösung für das Virus, sondern eine Übergabe.

Meine Verwaltung verfolgt einen anderen Ansatz.

Um so viele Leben wie möglich zu retten, konzentrieren wir uns auf die Wissenschaft, die Fakten und die Daten.

Wir schützen aggressiv diejenigen mit dem höchsten Risiko - insbesondere älteren Menschen - und ermöglichen es Amerikanern mit geringerem Risiko, sicher zur Arbeit und zur Schule zurückzukehren.

Am wichtigsten ist, dass wir Amerikas wissenschaftliche Genies zusammenstellen, um in schnellstmöglicher Zeit einen Impfstoff herzustellen.

Unter Operation Warp Speed befinden sich derzeit drei verschiedene Impfstoffe in der Endphase der Versuche. Wir produzieren sie im Voraus, damit Hunderte Millionen Dosen schnell verfügbar sind.

Wir werden dieses Jahr einen sicheren und wirksamen Impfstoff haben und gemeinsam das Virus zerstören.

Auf dem Demokratischen Kongress haben Sie kaum ein Wort über ihre Agenda gehört.

Das liegt aber nicht daran, dass sie keine haben. Es liegt daran, dass ihre Agenda die extremsten Vorschläge sind, die jemals von einem großen Parteikandidaten unterbreitet wurden.

Joe Biden mag behaupten, er sei ein „Verbündeter des Lichts“, aber wenn es um seine Agenda geht, möchte Biden Sie völlig im Dunkeln halten.

Er hat fast allen amerikanischen Familien eine Steuererhöhung in Höhe von vier Billionen US-Dollar angedroht, die unsere sich rasch verbessernde Wirtschaft völlig zum Erliegen bringen und erneut die Aktienmärkte belasten wird.

Auf der anderen Seite werde ich, genau wie in meiner ersten Amtszeit, die Steuern für fleißige Mütter und Väter noch weiter senken, nicht erhöhen.

Wir werden auch Steuergutschriften gewähren, um Arbeitsplätze aus China nach Amerika zurückzubringen - und wir werden jedem Unternehmen, das Amerika verlässt, Zölle auferlegen, wenn es Arbeitsplätze in Übersee schafft.

Wir werden sicherstellen, dass unsere Unternehmen und Arbeitsplätze in unserem Land bleiben, wie ich es bereits getan habe.

Joe Bidens Agenda ist Made in China.
Meine Agenda ist MADE IN THE USA.

Biden hat versprochen, die Produktion von amerikanischem Öl, Kohle, Schiefer und Erdgas abzuschaffen und die Volkswirtschaften von Pennsylvania, Ohio, Texas, North Dakota, Oklahoma, Colorado und New Mexico zu verwüsten.

Millionen von Arbeitsplätzen werden verloren gehen und die Energiepreise werden steigen.

Dieselben Richtlinien führten erst letzte Woche in Kalifornien zu lähmenden Stromausfällen.

Wie kann Joe Biden behaupten, ein "Verbündeter des Lichts" zu sein, wenn seine eigene Partei nicht einmal das Licht anschalten kann?

Die Kampagne von Joe Biden hat sogar eine 110-seitige politische Plattform veröffentlicht, die gemeinsam mit dem Senator der Linken, Bernie Sanders, verfasst wurde.

Das Biden-Bernie-Manifest fordert die Aussetzung aller Abschiebungen illegaler Ausländer und die Umsetzung des landesweiten Catch-and-Release und die Bereitstellung illegaler, von Steuerzahlern finanzierter Anwälte für illegale Ausländer.

Joe Biden hob kürzlich seine Hand versprach, Ihre Gesundheitsdollar an illegale Einwanderer zu verschenken.

Er unterstützt auch tödliche Schutzstädte, die kriminelle Ausländer schützen.

Er versprach, die Aufnahme von Flüchtlingen um 700 Prozent zu erhöhen.

Der Biden-Plan würde Amerikas Grenzen mitten in einer globalen Pandemie vernichten.

Schulwahl für alle

Biden gelobte auch, sich der Schulwahl zu widersetzen und die Charterschulen zu schließen, um schwarzen und hispanischen Kindern die Chance auf Bildung zu nehmen. Ich dagegen werde in meiner zweiten Amtszeit Charter-Schulen erweitern und jeder Familie in Amerika freie Schulwahl bieten.

Und wir werden unsere Lehrer immer mit dem enormen Respekt behandeln, den sie verdienen.

Joe Biden behauptet, er habe Empathie für die Verwundbaren - doch die Partei, die er leitet, unterstützt die extreme Spätabtreibung wehrloser Babys bis zum Moment der Geburt.

Demokratische Führer sprechen über moralischen Anstand, aber sie haben kein Problem damit, das schlagende Herz eines Babys im neunten Schwangerschaftsmonat zu stoppen.

Demokratische Politiker weigern sich, unschuldiges Leben zu schützen, und belehren uns dann über Moral und die Rettung der amerikanischen Seele?

Heute Abend erklären wir stolz, dass alle Kinder, geboren und ungeboren, ein von Gott gegebenes Recht auf Leben haben.

Während des Demokratischen Konvents wurden die Worte „Unter Gott“ aus dem Versprechen der Treue gestrichen - nicht nur einmal, sondern zweimal.

Tatsache ist, dass sie hierher kommen.

Wenn die Linke an die Macht kommt, werden sie die Vororte zerstören, ihre Waffen beschlagnahmen und Richter ernennen, die den zweiten Verfassungszusatz und andere verfassungsmäßige Freiheiten zunichte machen.

Biden ist ein trojanisches Pferd für den Sozialismus.

Wenn Joe Biden nicht die Kraft hat, sich gegen wildäugige Marxisten wie Bernie Sanders und seine Radikalen zu behaupten, wie wird er dann jemals für Sie eintreten?

Der gefährlichste Aspekt der Biden-Plattform ist der Angriff auf die öffentliche Sicherheit.

Das Biden-Bernie-Manifest fordert die Abschaffung der Kaution und die sofortige Freilassung von 400.000 Kriminellen auf ihre Straßen und in ihre Nachbarschaft.

Auf die Frage, ob er die Kürzung der Polizeifinanzierung unterstützt, antwortete Joe Biden: "Ja, absolut."

Als die Kongressabgeordnete Ilhan Omar die Polizeibehörde von Minneapolis als Krebs bezeichnete, der „bis zur Wurzel verfault“ ist, würde Biden ihre Unterstützung nicht ablehnen und ihre Billigung ablehnen - er zeigte ihn stolz auf seiner Website an.

Machen Sie keinen Fehler! Wenn Sie Joe Biden Macht geben, wird die radikale Linke die Polizeidienststellen in ganz Amerika enttäuschen.

Sie werden Bundesgesetze verabschieden, um die Strafverfolgung im ganzen Land zu reduzieren.

Sie werden jede Stadt wie das von Demokraten geführte Portland, Oregon, aussehen lassen. In Bidens Amerika wird niemand sicher sein.

Meine Verwaltung wird immer bei den Männern und Frauen der Strafverfolgung stehen. Jeden Tag riskieren Polizisten ihr Leben, um uns zu schützen, und jedes Jahr opfern viele ihr Leben im Dienst.

Einer dieser unglaublichen Amerikaner war Detective Miosotis Familia.

Sie war Teil eines Teams amerikanischer Helden namens NYPD oder New York's Finest. Vor drei Jahren, am Wochenende des 4. Juli, war Detective Familia in ihrem Fahrzeug im Dienst, als sie kurz nach Mitternacht überfallen und von einem Monster ermordet wurde, das sie nur dafür hasste, das Abzeichen zu tragen.

Detective Familia war eine alleinerziehende Mutter - sie hatte kürzlich nach der Nachtschicht gefragt, damit sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen konnte. Vor zwei Jahren stand ich neben diesen Kindern vor dem US-Kapitol und hielt die Hand ihrer Großmutter, als sie um ihren schrecklichen Verlust trauerten, und wir ehrten das außergewöhnliche Leben von Detective Familia.

Die drei Kinder von Detective Familia sind heute Abend bei uns.

Genesis, Peter und Delilah, wir sind so dankbar, Sie heute Abend hier zu haben. Ich verspreche Ihnen, dass wir ihre Mutter für immer in unseren Erinnerungen bewahren werden.

Polizisten sind edel und ehrenwert

Wir müssen uns daran erinnern, dass die überwiegende Mehrheit der Polizisten in diesem Land edel, mutig und ehrenwert ist.

Wir müssen den Strafverfolgungsbehörden, unserer Polizei, ihre Macht zurückgeben. Sie haben Angst zu handeln. Sie haben Angst, ihre Rente zu verlieren. Sie haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren, und weil sie Angst haben, können sie ihre Arbeit nicht erledigen.

Und diejenigen, die am meisten leiden, sind die großartigen Menschen, die sie so dringend beschützen wollen.

Wenn es ein Fehlverhalten der Polizei gibt, muss das Justizsystem die Übeltäter vollständig und vollständig zur Rechenschaft ziehen, und das wird es auch.

Aber was wir in Amerika niemals haben können - und niemals zulassen dürfen - ist, dass ein Mob die Regeln macht.

Die Republikanische Partei verurteilt auf das Schärfste die Unruhen, Plünderungen, Brandstiftungen und Gewalttaten, die wir in von Demokraten geführten Städten wie Kenosha, Minneapolis, Portland, Chicago und New York gesehen haben.

In den Straßen vieler von Demokraten geführter Städte in ganz Amerika herrscht Gewalt und Gefahr.

Dieses Problem könnte leicht behoben werden, wenn sie wollten.

Wir müssen immer Recht und Ordnung haben. Alle Bundesverbrechen werden im vollen Umfang des Gesetzes untersucht, verfolgt und bestraft.

Als die Anarchisten anfingen, unsere Statuen und Denkmäler niederzureißen, unterschrieb ich einen Befehl, zehn Jahre im Gefängnis, und alles hörte auf.

Während ihres Kongresses schwiegen Joe Biden und seine Anhänger völlig über die Randalierer und Kriminellen, die in demokratisch geführten Städten Chaos verbreiten.

Angesichts der linken Anarchie und des Chaos in Minneapolis, Chicago und anderen Städten, Joe Bidens Lager beenden aign hat es nicht verurteilt - sie haben dafür gespendet. Mindestens 13 Mitglieder des Wahlkampfpersonals von Joe Biden spendeten an einen Fonds, um Vandalen, Brandstifter, Plünderer und Randalierer aus dem Gefängnis zu retten.

Hier ist heute Abend die trauernde Familie des pensionierten Polizeikapitäns David Dorn, eines 38-jährigen Veteranen der St. Louis Police Department. Im Juni wurde Captain Dorn erschossen, als er versuchte, ein Geschäft vor Randalierern und Plünderern zu schützen.

Es ist uns eine Ehre, heute Abend von seiner Frau Ann und den geliebten Familienmitgliedern Brian und Kielen begleitet zu werden. Für jeden von Ihnen:

Wir werden das heldenhafte Erbe von Captain David Dorn niemals vergessen.

Alte Rechte verteidigen

Solange ich Präsident bin, werde ich das absolute Recht jedes amerikanischen Bürgers verteidigen, in Sicherheit, Würde und Frieden zu leben.

Wenn die Demokratische Partei mit Anarchisten, Agitatoren, Randalierern, Plünderern und Fahnenbrennern zusammenstehen will, liegt das bei ihnen, aber ich als Ihr Präsident werde kein Teil davon sein.

Die Republikanische Partei wird die Stimme der patriotischen Helden bleiben, die Amerika beschützen.

Im vergangenen Jahr wurden in nur vier von Demokraten geführten Städten über 1.000 Afroamerikaner infolge von Gewaltverbrechen ermordet.

Die Top 10 der gefährlichsten Städte des Landes werden seit Jahrzehnten von Demokraten geführt.

Tausende weitere Afroamerikaner sind Opfer von Gewaltverbrechen in diesen Gemeinden. Joe Biden und die Linke ignorieren diese amerikanischen Opfer. Ich werde das niemals tun.

Wenn die radikale Linke die Macht übernimmt, werden sie ihre katastrophale Politik auf jede Stadt und jeden Vorort in Amerika anwenden. Stellen Sie sich vor, die sogenannten friedlichen Demonstranten auf den Straßen wären für jeden Machthebel in der US-Regierung verantwortlich.

Liberale Politiker behaupten, besorgt über die Stärke amerikanischer Institutionen zu sein. Aber wer genau greift sie an?

Wer stellt die radikalen Professoren, Richter und Staatsanwälte ein?
Wer versucht, die Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen abzuschaffen und Sprachcodes festzulegen, um Dissens zu unterdrücken?

In jedem Fall werden die Angriffe auf amerikanische Institutionen von der radikalen Linken geführt.

Denken Sie immer daran:
Sie sind hinter mir her, weil ich für Sie kämpfe.

Wir müssen unsere Unabhängigkeit von den repressiven Mandaten der Linken zurückgewinnen. Die Amerikaner sind erschöpft, wenn sie versuchen, mit der neuesten Liste genehmigter Wörter und Redewendungen und den immer restriktiveren politischen Dekreten Schritt zu halten.

Viele Dinge haben jetzt einen anderen Namen und die Regeln ändern sich ständig.

Das Ziel von Cancel Culture ist es, anständige Amerikaner dazu zu bringen, in Angst zu leben, gefeuert, vertrieben, beschämt, gedemütigt und aus der Gesellschaft, wie wir sie kennen, vertrieben zu werden.

Die äußerste Linke möchte Sie dazu zwingen, das zu sagen, was Sie für falsch halten, und Sie davon abhalten, das zu sagen, was Sie für wahr halten.

Aber am 3. November können Sie ihnen eine donnernde Nachricht senden, die sie nie vergessen werden!

Joe Biden ist schwach. Er nimmt seinen Marschbefehl von liberalen Heuchlern entgegen, die ihre Städte in den Boden treiben, während sie weit weg vom Ort der Trümmer fliehen. Dieselben Liberalen wollen die Wahl der Schule aufheben, während sie ihre Kinder in die besten Privatschulen des Landes einschreiben.

Sie wollen unsere Grenzen öffnen, während sie in abgeschotteten Gebäuden und Gemeinschaften leben. Sie wollen die Polizei entwaffnen, während sie Wachen für sich bewaffnet haben.

Diesen November müssen wir die Seite für immer über diese gescheiterte politische Klasse umblättern.

Tatsache ist, ich bin hier und sie sind es nicht - und das liegt an Ihnen allen.

Gemeinsam werden wir das nächste Kapitel der Great American Story schreiben.

In den nächsten vier Jahren werden wir Amerika zur Fertigungssupermacht der Welt machen. Wir werden die Opportunity Zones erweitern, unsere medizinischen Lieferketten nach Hause bringen und unsere Abhängigkeit von China ein für alle Mal beenden.

Trumps Versprechen

Wir werden die Steuern und Vorschriften zudem auf ein bisher nicht gekanntes Niveau senken.

Wir werden in den nächsten zehn Monaten 10 Millionen Arbeitsplätze schaffen.

Wir werden mehr Polizisten einstellen, die Strafen für Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden erhöhen und Staatsanwälte in Gemeinschaften mit hoher Kriminalität bringen.

Wir werden tödliche Schutzstädte verbieten und sicherstellen, dass die Gesundheitsversorgung des Bundes für amerikanische Staatsbürger geschützt ist - nicht für illegale Ausländer.

Wir werden starke Grenzen haben, Terroristen niederschlagen, die unser Volk bedrohen, und Amerika von endlosen und kostspieligen Auslandskriegen fernhalten.

Wir werden Staatsanwälte, Richter und Richter ernennen, die an die Durchsetzung des GESETZES glauben - nicht an ihre eigene politische Agenda.

Wir werden den Bürgern jeder Rasse, Religion, Hautfarbe und jedes Glaubens gleichermaßen gerecht werden.

Wir werden Ihre Religionsfreiheit wahren und den zweiten Verfassungszusatz verteidigen, Waffen zu behalten und zu tragen.

Wir werden Medicare und soziale Sicherheit schützen.

Wir werden Patienten mit bereits bestehenden Erkrankungen immer und sehr stark schützen, und das ist ein Versprechen der gesamten Republikanischen Partei.

Wir werden die medizinische Abrechnung überarbeiten, Preistransparenz fordern und die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente und Krankenkassenprämien weiter senken.

Wir werden die Energieversorgung erheblich ausbauen, weiterhin die Nummer eins der Welt bleiben und Amerika unabhängig von Energieimporten halten.

Wir werden das Rennen um 5G gewinnen und die weltweit beste Cyber- und Raketenabwehr aufbauen.

Wir werden vollständig die patriotische Erziehung zu unseren Schulen wiederherstellen und die Redefreiheit auf dem College-Campus unbedingt schützen.

Wir werden ein neues Zeitalter des amerikanischen Ehrgeizes im Weltraum einleiten. Amerika wird die erste Frau auf dem Mond senden - und die Vereinigten Staaten werden die erste Nation sein, die ihre Flagge auf dem Mars pflanzt.

Dies ist die nationale Agenda, die unser Land zusammenbringen wird.

Deshalb sage ich heute Abend noch einmal allen Amerikanern:
Dies ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes.

Es gab noch nie einen solchen Unterschied zwischen zwei Parteien oder zwei Individuen in Bezug auf Ideologie, Philosophie oder Vision als jetzt.
Unsere Gegner glauben, dass Amerika eine verdorbene Nation ist.

Wir möchten, dass unsere Söhne und Töchter die Wahrheit erfahren:

Amerika ist die größte und außergewöhnlichste Nation in der Geschichte der Welt!

Unser Land wurde nicht durch Cancel Culture, Sprachcodes und seelenzerstörende Konformität aufgebaut. Wir sind keine Nation schüchterner Geister. Wir sind eine Nation wilder, stolzer und unabhängiger amerikanischer Patrioten. Wir sind eine Nation von Pilgern, Pionieren, Abenteurern, Entdeckern und Wegbereitern, die sich weigerten, gefesselt, zurückgehalten oder gebremst zu werden.

Amerikaner haben Stahl im Rücken, Sand in der Seele und Feuer im Herzen. Es gibt niemanden wie uns auf der Erde.

Ich möchte, dass jedes Kind in Amerika weiß, dass es Teil des aufregendsten und unglaublichsten Abenteuers in der Geschichte der Menschheit ist. Egal, woher seine Familie kommt, egal aus welchem Hintergrund, in Amerika kann jeder aufsteigen. Mit harter Arbeit, Hingabe und Tatkraft können Sie jedes Ziel erreichen und jeden Ehrgeiz befriedigen.

Unsere amerikanischen Vorfahren segelten über den gefährlichen Ozean, um ein neues Leben auf einem neuen Kontinent aufzubauen.

Sie trotzen den eisigen Wintern, überquerten die tobenden Flüsse, erklommen die felsigen Gipfel, wanderten durch die gefährlichen Wälder und arbeiteten von morgens bis abends. Diese Pioniere hatten kein Geld, sie hatten keinen Ruhm - aber sie hatten einander.

Sie liebten ihre Familien, sie liebten ihr Land und sie liebten ihren Gott!

Als sich die Gelegenheit bot, nahmen sie ihre Bibeln, packten ihre Sachen zusammen, stiegen in Planwagen und machten sich auf den Weg nach Westen für das nächste Abenteuer.

Viehzüchter und Bergleute, Cowboys und Sheriffs, Bauern und Siedler - sie drängten am Mississippi vorbei, um einen Anspruch an der Wild Frontier zu erheben. Legenden wurden geboren - Wyatt Earp, Annie Oakley, Davy Crockett und Buffalo Bill.

Die Amerikaner bauten ihre schönen Gehöfte auf der Open Range.

Bald hatten sie Kirchen und Gemeinden, dann Städte und mit der Zeit große Industrie- und Handelszentren.

Das war, wer sie waren.
Amerikaner bauen die Zukunft, aber wir reißen die Vergangenheit nicht ab!

Wir sind die Nation, die eine Revolution gewonnen, Tyrannei und Faschismus gestürzt und Millionen in die Freiheit geführt hat.

Wir haben die Eisenbahnen gebaut, die großen Schiffe, Wolkenkratzer errichtet, die Industrie revolutioniert und ein neues Zeitalter der wissenschaftlichen Entdeckungen eingeleitet. Wir haben die Trends in Kunst und Musik, Radio und Film, Sport und Literatur gesetzt - und das alles mit Stil, Selbstvertrauen und Flair.

Weil das ist, wer wir sind.

Wann immer unsere Lebensweise bedroht war, antworteten unsere Helden auf die Herausforderung.

Von Yorktown bis Gettysburg, von der Normandie bis Iwo Jima rannten amerikanische Patrioten in Kanonenschüsse, Kugeln und Bajonette, um die amerikanische Freiheit zu retten.

Aber Amerika hat hier nicht aufgehört.

Wir schauten in den Himmel und drängten weiter. Wir haben eine Sechs-Millionen-Pfund-Rakete gebaut und sie Tausende von Meilen in den Weltraum geschossen. Wir haben es getan, damit zwei tapfere Patrioten groß stehen und unsere wundersame amerikanische Flagge begrüßen können, die auf dem Gesicht des Mondes gepflanzt ist.

Für Amerika ist nichts unmöglich.

In den nächsten vier Jahren werden wir uns dieses großartigen Erbes als würdig erweisen. Wir werden atemberaubende neue Höhen erreichen. Und wir werden der Welt zeigen, dass für Amerika kein Traum außerhalb unserer Reichweite liegt.

Zusammen sind wir nicht aufzuhalten.
Zusammen sind wir unschlagbar.

Denn zusammen sind wir die stolzen Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Und am 3. November werden wir Amerika sicherer machen, wir werden Amerika stärker machen, wir werden Amerika stolzer machen und wir werden Amerika größer machen als je zuvor!

Danke, Gott beschütze Euch. Gott segne Amerika - Gute Nacht!


Originalquelle, englischWeissagung aus Algerien?
„Eines Tages werden Millionen Menschen die südliche Halbkugel verlassen,
damit sie in die nördliche Hemisphäre eindringen können.

Und sie werden nicht als Freunde kommen, sondern als Eroberer.
Sie werden mit ihren Söhnen siegreich sein und
die Bäuche ihrer Frauen tragen zu diesem Sieg bei.“

Houari Boumedienne
Algerischer Staatschef 1965 bis 1978


Kapitalismus - Sozialismus

kapitalismus-sozialismus2020
... und ist die einzige wirtschaftsform,
in der es sinnvoll erscheint menschen
bei vollen regalen hungern zu lassen ...

Händler des Todes
Händler des Todes


Die Kugel eines 14-jährigen ist genauso effektiv
wie die eines 40-jährigen.
Manchmal sogar effektiver.


Aussage von Diktator Liberias (Eamonn Walkes) zu Yuri Orlov (Nicolas Cage)
aus dem Film Lord of War
Focus und der rechte Titel
Focus und der rechte Titel


Wir hatten auch hier im Blog beschrieben, wie sich die „friedlichen Demonstranten“ namens Black Live Matters unter anderem
in Portland benehmen.

Bei ihren „
friedlichen“ Protesten um mehr Anerkennung und Gerechtigkeit für Mitmenschen" versuchten sie auch das Bundesgericht von Oregon zu vernichten. Hierzu wurden von diversen Akteuren die Brennschutzplatten vom Gebäude entfernt, um anschliessend mit Hilfe von gezielten Feuern das Gebäude zu schädigen.

Der US-Präsident reagierte und am 27.07.2020
titelte unter der Rubrik „Ausland“ das Focus Online Magazin folgendes:

27072020_focus_BLM_krawalle_portland1
- Sicherheitsscreenshot aus Twitter -

Es gibt eine schweizerische Rechtsrock Band, die nennt sich Sturmtruppen Skinheads. Eine nicht ganz unbekannte Musikband.

Musikalisch tangiert diese Band auch die „Böhse Onkelz“ und an "Legion 88". Einige Mitglieder der Rechtsrock Band
Sturmtruppen Skinheads sind in der Nationalistischen Jugend Schweiz organisiert und die Texte sind unter ausländerfeindlich einzustufen, wie die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indizierte.

Die letzten Monate wurde das Bürgerlein heftigst gerügt, wenn es sich als innerlich freundlich verbunden zu seiner Heimat äusserte.

Nazis, Identitäre, Rechte usw. wurde das Bürgerlein beschimpft. Doch dass im ersten Weltkrieg das deutsche Heer 17 Sturm Bataillone und zwei Sturm -Kompanien aufgestellt hatte, nachdem sich die bisherige Führung im Gefecht
Grabenkampf 17 als ineffektiv erwies, wird ausgeblendet bei der Überschrift im Focus.

Oder?

Dass es auch eine Gruppe Hooligans mit der Bezeichnung
Sturmtruppe gibt, scheint dem Autor auch entgangen zu sein.

Oder?

Und wir müssen nicht erwähnen, dass in der vergangenen neueren Geschichte die Nazionalsozialisten sehr ∞
.stolz auf ihre Sturmtruppen waren.

Oder?

Wollen wir darauf vertrauen,
dass der Autor auch immer brav stramm stehen mag!

Egal was in Zukunft noch geschehen mag
und wer an die Macht kommen wird.

smilie_girl_178Das letzte Lied der Erde

Das letzte Lied der ErdeDas sind die ganze Zeit meine Gedanken, seit radikale Klimavisten Sitzblockaden und Demonstrationen abhielten, ohne Genehmigungen, bzw. diese ausser Rand und Band mutierten schwarz gekleideten Aktivisten.

Kinder brauchen Vorbilder, doch wenn solche Radikale und Gewalttäter, wie BLM oder Autonomen, die im Moment überall in den Nachrichten präsent sind, oder wenn die Kinder solches Verhalten persönlich miterleben müssen, und diese Aufmüpfigen ihr eigenes Verhalten nicht ändern, werden Kinder wie die betroffenen Eltern diese Bilder in sich aufnehmen.

Ein Kind kann somit nicht mit innerlicher Ruhe aufwachsen.


Dazu noch die Eltern, die sich auch Sorgen machen um das momentane Zeitgeschehen, denn Erwachsene verstehen die Zusammenhänge der Berichte. Kinder können das alles noch nicht verstehen!

Kinder fühlen die innerliche Unbalance ihrer Eltern.


Sie haben zwar noch keine Worte dafür, aber sie fühlen innerlich, das in ihrer kleinen Welt "etwas nicht stimmt", weil die Erwachsenenwelt nicht in Balance ist. Es ist von der jungen Generation unverantwortlich sich nicht friedlich äussern zu wollen.


rtl_bericht_2020_schulzerstoreung_1
- Sicherheitsscreenshot -

schulzerstoerung_2020_rtl_strafansammlungen
- Sicherheitsscreenshot -


schulzerstoerung_2020_rtl_bericht_wasser-in-schule
- Sicherheitsscreenshot -
Quelle ∞ rtl.de

Das letzte Lied der Erde, das fiel mir so die letzten Wochen zu den Ereignissen ein. Es wird die Zukunft sein, dass mehr und mehr Gewalt ans Tageslicht kommen wird. Die heutigen Kinder wachsen, genauso wie die Kinder in Kriegsgebieten mit Gewalt auf. Werden kein Spiel mehr kennen, keine Zuflucht mehr in ein Heim, das Frieden und Geborgenheit ihnen schenken kann.

Egal unter welchem Joch der Mensch bisher gestanden hat, eines konnten die Akteure und die Ausführenden nie auslöschen.

Die Liebe.
Für die Liebe ist es nie zu spät.


Irgendwann, egal in welcher zukünftigen Generation werden sich Menschen finden, die sich zusammen tun können und der verschüttete Samen namens Liebe wird von wem ausgegraben werden, und es wird Licht sehen. Mit Fürsorge wird es von den Menschen mit Wasser versorgt und mit grossen Staunen. Der Same, der Jahre in sich geschlummert hatte und das Leben zu verbergen wusste, wird sich aus seiner harten Schutzschale empor heben und sein zartes grünes Köpfchen in die Hohe recken. Dann, wenn es gross und stark ist, wird das einstmals kleine Pflänzchen Früchte tragen.

Die Liebe.
Für die Liebe ist es nie zu spät.

Das Wort Diktator kommt aus dem Lateinischen und heisst übersetzt:
der Sprechende, der Befehlende

Nerva Traianus Augustus
Kaiser Napoleon I.
Oliver Cromwell
Gaius Julius Caesar
Benito Mussolini
Adolf Hitler
Augusto Pinochet
Pieter Willem Botha
Kim II-sung
Kim Jong-il
Islam Karimow
Saparmurat Nijasow
Nursultan Nasarbajew
Alexander Lukaschenko
Pervez Musharraf
Muammar al Gaddafi
Hosni Mubarak
König Abdullah Saud
Ajatollah Ali Khamenei
Umar Hassan Ahmad al Baschir
König Mswati III.
Teodoro Obiang Nguema
Isayas Afewerki
Francois Bozize
Jean Bedel Bokassa
Fidel Castro Ruz
Mengistu Haile Mariam
Saddam Hussein
Erich Honecker
Josef Stalin
Mao Zedong
Nicolae Ceausescu
Idi Amin
Francisco Franco
Robert Mugabe
usw.

Quelle ∞ ntv

Mir wurden die Herren aus der oben aufgeführten Liste als Diktator teilweise schon in meiner Schulzeit bekannt gemacht. Natürlich nicht persönlich, sondern ihre Namen ihre Taten. Durch diesen Schulstoff wurde mir die Geschichte des jeweiligen Landes, soweit es damals möglich war, transparent. Die Jungs in der Namensliste sind teilweise schon unter der Erde und vermodert oder sie futtern heute noch munter Kekse.

Was mir auffällt ist, wie wenig die Anzahl von "weissen" Diktatoren, dafür eine Menge "schwarze" Dikatoren und ob alle, die in der Liste aufgeführt sind, so böse Jungs waren oder noch sind, erschliesst sich mir nicht. Es ist eine Gerechtigkeit, dass auch solche Menschen sterben und ich denke oft an die Kinder, die in solchen Verhältnissen aufwachsen müssen.

Zwischen Bombe, Hunger und Verbot.
Zwischen Angst, Schweigen und Verlorenheit.


Ich bin der festen Überzeugung, wenn ein Kind nur solches erleben musste, dann kommt der Tag, an dem alles aus einem Ventil heraus bricht. Herausbrechen muss, um innerlich frei sein zu können. Dieser Vorgang hat aber nichts mit Politik zu tun. Das ist rein auf psychologischer Ebene. Dieser Ausbruch. Die innerliche Verkapselung solcher jungen Menschen, die weder Schule kennen, noch Urvertrauen, tritt zu Tage! Diese Vergangenheit von Kindern, die unter einer Diktatur aufgewachsen sind, ist so brutal, das können wir uns im friedlichen Landstrich, der so etwas nicht kennt, gar nicht vorstellen. Nicht einmal annähernd. Dennoch ist in den Herzen von solchen Mitmenschen ein Same verborgen, der darauf wartet ans Licht kommen zu dürfen.Die Liebe.
Für die Liebe ist es nie zu spät.Was wir in wenigen Monaten und Jahre miterleben werden, wird an Brutalität alles andere und bisherige übersteigen. Es werden Dinge geschehen, die wir uns nicht vorstellen können.

Jedoch die Geschichte der Menschen lehrte uns bis heute etwas:

Den grossen,
den immer mehr in Vergessenheit geratenen innerlichen Ruf
eines jeden Menschen
kann kein politisches System auf Erden vernichten.
Es wird wieder ein Mensch geboren,
der diesen schlummernden Ruf
in Worte fassen wird und auch kann.

Danach folgen ihm die Gebundenen, Geschundenen, Weinenden!


Haltet Eure Hände über die Kinder!

Für die Liebe ist es nie zu spät.
Z I L V


Deine Zukunft? Deine Ideologie?
Dein
Leben? Deine Vorbilder?
Z I L V


Black Lives Matters und ihr Tun.
Aus einer Dokumentation von ∞
9news.comWarum sind die eigentlich alle in schwarz gekleidet?
Trägt der so genannte Islamische Staat nicht auch eine schwarze Fahne,
wie die im hinteren Teil des Bildes erkennbar ist?


australia_fenster_2
-Sicherheitsscreenshot-


Was empfinden solche Randalierer im Innern?
Welche Gefühle lösen Zerstörung bei ihnen aus?

australia_fenster_2020
-Sicherheitsscreenshot-


Bitte in Reih und Glied stehen - wenn schon, denn schon!

man_shot_dead_blm_australia_blm_2020
-Sicherheitsscreenshot-


Alle schwer bewaffnet! Das muss man sich mal klar machen!

2man_shot_dead_australia_2020_blm
-Sicherheitsscreenshot-


Frage dich selbst:
- Würden diese Menschen die Waffe auch gegen mich richten? -

Buntige Menschen? - BLMBuntige Menschen?


In letzter Zeit ist oft von der englischen Bezeichnung "People of Color" zulesen oder zuhören.

Übersetzt heisst das:
Menschen von Farbe (farbige Menschen).

Diese Bezeichnung entspricht aber nicht der Realität, denn ich habe noch nie bunte Menschen gesehen. Es müssten dann blaue, gelbe, rote, grüne u. a., oder auch lilafarbene Menschen auf dem Planet Erde sichtbar sein.

Es gibt drei Grundfarben:

rot - blau - gelb


grundfarben_2020_blm-aussage


Die angeblichen Farben schwarz und / oder weiss
gelten in der Farbenlehre nicht als Farbe.

schwarz-ist-keine-farbe-grundfarben_2020_blm-aussage.jpg

weiss-ist-keine-farbe-grundfarben_2020_blm-aussage.jpg


Mischt man nun die drei Grundfarben erhält man drei völlig neue Farben:

Rot und Gelb ergibt Orange
Gelb und Blau ergibt Grün
Rot und Blau ergibt Violett


Die Farben, sie sich aus diesem Mischungsverhältnis der Grundfarben ergeben, nennen sich
Gegenfarben und stehen gegenüber einer anderen Grundfarbe.

gegenfarbenAdditive Farbmischung

Man spricht von additiver Farbmischung, weil sich die Helligkeit der Farben “addiert”

additive-farbmischung


Subtraktive Farbmischung

Man spricht von subtraktiver Farbmischung, da sich die Helligkeit der Farbe “subtrahiert”

subtraktive-farbmischung


Es sind auch so genannte „warme“ und „kalte“ Farben bekannt


kalt-warm-farben

oder auch der 12-teilige Farbkreis.

der-12-teilige-farbkreis


Noch nie ist mir ein Mensch mit nur einer von solchen Farben als Hautfarbe begegnet. Sie nennen sich aber People of Color - warum?

Es gibt keine bunten Menschen!


Sie teilen Menschen in Schwarze und Weisse ein, aber es gibt keine Farben „schwarz“ und „weiss“ in der Lehre. Wie kommen sie darauf?

Warum wollen diese BMLer, dass ich das so schlucken soll, wie sie das wollen?

Wer von ihnen hat sich solches ausgedacht?

Welchen Zweck dient das?

Kann es sein, dass die Anhängerschaft von diesen BLMler über ein nicht so ganz breite Wissensspektrum verfügen, als
wir?

Farblehre ist Allgemeinwissen.


Warum wissen sie nicht einmal die Grundzüge dessen?

Was haben die in der Schule gelernt?

Malt denn niemand Bilder von ihnen?

Ausser diese farblosen Plakate mit sinnlosen Inhaltspropagandasprüchen, die teilweise auch noch in der Grammatik und einzelne falsch geschrieben sind.

Hat von den BLMler noch nie eine/r ein Bild an die Eltern gemalt?

Kennen sie keine Buntstifte?

Sollen wir ihnen welche schicken?

Fragen über Fragen!Portland und der BLM Krieg


Wir haben hier auf dem Blog einige Beiträge über die Gewaltbereite und aggressive Organisation namens Black Lives Matter geschrieben.

Als Beispiel über
die Aneignung von Kultur in der Betrachtung von der Rasse und wie sie es anderen Mitmenschen verbieten wollen.

Über den
BLM Vorstand , bestehend aus einer Exterroristin und anderen nicht Koscheren. Die im Vorstand von BLM mit agierendeEnkelkinder des Grauens oder die im Internet auf den BLM Seiten veröffentlichteHassliste gegen Weisse von NMAAHC.

Früher war es die Bücherverbrennung, heute
korrigieren sie die Bücher oder verbieten diese. Ein interessanter Beitrag über die Frage wer hinter derbezahlten Rassismushatz stecken könnte oder die BLM Organisation und ihrAufbau vom politischen Marxismus

Dann hätten wir noch zwei Beiträge, die aus dem Alltag Schilderungen darlegen
Gestatten? Mohr und ∞ Gestatten? Neger und ein philosophischer und reeller Hinweis über die Zukunft der Welt, an der auch die BLM Organisation und ihre Anhängerschaft kräftigst mit hilft mit ihrem gewalttätigen Tun, ∞ Das vierte Reich


Schauen wir heute noch einmal über den Teich, nach Amerika. Genauer nachPortland. Portland ist eine Stadt im Bundesstaat Oregon.

Die Stadt hat seit Tagen
massive Probleme mit BLM Fanatikern.

Als Letztes sind sie auf das Gerichtsgebäude der Stadt losgegangen und hatten begonnen die Feuerschutzplatten des Gebäudes zu entfernen. Mit dem Willen, das Gebäude niederzubrennen. Im Internet sind einige Informationen über ihr Vorhaben nachzulesen.

Der Präsident Herr Trump kündigte an, das Militär nach Portland zu senden - das darf er, da es kein städtisches Gebäude ist, sondern dem Staat gehört. Das nur mal so nebenbei erwähnt.

Wir haben uns aufgrund der Ereignisse auf Twitter, wie in Youtube versucht zu informieren, sind fündig geworden und haben Screenshots gemacht.

Diese Bilder lassen wir einfach unkommentiert, damit sich jeder ein eigenes Bild über diese …… (?) machen kann. Kurzübersetzung, sowie Bildunterschrift zum besseren Verständnis werden wir geben.

H&M Filiale wurde angezündet.
Bundesstaat Oregon in einer wirtschaftlichen Rezession.


andyngo_2020_hundm_feuer_blm
- Sicherheitsscreenshot -

Wir wissen, wenn wir morgen zurück kehren,
haben sie das Gebäude niedergebrannt.
Antifa Black Block entfernt den Brandschutz am Bundesgerichtsgebäude.


andyngo2020_portland_courthouse_blm_randale
- Sicherheitsscreenshot -

Die Menge vor dem Bundesgerichtsgebäude

bml_2020_juli_portland_randale_gerichtsgebaude_zaun2
- Sicherheitsscreenshot -

Es werden Zäune aus der nahen Umgebung abgeholt und aufgebaut

bml_2020_juli_portland_randale_gerichtsgebaude_zaun
- Sicherheitsscreenshot -

Es wird sich auf der Strasse positioniert - ihnen gegenüber stehen Polizeiwagen

bml_2020_juli_portland_randale_gerichtsgebaude_zaun3
- Sicherheitsscreenshot -Defekte CoronaAppDefekte CoronaApp
Handys zweier Hersteller betroffen


Corona-Warn-App funktionierte wochenlang nicht richtig
Quelle ∞ n-tv vom 24.07.2020

Zitatbeginn:
Die Corona-Warn-App soll auf Millionen Smartphones seit Wochen nur schlecht oder gar nicht funktioniert haben. Betroffen sind Nutzer zweier Handyanbieter.

Um die Funktionsweise dieser hochgejubelten App machten wir uns von Beginn an unsere Gedanken.

Siehe Beiträge Digitale Gesellschaft und der offene Brief an die Regierung
sowie ∞ 
CoronaApp und Steuerfreiheit - nur ein Versprechen?

Aufgrund der obigen Meldung, dass die CoronaApp nicht funktionstüchtig ist, kommen wir zum Ergebnis, dass die so genannten Fallzahlen, die wir aus den zahlreichen Veröffentlichungen entnehmen können, unkorrekt sind.

Die Frage, die sich stellt wäre: was nun?

sunball
Schau in deine Glaskugel,
eventuell verrät sie dir eher als die Regierungen,
was ist und was nicht sein könnte
Der gedruckte Mann
MEAT OF THE FUTURE:
KFC AND 3D BIOPRINTING SOLUTIONS
TO USE A BIOPRINTER TO PRODUCE KFC NUGGETS


Quelle ∞
global kfc vom 16. Juli 2020


Sie möchten meine geliebten Nuggets ausdrucken!
abwink
Es ist die Frage wie das Zeug schmeckt. Hühnchenfleisch ist das wohl nicht, was sie da drucken. Bekommt KFC auch die Kruste so knackig hin? Ich bin äusserst skeptisch.

Obwohl... Hey! Huhu KFC!
biggrin_girl

Ginge auch ein Mann zum Ausdrucken? Ich meine so einen richtig Richtigen? Intelligent, genug Kleingeld wegen der Versorgung. Immerhin mag Frau unbedingt versorgt werden. Materiell wie auch als Frau und überhaupt. Das liegt in den Genen. Ups. Darf man das heute noch äussern? Oder schickt das Ministerium sofort seine Mannen? Wie damals?

Ausserdem müsste er handwerklich begabt sein. Ganz früher haben Männer auch die Hütten gebaut. Ich denke, daher wissen Männer auch, wie sie mit Bohrmaschine und Hammer umgehen können. Sie haben es erfunden!

Holz hacken können wir beide - also Mann und Frau. Weil Frau das lernen musste im Laufe der Jahrtausende, wenn er Monatelang nicht in der Gemeinschaft war und sie auf ihn verzichten musste. Weil er auf der Jagd war. Seine Gene durften schliesslich nicht verhungern oder erfrieren. Wir Frauen hatten schon immer eine sehr wichtige Aufgabe im Heim. Mh... was kann Mann noch so, was KFC mit drucken müsste - bei ihm?

Gesund muss er sein. Gute Muskeln haben, damit er nicht bei jedem Windhauch aus den Stiefeln kippt. Dafür nähe ich ihm seine Hemden, flicke die Hosen und achte auf seine Gene, die wohlerzogen herum springen. Ansonsten möchte er bitte auf dem Sofa sitzen. Nicht als Dekofigur, nein, nein! Männer machen das. Sie ruhen. Ja, sie ruhen und sammeln Kräfte für das Leben ausserhalb des Heimes. Daher sitzen sie gerne auf dem Sofa. Früher am Lagerfeuer, heute auf dem Sofa.

Mit dieser innerlichen Balance bestreiten sie die chaotischen Verhältnisse in der weiten, gefährlichen Welt. Ich weiss das. Noch.

strick


Wenn das eine Hard Core Emanze lesen sollte, oh, oh!
Ich liebe Zukunft!


Das erste, nachdem er mir die kleinste Handschelle auf Erden an den Finger gesteckt hat, der Gedruckte, werde ich ihn mit einer Bitte konfrontieren. Ich möchte einen ∞ 
Roboter Moley in meiner Küche. Moley ist nicht bei der Gewerkschaft, nicht politisch engagiert, mault nicht, kocht pünktlich... putzt es auch?

Muss mal bei der Firma vorsichtshalber nachfragen gehen,
ob es sich auch selbst sauber macht.

putzen

Ich befürchte, den Küchenroboter und die zukünftigen Nahrungsmittel aus dem Drucker werden wir in Zukunft kaufen müssen, weil es nichts mehr anderes geben wird. Die Vergangenheit verblasst nach und nach, unsere Kochbücher und die Fähigkeit einen Haushalt zu führen schwinden stetig

Dann haben Männer gar keine Höhle mehr, kein zu Hause. Sie haben es heute schon schwer genug mit diesen Frauen, die der Überzeugung sind, ein Studium befähige sie zu einer erstklassischen Hausfrau, Mutter, Partnerin. Oder sie lehnen alles ab und gehen ausser Haus essen und halten sich eine Zugehfrau zum Bügeln ihrer Seidenslips.

Wenn in dieser zukünftigen moderen Elektrowelt einmal Stromausfall ist, stehen alle meine Schwestern in der westlich hochkulturellen Welt da und demonstrieren für eine Haushaltsschule mit Kochkurs und allem Pipapo.

Aber bitte mit Bachelorabschluss als Beweis für die Verwandtschaft. Anschliessend wird von Tante und Onkel ihr ein Sonderkurs, den es im Angebot gibt, ein Kurs auf Distanz geschenkt, selbst verständlich elektronisch versendet - dieser Geschenkegutschein.

Ach, ich bleibe bei meinem nicht gedruckten Traummann.
Scheint mir Zukunftssicherer zu sein.


strickBLM und Marxismus
Organisers of Black Lives Matter protests
are not 'genuinely interested in getting rid of racism


Die Organisatoren der Proteste von Black Lives Matter
sind nicht "wirklich daran interessiert, Rassismus loszuwerden


Quelle ∞ skynews vom 23.Juli 2020

Zitatbeginn:
Tasmanian Liberal Senator Eric Abetz says the organisers of the Black Lives Matter protests are more interested in establishing Marxism than they are in putting an end to racism.

Übersetzung:
Der tasmanische liberale Senator Eric Abetz sagt, die Organisatoren der Proteste von Black Lives Matter seien mehr daran interessiert,
den Marxismus zu etablieren, als daran, dem Rassismus ein Ende zu setzen.

Zitatbeginn:
“The Black Lives Matter organisers are deliberately defying health authorities, law and order authorities, because what they’re genuinely on about is not about getting rid of racism, something which we all deplore,” Mr Abetz told Sky News. “What they’re on about is seeking to destroy our Western Civilisation, our culture, and replace it with a Marxist orthodoxy."

Übersetzung:
Die Organisatoren von Black Lives Matter
widersetzen sich absichtlich den Gesundheitsbehörden, den Behörden für Recht und Ordnung, denn es geht ihnen wirklich nicht darum, Rassismus loszuwerden, was wir alle bedauern", sagte Abetz gegenüber Sky News.

Es geht darum, unsere westliche Zivilisation, unsere Kultur, zu zerstören und durch eine marxistische Orthodoxie zu ersetzen.

Herr Senator, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit!
kniks *knicksDie Herren der WeltJordanischer Abgeordneter:
„Allah erschuf Araber als Herren der Welt“

Redaktion am 19. Juli 2020
Dies sage er nicht aus Rassismus, vielmehr sei es eine Tatsache, dass die Araber nicht für die Arbeit geschaffen seien, sondern dafür, die Nicht-Araber zu führen.

jordanien_abgeordneter_2020
- Sicherheitsscreenshot -

Zitatbeginn:
[...] sagte am 12. Juli 2020 in einem Interview im Fernsehsender Iqra TV (Kuwait):
Als Allah den Arabern den Koran offenbarte, habe er ihnen auch Führungseigenschaften verliehen, die andere Völker nicht haben. Er sagte, die Araber seien nicht geschaffen worden, um wirkliche Arbeit zu verrichten, sondern vielmehr, um Führer für die Nicht-Araber zu sein [...]

Zitatbeginn:
[...]
Araber die Herren der Welt sind, dass Allah sie schuf, um der Welt zu predigen, dass Araber andere Gene und angeborene Eigenschaften haben, und dass die Arbeit der Nicht-Araber den Geist der Araber ergänzt. [...]
Quelle ∞ mena-watch

Schnuckeli Mohammad ich liebe Witze, doch wirklich! Weisst du, warum du nicht arbeiten kannst? Weil du immer noch bei deiner Mama an der Brust hängst, so wie die meisten von deinen Brüdern.

Die Worte dieses Herrn wurden übrigens von der Facebookseite Jihad Watch aufgenommen und werden somit verbreitet. Ich garantiere, dass viele diesen Eintrag dort als Aufforderung von Gewalt gegenüber Mitmenschen ausserhalb ihrer Reihen führen wird.

Es wird noch mehr Verachtung von ihnen aus gehen.

Dann zählen wir einmal zusammen:
Wir haben einen Politiker, der der Auffassung ist seines Gleichen wären die Herren über sämtliche Nicht-Araber. Die Schwarzen sind der Überzeugung, sie wären die Herrschaften über Weisse.

Beide Gruppierungen haben das Ziel eine Ausrottung
gegenüber ihren Mitmenschen vorzunehmen.

Nun bieten wir noch die gleichen Gewaltbereiten linken Autonomen, die alle Gesetze und Ordnungen aushebeln möchten und jeden, der nicht spurt, umlegen wollen.

Hurra! Ich will eine Eintrittskarte für die Arena!

Stellt euch das einmal bildlich vor:
ein halbes Dutzend Fanfaren ertönen und drei schwere Holztore öffnen sich. Der staubige Sand wirbelt sich um die Fussfesseln der Eintretenen. Aus einem Tor kommen die Araber, das andere Tor speit die Schwarzen in die Arena und aus dem letzten Tor rennen die schwarz bekleideteten brüllenden Linken heraus.

Dann gehen sie alle in der Arena aufeinander los.

Blut spritzt, Arme liegen vereinzelnd im Sand und bluten aus, lose verschmutzte Füsse zucken das letzte Mal. Es hallt ein Stöhnen und Wehklagen durch die Reihen der Zuschauer.

Wer wird gewinnen?
Die Araber, die Schwarzen oder die Autonomen?


Hach ja...
wolkesieben
Rasse, Kultur, Aneignung
Rasse, Kultur und Aneignung


Das Wort „Rasse“ sollte es laut der politischen Richtung nicht mehr geben. So die Befürworter in Deutschland. Es entbrannte vor einigen Monaten eine Diskussion darüber den Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz zu streichen, bzw. durch ein anderes Wort zu ersetzen.

Mir deucht, nicht die gesamte Bürgerschaft dieses europäischen Landes hat von diesem Vorhaben gehört oder gelesen, ist so denn auch um dieses Thema nicht informiert.

Wie kommt der Gedanke zustande?

In einschlägigen Schriften, welche sich um die Idee der momentanen Organisation namens „Black Lives Matter“ dreht, und im Internet auffindbar wären,
sind Bezeichnung wie:

rassifizierung

struktureller Rassismus

rassistische Anfeindungen

weisse Rasse

schwarze Rasse

Mischling usw. nachzulesen. Es mag sein, dass ein Amerikaner eine völlige andere innerliche Beziehung zu dem Wort „Rasse“ hat und somit zu den ableitenden Worten als die Bürgerschaft in Europa oder anderswo in der Welt.

Mag auch ein Amerikaner mit seiner völlig anderen Sozialisierung und somit mit einem anderen Umgang hinsichtlich dieses Wortes das Wort „Rasse“ benutzen, so ist es nicht unbedingt notwendig dieses in vollem Umgang in den deutschen bzw. europäischen, oder in anderen Sprachen des jeweiligen Sprachgebrauch zu übernehmen.

Die Frage, die sich zwangsläufig bei der Beschäftigung um den momentanen Hype „Rassismus“ stellt, ist die, dass jeder die letzten Monate ganz gross hinaus posaunt hat,
es gäbe keine „Rassen“ - jedoch erscheint in dem gleichen Atemzug „Rassismus“ - und nach logischer Konsequenz dürfte es diesen Rassismus gar nicht geben, denn ohne Rasse keinen Rassismus.

Der Mensch ist, zumindest im Moment noch, die einzige rezente Art
und wird weder in „Rassen“ noch in
Unterarten unterteilt.


Wenn wir diese Aussage über den Menschen beachten, bewegen wir uns auf der Distanzierungsebene von Rassismus. Dem wäre somit nichts mehr hinzuzufügen!

Das sind nur die in kleinster Form dargestellten Höhepunkte einer weitreichenden persönlichen Überlegung der letzten Wochen bezüglich der Wortwahl „Rasse“ und „Rassismus“ in mir persönlich.

Da die Beschäftigung in das entsprechende Thema recht tief eindringt, um verstehen zu können, was die angehenden Erwachsene „
meinen“ wenn sie sich in der Organisation BLM (oder als Symphatisant dieser Organisation wären) bewegen, engagieren und auch um andere Menschen aufmerksam machen zu können, wenn sie sich in meinem persönlichen sozialen Umfeld nicht achtsam gegenüber Mitmenschen benehmen.

Somit bin ich auf erstaunliche Inhalte im Netz gestossen.


Auslöser ist ein junges Mädchen, das in der Hautfarbe stärker dunkel ist, als Menschen mit weniger Pigmentierung*.

> *
Im europäischen Ausland werden exakt diese Bezeichnungen für „schwarze“ und „weisse“ Menschen gebraucht, es ist nicht degradierend! Das nur als Hinweis, sollte sich wer gekränkt fühlen, bei der Wortwahl. Sollten diverse Gruppierungen dieses als persönliche Kränkung auffassen, so sei ihnen angeraten, die nötigen Regierungen zu kontaktieren, um diese Formulierung per Gesetz auslöschen zu lassen.

Solange es keine einheitliche europäische Wortwahl gibt, werden wir hier im Blog grundsätzlich diese Worte nutzen.
<

Zurück zu besagtem Mädchen. Ihr Name ist Morgan Bullock, sie tanzt gerne und zwar irischen Stepptanz. Das ist sehr anstrengend und es steckt extrem hartes Training dahinter, so wie bei allen Dingen im Leben, wenn diese sehr gut ausgeführt werden möchte.

Die Annahme, dass Morgan als Grundlage für ihre Begeisterung das berühmte Musial ∞
Riverdance ihrer Stepptanzliebe heran gezogen hatte, setzen wir hier einmal voraus.

Durch das Tanzmusical Riverdance, welches sehr erfolgreich, wurde als Beispiel ∞ 
Michael Flatley recht berühmt und ob die komplette Tanzcrew nur aus Irland Kommenden bestand oder heute noch besteht bleibt zu bezweifeln. Michael Flatley stammt als Beispiel aus den USA, ist in Chicago sogar geboren.

Es geht hier um Können,
nicht um Herkunft, Gequotelungen, Forderungen, Religion, Körpergrösse, Hautfarbe, Schuhgrösse, persönliche Wünsche o.ä.


Es wurde öffentlich, dass sie irische Tänze mag!

Aufgrund diesem Könnens wird Morgan nun äusserst stark von diversen Gruppierungen dafür kritisiert, weil sie sich
irischen Tanz angeeignet hat und ihre Tanzeinlagen veröffentlichte, sowie, dass sie überhaupt irischen Tanz ausübt.

The ∞
Irish Examiner berichtete am 6. Mai 2020 darüber.


Die Anhängerschaft von Black Lives Matter nennt die Tat von Morgan

kulturelle Aneignung und verurteilt das Mädchen!


Was könnte das sein, diese kulturelle Aneignung?

Anhand eines Beispieles versuchen wir dieses Phänomen zu erklären:

Der Büstenhalter


Das ist ein Bekleidungsstückchen, welches die weibliche Brüste verdecken kann und dessen Existenz bis in das antike Griechenland zurück reicht. Minoische Frauen auf der griechischen Insel Kreta verdeckten 2500 vor Christus genauso ihre Brüste, wie die Damenwelt in der römischen Antike.

Zwischen 1440 und 1485 wurden Textilfragmente aufbewahrt und zwar im Osttiroler Schloss Lengberg (Österreich). Diese Fragmente wurde bei Umbauarbeiten des Schlosses entdeckt.

Ein Herr Schindler Hugo aus Böhmen, genauer aus Mariaschein, meldete 1893 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ein Patent für einen Büstenhalter an.

Eine Frau namens Christine Hardt, aus Dresden stammend, meldete am 5. September 1899 ein Patent für einen Brustträger an. Diese Geschichte lässt sich fort setzen, Näheres ist im Netz bei Interesse nachzulesen.

Nun drehen wir einmal den Spiess um und fordern:

Ihr schwarzen Frauen, das, was ihr als Büstenhalter anhabt, ist kulturelles Eigentum!

AUSZIEHEN!


Wir berichteten hier ∞ 
Einmal quer in ihrer Welt über diesen Unsinn der BLM - Ideologie.

Bestimmt wird der weiblichen Welt diverse Hygieneartikel, darunter auch das so genannte
Tampon bekannt sein. Wusstet ihr, dass dieses aus Papyrusblättern schon im alten Äqypten verwendet wurde? Es gab einen Arzt, ein Grieche, namens Hippokrates, auch dieser hatte Tampons schon in seinen Schriften erwähnt.

Ein weisser Amerikaner beantragte am 19 November 1931 den Patentschutz auf sein von ihm entwickeltes so genanntes Tampax. Sein Name: Earle Cleveland.

Ihr schwarzen Frauen, das, was ihr als Tampon verwendet, ist kulturelles Eigentum!

rAUSZIEHEN!


Der
Cardigan lässt sich auf Herrn James Brudenell, dem 7. Earl von Cardigan zurück führen.

Ihr schwarzen Frauen, das, was ihr als Strickjacke verwendet, ist kulturelles Eigentum!

AUSZIEHEN!


Wenden wir uns nun der
Hose zu. Hierzu müssen wir eine Zeitreise hinnehmen und zwar bis in das 2. Jahrtausend vor Christus. Der Ort, an dem wir uns treffen sollten sind die Yanghai Gräber in der Nahe von Turfan. 750 vor Christus trugen die Geranen knöchellange Hosen, wahrscheinlich übernahmen sie das Beinkleid von Kelten. Übrigens, die Jeans Lewis stammt aus Deutschland. Erfunden hat es ein Jude, welcher dort lebte.

Ihr Schwarzen, das, was ihr als Hose anzieht, ist kulturelles Eigentum!

AUSZIEHEN!


Wer kennt sie nicht, die
Sehhilfe! Auch diese wurde lange, lange vor der jetzigen Zeitepoche „erfunden“, und die ersten Glaslinsen, zwar ohne nennenswerten optischen Eigenschaften, könnten in der altäqyptischen Zeit (6. Jahrhundert vor Christus) ausfindig gemacht werden. Danach machen wir einen kleinen Zeitsprung für den Lesestein, um im 13. Jahrhundert zum Leseglas und der Brille gelangen zu können.

Ein Herr Konrad von Würzburg, welcher im Jahre 1287 von uns ging, spielte eine grosse Rolle, damit die Sehhilfe als solches für beide Augen, und auf der Nase sitzend im 13. Jahrhundert in
Norditalien geschaffen werden konnte. Vorarbeiten leistete hier Herr Roger Bacon. Ein Franziskaner aus dem wunderbaren Königreich Gross Britanien.

Runter mit der Brille, all ihr BLM´s -
das ist eine Aneignung fremder Erfindungen


Wir könnten hier noch stundenlang weiter schreiben und aufzählen, wer was erfunden hat, was auch ihr heute noch nutzt, gebraucht und eventuell „liebt“, wie so auch der Computer, der von einem Herr Zuze erfunden wurde. Dieser Computer war übrigens auch der Vorläufer des heutigen mobilen Telefons.

Raumfahrt, Dampfmaschine, Navigation, Flugzeuge, Elektrizität usw. -
das haben „Weisse“ erfunden und ihr nutzt das mit.

Alleine der Tanz namens "Walzer" ist in Deutschland, genauer in Breslau erwähnt worden und west europäische Kompositöre haben dazu die Melodien geschrieben. Mozart, Strauss, Tschaikowski und noch viele, viele andere.

Wehe einer von euch tanzt zukünftig
noch einmal einen Tanz von "uns"
oder verwendet gar die Noten davon
für ein angebliches eigenes Musikstück


In meinem Auge ist diese Aufzählung, wer was wann erfunden hat im Grunde ein Aufbau von so genannten Vorhaltungen einem anderen Mitmenschen gegenüber.

Daher stellt sich die Frage, ob das nötig sei?


Wir nutzen in der modernen Welt viele Dinge gemeinsam. Von uns kann jeder in eine Geschäft gehen und sich eine Hose als Beispiel oder Nahrungsmittel kaufen. Mitmenschen in anderen Ländern jedoch nicht.

Sie sind die massivst Benachteiligten, die nicht an unserem Leben,
an dem Luxus, an dem Konsum teilhaben können.


Wäre es da nicht sinnvoll, sich
gemeinsam hinzusetzen und über Eure Probleme zu reden, denn Ihr lebt gegenüber anderen schwarzen Mitmenschen extrem privilegiert!

Haltet also anderen nicht das vor,
was ihr selbst geniesst und beginnt zu teilen -
mit allen Mitmenschen!


Oder soll das alles mit Euren bisherigen Gewalttaten weiter gehen? Wollt ihr, die stark pigmentierten Menschen, weiter euch abgrenzen? Soll es massiv eskalieren, zwischen den einzelnen „Rassen“ - ich
weiss, du schwarz - diese Einteilung nehmt ihr vor, ich nicht. Ich persönlich nicht.

Und wenn ihr schon über euch als Schwarze redet, diskutiert, dann bitte erwähnt auch:

der islamisch Sklavenhandel hat bereits Jahrhunderte vor den Europäern die schwarz afrikanischen Völker durch Sklavenjagden und Sklavenhandel dezimiert!
Verliert auch Worte darüber, dass schwarzafrikanische Stammesfürsten gezielt Jagd auf ihre eigenen Nachbarvölker machten, um die Gefangenen und sogar Mitglieder des eigenen Stammes an die transatlantischen Händler zu verkaufen.
Teilt mir, dass der Kontinent Afrika ausschließlich es den Europäern zu verdanken hat, dass das Übel der Sklavenjagden und des Sklavenhandels im 19. Jahrhundert beendet wurde und der Fortschritt und der Reichtum der Europäer zahlreichen Ländern auch und vor allem in Afrika den Anschluss an die Moderne erst ermöglichte.

Redet auch über die heutige
afrikanische neue Kolonialisierung aus China.
In Afrika.


Nationalismus und persönliche Beleidigungen, sowie Rassimus und das Ziel Mitmenschen auszurotten, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere Spiritualität leben, woher anders kommen, als man selbst, ist nationales, faschistisches Gedankengut!

Denn am Ende solcher Hatzjagden steht Völkermord
aus rassistischen Gründen heraus.


NEIN DANKE! OHNE MICH!


Eliminiert erst einmal den Rassismus unter euch Gleichen, denn in Afrika selbst, ist dieses ein brachialer und eure Feindseligkeiten untereinander zwischen den schwarzen Gruppierungen sind weit grösser, als zwischen Weissen und Schwarzen selbst! Es gibt unter euch in Afrika in keinster Weise einen Zusammenhalt - das ist ein Wünschentraum und dieser spiegelt nicht die Realität in Afrika.

Ihr könnt „Weissen“ nicht sagen, wie es ist weiss zu sein!
Aber „Weissen“ erzählen, dass nur Schwarze wüssten,
wie es wäre, „weiss“ zu sein ist total unlogisch!


Ihr habt nicht einmal ein „schwarzes“ Essen in Afrika, also kein „Nationalgericht“ für den gesamten Kontinent Afrika, also hört mit der Haarspalterei auf, geht nach Afrika und baut dort einen Kontinent mit auf für die Zukunft, aber ruht euch nicht auf den Erfindungen von „Weissen“ aus und schafft eine Einheit unter euch schwarzen Afrikanern.

cephas_ludwigsburg_2020_focus
- Sicherheitsscreenshot -


Thronfolger in Afrika Céphas ist Kfz-Mechaniker in Ludwigshafen -
und rettet nebenbei sein Volk in Ghana


Quelle ∞ Focus vom 20.03.2019

Zitatbeginn:
Céphas Bansah betreibt eine Kfz-Werkstatt in Ludwigshafen. Parallel dazu regiert er ein Volk von 200.000 Menschen. In dem Land gibt es dutzende Königreiche mit spirituellen Führern an der Spitze. Bansah ist einer von ihnen. Von Ludwigshafen aus betreibt er Entwicklungshilfe, die genau dort ankommt, wo sie ankommen soll.

Zitatbeginn:
“Mein Opa hat immer nur gute Sachen über Deutschland erzählt. Er wollte immer, dass einer seiner Enkel dieses Volk besucht und versteht, warum er so begeistert von den Deutschen ist”, erzählt Céphas, der eigentlich Togbui Ngoryifia Céphas Kosi Bansah heißt, der HuffPost.

Cephas ist mit einem Schüleraustausch nach Deutschland gekommen, ist geblieben, hatte eine Ausbildung inklusive einen Meisterbrief gemacht und ist heute selbst ständig!

Zitatbeginn:
“Die Menschen in Ludwigshafen waren immer herzlich zu mir”, sagt Céphas.

Zitatbeginn:
Entwicklungshilfe, die dort landet, wo sie hin soll

Davon baut er Schulen, Krankenhäuser und ein großes Ausbildungszentrum in seiner Heimat. “Gerade sammle ich Geld für ein Frauengefängnis.” Céphas betreibt direkte Entwicklungshilfe, für sein Volk. Hilfe, die ankommt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit.

Denn:
Zitatbeginn:

Erst im Oktober 2017 haben Forscher der Universität Heidelberg in einer großangelegten Studie gezeigt, dass die Entwicklungshilfe der Weltbank zu keinerlei Wirtschaftswachstum in afrikanischen Ländern führt.

Richtig, es ist keine
Selbstverständlichkeit und würden die jammernden Schwarzen, die sämtlichen Luxus in der modernen Welt geniessen, ihren Allerwertesten bewegen und diesem Beispiel folgen, bzw. Herrn Cephas unterstützen, könnte es sogar geschehen, dass einige von ihnen direkt in Afrika stehen und sich ansehen, wie es ist Afrikaner zu sein.

Da könnt ihr dann Erfindungen machen und sogar den Gedanken von Rassismus mit Gewalt durchsetzen.

Eine Bitte an die BLM Faszinierten: unterlasst es zukünftig, die ∞ Kinder auf breiter Ebene zu indoktrinieren, eure Methoden sind wie im dritten Reich. Gewalt, breit angelegte Propaganda in den Medien, Druck auf die Politik und Wirtschaft, Drohungen und Degradierungen gegen Mitmenschen.

Damals wurden auch die Kinder "eingefangen" und missbraucht!

Pfui Deibel!
Wie tief muss einer gesunken sein um im 21. Jahrhundert
sich solcher Methoden zu bedienen!


Eine Frage als Abschluss an die Fanatiker:

was ist eigentlich, wenn wer an einem Urlaubsort im fernen Lande ein Souvenir kauft, oder für sich Bekleidung mit nach Hause nehmen möchte? Da das alles in euren Augen „
Diebstahl von Kultur, oder auch „Kulturelle Aneignung“ ist, hätte ich da gerne eine Antwort.

Denn wenn Touristen nichts mehr kaufen verdienen die Menschen nichts und Tourismus bringt so manchem Land Einnahmen, damit die Familien dort sich etwas Essen auf den Tisch stellen können.

Auch in Afrika, übrigens, bei euren Brüdern und Schwestern!

Unsere Generationen sind nicht dafür verantwortlich,
was vor X-hunderten von Jahren geschehen ist!


Oder tragt ihr persönlich etwa Verantwortung für den Urgrossvater, den Grossvater, den Vater, die Mutter, den Sohn, die Tochter wenn diese/r als SoldatIn einen Mitmenschen im Krieg erschossen hatte? Denn auch ihr Schwarze seid ja immer kräftig mit dabei, wenn es um den Krieg in anderen Ländern geht! Eure USPräsidenten haben seit Jahrzehnten in anderen Ländern Verwüstungen und Tod gebracht und haben die dortig lebenden Einheimischen danach unterjocht, nur wegen Bodenschätzen und weil euer Staatshaushalt nur mit Hilfe der Militärmaschinerie "gesund" ist.

Denn solches Gebahren ist auch Versklavung -
nur auf moderne Art und Weise!


Der BLM Vorstand?

Der BLM Vorstand?


HerrDavis, ein in Texas lebender Mitmensch, war sehr aufmerksam und machte die geneigte, interessierte Gemeinde mit einem seiner ∞ Tweets auf etwas aufmerksam, was von Bildungsbedeutung sein könnte.

Wir möchten uns dieser Information ein klein wenig widmen, nicht dass es späterhin wiederholt heisst:

"Davon habe ich aber nichts gewusst!"


gruenderin_blm_2020_attentaterin_vorbestraft
- Sicherheitsscreenshot -


Zur Person
Susan Rosenberg

Zitatbeginn:
Susan Lisa Rosenberg (* 5. Oktober 1955 in London) ist eine US-amerikanische Aktivistin, Schriftstellerin und Verfechterin von sozialer Gerechtigkeit und für Rechte von Gefangenen.

[...]

Zitatbeginn:
Von den späten 1970er bis Mitte der 1980er Jahre war Rosenberg in der linksradikalen revolutionären terroristischen Organisation des 19. Mai ("M19CO") aktiv, die laut einem zeitgenössischen FBI-Bericht "offen für einen bewaffneten Kampf und Gewaltanwendung zum Sturz der US-Regierung" plädierte.

[...]

Zitatbeginn:
M19CO unterstützte einen Ableger der Black Liberation Army, unter anderem bei Raubüberfällen mit gepanzerten Lastwagen, und beteiligte sich später an Bombenanschlägen auf Regierungsgebäude.

[...]

Zitatbeginn:
[...] wurde es 1984 verhaftet, als es im Besitz einer grösseren Menge Sprengstoff und Schusswaffen war. Es war auch als Komplizin bei der Flucht aus dem Gefängnis von Assata Shakur im Jahr 1979 und bei dem Überfall auf Brink im Jahr 1981 gesucht worden, bei dem zwei Polizisten und ein Wachmann ums Leben kamen.

[...]

Zitatbeginn:
Rosenberg wurde wegen Waffen- und Sprengstoffbesitzes zu 58 Jahren Haft verurteilt. Es verbrachte 16 Jahre im Gefängnis und wurde dort Dichterin, Autorin und AIDS- Aktivistin.

[...]

Zitatbeginn:
Die Strafe wurde durch US Präsidenten Bill Clinton am letzen Tag seines Amtes am 20. Januar 2001 aufgehoben.

>
New York Times Artikel:
Officials criticize Clintons pardon of an Ex-Terrorist

officials_criticize_clinton_pardon_of_an_exterrorist
- Sicherheitsscreenshot -


Aktivismus und Inhaftierung Rosenbergs

Zitatbeginn:
Es wurde aktiv in feministischen Organisationen, arbeitete als Unterstützung bei der puertoricanischen Unabhängigkeitsbewegung und war aktiv beim Kampf gegen das FBI, sowie am COINTELPRO - Programm.

[...]

Zitatbeginn:
Rosenberg trat der 19. Mai Kommunistische Organisation als Unterstützung der Schwarzen Befreiungsarmee und deren Ableger (einschliesslich der Unterstützung bei gepanzerten LKW-Diebstählen), den Weather Underground und anderen revolutionären Organisationen, bei.

[...]

Susan Rosenberg wurde wegen dessen Rolle bei der Bombardierung des Kapitolgebäudes der Vereinigten Staaten, des US National War College und der New York Patrolmen's Benevolent Association im Jahr 1983 angeklagt.

[...]

Zitatbeginn:
Nach einer zweijähriger Untergrundzeit im November 1984 wegen Sprengstoffbesitzes verhaftet, wurde es im März 1985 zu 58 Jahren Haft verurteilt.

[...]

Entlassung Rosenbergs

Zitatbeginn:
Rosenbergs Urteil wurde von Präsident Bill Clinton am 20. Januar 2001, seinem letzten Tag im Amt, in eine mehr als 16-jährige Haftstrafe umgewandelt.

[...]

Ab 2020 wurde Rosenberg stellvertretendes Vorsitzendes des Board of Directors von Thousand Currents.

>
ThousandCurrents ist eine gemeinnützigen Stiftung, die unter anderem die administrative Arbeit für das ∞ Black Lives Matter Global Network bewerkstelligt und die Sponsorengelder an die einzelnen BLM Stellen verteilt.

fox2020_impd_increasing_patrols_on_the_canal
-Sicherheitsscreenshot; Quelle: Twitter,
Originaltweet von FOX Nachrichtensender, USA -


Weitere Informationen zu den obigen Artikelzitaten


Zur erwähnten
Organisation des 19. Mai ("M19CO")
Quelle

Zitatbeginn:
[...] Die 19. Mai Kommunistische Organisation (auch als 19. Mai Coalition oder als 19. Mai Kommunistischer Koalition u.a. bezeichnet) war eine US-amerikanische Terrororganisation von Mitgliedern des gebildete Weathermen.

[...]

Die Gruppe war ursprünglich als New Yorker Kapitel des Prairie Fire Organizing Committee bekannt(PFOC), eine Organisation, die sich der rechtlichen Förderung der Ursachen des Weather Underground widmet.

Dies war Teil der Änderung der Strategie der Weather Underground Organization durch das Prairie Fire Manifest, die sowohl oberirdische Massenbewegungen als auch geheime Organisationen forderte.

Die Rolle der Geheimorganisation würde darin bestehen, das "Handlungsbewusstsein" aufzubauen und den Weg für die Entwicklung einer Volksmiliz zu bereiten.

Gleichzeitig würde die Rolle der Massenbewegung (d.h. des oberirdischen Prairie Fire Collective) die Unterstützung und Förderung bewaffneter Aktionen umfassen.

Eine solche Allianz würde laut Weather "dazu beitragen, das" Meer "zu schaffen, in dem die Guerillas schwimmen können".

Der Name M19CO wurde von den Geburtstagen von Ho Chi Minh und Malcolm X abgeleitet .[...]

Die so genannte
Black Liberation Army (BLA)
Quelle

Zitatbeginn::
Die Black Liberation Army (BLA) war eine unterirdische Black Power- Organisation, die von 1970 bis 1981 in den Vereinigten Staaten tätig war. Sie bestand ausschließlich aus Black Panthers (BPP), die als Mitglieder beider Gruppen fungierten.

[...]

Das Programm der Organisation bestand aus Krieg gegen die Regierung der Vereinigten Staaten und ihr erklärtes Ziel war es, "Waffen für die Befreiung und Selbstbestimmung der Schwarzen in den Vereinigten Staaten zu ergreifen".

[...]

Die BLA führte eine Reihe von Bombenanschlägen, Morden an Polizisten und Drogenhändlern sowie Raubüberfällen durch. [...]

Der
Brinks Raub (1981)
Quelle

Zitatbeginn:
Der Brink-Raub von 1981 war ein bewaffneter Raub und drei damit verbundene Morde, die am 20. Oktober 1981 begangen wurden und von sechs Mitgliedern der Black Liberation Army durchgeführt wurden

[...]

Zitatbeginn:
[...] die jetzt der Kommunistischen Organisation vom 19. Mai angehören [...]

COINTELPRO - ein geheimes Programm
∞ 
Quelle

Zitatbeginn:
COINTELPRO (vollständig: Counterintelligence Program) war ein geheimes Programm der US-Bundespolizei FBI, das zwischen 1956 und 1971 bestand. Es umfasste die systematische Überwachung und Störung von politisch aktiven Organisationen sowie Privatpersonen, die das FBI als subversiv unterwanderte.

[...]

Die
Schwarze Befreiungsarmee
Quelle

Zitatbeginn:
Die Black Liberation Army ( BLA ) war eine unterirdische Black Power- Organisation, die von 1970 bis 1981 in den Vereinigten Staaten tätig war. Sie bestand ausschließlich aus Black Panthers (BPP), die als Mitglieder beider Gruppen fungierten.

[...]

Zitatbeginn:
Die BLA führte eine Reihe von Bombenanschlägen, Morden an Polizisten und Drogenhändlern sowie Raubüberfällen durch.

[...]

Anmerkungen:

Frau Rosenberg ist im Vorstand der BLM-Vereinigung in den Vereinigten Staaten von Amerika, sowie Frau Khogali, wir berichteten schon:

Siehe auch ∞ Hassliste gegen Weisse und
Weisse sind Untermenschen, die Liste und
Demontage der Sprache zu Gunsten der Enkelschaft und
∞ 
Bezahlter Rassenhass?

Lassen Sie uns Ihnen, gerade wenn Sie selbst Elter sind, ein paar Gedanken zur Thematik mitgeben, danke:

Prüfen Sie kritisch mit ihren Kindern
gemeinsam, sollte der Nachwuchs sich für die Organisation BLM interessieren. Diskutieren Sie mit den Kindern direkt über die Anliegen der Organisation und prüfen Sie, welche Personen die einzelne Orts-und/oder Landesgruppen führt.

Besuchen Sie
gemeinsam mit den Kindern Veranstaltungen von BLM und seien Sie aufmerksam bei den Veranstaltungen, welche Wortwahl, welche Sprachmelodie, welche Sprachcodes verwendet werden. Diese weisen darauf hin, ob eine friedliche, und somit förderliche Struktur innerhalb der Gesamtorganisation vorliegt, oder ob vorwiegend Gewalt im Vordergrund stehen könnte.

Entscheiden Sie
gemeinsam mit ihren Kindern, ob und wie nahe sich das interessierte Kind der Organisation fühlt.

Beachten Sie auch als Erwachsener in seiner Verantwortung seiner Kinder/seines Kindes gegenüber, in wie weit eine gewalttätige Indoktrination seitens der Organisation sichtbar wird und holen Sie sich gegebenenfalls externe Unterstützung, sollte Ihr Kind sich durch den Kontakt der Organisation erheblich verändert haben (erhöhte Aggressionen, Vernachlässigung von Schulen und Hauspflichten ect.)

Organisieren Sie mit anderen Eltern, deren Kinder sich für diese Bewegung interessieren, mit den Kindern
gemeinsam im privaten Kreise Diskussionsrunden, so dass ein Fluss von Kommunikation untereinander entstehen kann.

Lernen Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern eine bewusste kritische Sicht für das gesamte Leben.

PIE => prüfen, informieren, entscheiden - das möge das Motto für unsere Kinder und Kindeskinder sein, nicht dass diese genauso verführt würden, als die vergangene Generation, welche hinter dem damaligen Regime hinter her gelaufen ist. Es endete fürchterlich!


hi * Hut lupf

Brief an Frau Cansel, SPD
SPD Mitglied(in) äussert sich in einem Tweet über die Finanzlage
- Offener Brief an Frau Cansel -

superreiche-SPD-2020
- Sicherheitsscreenshot -


Die da nicht im deutschem Ländle leben, die Superreichen - von mir hier erweitert als Ergänzung zur Vervollständigung der Textaussage.

smilie_girl_073

Na, denn. Einen kostenfreien Nachhilfeunterricht, wertes Kiziltepe, inklusive einer anschliessenden Anmerkung, extra von mir:

Platz #10
Sergey Brin aus den USA

Platz #9
Carlson Slim Helú aus Mexiko

Platz #8
Larry Page aus den USA

Platz #7
Larry Ellison aus den USA

Platz #6
Amancio Ortega aus Spanien

Platz #5
Mark Zuckerberg aus den USA

Platz #4
Warren Buffett aus den USA

Platz #3
Bill Gates aus den USA

Platz #2
Bernard Arnault aus Frankreich

Platz #1
Jeff Bezos aus den USA.

Quelle ∞ 2020
MSN

Anmerkung: Könnte es sein, dass das deutsche Land, gelegen mitten in Europa, es versäumt hat auf allen Ebenen, die da reich machen könnten?

Ich frage nur. Das
darf hoffentlich noch erlaubt sein, oder? smilie_girl_052

Sie äussern, Cansel, dass
diese Tatsache reich zu sein, dazu führen würde, dass eine soziale Ungleichheit entstehen würde. Schauen Sie, Cansel, es gab seit der Homo sapiens existent ist, Reiche und Arme. Es stellt sich nicht die Frage der Ungleichheit, sondern wer ist in der Lage in den einzelnen Zeitepochen zu analysieren, wie die Reichen die Masse Mensch dazu benutzen konnte und wie sie die Menschen benutze, um den Reichtum anzuhäufen.

Es geht um die Mechanismen.

Wenn diese einzelne Mechanismen analysiert würden, so könnte festgestellt werden, dass es immer die gleichen Wege zum Reichtum waren, aber sich nur die Methoden um an das Ziel zu gelangen änderten. Im Laufe der Zeit, sowie diejenigen Personen, die reich wurden. Das hat sich verändert. Diese Menschen passten sich der Zeit an. Viele der Reichen waren am Beginn ihres Reichtums arm. Doch die Zeitgegebenen Methoden, neben anderen Begebenheiten, machten diese Menschen halt reich.

Soziale Gerechtigkeit - ein vager Lösungsgedanke von mir


Im Grunde müsste jeder sein Vermögen in eine einzige Kasse legen und jeder Mensch auf Erden erhielt die gleiche Summe wie jeder andere Mitmensch auch und zwar am Monatsende. Egal welcher Herkunft, welcher Berufsgruppe, welchem Alter, welcher Religion, welcher Nationalität. Jeder - ausnahmslos.

Würden Sie bei diesem System auch mitmachen wollen, Cansel?


Du musst nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen zusammen treffen und dann wirst du automatisch gefördert - dann wirst du auch reich. Eventuell.

Sagte mal meine Oma und Oma hatte immer Recht.
naehen

Ungleichheit gab es schon immer - es ist doch die Frage, ob Politiker und die
Reichen die angeblich armen Menschen in ihrem Land schätzen, oder auf sie hinunter schauen und sogar als Mob oder mit anderer Wortwahl missachten. Denn ohne die Masse Menschen wären die Reichen nicht reich. Ohne uns, verdienten sie nichts.

Es gab in jeder Zeitepoche und gibt es heute übrigens auch:
sehr reiche Frauen!


Cansel! Die heutigen Reichen haben ihren Reichtum nur im Computer als Nullen und Einsen. Wenn ihnen der Strom abgeknipst würde, wären die ärmer als die ärmste Kirchenmaus. Ist wahr! Weil das alles kein echtes Geld ist, bei ihnen, den Reichen heute, sondern nur digitale Zahlen. Wolltest Du das auch so haben?

Denke nur, wenn diese Menschen all ihr Geld in den Hosentaschen mit herum schleppen müssten - die armen Ehefrauen von ihnen. Sie müssten ein Taschenloch nach dem anderen wieder zu nähen, so schwer wiegt Geld.

naehen

Für mich kann ich feststellen, dass meine Winzigkeit extrem reich ist und ich kann diesen Reichtum sogar mit ins Grab nehmen. In meinem Herzen zum Beispiel ist der Reichtum an Liebe, an Respekt, an Toleranz, an Aufmerksamkeit usw. an Mitmenschen so gross, dass ich täglich davon abgebe kann und abgeben möchte.

Das mache ich übrigens sehr bewusst.


Das Teilen - ob materiell oder in Form von Zwischenmenschlichkeit.


Das Materielle, Cansel, das kann niemand mit ins Grab nehmen.


Kennen Sie Gina? Gina Rinehart oder Zhong Huijan? Laurene Powell Jobs, Susanne Klatten, Yang Huiyan, Jaqueline Mars und noch viele andere. Das sind alles extrem reiche Frauen, was das Materielle betrifft.

Also stellen wir pragmatisch fest:

Es gibt nicht nur Jungs, die einen Porsche fahren.
abwink

Schauen Sie, Cansel, in die arabische Welt. Waren Sie dort schon einmal? Dubai? Als Beispiel oder auch Brunai. Da fällt einem das Gebiss durch die Lippen! Da gibt es so viel materiellen Reichtum, das kann sich kaum einer vorstellen, wenn er das nicht mit eigenen Augen gesehen hat.

Das sind aber keine "weisse" Männer, Schätzelchen!
engelteufel1

Warum werden diese reichen Boys nicht von dir mit angeprangert?
Welchen Grund gibt es dazu es nicht auch zu machen?


Das sind übrigens Länder, die ich oben erwähnte, in denen es mehr Armut gibt, als in Westeuropa, da es dort nicht diese wunderbaren Sozialsysteme gibt.
Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, oder gar Altersrente?

Schauen wir auf den Kontinent Afrika.


Wie viele Menschen sind da schon die letzten Jahrzehnte verhungert! Nur habe ich noch nie dort eine;n hohe;n Politiker;in oder die Angehörigen vom Militär hungern sehen. Es sind aber
keine "alten, weissen Männer", die dort täglich etwas auf dem Teller vorfinden, um sich satt essen zu können. Oh nein!

ahjo


Soziale Gerechtigkeit? Dort? Nicht eine einzige Spur!


Genauso wenig wie in Indien oder Südamerika, wo sie seit Monaten verhungern, nur es interessiert sich niemand dafür. Warum nicht? Warum kein Interesse für Mitmenschen, auch wenn diese viele Kilometer weiter weg von uns wohnen.

Nein, es gibt sie nicht, diese Gerechtigkeit. Nicht auf Erden. Oder doch?
Ja, doch. Ich denke schon - denn es kommt im Leben alles zurück. Alles!


Wir könnten es noch miterleben, wie die reichsten der Reichen verstirbseln. An der Art und Weise wie sie stirbseln kannst du ihre Herzen erkennen und somit, wie sie gelebt.

Sagte schon meine Oma und die hatte immer Recht.


Also gräme dich nicht, meine Liebste und ganz liebe GrüssechantiEnkelkinder des Grauens?Enkelkinder des Grauens?
weissemenschensinduntermenschen2020
- Netzfund bei Twitter,
aus dem englischen ins deutsche übersetzt von einem Twitteraccount.
Originalscreenshot in unserem Archiv -

Siehe auch ∞ Hassliste gegen Weisse und
Weisse sind Untermenschen, die Liste und
Demontage der Sprache zu Gunsten der Enkelschaft und
∞ 
Bezahlter Rassenhass?

Damals gab es Nummern auf den Unterarm -
morgen ist es der Chip in unserem Körper

Das vierte ReichDas vierte Reich
Die Gleichschaltung der Medien


Beginnen wir mit einem Rückblick auf einen der Vorläufer des sich gerade vor unseren Augen vollendenden vierten Reiches, das dritte Reich:

Gleichschaltung bezeichnet im politisch-kulturellen Zusammenhang eine Strategie, die besonders in der Zeit des Nationalsozialismus zentrale Bedeutung erlangte.

Ab den 1930er Jahren bezeichnete das Wort den Prozess der Vereinheitlichung des gesamten gesellschaftlichen und politischen Lebens in der Machteroberungsphase im NS-Staat.

Ziel war es, bis 1934 den als Zerrissenheit verstandenen Pluralismus in Staat und Gesellschaft aufzuheben und eine Diktatur mit nur einem Machtzentrum zu errichten.

Ein wichtiger Aspekt der Gleichschaltung spielte sich in den Massenmedien, insbesondere der Zeitungen und Zeitschriften, ab.

Die Pressefreiheit wurde aufgehoben.


Während den Zeitungen vorgeworfen worden war, dass sie sich schon unmittelbar nach der Machtübernahme freiwillig vollkommen den Zielen des Nationalsozialismus untergeordnet hätten, wurde die Rolle der Presse mit dem Schriftleitergesetz vom Oktober 1933 auch formal neu geregelt.

Max Ruchner schrieb in der Schweizer Neuen Zürcher Zeitung im Jahre 1933 zur Verabschiedung des Schriftleitergesetzes:

„Infolgedessen wird die Aufgabe der Presse von Grund aus verändert. Sie besteht wesentlich darin, nicht mehr zu diskutieren, sondern zu interpretieren und die Entschlüsse der Regierung mit den Argumenten unterbauen zu helfen, die sie beizubringen vermag.“

Vertraute Begriffe wurden mit völlig anderen Inhalten gefüllt, die formierte Volksgemeinschaft war der entscheidende Bezugspunkt, und die Partei bzw. der „Führer“ entscheidet.

Goebbels brachte seine Botschaft auf den klaren Punkt:

Mit dem Schriftleitergesetz findet die Freiheit des Geistes und auch die Freiheit der Kritik eine Grenze. Die Presse solle monoform im Willen und polyform in der Ausgestaltung des Willens sein.

Der Staat sichere sich eine oberste Aufsicht über den Presseberuf, nicht um dem Presseberuf Fesseln anzulegen, sondern um ihn von Elementen zu säubern, die im Presseberuf eigentlich gar keinen Platz haben dürften.

Insgesamt rückte das SLG (Schriftleitergesetzes
) den Publizisten in eine beamtenähnliche Abhängigkeit – vergleichbar der des Notars –, indem es Journalismus als öffentliche Aufgabe definierte.

Jedes Medium wurde von den Nationalsozialisten genutzt und keines blieb unreglementiert.


Wie entschlossen dabei das RMVP (Reichsministerium für Volksaufsklärung und Propaganda) und vorging, zeigte sich auch in der Übernahme der traditionell von den Journalisten verantworteten „Pressestelle bei der Regierung“ als regierungsoffizieller Einrichtung und in der Errichtung eines Nachrichtenmonopols.

Die ihrer Unabhängigkeit beraubte „Reichspressestelle“ hatte täglich – zusätzlich zu den Informationen der Regierungs- und Gaupropagandaämter – „Anregungen und Direktiven“ des RMVP und anderer Ministerien zu verbreiten.

Detaillierte „Presseanweisungen“ informierten nicht nur die Redaktionen darüber, welche Ereignisse sie darstellen durften, sondern legten auch fest, in welcher Form und Ausführlichkeit es geschehen und welcher Vorgang mit welcher Zielsetzung kommentiert werden müsse.

Die „Hauptschriftleiter“ erhielten darüber hinaus „Vertrauliche Informationen“ höchster Stufe, die bei Androhung der Todesstrafe nach dem Gebrauch umgehend zu vernichten waren.

Der Einfluss von Staat und Partei steigerte sich durch Enteignungen und (Zwangs-) Aufkäufe von jüdischen Verlags- und Druckereibesitzern sowie eine ganze Reihe zusätzlicher wirtschafts- und finanztechnischer Verordnungen.

Die Zeitungsleser reagierten
in einem auffallend hohen Umfang
mit Abbestellungen.


Nach gut einem Jahr war die Gesamtauflage aller Tageszeitungen um die Hälfte geschrumpft; dadurch drohten die ausgeklügelten Aktionen allein schon wegen der quantitativen Einbuße in ihren Wirkungen zu verflachen.

Mehr als 2.000 Journalisten und Schriftsteller mußten emigrieren, rund 150 Druckereien wurden beschlagnahmt.

Übertragen wir diese geschichtlichen Erkenntnisse
in die Jetztzeit.


Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Funk und Film sind rein formal nach Art. 5 Grundgesetz (GG) noch erhalten. Durch ein differenziertes Geflecht straf- und zivilrechtlicher Vorschriften ist die Luft allerdings deutlich dünner geworden.

Das Risiko im Rahmen der erforderlichen Abwägung (siehe Art. 5 Abs. 2 GG: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“) den Kürzeren zu ziehen, ist im Zuge des im Übermass ausgedehnten Schutzes zahlreicher Sondergruppen und der fortschreitenden Unterwanderung des Bundesverfassungsgerichtes unabschätzbar geworden.

Zwar gibt es immer wieder Entscheidungen des höchsten deutschen Gerichtes, welche die Meinungsfreiheit publikums- und pressewirksam (sic!) in Szene setzen, in den für die Gesellschaft wirklich wichtigen Fragen, wird in Umsetzung eines konsequent links-anarchistischen Kurses die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung beständig beschnitten.

Das gilt übrigens auch und erst Recht
für die allgemeine Meinungsfreiheit.


Es sei nur an das aktuelle Stichwort Faktenckeck erinnert:

Nach dem journalistischen Konzept des Faktenchecks, soll die Aussage einer oder mehrerer Personen anhand von nachprüfbaren, rationalen und objektiven Fakten überprüft werden.

Dabei werden wörtliche oder schriftliche Aussagen den recherchierten Fakten gegenübergestellt.

Erstens ist festzustellen, dass die vermeintliche Kontrolle von den beteiligten Kreisen oder frei, quasi aus dem Nichts geschaffenen Vereinen und Organisationen, vorgenommen wird.

Diese neu geschaffenen Kontrollinstanzen entziehen sich jeglicher gesetzlicher Regelung und jeglicher staatlicher Kontrolle.

Wir haben es also mit der geschickten Anwendung eines aus der chinesischen Lehre von der List bekannten Strategems zu tun:

Schaffe etwas aus dem Nichts.


Und wer in das offene Messer dieses Strategemts läuft, dem geht es wie einst Ling Hu Chao als er die Stadt Yongqiu erobern wollte. Er erlitt eine vernichtende Niederlage, obwohl er eigentlich den Sieg in der Schlacht bereits sicher in der Hand hatte.

Die Taktik ist in der modernen Politik spätestens seit der Einsetzung des sog. Ethikrates durch Gerhard Schröder sehr populär geworden und versprich fast immer Erfolg, weil sie in der Regel nicht erkannt wird.

Zum anderen schreit dieses neue Konzept nach dem alten Ruf „Quis custodiet ipsos custodes?“
(Wer kontrolliert die Kontrolleure?)


Die Geschichte lehrt uns, dass die Einführung von Kontroll- und Überwachungsmechanismen von den ehrlichen Bürgern stets eher gefeiert als beklagt und das Risiko eines Missbrauchs als eher gering eingeschätzt wird.

Ein exklusives Machtzentrum in Verbindung mit der Neuauflage eines dem aus dem dritten Reich bekannten „Führerprinzips“ Leitungsmodelles haben wir mittlerweile auch.

Die einer Krake gleichenden Staatsapparate, welche die individuelle Freiheit jedes Individuums praktisch ausgelöscht und mit einer umfassenden Totalüberwachung überdeckt haben, ist dem aufmerksamen Betrachter hinlänglich bekannt.

Wer sie nicht sehen will, wird sie nicht sehen.


Wer sich den Luxus (oder die Last) leistet, die Machtstrukturen der Welt in ihrer Vollziehung zu betrachten, wie sie nun einmal sind, weiss was wir hier meinen.

Nehmen wir den Prozess der exponentiell zunehmenden internationalen Machtkonzentration hinzu, ist dem „Führer der Welt“ der Weg schon lange bereitet, was an das Zitat eines grossen Gelehrten erinnert, der gesagt hat, das nächste politische Machtsystem werde bestialisch.

Diese neue in der Vollendung befindliche System (wir nennen es das vierte Reich) wird sich, wie sein Vorbild aus dem dritten Reich aller Massenmedien bedienen und diese kontrollieren.

Bislang ist diese Kontrolle noch nicht umfassend speziell gesetzlich geregelt, denn die freiwillige Selbstunterwerfung, d.h. die sog. Selbstzensur (z. B. im Rahmen des Konzeptes des Faktenchecks) erweist sich als viel effektiver.

Wer sich selbst die gewünschten Regeln gibt und sich ihnen unterwirft, ist schliesslich eine rein psychologisch viel einschneidendere Selbstbindung eingegangen (und glaubt daduruch auch noch daran, selbst „etwas Gutes“ zu tun).

Auch die Zugangsvoraussetzungen
zum Journalistenberuf fallen längst darunter.


Die massgebende Qualifikation besteht heutzutage nicht mehr im Nachweis der Befähigung zum Recherchieren, sondern schlicht und ergreifend in der Linientreue zum aktualisierten System.

Auch hier bedarf es noch keiner gesetzlichen Regelung.


Da die Zahl der Medienunternehmen recht überschaubar ist, wirkt die freiwillige Selbstbeschränkung bei der (seltenen) Einstellung oder (häufigeren) Beauftragung externer journalistisch tätiger Mitarbeiter hinreichend effektiv.

Die begriffliche Umdeutung von Begriffen, die neue Inhalte erhalten, ist bereits auf rekordverdächtigem Niveau angekommen. Die bekannten, ein- und denselben Sachverhalt jeweils positiv (d.a. als erwünschtes Verhalten) oder negativ (d.h. unerwünschtes Verhalten) beschreibenden Begriffspaare sind hinlänglich bekannt.

Und auf die Enteignung nicht staats- und linientreuer Verlage und Medienunternehmen kann heutzutage getrost verzichtet werden, denn es gibt unter den grösseren Verlags- und Medienhäusern praktisch keine mehr, die nicht staats- und / oder linientreu sind.

Willkommen in der Realität des vierten Reiches.


BARI Weiss, ∞ 
Zeilen der Resignation / New York Times
Hollywood ∞ 
fällt der neuen Marschrichtung zum Opfer
Hassliste gegen Weisse von NMAAHC
Hassliste gegen "weisse" Menschen von NMAAHC


Es gibt in den USA ein Museum. Das Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur (NMAAHC). Dieses Museum hat einen Leitfaden erstellt, dass Aspekte aufzeigt, welche Eigenschaften einen Mitmenschen mit mindere Hautfarbpigmentierung als minderwertig gelten lassen sollen bzw. die Liste zeige auf, welche Formen "Weisse" Menschen nutzen für die Unterdrückung gegen Schwarze Mitmenschen.

In dieser Liste lesen wir Eigenschaften derjenigen Mitmenschen mit wenig pigmentierter Hautfarbe, die in den Augen der Listenersteller als minderwertig zu gelten haben.

Zitat aus der ∞ Homepage des Museums:
Zitatbeginn:
Das (NMAAHC) ist ein Museum der Smithsonian Institution in der National Mall in Washington, DC. Der Leitfaden des Museums zu „Weißheit und weißer Kultur“ listet Beispiele für „weiß dominierende Kultur“ auf, die in Amerika „normalisiert“ wurde und zur Verhinderung von Menschen verwendet wird, um Farbige aus dem institutionellen Machtbereich zu gewinnen.

Das Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur möchte Sie auf bestimmte Anzeichen von Weißheit aufmerksam machen.

Diese Beispiele umfassen:

> robuster Individualismus, Eigenständigkeit,
> harte Arbeit,
> Objektivität, Rationalität, lineares denken,
> Kernfamilie mit Mutter, Vater, 2,3 Kindern,
> Fortschritt,
> Respekt vor Autorität,
> verzögerte Befriedigung,
> Einhaltung von Zeitplänen,
- Christentum als Norm, - Planung für die Zukunft, - englische Common Law Gerechtigkeit, - Eigentumsrechte, - höflich sein u.a.


Im Anhang haben wir die bis jetzt freigegebene, jedoch unvollständige Liste des Museums in diesen Beitrag zur Information beigefügt. Das NMAAHC wird bestimmt noch weitere Punkte gegen ihre Mitmenschen ausfindig machen können, die auch dich treffen werden.

twitterinformation_2020_liste_gegen_weisse
-
Sicherheitsscreenshot
Herr York verbreitete den Tweet des Museums, danke an dieser Stelle
-


DonaldTrump Junior antwortete auf den Tweet des Museums, nachdem das Museum seine Liste auf Twitter verbreitete folgendes:

Zitatbeginn:
„Dies sind keine„ weißen“ Werte. Es sind amerikanische Werte, die die größte Zivilisation der Welt aufgebaut haben.
Sie helfen Ihnen, hier erfolgreich zu sein, unabhängig von Ihrer Farbe. Machen Sie also keinen Fehler, Bidens Radikale kommen nicht für "Weiße", sie kommen für die gesamte amerikanische Lebensweise. "


Schauen wir kurz auf die entsprechende Liste und fragen uns selbst:

Zuerst einmal ist der Anteil von bis zu 45 % in Afrika
aktive Christen und in Afrika leben überwiegend "schwarze" Mitmenschen.

Ereilt
Christen nun das gleiche Schicksal, wie damals den Menschen mit jüdischen Glauben?

Welche Art von Tötung können die Menschen mit wenigen Farbpigmenten auf ihrer Haut erwarten?

In der Bibel steht, dass Mann und Frau sich vereinigen, um einem neuen Menschen das Leben schenken zu können. Wir Menschen nennen das neue Erdenbürgerlein: Baby.

Freuen sich nicht auch Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht über ein Baby?

Muss nach dem Wunsch die Lebensform namens
Familie nun laut dem Museumsteam aufgelöst werden?

Heiraten stark pigmentierte Mitmenschen nicht und wenn doch, warum soll eine Ehe von minder Pigmentierten weniger "Wertigkeit" haben?

Welchen Stellenwert haben dann Ehen, wenn der eine Partnerpart dunkelhäutig ist und der andere weniger dunkle Haut hat, in den Augen der Listenersteller?

Wenn kein Mensch mehr
Respekt vor Autorität hätte, dann könnten Kinder nicht mehr von ihren Eltern erzogen, von den Lehrkörpern in den Schulen und Universitäten nicht unterrichtet, ein Patient nicht mehr seine empfohlene Medikamentendosis vom Arzt empfangen, usw. werden.

Jeder Mensch auf diesem Planeten, mittlerweile über 7 Milliarden, würde nur noch Grenzenlos individualistisch leben und es gäbe auch keine Hemmungen mehr mit noch mehr Gewalt auf seine Mitmenschen los zu gehen.

Möchten die Ersteller der Liste durch die Hand eines anderen Mitmenschen versterben?

Hätten viele Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, nicht
hart gearbeitet, so könnten die Forderer und Ersteller der Liste aus dem Museum weder Internet, noch ein WC, einen Kühlschrank, Tische, Stühle usw. nutzen, geschweige denn hätten sie Strom, Wärme im Winter, Bekleidung, Messer und Gabel usw. Sie könnten auch kein Auto fahren, nicht den Zug nutzen, oder gar das Flugzeug.

Doch wie viele Mitmenschen mit dunkler Hautfarbe waren an diesen Prozessen beteiligt?

Ihr wisst es nicht? Schon vergessen? Haben Eure Vorfahren dieses Wissen vernichtet, so wie Ihr heute Wissen vernichtet?

Wir haben schon festgestellt, dass im Netz verbreitet wird, dass sämtliche Erfindungen dieser Welt
ausschliesslich von Afroamerikanern getätigt wurden. Ihr seid fix mit der Geschichtsumschreibung.

Die von Euch angeprangernde
Zeitpläne sind für einen geordneten Unterricht für Kinder und Heranwachsene sinnvoll, oder wie sonst sollte die nächste Generation lesen und schreiben lernen?

Ohne
Zeitplan gäbe es keine Arbeitspläne für Mitarbeiter. Da wäre so manch ein Operationssaal ohne Personal, obwohl ein Mensch dringend Hilfe für sein Leben bräuchte.

Kommen wir zum Punkt
Höflichkeit.

Es ist Ausdruck von Respekt gegenüber eines Mitmenschen.
Höflichkeit und Respekt sind Brücken zu Frieden, und beides sollten Grundlage einer jeden Partnerschaft sein.

In diesem Zuge können wir auch die
Planung für die Zukunft ins Auge fassen. Denn wenn zwei Menschen sich begegnen, ihre Herzen füreinander schlagen, so liegt ihnen eine gemeinsame Zukunft zu Füssen - formen sollten die beiden diese jedoch in ihrem individuellen Rahmen selbst ständig.

Auf mehr der Punkte, die auf der Liste nachzulesen sind, werden wir nicht eingehen. Möge sich jeder selbst ein Bild machen.

Liste aus dem Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur (NMAAHC)
punktelistegegenweissemitmenschen2020

 Eine weitere Liste von Y.K. Ali, Aktivistin, BLM, mit sehr extremen Auflistungen, Quelle: Facebook
Hier gibt es auch eine Liste mit tollem ∞ Inhalt

Trumps Rede am Unabhängigkeitstag
Trumps Rede am Unabhängigkeitstag

3. Juli 2020, Nationalmuseum Mount Rushmore, Deutsche Übersetzung

Der Präsident:

Ich danke Ihnen vielmals. Gouverneur Noem, Sekretär Bernhardt, wir wissen das sehr zu schätzen. Mitglieder des Kongresses, verehrte Gäste und ein ganz besonderes Hallo an South Dakota.

Zu Beginn dieses Wochenendes am 4. Juli wünschen die First Lady und ich jedem einzelnen von Ihnen einen sehr, sehr glücklichen Unabhängigkeitstag.

Ich danke Ihnen.

Lassen Sie uns der Armee und der Air National Guard von South Dakota sowie der Luftwaffe unsere Anerkennung dafür aussprechen, dass sie uns mit dieser großartigen Vorführung der amerikanischen Luftwaffe inspiriert haben, und natürlich wie immer unsere Dankbarkeit gegenüber den legendären und sehr talentierten Blue Angels.

Ich danke Ihnen vielmals.

Lassen Sie uns auch unseren tiefsten Dank an unsere wunderbaren Veteranen, die Strafverfolgungsbehörden, die Ersthelfer und die Ärzte, Krankenschwestern und Wissenschaftler aussprechen, die unermüdlich an der Abtötung des Virus arbeiten. Sie arbeiten hart.

Ich möchte ihnen sehr, sehr herzlich danken.

Wir sind auch der Kongressdelegation Ihres Staates dankbar. Senator John Thune. John, ich danke Ihnen vielmals. Senator Mike Rounds. Ich danke Ihnen, Mike. Und Dusty Johnson, Kongressabgeordneter. Hi, Dusty. Hallo, Dusty. Danke. Und allen anderen, die heute abend vom Kongress bei uns sind, vielen Dank für Ihr Kommen. Wir wissen das zu schätzen.

Es könnte keinen besseren Ort geben, um die Unabhängigkeit Amerikas zu feiern, als unter diesem herrlichen, unglaublich majestätischen Berg und dem Denkmal für die größten Amerikaner, die je gelebt haben.

Heute ehren wir das außergewöhnliche Leben und die außergewöhnlichen Vermächtnisse von George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Teddy Roosevelt.

Ich bin hier als Ihr Präsident, um vor dem Land und vor der Welt zu verkünden:

Dieses Denkmal wird niemals geschändet werden, diese Helden werden niemals diffamiert werden, ihr Vermächtnis wird niemals zerstört werden, ihre Errungenschaften werden niemals in Vergessenheit geraten, und Mount Rushmore wird für immer als ewiger Tribut an unsere Vorväter und an unsere Freiheit stehen.

Wir kommen heute Abend zusammen, um den wichtigsten Tag in der Geschichte der Nationen, den 4. Juli 1776, einzuläuten.

Bei diesen Worten sollte jedes amerikanische Herz vor Stolz anschwellen, jede amerikanische Familie vor Freude jubeln, und jeder amerikanische Patriot sollte mit Freude erfüllt sein, denn jeder von Ihnen lebt in dem großartigsten Land der Weltgeschichte, und es wird bald größer sein als je zuvor.

Unsere Gründer starteten nicht nur eine Revolution in der Regierung, sondern auch eine Revolution im Streben nach Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Wohlstand. Keine Nation hat mehr für den Fortschritt der Menschheit getan als die Vereinigten Staaten von Amerika, und kein Volk hat mehr für den Fortschritt der Menschheit getan als die Bürger unserer großen Nation.

Dies alles wurde durch den Mut von 56 Patrioten ermöglicht, die sich vor 244 Jahren in Philadelphia versammelten und die Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten.

Sie verewigten eine göttliche Wahrheit, die die Welt für immer veränderte, als sie sagten: „Alle Menschen sind gleich geschaffen“. Diese unsterblichen Worte setzten den unaufhaltsamen Marsch der Freiheit in Gang.

Unsere Gründer erklärten mutig, dass wir alle mit den gleichen göttlichen Rechten ausgestattet sind, die uns von unserem Schöpfer im Himmel gegeben wurden, und dass wir uns das, was Gott uns gegeben hat, niemals von niemandem wegnehmen lassen werden.

1776 stellte den Höhepunkt von Tausenden von Jahren westlicher Zivilisation und den Triumph nicht nur des Geistes, sondern auch der Weisheit, Philosophie und Vernunft dar.

Und doch wächst bei unserem Treffen heute Abend die Gefahr, die jeden Segen bedroht, für den unsere Vorfahren so hart gekämpft und geblutet haben, um ihn zu sichern.

Unsere Nation wird Zeuge einer erbarmungslosen Kampagne, die darauf abzielt, unsere Geschichte auszulöschen, unsere Helden zu diffamieren, unsere Werte auszulöschen und unsere Kinder zu indoktrinieren. Wütende Mobs versuchen, die Statuen unserer Gründer niederzureißen, unsere heiligsten Denkmäler zu verunstalten und eine Welle von Gewaltverbrechen in unseren Städten auszulösen.

Viele dieser Menschen haben keine Ahnung, warum sie das tun, aber einige wissen, was sie tun.

Sie denken, das amerikanische Volk sei schwach und weich und unterwürfig, aber nein, das amerikanische Volk ist stark und stolz, und sie werden nicht zulassen, dass unser Land mit all seinen Werten, seiner Geschichte und Kultur von ihnen genommen wird.

Einer ihrer politischen Waffen ist es, die Kultur auszulöschen, Menschen von ihren Arbeitsplätzen zu vertreiben, Andersdenkende zu beschämen und von jedem, der anderer Meinung ist, totale Unterwerfung zu verlangen.

Das ist genau die Definition von Totalitarismus, und er ist unserer Kultur und unseren Werten völlig fremd und hat in den Vereinigten Staaten von Amerika absolut keinen Platz.

Dieser Angriff auf unsere Freiheit, unsere großartige Freiheit muss gestoppt werden, und er wird sehr schnell gestoppt werden. Wir werden diese gefährliche Bewegung entlarven, die Kinder unserer Nation vor diesem radikalen Angriff schützen und unsere geliebte amerikanische Lebensweise bewahren.

In unseren Schulen, unseren Zeitungsredaktionen und sogar in den Vorstandsetagen unserer Unternehmen gibt es einen neuen, weit linken Faschismus, der absolute Loyalität fordert. Wenn Sie dessen Sprache nicht sprechen, dessen Rituale nicht ausführen, seine Mantras nicht rezitieren und dessen Gebote nicht befolgen, dann werden Sie zensiert, verbannt, auf die schwarze Liste gesetzt, verfolgt und bestraft.

Das wird uns nicht passieren.

Täuschen Sie sich nicht. Diese linke Kulturrevolution zielt darauf ab, die amerikanische Revolution zu stürzen. Damit würden sie genau diejenige Zivilisation zerstören, die Milliarden von Menschen vor Armut, Krankheit, Gewalt und Hunger gerettet und die Menschheit zu neuen Höhen der Errungenschaften, Entdeckungen und des Fortschritts emporgehoben hat.

Um dies möglich zu machen, sind sie entschlossen, jede Statue, jedes Symbol und jede Erinnerung an unser nationales Erbe niederzureißen.

Richtig. Das ist tatsächlich sehr wahr. Deshalb setze ich föderale Strafverfolgungsbehörden ein, um unsere Denkmäler zu schützen, die Randalierer und die Täter der Staatsanwaltschaft im vollen Umfang des Gesetzes zu verhaften.

Ich danke Ihnen.

Ich freue mich, berichten zu können, dass Bundesagenten gestern den mutmaßlichen Anführer des Angriffs auf die Statue des großen Andrew Jackson in Washington, D.C., festgenommen haben, und darüber hinaus wurden Hunderte weitere festgenommen.

Gemäß der Ausführungsverordnung, die ich letzte Woche im Zusammenhang mit dem Veterans Memorial Preservation Memorial and Recognition Act und anderen Gesetzen unterzeichnet habe, erhalten Menschen, die Bundesstatuen oder Denkmäler beschädigen oder verunstalten, mindestens 10 Jahre Gefängnis, und dazu gehört natürlich auch unser wunderschöner Mount Rushmore.

Unser Volk hat ein gutes Gedächtnis.

Es wird nie die Zerstörung der Statuen und Denkmäler von George Washington, Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, den Abolitionisten und vielen anderen vergessen.

Das gewalttätige Chaos, das wir in den Straßen und Städten gesehen haben, die in jedem Fall von liberalen Demokraten geführt werden, ist das vorhersehbare Ergebnis jahrelanger extremer Indoktrination und Voreingenommenheit in Bildung, Journalismus und anderen kulturellen Einrichtungen.

Gegen jedes Gesetz der Gesellschaft und der Natur wird unseren Kindern in der Schule beigebracht, ihr eigenes Land zu hassen und zu glauben, dass die Männer und Frauen, die es aufgebaut haben, keine Helden, sondern Schurken waren.

Die radikale Sichtweise der amerikanischen Geschichte ist ein Lügengespinst, jede Perspektive wird entfernt, jede Tugend verschleiert, jedes Motiv verdreht, jede Tatsache verzerrt und jeder Makel vergrößert, bis die Geschichte bereinigt und die Akte bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist.

Diese Bewegung greift offen die Hinterlassenschaften jeder Person am Mount Rushmore an.

Sie beschmutzt die Erinnerung an Washington, Jefferson, Lincoln und Roosevelt. Heute werden wir die Geschichte und die Bilanz der Geschichte richtig stellen.

Bevor diese Figuren in Stein verewigt wurden, waren sie amerikanische Riesen in vollem Fleisch und Blut, galante Männer, deren unerschrockene Taten den größten Sprung des menschlichen Fortschritts, den die Welt je gekannt hat, entfesselten.

Heute Abend werde ich Ihnen und vor allem der Jugend unserer Nation die wahren Geschichten dieser großen, großen Männer erzählen.

Von Kopf bis Fuß repräsentierte George Washington die Stärke, Anmut und Würde des amerikanischen Volkes. Aus einer kleinen freiwilligen Truppe von Bürgerbauern schuf er aus dem Nichts die Kontinentalarmee und scharte sie um sich, um sich gegen das mächtigste Militär der Welt zu stellen.

Acht lange Jahre lang, durch den brutalen Winter in Valley Forge, durch Rückschlag um Rückschlag auf dem Schlachtfeld, führte er diese Patrioten zu ihrem endgültigen Triumph.

Als die Armee zu Weihnachten 1776 auf einige tausend Mann geschrumpft war, als eine Niederlage absolut sicher schien, nahm er den Rest seiner Truppen mit auf eine gewagte nächtliche Überquerung des Delaware River.

Sie marschierten durch neun Meilen eisiger Dunkelheit, viele ohne Stiefel an den Füßen, und hinterließen eine Blutspur im Schnee.

Am Morgen errangen sie den Sieg in Trenton, nachdem sie in Yorktown die Kapitulation des mächtigsten Reiches der Welt erzwungen hatten.

General Washington beanspruchte nicht die Macht, sondern kehrte einfach als Privatmann nach Mount Vernon zurück.

Als er erneut aufgerufen wurde, leitete er den Verfassungskonvent in Philadelphia und wurde einstimmig zu unserem ersten Präsidenten gewählt. Als er nach zwei Amtszeiten zurücktrat, nannte ihn sein früherer Gegner, König George, den größten Mann seiner Zeit.

Er ist bis heute der erste in unseren Herzen, denn solange die Amerikaner dieses Land lieben, werden wir den Vater unseres Landes, George Washington, ehren und schätzen.

Er wird niemals entfernt, abgeschafft und vor allem wird er niemals vergessen werden. Thomas Jefferson, der große Thomas Jefferson, war 33 Jahre alt, als er in den Norden nach Pennsylvania reiste und mit Bravour einen der größten Schätze der Menschheitsgeschichte verfasste, die Unabhängigkeitserklärung.

Er entwarf auch die Verfassung von Virginia und konzipierte und schrieb das Virginia-Statut für Religionsfreiheit, ein Modell für unseren geschätzten Ersten Verfassungszusatz.

Nachdem er zunächst als erster Außenminister und dann als Vizepräsident gedient hatte, wurde er in das Präsidentenamt gewählt. Er befahl amerikanischen Kriegern, die Barbary-Piraten zu vernichten.

Mit dem Kauf von Louisiana verdoppelte er die Größe unserer Nation, und er schickte die berühmten Entdecker Lewis und Clark in den Westen auf eine gewagte Expedition in den Pazifischen Ozean.

Er war ein Architekt, ein Erfinder, ein Diplomat, ein Gelehrter, der Gründer einer der großen Universitäten der Welt und ein glühender Verteidiger der Freiheit. Die Amerikaner werden den Autor der amerikanischen Freiheit, Thomas Jefferson, für immer bewundern, und auch er wird nie und nimmer von uns im Stich gelassen werden.

Abraham Lincoln, der Retter unserer Union, war ein autodidaktischer Landesjurist, der in einer Blockhütte an der amerikanischen Grenze aufwuchs.

Als erster republikanischer Präsident stieg er mit der Kraft und Klarheit seiner gegen die Sklaverei gerichteten Überzeugungen aus dem Verborgenen in hohe Ämter auf.

Mit sehr, sehr starken Überzeugungen.

Er unterzeichnete das Gesetz zum Bau der transkontinentalen Eisenbahn. Er unterzeichnete das Homestead-Gesetz, das einigen unglaublichen Gelehrten gegeben wurde, als er einfach definierte, dass gewöhnliche Bürger freies Land erhalten, um sich überall im amerikanischen Westen niederzulassen, und er führte das Land durch die dunkelsten Stunden der amerikanischen Geschichte, indem er jedes Quäntchen Kraft gab, das er hatte, um sicherzustellen, dass die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk nicht von dieser Erde unterging.

Er diente als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte während unseres blutigsten Krieges, des Kampfes, der unsere Union rettete und das Übel der Sklaverei auslöschte.

Mehr als 600.000 Menschen starben in diesem Krieg, mehr als 20.000 wurden an einem einzigen Tag in Antietam getötet oder verwundet.

In Gettysburg vor 157 Jahren widerstand die Union tapfer einem Angriff von fast 15.000 Mann und warf Picketts Angriff zurück. Lincoln gewann den Bürgerkrieg.

Danach gab er die Emanzipations-Proklamationserklärung heraus. Er führte die Verabschiedung des 13. Zusatzartikels an, der die Sklaverei für alle Zeiten abschaffte, und schließlich kostete ihn seine Entschlossenheit, unsere Nation und unsere Union zu erhalten, das Leben.

Solange wir leben, werden die Amerikaner das unsterbliche Andenken an Präsident Abraham Lincoln hochhalten und verehren.

Theodore Roosevelt veranschaulichte das ungezügelte Vertrauen in unsere nationale Kultur und Identität. Er sah die überragende Größe der amerikanischen Mission in der Welt und verfolgte sie mit überwältigender Energie und Eifer.

Als Oberstleutnant während des Spanisch-Amerikanischen Krieges führte er die berühmten Rough Riders an, um den Feind am San Juan Hill zu besiegen. Als Polizeikommissar von New York City räumte er mit Korruption auf, diente dann als Gouverneur von New York, wurde Vizepräsident und war mit 42 Jahren der jüngste Präsident der Vereinigten Staaten aller Zeiten.

Er schickte unsere große neue Marineflotte rund um den Globus, um die Ankunft Amerikas als Weltmacht zu verkünden.

Er schenkte uns viele unserer Nationalparks, darunter den Grand Canyon. Er beaufsichtigte den Bau des Ehrfurcht gebietenden Panamakanals, und er ist die einzige Person, die jemals sowohl den Friedensnobelpreis als auch die Ehrenmedaille des Kongresses erhalten hat.

Er war die vollständige Verkörperung der amerikanischen Freiheit. Das amerikanische Volk wird den kühnen, schönen und ungezähmten Geist von Theodore Roosevelt niemals aufgeben.

Keine Bewegung, die versucht, diese geschätzten amerikanischen Hinterlassenschaften abzubauen, kann eine Liebe zu Amerika in ihrem Herzen haben.

Das kann nicht passieren.

Kein Mensch, der bei der Zerstörung dieses prachtvollen Erbes schweigt, kann uns möglicherweise in eine bessere Zukunft führen. Die radikale Ideologie, die unser Land angreift, schreitet unter dem Banner der sozialen Gerechtigkeit voran, aber in Wahrheit würde sie sowohl die Gerechtigkeit als auch die Gesellschaft zerstören.

Sie würde die Gerechtigkeit in ein Instrument der Teilung und Rache verwandeln und unsere freie und integrative Gesellschaft in einen Ort der Unterdrückung, Beherrschung und Ausgrenzung verwandeln. Sie wollen uns zum Schweigen bringen, aber wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen.

Wir werden die Wahrheit ohne Entschuldigung in vollem Umfang darlegen.

Wir erklären, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die gerechteste und außergewöhnlichste Nation sind, die jemals auf der Erde existiert hat. Wir sind stolz auf die Tatsache, dass unser Land auf jüdisch-christlichen Prinzipien gegründet wurde, und wir verstehen, dass diese Werte die Sache des Friedens und der Gerechtigkeit in der ganzen Welt dramatisch vorangebracht haben.

Wir wissen, dass die amerikanische Familie das Fundament des amerikanischen Lebens ist.

Wir erkennen das feierliche Recht und die moralische Pflicht jeder Nation an, ihre Grenzen zu sichern, und wir bauen die Mauer.

Wir erinnern uns daran, dass Regierungen dazu da sind, die Sicherheit und das Glück ihrer eigenen Bevölkerung zu schützen. Eine Nation muss sich zuerst um ihre eigenen Bürger kümmern. Wir müssen uns zuerst um Amerika kümmern. Es ist an der Zeit.

Wir glauben an Chancengleichheit, gleiche Gerechtigkeit und Gleichbehandlung für Bürger jeder Rasse, Herkunft, Religion und Glaubensrichtung. Jedes Kind jeder Hautfarbe, geboren und ungeboren, ist nach dem heiligen Bild Gottes geschaffen.

Wir wollen eine freie und offene Debatte, keine Sprachcodes und keine Absage an die Kultur. Wir bekennen uns zu Toleranz, nicht zu Vorurteilen. Wir unterstützen die mutigen Männer und Frauen in der Strafverfolgung. Wir werden niemals unsere Polizei oder unseren großen Zweiten Verfassungszusatz abschaffen, der uns das Recht gibt, Waffen zu behalten und zu tragen.

Wir glauben, dass unseren Kindern beigebracht werden sollte, ihr Land zu lieben, ihre Geschichte zu ehren und unsere große amerikanische Flagge zu respektieren.

Wir stehen aufrecht, wir stehen stolz, und wir knien nur vor dem allmächtigen Gott nieder.

Das ist es, was wir sind. Das ist es, woran wir glauben, und das sind die Werte, die uns auf unserem Weg zu einer noch besseren und größeren Zukunft leiten werden.

Diejenigen, die versuchen, unser Erbe auszulöschen, wollen, dass die Amerikaner ihren Stolz und ihre große Würde vergessen, so dass wir uns selbst oder Amerikas Schicksal nicht mehr verstehen können.

Indem sie die Helden von 1776 stürzen, versuchen sie, die Bande der Liebe und Loyalität aufzulösen, die wir für unser Land empfinden und die wir füreinander empfinden.

Ihr Ziel ist nicht ein besseres Amerika, ihr Ziel ist es, Amerika zu zerstören.

Sie wollen die Macht für sich selbst, aber genau wie es die Patrioten in den vergangenen Jahrhunderten taten, wird das amerikanische Volk ihnen im Weg stehen, und wir werden schnell und mit großer Würde gewinnen und siegen.

Wir werden niemals zulassen, dass sie uns die Helden Amerikas von unseren Denkmälern oder aus unseren Herzen reißen. Indem sie Washington und Jefferson niederreißen, würden diese Radikalen genau das Erbe niederreißen, für das Männer ihr Leben gegeben haben, um den Bürgerkrieg zu gewinnen, sie würden die Erinnerung auslöschen, die diese Soldaten dazu inspiriert hat, in den Tod zu gehen, indem sie diese Worte der Schlachthymne der Republik singen:

„Wie er starb, um Männer heilig zu machen, so lasst uns sterben, um Männer frei zu machen, während Gott weiter marschiert“.

Sie würden die Prinzipien niederreißen, die die Abschaffung der Sklaverei vorantreiben und letztlich auf der ganzen Welt eine böse Institution beenden, die die Menschheit seit Jahrtausenden und Jahrtausenden geplagt hat.

Unsere Gegner würden genau die Dokumente zerreißen, mit denen Martin Luther King seinen Traum und die Ideen zum Ausdruck brachte, die die Grundlage der Bewegung für gerechte Bürgerrechte bildeten.

Sie würden die Überzeugungen, die Kultur und die Identität niederreißen, die Amerika zur lebendigsten und tolerantesten Gesellschaft in der Geschichte der Erde gemacht haben. Meine amerikanischen Mitbürger, es ist an der Zeit, laut und stark und kraftvoll zu sprechen und die Integrität unseres Landes zu verteidigen.

Es ist an der Zeit, dass unsere Politiker die Tapferkeit und Entschlossenheit unserer amerikanischen Vorfahren beschwören.

Es ist an der Zeit.

Es ist an der Zeit, unsere Flagge zu hissen und die Größten dieser Nation für Bürger jeder Rasse, in jeder Stadt, in jedem Teil dieses glorreichen Landes zu schützen. Um unserer Ehre willen, um unserer Kinder willen, um unserer Vereinigung willen müssen wir unsere Geschichte, unser Erbe und unsere großen Helden schützen und bewahren.

Heute Abend hier vor den Augen unserer Vorväter erklären die Amerikaner erneut, wie wir es vor 244 Jahren getan haben, dass wir uns nicht tyrannisieren lassen, uns nicht erniedrigen lassen und uns nicht von bösen, bösen Menschen einschüchtern lassen werden.

Das wird nicht geschehen.

Wir werden die Ideale der Unabhängigkeitserklärung verkünden, und wir werden den Geist, den Mut und die Sache des 4. Juli 1776 niemals aufgeben. Auf diesem Boden werden wir fest und unerschütterlich stehen.

Im Angesicht der Lügen, die uns spalten, demoralisieren und schmälern sollen, werden wir zeigen, dass die Geschichte Amerikas uns eint und wir werden zeigen, dass die Geschichte Amerikas uns eint, uns inspiriert, uns alle einschließt und alle frei macht.

Wir fordern, dass unseren Kindern wieder beigebracht wird, Amerika zu sehen, so wie es Pfarrer Martin Luther King tat, als er sagte, dass die Gründer einen Schuldschein für jede zukünftige Generation unterschrieben hatten. King sah, dass die Mission der Gerechtigkeit von uns verlangte, dass wir uns unsere Gründungsideale voll und ganz zu eigen machen.

Diese Ideale sind für uns, die Gründungsideale, so wichtig.

Er rief seine Mitbürger auf, ihr Erbe nicht abzureißen, sondern ihrem Erbe gerecht zu werden. Vor allem muss unseren Kindern aus jeder Gemeinschaft beigebracht werden, dass Amerikaner zu sein bedeutet, den Geist der abenteuerfreudigsten und selbstbewusstesten Menschen zu erben, die je auf dem Antlitz der Erde gewandelt sind.

Amerikaner sind die Menschen, die unser Manifest Destiny über den Ozean, in die unerforschte Wildnis, über die höchsten Berge und dann in den Himmel und sogar zu den Sternen verfolgt haben.

Wir sind das Land von Andrew Jackson, Ulysses S. Grant und Frederick Douglas. Wir sind das Land von Wild Bill Hickock und Buffalo Bill Cody. Wir sind die Nation, die die Gebrüder Wright, die Flieger von Tuskegee, Harriet Tubman, Clara Barton, Jesse Owens, George Patton, General George Patton, den großen Louis Armstrong, Alan Shepard, Elvis Presley und Muhammad Ali hervorgebracht hat, und nur Amerika konnte sie alle hervorbringen.

An keinem anderen Ort.

Wir sind die Kultur, die den Hoover-Damm errichtete, die Highways schuf und die Skyline von Manhattan formte. Wir sind die Menschen, die den spektakulären Traum träumten, er hieß Las Vegas in der Wüste von Nevada, die Miami aus dem Sumpf von Florida aufbauten und unsere Helden in das Gesicht des Mount Rushmore schnitzten.

Die Amerikaner nutzten die Elektrizität, spalteten das Atom und gaben der Welt das Telefon und das Internet. Wir haben den Wilden Westen besiedelt, zwei Weltkriege gewonnen, amerikanische Astronauten auf dem Mond gelandet.

Und eines Tages, sehr bald, werden wir unsere Flagge auf dem Mars hissen.

Wir haben der Welt die Poesie von Walt Whitman, die Geschichten von Mark Twain, die Lieder von Irving Berlin, die Stimme von Ella Fitzgerald, den Stil von Frank Sinatra, die Komödie von Bob Hope, die Kraft der Saturn-V-Rakete, die Zähigkeit des Ford F150 und die ungeheure Macht der amerikanischen Flugzeugträger geschenkt.

Die Amerikaner dürfen diese wunderbare Geschichte nie aus den Augen verlieren. Wir dürfen sie nie aus den Augen verlieren. Niemand hat es je so gemacht wie wir.

Deshalb kündige ich heute unter der Autorität, die mir als Präsident der Vereinigten Staaten übertragen wurde, die Errichtung eines neuen Denkmals für die Giganten unserer Vergangenheit an.

Ich unterzeichne einen Exekutiverlass zur Errichtung der Nationalgarde der amerikanischen Helden, eines riesigen Außenparks, in dem die Statuen der größten Amerikaner stehen werden, die jemals gelebt haben.

Von dieser Nacht an und von diesem herrlichen Ort aus wollen wir vereint in unserer Absicht voranschreiten und uns unserer Entschlossenheit neu widmen.

Wir werden die nächste Generation amerikanischer Patrioten heranbilden. Wir werden das nächste aufregende Kapitel des amerikanischen Abenteuers schreiben. Und wir werden unseren Kindern beibringen, zu wissen, dass sie in einem Land der Legenden leben, dass nichts sie aufhalten kann und dass niemand sie aufhalten kann.

Sie werden wissen, dass man in Amerika alles tun kann, dass man alles sein kann, und dass wir gemeinsam alles erreichen können.

Von den Titanen des Mount Rushmore emporgehoben, werden wir eine Einheit finden, die niemand erwartet hat. Wir werden Fortschritte machen, die niemand für möglich gehalten hat. Dieses Land wird all das sein, was unsere Bürger so viele Jahre lang erhofft haben und was unsere Feinde fürchten, denn wir werden nie vergessen, dass die amerikanische Freiheit für die amerikanische Größe existiert.

Und das ist es, was wir haben, amerikanische Größe.

In Jahrhunderten wird unser Vermächtnis die Stätte sein, die wir gebaut haben, die Champions, die wir geschmiedet haben, das Gute, das wir getan haben, und die Denkmäler, die wir geschaffen haben, um uns alle zu inspirieren.

Meine lieben Mitbürger, das Schicksal Amerikas liegt vor unseren Augen.

Die Helden Amerikas sind in unseren Herzen verankert.
Die Zukunft Amerikas liegt in unseren Händen.

Und, meine Damen und Herren, das Beste kommt erst noch. Es war eine große Ehre für die First Lady und mich, bei Ihnen zu sein. Ich liebe Ihren Staat. Ich liebe dieses Land. Ich möchte allen einen sehr glücklichen 4. Juli wünschen.

Gott segne Sie.
Gott segne Ihre Familien.
Gott segne unser großes Militär, und Gott segne Amerika.
Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen.

∞ 
Original in Englisch
∞ 
Youtube Aufzeichnung
Gewalt um ein HausWieder Gewalt am autonomen Hausprojekt

Linksextreme greifen
Hausverwalter der Rigaer 94 und Bauarbeiter an


Die neue Hausverwaltung will ihr Hausrecht in der Rigaer 94 durchsetzen.
Die Autonomen wehren sich mit Gewalt. Eskaliert die Lage jetzt?

von Herrn A. Fröhlich

Quelle: ∞ 
tagesspiegel

Hier einige Zitate aus dem Artikel von Herrn Fröhlich:

Zitatbeginn:
Der Hausverwalter und der Eigentümer-Anwalt und Polizisten von Bewohnern angegriffen

Zitatbeginn:
wie etwa Glasscherben auf einer Mauer im Hof

Zitatbeginn:
Bereits am Eingang seien sie bedrängt worden

Zitatbeginn:
Eine Gruppe von etwa 20 Vermummten ... auf Straße angegriffen

Zitatbeginn:
Der Hausverwalter sei zu Boden gegangen, obwohl er auf dem Boden lag, sei auf ihn eingetreten worden. Laut Polizei soll auch ein Schlagstock benutzt worden sein.

Zitatbeginn:
Die Beamten sollen dann im Hauseingang mit Löschschaum aus einem Feuerlöscher angegriffen worden. Ein Polizeisprecher sagte, Anwalt und Hausverwalter seien verletzt worden. Sie mussten von Rettungssanitätern behandelt werden.

Zitatbeginn:
Ermittlungen wegen schwerer Kröperverletzung gegen die Täter.

Zitatbeginn:
Eine Bewohnerin soll eine Polizistin mit einem Laserpointe verletzt haben, zwei weitere Beschuldigte sollen das Jobcenter mit gefälschten Dokumenten geprellt haben.

Zitatbeginn:
Von dort waren Polizisten am Donnerstag mit Farbbeutel beworfen worden.

Zitatbeginn:
Auch für die Wohnung im vierten Stock gebe es keine offiziellen Mieter, ebenso keine dort gemeldeten Bewohner. Die Wohnung sei umgebaut, mehrere Zugänge errichtet worden, auch eine schwere Falltür, die laut Hausverwalter zu schwersten Verletzungen und bis zum Tod führen könnte.

Zitatbeginn:
Wohnung einen Durchbruch gefunden

Zitatbeginn:
Zwei Sicherheitsleute ... von mehreren Personen angegriffen und aus dem Haus vertrieben worden.

Zitatbeginn:
illegal eingebaute Stahltüren und Hindernisse

Zitatbeginn:
im Mauerwerk verankertes Stahltor errichtet

Zitatbeginn:
zerstören unter anderem die Fensterscheiben einer Sparkasse und von Geschäften,  auch 19 Autos wurden demoliert

Zitatbeginn:
Die Polizei wird dort regelmäßig angegriffen, Anwohner werden drangsaliert und Neubauten angegriffen

Zitatbeginn:
Die Autonomen drohten am Montag der Polizei und dem Berliner Senat. Die politische Führung steuere „ein politisches Desaster an“. Wenn klar sei, dass geräumt werden soll, werde man den sogenannten „TagX“ ausrufen - also massenhafte Proteste, Ausschreitungen und Aktionen

rigaerstrasse2020_07
-
Sicherheitsscreenshot -


Da macht man sich doch schon so seine Gedanken beim Lesen.

naehen

Autonome - dieses Wort kann ich nicht nachvollziehen. Autonomie bedeutet Entscheidungen selbstständig treffen können und somit Unabhängigkeit leben, selbst bestimmen können, eine Art Selbstverwaltung.

Dann sollte ich keine staatlichen Bezüge erhalten wollen, mir eine Umgebung suchen, in der ich und meines Gleichen selbst Wohnraum erbauen kann, selbst den Strom erzeugen, unabhängig vom System auch meine Fräkalien entsorgen, für frisches Trinkwasser selbst sorgen, die Nahrungsmittel eigenständig vom säen, bis ernten hin zur Verarbeitung produzieren uswundsofort.

Warum ist es nicht möglich diesen
Autonomen ein Gebiet zu schenken im Land, in denen sie tun und machen können, wie sie es sich vorstellen?

Völlig unabhängig vom System, welches in ihren Augen sowieso Mist ist.

Es gibt solche vom Staat völlig unabhängigen Lebensmodelle auf diesem Planeten, mit Absprache des jeweiligen Landes. Ohne Internet, ohne Stromanbieter, denn den Strom produzieren diese Modelle selbst, wie auch ihre Nahrungsmittel usw.

Nur diese Menschen leben friedlich zusammen.

wolkesieben


Oder wie wäre folgende ∞ 
Alternative Wie? Diese Alternative gefällt nicht?
Leutz! Enttäuscht mich nicht! Andererseits, wenn ich mich mit dem Aussageinhalt der Zitate näher beschäftige könnte man auch auf andere Gedanken kommen!

Wäre auch kein ∞ 
Problem! So gesehen. Bei näherer Betrachtung.

bulldozer2020

Oder so?


haussprengung2020

smilie_girl_052


Vor meinem geistigen Auge sehe ich die heutigen Autonomen in ungefähr 30, 40 oder mehr Jahren. Noch immer sind sie schwarz gekleidet, ihre Tattoos auf der herunter hängenden, faltigen Haut verblasst, ihre durch Alkohol und Drogen gekennzeichnete Gesichter schauen müde drein.

Ein Älterer reicht einer noch älteren Aktivistin seine knochige Hand, um ihr bei den beiden Treppen, die auf die Strasse führen, behilflich zu sein. An der Hausmauer, mit schweren Ketten gesichert, stehen zwei Rollatoren. Der Alte trägt auf seinem Rücken einen Rucksack, den er nun versucht abzunehmen, um ihn auf das Körbchen, welches an einem der Rollatoren im vorderen Bereich befestigt, stellen zu können. Möglicherweise befinden sich Pflastersteine für ihren nächsten Demonstrationsbesuch im Rucksack.

Sie murmelt irgendetwas unverständliches durch ihre eingefallenen Lippen. Anscheinend zahlt das Amt keine Gebisse mehr, geschuldet durch die jahrelangen Plünderungen der Gesundheitskassen.

Schwerfällig bückt sich der alte Autonome zu den schweren Ketten, die um die Rollatoren geschlungen sind. Nach einer gefühlten Ewigkeit muss sich der Alte erst einmal auf das Sitzbrett von ihrer Gehhilfe setzen, um sich ausruhen zu können.

Beide verschwinden schlurfend in einem altersgemässen Tempo die Strasse hinunter und tauchen in die Dunkelheit hinein.

Manches Mal denke ich, ob irgendwer von ihnen später, wenn sie alt sind, noch der Überzeugung sind, dass das, was sie in jungen Jahren "angestellt" haben, als Autonome, wirklich das "richtige" für sie war.

smilie_girl_073


Start vom WeltsozialismusWeltführer drängen auf „Großen Neustart“
des Kapitalismus –
hin zum Sozialismus


Justin Haskins - 10. Juli 2020

Zitatbeginn:
Zahlreiche führende Persönlichkeiten aus der Politik fordern einen "Großen Neustart" des Kapitalismus.

Es soll ein sozialistisches System eingeführt werden, das den ganzen Globus umfasst.

Sollte dieser Plan umgesetzt werden, wäre die Freiheit der gesamten Menschheit in Gefahr. [...]

Prinz Charles sprach vor führenden Politiker von einem grossen Neustart der Weltwirtschaft, da die Menschen momentan "empfänglicher für grosse Visionen" wären.

Zitatbeginn:
Wir haben eine goldene Gelegenheit, etwas Gutes aus dieser Krise zu machen – ihre beispiellosen Schockwellen könnten die Menschen durchaus empfänglicher für große Visionen des Wandels machen“, sagte Charles.

Es ist eine Chance, die wir noch nie zuvor hatten und vielleicht auch nie wieder haben werden.“

[...] Viele der Teilnehmer des Treffens unterstützen die Abschaffung des gegenwärtigen kapitalistischen Weltsystems. Zudem fördern sie eine sozialistische Politik [...]

Zitatbeginn:
Klaus Schwab, der Leiter des Weltwirtschaftsforums und einer der eifrigsten Unterstützer des Projektes.

Quelle ∞ 
epochtimes online

Wer es nicht "glaubt" hat die Chance das Vorhaben unter dem Slogan The Great Reset auf der Onlinedarstellung des so genannten Weltwirtschaftsforums Weltforum die obige Aussage vorab nachzulesen und ab Januar 2021 ganz genau die Nachrichten beachten. Sie treffen sich übrigens wieder in Davos.

***

Seit Monaten wird dem Bürgerlein suggeriert, es gäbe niemanden anderen, als nur die Politiker, die die Weltpolitik führen würde. Jeder, der sich dagegen äusserte, wurde öffentlich vor allen Augen als Verschwörungstheoretiker abgeurteilt.

Jeder, der seine Bedenken öffentlich zu einem kommenden Weltsozialismus äusserte, wurde öffentlich vor allen Augen als Verschwörungstheoretiker abgeurteilt.

Es wird sich niemand von den selbst ernannten Richtern an denjenigen, die sie öffentlich verurteilten, entschuldigen!

Betrachten wir uns nochmals zwei Aussagen:

Zitatbeginn:
Es soll ein sozialistisches System eingeführt werden, das den ganzen Globus umfasst.

Zitatbeginn:
Zudem fördern sie eine sozialistische Politik

Wenn denn ein sozialistisches weltweites politische System eingeführt werden soll, warum hacken diejenigen, die das durchsetzen wollen auf Länder herum, die das schon haben -

das sozialistische politische System?

Warum wurden in der Vergangenheit auch Staaten "platt" gemacht, die dieses System schon lebten?

Wenn das Kapitalismussystem weiter geführt werden soll, innerhalb des angeblich kommenden sozialistischen Systems, dann wird an der Basis das Kapital gezielt abgesaugt und die Obrigkeit wird darin "baden" können.

Betriebe gehören im Sozialismus nicht dem privaten Sektor an, sondern der jeweiligen Regierung.

Warum aber sollte sich Hinz und Kunz die letzten Jahre laut Politik und Wirtschaftsförderung selbstständig machen?

Wo liegt der Sinn in dem Ganzen?

Ich hätte dieses angeblich kommende Sozidingens anders begonnen. Dazu wäre keine Viruskillerattacke von Nöten gewesen oder diese gewalttätigen Etwasse auf der Strasse.


Naja. Normalos eben.


Sozialkapitalistischfreundliche
autisophieblogNachrichtenspaziergang 15072020Nachrichtenspaziergang

Heute bin ich gemütlich im Internet spazieren gegangen und habe mich hier und dort durchgelesen. War schon interessant.

In Zagreb gab es ein Erdbeben, China hat mit einer irren grossen Flut zu kämpfen und auch die Provinz Hubei ist getroffen. Sehr viele Staudämme sind mittlerweile gebrochen.

Ach, es ist schlimm. Erst das Virus, nun das Wasser.

Russland ist mit Waldbränden geschüttelt und laut den zuständigen Behörden werden sie nun mit Hilfe von
Geoengeneering den Feuerwehren am Boden mit Regen behilflich sein.

Eine neue Bankenkrise stünde bevor und noch so einiges mehr. Ist alles öffentlich, kann jeder nachlesen,
damit es später nicht heisst:

Huch! Davon habe ich aber nichts gewusst!

Es wird mir wieder bewusst, wie sehr gut meine Kleinigkeit lebt.
schaemen

Bei mancher Nachricht, die ich gelesen habe, stellten sich Fragen:

Vergewaltigungen in Nigeria
"
Wir müssen den Ausnahmezustand ausrufen"
Stand: 09.07.2020 00:52 Uhr

[...] Zitatbeginn:
Viele Betroffene würden stigmatisiert, wenn sie die Straftat meldeten

[...] Zitatbeginn:
Laut Mausi Segun von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ist die nigerianische Polizei oft selbst das Problem.

"Ich habe Fälle von kleinen Mädchen betreut, wo die Polizei dann gefragt hat, ob sie die Vergewaltigung genossen hat", kritisiert sie. "Das ist inakzeptabel. Wir brauchen besseres Training für die Polizei und Spezialeinheiten in jeder Polizeistation - damit sie mit den Opfer ordentlich umgehen und ermitteln."

[...] Zitatbeginn:
Zwischen Januar und Mai wurden demnach über 700 Vergewaltigungen registriert und fast 800 mutmaßliche Täter festgenommen. Über 600 Fälle würden jetzt vor Gericht verhandelt.

[...] Zitatbeginn:
Besonders brutale Fälle, bei denen die oft jungen Opfer sterben, haben in Nigeria für Empörung gesorgt. Die nigerianische Regierung versprach, sich stärker um das Thema zu kümmern. Die Gouverneure der 36 Bundesstaaten wollen wegen des Anstiegs an sexueller Gewalt tatsächlich den Notstand ausrufen. Zudem soll es neue Gesetze geben und eine bessere Ausbildung für die Polizei.

Quelle: ∞
tagesschau.de online

Mein spontaner Gedanke war, dass wir in den westlichen Ländereien doch recht gut leben. Ja, es gibt hier und da Defizite, doch im Gegensatz zu Nigeria dürfen wir in Demut auf die Knie gehen wegen dem vielen Luxus, den wir haben. Wir haben Heizung, Essen, Licht, gute Strassen, eine noch intakte Polizeistruktur, tolle Feuerwehren und Errettungsjungs und noch viel mehr

In den Industrieländern sind sie derartig übersättigt, dass sie sich mit Plünderungen, Morden, Demonstrationen für irgendwelche Spinnereien wie Gender, Quotenfrauen, Schwarz, Weiss und Buntige beschäftigen müssen, anstatt zu lernen, wie Frau einen Haushalt führen kann.

putzen

Diese Übersättigten werfen Steine, zünden Autos an und was weiss ich noch alles.

Warum gehen die da nicht nach Nigeria und helfen nicht ihren Brüdern und Schwestern?

Warum werden von diesen BLM'lern nicht diese afrikanischen Polizisten angeprangert?

Warum treten diese aggressiven Forderer dort nicht für Demonstrationen an?


Mir scheint, diese Frauen und Mädchen, um denen es im Artikel geht, sind ihnen schlicht egal oder auch, es gibt für sie zu wenig zu zerstören in Nigeria.


So ist das, mit dem Egoismus. Ein egoistischer Mensch schert sich um den anderen Menschen einen feuchten Kehrricht

smilie_girl_052


Coronavirus
In den Townships von Südafrika droht eine Katastrophe
Von Christian Putsch Afrika-Korrespondent, 15.07.2020

[...] Zitatbeginn:
Mit letzter Kraft war die Südafrikanerin Mandisa Makubalo von ihrer Blechhütte im Kapstadter Township Imizamo Yethu in ein Krankenhaus gefahren, mit einem Taxi, obwohl sie da bereits wusste, dass sie mit dem Coronavirus infiziert war. Doch eine Ambulanz war schlicht nicht verfügbar. [...]

Quelle: ∞
welt.de online

Beim Lesen des Artikels habe ich einen Apfel gegessen und so gedacht:

Na, das wäre doch was für die Akteure des Jahres 2020! Die Akteure des Grauens könnten doch mit E-Autos da runter nach Südafrika surren und einen kostenlosen Taxiservice anbieten. Damit alle Kranken und Hilfsbedürftigen in die Klinik fahren können.

Doch eventuell haben diese westlichen Kreischer, egoistischen Forderer und Zerstörer es nicht so mit der Nächstenlieben!

Könnte ja sein. Ist ja nur ein so Gedanke. Die denken nicht einmal an die Existenz von Geschäftsleuten oder an deren Angestellte oder gar daran, dass sie einen Menschen mit ihrer Aggressivität töten können.

Dieses Pack ist derartig intolerant, menschenfeindlich, dass ich mit keinem von denen nur einen Hauch zu tun haben will. Die lassen ihre Brüder und Schwestern alleine! Denen in der westlichen Welt sind diese Menschen egal, aber mich unter Druck setzen wollen, was ich in Zukunft alles machen müsste? Ich bin gerne Fraulein, mag mein Haushalt und habe einen Faible für meine Waschmaschine. Ausserdem schaue ich täglich auf meinen glitzernden Ehering, den mir mein Mann geschenkt hatte vor vielen Jahren!

strick


Diese Meldung ist doch interessant:

Neue Prognose
Weltbevölkerung schrumpft ab 2064
Stand: 15.07.2020 14:27 Uhr

[...] Zitatbeginn:
Die Weltbevölkerung wächst - aber womöglich nicht so stark wie bisher erwartet. Laut einer Studie wird der höchste Wert 2064 erreicht - danach schrumpft die Weltbevölkerung. Das ist nicht für alle Regionen eine gute Nachricht.

[...] Zitatbeginn:
Ein internationales Forscherteam kam zu dem Ergebnis, dass bis zum Ende des Jahrhunderts voraussichtlich 8,8 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden - zwei Milliarden weniger als laut aktuellen UN-Prognosen. Die Studie wurde im renommierten Medizin-Fachblatt "The Lancet" veröffentlicht.

Quelle: ∞
tagesschau online Ausgabe

Wenn weniger Menschen auf dem Planeten leben gibt es auch weniger Zeohwievielnochmal? Also dieses Gift in der Luft was sie so beschrieen haben im Jahre 2019.

Ups! Ich lebe ja noch!

Es wundert mich nämlich, hatten sie mir doch mit massiven Psychoterror über die Angstmachende Manipulationsschiene dieses Jahr noch den Tod an den Hals voraus prophezeit. Ist wohl nichts damit. Deren Glaskugel scheint ein Billigdingens gewesen zu sein.

Hurra, ich lebe noch! Ätsch! biggrin_girl


Methanemissionen auf Rekordhoch
von Janosch Deeg

[...] Zitatbeginn:
Der Ausstoß des Treibhausgases Methan hat die höchsten jemals gemessenen Werte erreicht. Der Anstieg seit dem Jahr 2000 ist besonders auf die Zunahme der Emissionen aus dem Kohlebergbau, der Erdöl- und Erdgasförderung sowie der Rinder- und Schafzucht zurückzuführen.

Quelle: ∞
spektrum

Wenn deren Glaskugel nicht funktioniert, nehme ich halt meine:

Aqua Luftikus Climaticus! Oh erhöre meinen Ruf!

tuschelflüstertuschelflüsterflüstertuschel

Oh Ihr Publikume! Ich prophezeie Euch, dass ab nun das Methan an allem schuld sein wird, weil es mit dem Zehohwievielnochmal? nicht funktioniert hatte! Geht, macht Euch bereit für den nächsten Marsch gegen alles und jeden und überhaupt! Wir werden von nun an noch schneller verstirbseln!

Die sind so dämlich, die machen das noch! engelteufel1
Hollywoods Identitätskrise 2020Hollywoods Identitätskrise
Schauspieler, Schriftsteller und Produzenten warnen vor "umgekehrtem Rassismus" in der Filmindustrie,
der ein "giftiges" Klima für jeden geschaffen hat,
der ein weißer Mann mittleren Alters ist


Von Caroline Graham in Los Angeles für die Post am Sonntag
Veröffentlicht: 23:49 BST, 11. Juli 2020 | Aktualisiert: 13:12 BST, 13. Juli 2020


Während die Holzbretter von den Ladenfronten entfernt werden und die Studios langsam wieder zum Leben erweckt werden, sonnt sich Hollywood in einer ungewöhnlichen Hitzewelle.

Die berühmten Boulevards schimmern im Dunst von 40 ° C und warme Winde in Santa Ana fächern den Villen in Beverly Hills zu.

Erschüttert von #MeToo, gelähmt von Covid-19, kommt die 50-Milliarden-Dollar-Filmindustrie endlich aus einer viermonatigen Sperrfrist heraus - nur um eine neue und ganz andere Welt zu finden, in der die Spannung so sicher steigt wie das Thermometer.

Denn als die sehr öffentlichen Proteste gegen Black Lives Matter Amerika polarisiert haben, hat der stille Fallout jetzt Hollywood erreicht.

Eine Revolution ist im Gange.


Weiße Schauspieler werden gefeuert. Erlasse von Studio-Chefs machen deutlich, dass nur Minderheiten - rassisch und sexuell - Arbeit bekommen können.

Eine neue Welle von Vorurteilen, die von manchen als anti-weiß bezeichnet wird, lässt Autoren, Regisseure und Produzenten befürchten, dass sie nie wieder arbeiten werden.

black_panther_blm_2020
-
black panther action movie 2020 - *


Einer beschrieb die derzeitige Atmosphäre als "giftiger als Tschernobyl", wobei führende Schauspieler Angst haben, sich zu äußern, weil sie befürchten, als rassistisch eingestuft zu werden.

Die ersten Zeichen kamen mit einem der mächtigsten schwarzen Regisseure in Hollywood, dem Oscar-Preisträger Jordan Peele -
dem Mann hinter Kassenschlager wie
Get Out and Us -, der öffentlich erklärte, er wolle keinen führenden Mann einstellen, der weiß sei.

"
Ich sehe mich nicht als Hauptdarsteller in meinem Film", sagte Peele. „Nicht, dass ich keine weißen Typen mag. Aber ich habe diesen Film schon einmal gesehen."

Ein Studio-Manager antwortete privat:

"Wenn ein weißer Regisseur dies über die Einstellung eines schwarzen Schauspielers sagte, wäre seine Karriere sofort vorbei."

Nur wenige bezweifeln es.

Peele äußerte sich lautstark als die meisten anderen zu seiner Einstellungspolitik, aber seine Ansichten sind zunehmend verbreitet. Dutzende Produzenten, Autoren und Schauspieler haben am Sonntag mit
The Mail über die Welle des "umgekehrten Rassismus" gesprochen, die durch die Branche pulsiert.

Unter der Bedingung der Anonymität bestätigte die Exekutive, dass das Klima jetzt für
jedenweißen Mann mittleren Alters im Showbusinessvergiftet sei.

Ihre Karriere "ist so ziemlich vorbei".

Sie fuhren fort:

Wir stellen nur Farbige, Frauen oder LGBT ein, um zu schreiben, zu spielen, zu produzieren, die Kameras zu bedienen und in Handwerksdiensten zu arbeiten.

Wenn Sie weiß sind, können Sie sich nicht äußern, weil Sie sofort als "
rassistisch" eingestuft oder wegen "weißer Privilegien" verurteilt werden.

Das Pendel ist so weit geschwungen und jeder ist vor Angst gelähmt von der Idee, dass alles, was Sie sagen, falsch interpretiert werden könnte und Ihre Karriere sofort endet.

Es gibt viele gedämpfte Gespräche, aber öffentlich ist jeder verzweifelt daran interessiert, Vielfalt zu fördern und zu verängstigt, um sich zu äußern.

Es implodiert:
ein totaler Zusammenbruch."

Das Versäumnis, farbige Darsteller für die Oscars zu nominieren, wurde in den letzten Jahren als ein Schandfleck auf Hollywood angesehen. Es besteht jedoch die Befürchtung, dass das Pendel zu weit in die andere Richtung geschwenkt ist -

und dass die Film- und Fernsehbranche „
am Rande eines kollektiven Nervenzusammenbruchs“ steht.

Das neueste Schlagwort in Tinseltown ist "Bipoc" -

ein
Akronym für Schwarz, Indigene und Farbige - und "Menemy", was einen weißen, männlichen Feind der Diversity-Bewegung bedeutet.

"
Jeder möchte in der Lage sein, alle Kästchen für jeden neuen Mitarbeiter anzukreuzen", so ein von einem Oscar nominierter Insider.

Direktoren haben normalerweise ein Mitspracherecht darüber, wer in ihrem Projekt ist.

Jetzt nicht mehr.

Es dreht sich alles um 'Bipoc-Einstellung'. Und es kommt direkt von den Leitern der Studios, die wissen, dass ihre Jobs auf dem Spiel stehen. "

Weiße Männer mittleren Alters sind Kollateralschäden.
Sie sind die
Menemy.


black_humour_2020
-
"help! where is the door?" horror movie - *


Ein Schauspieler in den Fünfzigern, der an einigen der größten Shows der letzten 20 Jahre gearbeitet hat, beschrieb, wie der Casting-Direktor ihm kürzlich bei einem Vorsprechen sagte, er sei "
perfekt für die Rolle", aber sie seien angewiesen worden, nur farbige Personen für die Rolle zu engagieren.

"
Ich verstehe, das tue ich wirklich", sagte der Schauspieler.

Ich verstehe, dass Hollywood noch einen langen Weg vor sich hat, bevor farbige Menschen auf dem Bildschirm richtig dargestellt werden. Aber wie soll ich meine Hypothek bezahlen und Essen auf den Tisch legen?

Jeder hat Angst. Und du kannst nichts sagen, weil du dich dann auf die öffentliche Kreuzigung eingestellt hast.
"

Selma-Regisseurin Ava DuVernay, heute eine der mächtigsten schwarzen Frauen in Hollywood, wies solche Beschwerden zurück, schrieb auf Twitter:

Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Und wir - schwarze Produzenten mit Einstellungsmacht - haben das Recht, diejenigen, die uns schmälern, nicht einzustellen.

Also, zu den weißen Männern in diesem Thread… wenn Sie nicht den Job bekommen, für den Sie sich entschieden haben, denken Sie bitte daran… Voreingenommenheit kann in beide Richtungen gehen. Das ist 2020.
"

Es mag also ironisch erscheinen, dass Hollywood lange Zeit als das Herz des liberalen Amerikas angesehen wurde. Führende Persönlichkeiten der Branche haben den Ruf, weltweit Vorträge zu Fragen der Menschenrechte, der Vielfalt und der Umwelt zu halten, von George Clooneys Kampagne zur Beendigung des Völkermords in Darfur bis zu Leonardo DiCaprios Missiven zur globalen Erwärmung.

Aber „Wachheit“ ist nicht nur zunehmend allgegenwärtig,
es scheint auch unmöglich zu navigieren.


Jodie Comer von Killing Eve, die als bisexueller Attentäter gefeiert wurde, wurde letzte Woche in den sozialen Medien heftig kritisiert, weil sie sich mit dem US-Sportler James Burke verabredet hatte, der angeblich als Trump-Anhänger eine Karte für ein Spiel erhielt, nur weil er den Präsidenten unterstützte.

Und Halle Berry musste sich dafür entschuldigen, dass sie in einem bevorstehenden Filmprojekt die Rolle eines Transgender-Mannes in Betracht gezogen hatte (anstatt es einem echten Transgender-Mann zu überlassen).

Der Kulturwandel ist so groß, dass sich ein Studio jetzt darauf vorbereitet, einen Film mit einer komplett schwarzen Besetzung und Crew zu drehen -

ein Projekt, das normalerweise Anlass zum Feiern geben sollte.

Als jedoch eine weiße Frau, eine hoch angesehene Führungskraft, beauftragt wurde, die Produktion vor Ort zu überwachen, wurde ihr mitgeteilt, dass sie kein Recht auf diesen Job erhalten würde.

Eine Quelle aus dem Studio hinter dem Projekt sagte:

Die Kinder, die den Film machen, sind frische, großartige neue Talente. Aber sie sind Kinder. Keiner von ihnen ist über 25 Jahre alt.

Die meisten von ihnen waren noch nie in einem Filmset, geschweige denn in einem Film, der 20 Millionen Dollar kostet.

Sie kennen die Grundlagen nicht, wie Gewerkschaftsregeln funktionieren, wie man regelmäßige Pausen einlegt oder wie lange man an einem Tag drehen kann.

Wir müssen unsere Investition schützen und sicherstellen, dass sie pünktlich aufstehen und drehen, was sie brauchen.

Andernfalls könnten wir einen Zug im Wert von mehreren Millionen Dollar außer Kontrolle bringen.


Wir schicken diese Frau, die brillant ist, um die Dinge vor Ort zu erledigen. Aber sie bekommt keine Titelgutschrift.

Die Leute werden es nicht zugeben, sie können es nicht zugeben, aber umgekehrter Rassismus ist definitiv im Gange.


Man könnte argumentieren, dass es gut ist, dass dieses Schwingen des Pendels bisher nur nach Jahren des weißen Privilegs fair ist.

Aber zu welchen Kosten?

Sicherlich ist es für jeden das Beste, wenn Leute aufgrund ihres Talents und ihrer Fähigkeiten eingestellt werden. Ich kann Ihnen sagen, wir stellen Mitarbeiter ein, die ausschließlich auf ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrem Geschlecht und ihren Social-Media-Profilen beruhen.

georg_movie_2020
-
football championship 2020 - *


Wenn du braun und weiblich und schwul bist,
dann komm rein.


Wir alle bekommen Diversity-Training. Wir laufen bei jedem Zoom-Meeting auf Eierschalen. Es ist an einem Punkt angelangt, an dem wir, wenn sich eine farbige Person in der Besprechung befindet, nicht mehr aufhören können, bevor sie dies tut, aus Angst, dass dies als anstößig angesehen wird. "

Ein Filmredakteur, der es gewagt hatte, sich zu äußern, hat seine Karriere damit zerstört. Nathan Lee Bush, der Werbespots für Unternehmen wie Budweiser und Nike gedreht hat, kritisierte einen Beitrag auf einer privaten Facebook-Gruppe, der lautete:

Ich brauche einen Redakteur!
Auf der Suche nach Black Union-Redakteuren
."

Bush, der weiß ist, beschrieb die Werbung als "Anti-Weiß-Rassismus" und schrieb:

"
Schauen Sie, was wir tolerieren sollen.
Die Menschen, die offen und stolz Rassismus praktizieren, rufen jeden Rassisten dazu auf, sie auszuschließen, und jeder, der es wagt, sich zu äußern, dem wird abgesagt, und sein Lebensunterhalt und seine Träume wird ihm von einem Mob entzogen.
"

Seine Bedenken zu äußern, erwies sich als katastrophal.


Einer der Hauptkunden von Bush, die US-Restaurantkette Panera Bread, schwor, nie wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, und Bush musste sich entschuldigen.

"
Ich habe nur ein Videospiel gespielt, als ich diese Worte beiläufig geschrieben habe", sagte er später.

Ich wollte nur sagen:

"
Ist das das Gegenmittel gegen frühere Diskriminierung
basierend auf der Hautfarbe mehr Vergeltungsdiskriminierung basierend auf der Hautfarbe?
"

"
Ich hätte jedoch verstehen müssen, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt war, um es zur Sprache zu bringen. Für jeden, den ich beleidigt habe, tut es mir sehr leid."

Es hat mehrere turbulente Jahre gedauert,
bis sich dieser perfekte Sturm angesammelt hat.


Es begann mit dem Skandal um Harvey Weinstein und die # MeToo-Bewegung. Nun, wie ein Insider sagt, steht die Branche vor einem "Tsunami, der alles auf den Kopf gestellt hat.

Einige werden sagen, dass die Änderung überfällig ist, da Hollywood trotz aller warmen Worte eine privilegierte Enklave blieb.

Noch vor fünf Jahren brachte der Mangel an Vielfalt bei der jährlichen Oscar-Verleihung den Hashtag #
OscarsSoWhite hervor.

Während die Kassenschlager des letzten Jahres - Filme wie
Black Panther, Get Out und Crazy Rich Asians - ein großer Erfolg waren, waren ihre überwiegend schwarzen und asiatischen Darsteller bei den großen Schauspielpreisen nicht vertreten.

Die diesjährigen Gewinner - Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger und Laura Dern - waren alle weiß.

Dann kam
Black Lives Matter nach Protesten gegen die Ermordung von George Floyd im Mai auf, nachdem ein Polizist aus Minneapolis fast neun Minuten lang auf seinem Nacken kniete.

In ganz Amerika fanden Demonstrationen statt, die Flagge der Konföderierten wurde verbrannt und „rassistische“ Statuen gestürzt -
während sich auf dem Hollywood
Walk of Fame Demonstranten mit den (überwiegend weißen) Sternen mischten, die auf den Bürgersteigen verewigt waren.

Studios wie Disney, Warner Bros, CBS und Netflix haben Unterstützungsbotschaften für die BLM-Bewegung geteilt und sich geschworen, Millionen für die Förderung von Vielfalt und Inklusion auszugeben.

Die New York Times-Autorin Reggie Ugwu sagte:

"
Die Branche befindet sich in einer extrem öffentlichen Identitätskrise, in der das angestrebte frische, multikulturelle Image durch die beobachtbaren Beweise untergraben wird."

Obwohl die Absichten zweifellos gut sind, befürchten viele, dass dies den gegenteiligen Effekt haben wird. Ein mit dem Emmy Award nominierter weißer Schriftsteller sagte:

Ich habe noch nie so ängstliche Menschen gekannt. Häuser werden zum Verkauf angeboten. Die Leute ziehen aus, denn selbst wenn sich die Dinge nach der Pandemie wieder normalisieren, wird es keine Arbeit geben."

"
Es geht um Fairness", sagte ein anderer Schriftsteller. „Ich habe die letzten drei Jahre damit verbracht, junge, schwarze Schriftsteller zu betreuen. Aber jetzt bin ich arbeitslos und das hat nichts mit meinen Fähigkeiten als Schriftsteller zu tun. Die Leute denken, Hollywood sei ein Ort, an dem Träume wahr werden, aber für Leute wie mich wird es zu einem Albtraum."

Jetzt dringt die Armee der ausgewachsenen Babys, die sagen, jeder müsse so denken wie sie, in unsere Schlafzimmer ein, sagt Douglas Murray nach dem Versuch, Killing Eve-Star Jodie Comer abzusagen.

Glaubst du an Gedankenverbrechen?
Wenn Sie die Leute einzeln auswählen,
bis alle nur noch einem Standpunkt zustimmen?
Jede Woche sehen wir diese Welt ein wenig näher kommen.

tbm_the_black_movie_entertainment_2020_blm
-
t b m entertainment Inc. - *


Viele der Opfer sind berühmt. Aber Leute, die nicht im entferntesten bekannt sind, schreiben mir jede Woche, um zu sagen, dass auch sie jetzt um ihren Lebensunterhalt fürchten.

Noch mehr halten den Kopf gesenkt und fürchten, was passieren wird, wenn sie es wagen, sich gegen die Dogmen der Zeit und die neuen Totalitaristen, die sie fördern, auszusprechen.

In den letzten Jahren hat die Konformität stetig zugenommen. Zunehmend wurde uns gesagt, was wir sagen, hören, sehen und wissen dürfen.

Der linke Mob schwärmt über das Internet und führt eine Kampagne durch, um abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen und frei denkende Menschen von ihren Jobs zu entfernen.

Und sie haben es geschafft.

Jetzt wollen die Wokerati das Schlafzimmer betreten und sagen, mit wem wir auch schlafen dürfen.

Nehmen wir als Beispiel den Versuch der letzten Woche, die Killing Eve-Schauspielerin Jodie Comer abzusagen.

Ihr Verbrechen? Nichts, was sie gesagt oder gedacht hat.

Stattdessen waren die Online-Trolle wütend geworden, um herauszufinden, mit wem sie zusammen ist. Der vermeintliche Schuldige ist ein amerikanischer Lacrosse-Spieler namens James Burke.

Sein Verbrechen? Herr Burke soll ein registrierter Republikaner und ein Anhänger von Donald Trump sein. Ea kam zu einer Internet-Kernschmelze und eine Forderung von Aktivisten, dass Comer daran gehindert werden soll, wieder arbeiten zu dürfen.

"Es ist lächerlich. Wie kann jemand verlangen, dass wir uns auf Partner beschränken, die zu 100 Prozent ideologisch mit den Ansichten einer linken Sekte übereinstimmen?

Das Mobbing der harmlosen Jodie Comer mag ein neuer Tiefpunkt sein, aber ich habe es schon seit einiger Zeit kommen sehen."

Vor zwei Jahren verlor ein 26-jähriger Rennfahrer namens Conor Daly seine Sponsoren aufgrund einer Aussage in den 1980er Jahren.

Daly nimmt an der Vollblut-Serie teil, die von Nascar - der in den südlichen USA beliebten National Association for Stock Car Auto Racing - betrieben wird.

Bedenken Sie jedoch Folgendes:

Daly war zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Straftat nicht am Leben. Wie hätte er etwas "falsches" sagen können, bevor er überhaupt geboren worden war?

Die Antwort ist, dass er es nicht getan hat. Daly verlor sein Sponsoring, weil sein Vater, ein Rennfahrer, drei Jahrzehnte zuvor einen rassistischen Fehler gemacht haben soll.

Und es gab keinen Aufschub!

Dieser totalitäre Instinkt hat sich mit erstaunlicher Leichtigkeit auf uns eingeschlichen. Es ist das Produkt von rachsüchtigen Linken, die früher nur auf bestimmten US-amerikanischen Universitäten residierten.

Doch heute, angetrieben durch das Internet, tobt diese halbherzige Ideologie, Stammes- und Dogmatik, besessen von der Sprache der Rassen-, Sexual- und Geschlechterpolitik und ist in Aufruhr.

Alle anständigen Einstellungen, nicht zuletzt die britische Idee des Fairplay, wurden verdrängt. Es ist völlig normal, einen Standpunkt zu haben und darüber zu streiten. Es ist vollkommen in Ordnung, einige Ideen nicht zu mögen und sogar zu verachten. Wer macht das nicht?

Aber niemand hat das Recht, Menschen wegen anderer Ansichten zu entlassen oder arbeitslos zu machen, geschweige denn wegen der Ansichten ihres Partners.

Das ist weder demokratisch noch akzeptabel.
Es ist Faschismus.
Roter Faschismus, aber trotzdem Faschismus.


Es ist wichtig, dass wir uns dem stellen. Extremismus kann auf allen politischen Seiten auftreten. Jede politische und religiöse Bewegung kann zu einem Schwerpunkt für bittere Menschen und radikale Unzufriedene werden.

Aber in unserer Zeit kommen die Mobbing-Totalitaristen von einer immer durchsetzungsfähigeren politischen Linken.

Nehmen Sie den Brief der letzten Woche an Harper's Magazine, der von 153 Künstlern, Schriftstellern und Gelehrten signiert wurde. In dem Brief wurde ein Ende der "
Kultur abbrechen" gefordert, bei der Online-Mobs versuchen, Menschen nur aufgrund ihrer Ansichten einzuschüchtern und von der Plattform zu entfernen.

Zufällig war der Brief linksgerichtet, einschließlich des obligatorischen Angriffs auf Präsident Trump. Die Unterzeichner waren ebenfalls fast alle von links, was darauf hindeutet, dass sie wenig Interesse daran haben, über den Gang zu greifen.

Aber den Gefühlen war schwer zu widersprechen -
oder wie sie vielleicht gedacht haben.


Die am Ende des Briefes genannten Leuten wurden einzeln ausgewählt.

Wussten sie, dass sie ihren Namen neben der entsetzlichen "Transphoben" J. K. Rowling unterschrieben?

Wussten sie, dass ein einsamer Konservativer, George W. Bushs ehemaliger Redenschreiber, David Frum, den Brief unterschrieben hatte?

Schon bald entschuldigten sich einige Unterzeichner dafür,
dass sie überhaupt unterschrieben hatten.


In einem bestimmten Stadium des Erwachsenwerdens verstehen die meisten von uns, dass eine weltweite Übereinstimmung mit unseren eigenen persönlichen Ansichten nicht erreichbar ist, selbst wenn dies wünschenswert wäre. Was es nicht ist.

Heute haben wir es jedoch mit einer Armee ausgewachsener Babys zu tun, die diese Erkenntnis nie gemacht haben.

Sie haben nie erfahren,
dass die Welt in ihren Meinungen unterschiedlich ist.

mute_white_people_2020
- mache weisse menschen lautlos -
neuer button aus instagram juli 2020
- sicherheitsscreenshot -


An den Universitäten wurde ihnen etwas Gefährliches gesagt:

Menschen, die mit ihnen nicht einverstanden sind, sind nicht nur falsch, nicht nur unwissend, sie sind schlecht informierte Bigots.

Und: um Gerechtigkeit erreichen zu können, müssen diese Menschen aus dem Weg geräumt werden.

Die Welt, die diese Aktivisten erschaffen,
ist rachsüchtig und bösartig und
wird zunehmend gefährlicher.


Letzte Woche wurde ein Clip aus einer kürzlich erschienenen BBC-Comedy-Show,
The Mash Report, online gestellt. Selbst für diejenigen von uns, die es vor langer Zeit aufgegeben haben, etwas Lustiges auf der BBC zu finden, war es umwerfend schrecklich.

Es enthielt ein Segment von zwei unlustigen Komikern, die sich auf unlustige Weise einig waren.

Irgendwann erklärte die eine Komikerin:

"Redefreiheit ist jetzt im Grunde eine Möglichkeit
für Erwachsene, rassistische Dinge
ohne Konsequenzen zu sagen.
"


Es gab keinen Hinweis auf Ironie.

Eine solche falsche Gewissheit ruiniert die Komödie wie vieles andere, wie Ricky Gervais erst vor wenigen Tagen sagte.

Wer würde es wagen, heute einen gefährlichen Witz zu machen?

Viel sicherer ist es heute, politische Predigten auf der BBC unter dem Deckmantel von "
Humor" zu halten.

Einige Leute - besonders wenn sie weiß und männlich sind - denken, dass der beste Weg, um durch diesen Wahnsinn zu kommen, darin besteht, die Augen zu schließen und den großen Lügen und Vermutungen der Zeit die Treue zu schwören.

Sie haben selbst miterlebt,
wie der Mob für jeden kommt,
der etwas Kontroverses sagt.


Heute sind Wohltätigkeitsorganisationen, öffentliche Stellen und ganze Unternehmen zunehmend mit Menschen besetzt, denen gesagt wurde, was sie zu sagen und was sie glauben sollen.

Einige haben von ihren Vorgesetzten erfahren,
welche Bücher sie lesen sollen -
eine finstere Entwicklung.


Letzten Monat erhielt ich einen durchgesickerten Brief, der von einem NHS-Chef in Birmingham verschickt wurde. Sie hatte denjenigen, die unter ihr arbeiteten, gesagt,
sie sollten vier Bücher über dasweiße Privileglesen, damit sie ihre Einstellungenkorrigieren könnten.

Das ist falsch und die Leute sollten sich dagegen stellen, solange wir die Chance haben. Die aufgewachten Krieger könnten es mögen, wenn wir in einer von ihnen geführten Diktatur leben würden.

Aber wir tun es nicht - jedenfalls noch nicht.

Wir leben in einer Demokratie.
Eine, bei der Menschen das Recht haben,
ihre Meinung zu äußern,
und dennoch das Recht haben,
sich mit freimütigen Personen zu verabreden,
die mit dem Mob nicht einverstanden sind.


Die Mobber wollen den Rest von uns davon abhalten zu reden oder zu denken.

Es ist Zeit, dass der Rest von uns zurück antwortet.


Originaltext ∞
dailymail.co.uk
* = Satirekunst, Bilder unterliegen dem Copyright
Gedanken zu Racial Profiling


Gedanken zu Forderungen wegen Racial Profiling

Es geht darum, dass gefordert wurde, eine Studie aufzulegen. Thema soll sein, weil die Polizei "latent" rassistisch sei und das untersucht werden soll.

Erstens einmal bedeutet "latent" dauerhaft und aufgrund der Aussage:

die Polizeibeamten seien permanente Rassisten -
mehr oder weniger rege ich mich einfach auf!

Im Internet gibt es zu diesem Trara einiges nachzulesen. Auf alle Fälle hat Herr Seehofer gemeint, dass es im Moment keine Studie darüber geben würde, ob es einen ständigen Rassismus innerhalb der Polizei geben würde, da andere Dinge aufgearbeitet werden müssten, die Vorrang hätten.

Okay, er ist der Chef, er muss es wissen. Finde ich sogar gut, wenn es so sein sollte, denn sonst "verzettelt" man sich.

Einen Abschnitt hatte ich mir aber heraus kopiert, damit darüber mein Hirnkasten nachdenken kann, den Link jedoch leider vergessen mit zu kopieren. Macht auch nichts.

Wenn von Anfang an behauptet wird und das auch massiv durch die Presseorgane verbreitet wird, damit jeder das verinnerlicht, dass jeder Mitarbeitende in der Polizeibehörde ein mehr oder minder starker Rassist
ist, braucht es meiner Meinung nach keine Studie.

Das Urteil steht von Beginn an fest.
Da kannst du schreiben oder sagen was du willst, es beweisen, belegen und hundert Mal veröffentlichen, es würde nichts nutzen.

In den Köpfen steht fest: Polizei = Rassisten und dem rechten politischen Lager einzusortieren, und was weiss ich noch in welche Schubladen die Mädels und Jungs in Zukunft noch gesteckt werden, nur damit das Weltbild stimmt!

Hier der von mir kopierte Absatz aus dem Artikel, dessen Link ich vergessen hatte mit zukopieren:

Zitatbeginn:
Die Studie sollte untersuchen, ob es in der Arbeit der Polizei Racial Profiling gibt. 

Wie ich oben schon äusserte, das Urteil steht eh schon fest.

Weiter:

Zitatbeginn:
Davon spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne einen konkreten Anlass, kontrolliert werden.

So! Das wäre für mich der Knackpunkt.

Ich übersetze einmal:
Die Polizeikräfte dürften dann niemanden mehr kontrollieren.

In meiner Welt steht fest, dass wenn die Polizei anrückt sie mir
1. hilft und 2. wenn sie mich kontrollieren würde, es einen Grund dafür geben muss. Denn aus Jux und Dollerei machen sie so etwas nicht. Die haben anderes zu tun!

Ausgehend davon, dass es vor Monaten noch hiess, dass mit den "Flüchtlings"strömen auch so genannte "Gefährder" mit ins Land eingelaufen sind, erwarte ich doch als Bürger eines Landes, dass mich der Staat schützt. Und zwar hat der Staat mit seinen entsprechenden Organen Stichproben zu machen, damit meine Familie, mein Hund, meine Katze, mein Hamster, meine Omma, mein Obba, usw. nicht zu Schaden kommen.

Das nenne sich Vorbeugen. Für diejenigen, die nicht wissen, was dahinter steckt, hinter den Stichpröbchen.

Wenn die Polizei niemanden mehr kontrollieren dürfte, so auch nicht solche, die auf der Fahndungsliste stünden, ja, dann...

Gehe ich nun recht in der Annahme, dass die Festnahmen von potenziellen Gefährdern bzw. Tätern nicht mehr erwünscht ist?

Wenn wir das weiterdenken würden, wäre ab diesem Zeitpunkt ich selbst für meinen Schutz alleine verantwortlich.
Gut zu wissen!

Weiter:

Denke ich richtig, dass die Polizei nicht mehr (Beispiel:) vor Schulgebäuden kontrollieren dürfte, als präventive Massnahme wegen Rauschgiftdelikten?

Ist somit gewollt, dass Drogendealer vor der Schule stehen können und kleinere SchülerInnen schon anfixen dürfen, damit diese deren Kunden werden?

Kann es sein, dass wenn zukünftig, sofern diese Forderung durch gedrückt werden würde, eine Frau angegangen wird, keine Polizei in der Nähe des Tatortes die Menschen kontrollieren darf, um den Täter fassen zu können?

Die Aussage "
ohne einen konkreten Anlass" können Aussenstehende nicht beurteilen, denn was sehen sie denn?

Polizei geht auf einen Menschen zu. Sie sprechen miteinander (im günstigsten Falle) und der gibt seinen Pass in deren Hände. Die Polizei nimmt das Dokument entgegen, schlurft ans Auto und redet ins Mikrofon. Geht dann wieder zu dem Kontrollierenden zu und naja...

Festnahme oder Rückgabe von den Papieren.

Ich hole noch einmal das Zitat von oben her:

Zitatbeginn:
Davon spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe,

Was ist denn, wenn ein Mensch längere Zeit unter der Sonne gelegen hat bzw. im sonnigen Ausland gearbeitet hat? Dessen Haut wird automatisch dunkler, da die Pigmente sich vermehren als Schutz vor der Sonneneinstrahlung.

Hey! Was ist mit dem angeblichen
Klimawandel?
Die
Hautpigmente eines Weissen werden sich ihrer hellen Umgebung anpassen müssen, damit die Haut keinen Schaden erleidet.

Wäre eine Kontrolle in diesem Falle auch Racial Profiling?

Zitatbeginn:
Haarfarbe

Welche Haarfarbe wäre denn genehm?
Es gibt eine ganze Palette von Haarfarben!

Schwarz, Grau, Dunkelblond, Mittelblond, Hellblond, Dunkelbraun, Mittelbraun, Hellbraun - soll ich weiter aufzählen?

Also: welche Farbe hätten diejenigen gerne, die das Verbot der Kontrolle gerne durchsetzen möchten?

Zitatbeginn:
oder anderer äußerer Merkmale,

Die da wären?
Andere äussere Merkmale.
Einen Leberfleck könnte damit genauso gemeint sein, wie ein Glasauge, eine Perücke, einen von Geburt an verkürzter Arm usw.

Also: welche äusseren Merkmale sind hier gemeint?

Zitatbeginn:
aber ohne einen konkreten Anlass, kontrolliert werden.

Siehe oben. Prävention muss sein. Das kann ein Bürgerlein auch verlangen von der Exekutive, schliesslich zahlt der Steuerzahler den Kontrollierenden und durch den Staat Legitimierten das monatliche Gehalt!

Ein anderer, ausführlicherer Erklärtext:

Zitatbeginn:
Als Racial Profiling (auch „ethnisches Profiling“ genannt) bezeichnet man ein häufig auf Stereotypen und äußerlichen Merkmalen basierendes Agieren von Polizei-, Sicherheits-, Einwanderungs- und Zollbeamten,

nach dem eine Person anhand von Kriterien wie „Rasse“, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder nationaler Herkunft als verdächtig eingeschätzt wird und nicht anhand von konkreten Verdachtsmomenten gegen die Person.


So ein Bullshit.
Die Kontrollorgane sind hier im Artikel wesentlich weiter gefasst, als in den Medien, die von der Bürgerschaft gelesen wird.

Ein Zollbeamter dürfte dann keinen Koffer mehr am Flughafen kontrollieren, aber wenn der Inhalt am samstäglichen abgehaltenen Marktplatz "hoch geht", dann ist das Geschrei gross.

Eine Einwanderungsbehörde muss Personalien aufnehmen können, sonst wäre derjenige illegal im Land und könnte sich nicht einmal auf ein Arbeitsangebot bewerben, kein Bankkonto eröffnen, keine Steuernummer beantragen usw. Derjenige wäre raus aus dem System - so viel zum Argument Integration!

Die konkrete Verdachtsmomente sind, wie oben beschrieben, von aussen nicht erkennbar. Die kann nur die Behörde kennen -

mir kommt da spontan noch ein Punkt:

Sozialmissbrauch!

Wie viel Millionen kostet solch ein Missbrauch den Staat?
Sind diese Steuergelder nicht schützenswert?

Wenn einer sich mehrmals im Land bei unterschiedlichen Ämtern anmeldet und unerlaubt somit mehrmaligen Lebensunterhalt aus der Staatskasse erhält, so ist es verflixt noch einmal die Pflicht des Staates zu kontrollieren, ob die Steuergelder fair verteilt werden unter den Hilfsbedürftigen!

Was ist dann mit Unterhaltszahlungen von Vätern an ihre Kinder? Verstehe! Papachen darf mit Köfferchen durch das Flughafengate sich absetzen und Mama sitzt mit ihren Kindern in der Sozialhilfe. Na! Toll!

Wie ist das?
Soziale Gerechtigkeit?


Zitatbeginn:
Der Ausdruck entstammt der US-amerikanischen Kriminalistik.

Racial Profiling wird als diskriminierend und ineffektiv kritisiert und ist beispielsweise im Vereinigten Königreich und den USA verboten, in Israel jedoch zur Terrorabwehr üblich.

Richtig! In Israel üblich!
Von denen kann der Rest der Welt noch lernen, wie sie das machen.

Zitatbeginn:
In Deutschland gibt es keine explizite juristische Regelung. Racial Profiling wird von Kritikern dem institutionellen Rassismus zugeordnet.

Erscheinungsformen

Von Strafverfolgungsbehörden veröffentlichte Profile von Verdächtigen mit der Nennung ethnischer Merkmale oder der Hautfarbe sowie die Tätigkeit des Fallanalytikers (engl. profiler) bezeichnet man nicht als racial profiling.


Racial Profiling tritt auf:

bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung durch Personenkontrollen an Bahnhöfen,
Flughäfen, Zügen und im Grenzbereich
bei Menschen, die äußerlich ein „ausländisches Aussehen“ haben;

Lest das mal langsam durch, was da steht! Viel Spass wenn die das durch drücken sollten - und ich prophezeie Euch:

Sie werden es durchsetzen!

Tja, alle reinlassen und dann bitte nicht jammern, wenn es dein Leben ist, wenn es knallen sollte!

Zitatbeginn:
• bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus durch Personenkontrollen von Moscheebesuchern oder „muslimisch aussehenden“ Personen und bei der entsprechend motivierten Rasterfahndung;

Rasterfahndungen haben ein Ziel - ej! Mir scheint, diejenigen, die das alles fordern wollen den Staat hoch gehen lassen.

Mir deucht, denen hat noch nie einer den Hintern aufgerissen!

Zitatbeginn:
• bei Fällen, bei denen Strafverfolgungsbehörden gegen ethnisch definierte „übliche Verdächtige“ vorgehen, wie z. B. in den USA bei verstärkten Kontrollen von schwarzen Fahrzeughaltern (Driving While Black).

Da wird Birnen mit Äpfeln verglichen!

Zitatbeginn:
Rechtslage

Racial Profiling verstößt nach Ansicht des Europäischen Netzwerkes gegen Rassismus gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz und sei eine Form der nach internationalem Recht verbotenen Diskriminierung.


Wer finanziert dieses Netzwerk?

Zitatbeginn:
In vielen Ländern wird Racial Profiling geächtet. So ist es zum Beispiel in Großbritannien und den USA verboten.

In Deutschland verstößt Racial Profiling durch die Bundespolizei, nach einem 2016 ergangenen Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz, gegen Art. 3 Abs. 3 GG. Das öffentliche Interesse der Verhinderung von unerlaubten Einreisen nach § 22 Abs. 1a BPolG wiege nicht so schwer, dass dies ausnahmsweise eine Ungleichbehandlung wegen der Hautfarbe rechtfertigen könne.


Den ∞ 
Artikel 3 hatten wie hier im Blog schon ausführlich behandelt!

Zitatbeginn:
Kritik

Racial Profiling wird als ineffizient und ineffektiv kritisiert.

Dem Europäischen Netzwerk gegen Rassismus (ENAR) zufolge wirkt es im Bereich der Verbrechens- und Terrorbekämpfung kontraproduktiv, weil es genau die Gemeinschaften ausgrenzt, auf deren Mitarbeit die Behörden angewiesen sind.

Es könne dazu führen, dass bestimmte Tätergruppen erst gar nicht in das Blickfeld der Strafverfolgungsbehörden geraten – wie nicht zuletzt das Versagen der Ermittlungsbehörden im Fall der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zeige.

Hier hatte die Polizei lange Verbrechen im Rahmen der organisierten Kriminalität im Rauschgiftbereich mit Kontakten in die Türkei vermutet, die Taten der Ceska-Mordserie wurden medial als „Döner-Morde“ bezeichnet. Angehörige der Opfer warfen den deutschen Behörden einseitige Ermittlungen vor, sie hätten in die falsche Richtung gesucht, da mögliche rassistische Motive nicht berücksichtigt worden seien.

Racial Profiling wird der Vorwurf gemacht, dass es in der Wechselwirkung den alltäglichen Rassismus verstärke.

Einmal werden bei Kontrollen häufig Verstöße festgestellt (illegaler Aufenthalt, Residenzpflicht, Arbeitsverbot …), die Deutsche und EU-Bürger gar nicht begehen können.

Die Fallzahlen der Polizei würden dann oft unspezifisch unter der Rubrik „Ausländerkriminalität“ veröffentlicht.


Auch würde bei den polizeilichen Kontrollen im öffentlichen Raum für Außenstehende der Eindruck entstehen, dass die Einschränkung der Kontrollen auf die anders aussehenden Menschen bestimmt nicht grundlos sei.

Die Polizeipraxis von pauschalen Verdächtigungen aufgrund unveränderlicher Merkmale wird von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes als ein „schwere[r] Verstoß gegen die Menschenrechte“ gewertet, und daher werden unabhängige, zivile Beratungsstellen bei der Polizei gefordert.

Seierseierundgeleier!
Es wird nur gefordert, aber ich habe
kein einziges Wort einer Lösung gelesen.

Demontiert ruhig. Reisst alles ab. Schützt diejenigen die sich irgendwann einmal gegen Euch wenden.

Für mich alles kein Problem. Macht ihr nur!

Nur will ich nie irgendein Gejammer irgendwo lesen oder hören, wenn es den entsprechenden Forderer trifft, weil die Schutzkräfte nicht mehr dürfen, was ihre Aufgabe ist!

Quelle des Erklärtextes

schäferhund ausbildung polizei militaer
-
an den Feind anschleichen üben -
Schutzsuchende
autisophieblog
Spezialkräfte KSK
Spezialkräfte KSK

Für die geneigte Nichtmitleserschaft, hier ein kleiner entscheidender Einblick in die Tätigkeit des KSK, damit der gesamte Beitrag verstanden werden könnte:

Zitatbeginn:

Das
Kommando Spezialkräfte (KSK) ist eine militärische Spezialeinheit und Großverband auf Brigadeebene der Bundeswehr mit den Einsatzschwerpunkten Sondereinsätze und Kommandokriegsführung, Aufklärung, Terrorismusbekämpfung, Rettung, Evakuierung und Bergung sowie Militärberatung.

[...]

Der Verband wurde seit seiner Aufstellung unter anderem zur
Verfolgung von Kriegsverbrechern im ehemaligen Jugoslawien und im Krieg in Afghanistan seit 2001 eingesetzt.

Der Verband und seine Operationen unterliegen einer besonderen militärischen Geheimhaltung. Auch nach abgeschlossenen Einsätzen wurden lange Zeit keine Angaben über Erfolge oder Verluste veröffentlicht. Dies führte bereits mehrfach zu Kritik sowohl von Bundestagsabgeordneten als auch in der Presse.

Zitatende. / ∞ 
Quelle

Es gibt zur Zeit eine Diskussion über einen Vorschlag aus der deutschen Politik, welche mich persönlich im Innern beschäftigt. Die Gedanken wandern innerhalb der Thematik hin, und her, her, und hin.

Grundlage ist ein Artikel aus der Onlinezeitschrift welt mit Überschrift:

Bundeswehr Spezialkräfteverbant KSK wird teilaufgelöst.

Quelle ∞
welt.de online ausgabe
Veröffentlicht am 30.06.2020 von Christian Schweppe, Redakteur „Recherche und Reportage“

Greifen wir einmal, nachdem der komplette Artikel gelesen, folgenden Teilabschnitt heraus:

Zitatbeginn:

"WELT erfuhr aus Bundeswehrkreisen, welche erheblichen, strukturellen Änderungen auf das Kommando Spezialkräfte zukommen werden und wie umfassend die intern vorgeschlagenen Maßnahmen dabei ausfallen. Demnach wird eine der vier KSK-Einsatzkompanien, in denen deutsche Kommandosoldaten dienen, aufgelöst.

Es handelt sich dabei um jene Kompanie, in der sich Extremismusfälle ganz besonders gehäuft hatten und die durch eine geschmacklose Feier im Jahr 2017 aufgefallen war, bei der nicht nur Schweineköpfe geflogen waren, sondern auch Rechtsrock gehört wurde sowie Hitlergrüße gezeigt wurden. Seither hatte der Militärische Abschirmdienst (MAD) umfassend ermittelt."

Zitatende.

In dem Artikel wird berichtet, dass eine Teiltruppe der KSK aufgelöst, und in andere Verbände integriert werden sollen. Gut, das bleibt jedem Staat selber überlassen, wie er damit umgeht, sollte sich solches ereignet haben, was dort berichtet.

Problematisch wird von mir als erfahrener Nichtwissender gesehen, dass hier interne, sicherheitsrelevante Informationen an die Presse weiter geleitet wurden von den entsprechenden zuständigen politischen Stellen.

Wie mir als Nichtdeutscher bekannt, hat die deutsche Armee seit Jahren Frauen als verantwortliche Oberbefehlshaberinnen an der Spitze, welche eine nicht unerhebliche Aufgabe darstellt. Eine von einem Staat gehaltende Standarmee hat die Aufgabe die staatliche Sicherheit im In- und Ausland für die im jeweiligen Staat lebende Bürgerschaft zu gewährleisten, und nichts anderes, zumindest in den meinigen müden Augen.

Mich stellt sich die Frage, ob einer der beiden Verantwortlichen an der Spitze überhaupt Dienst an der Waffe abgeleistet, und - oder - sogar an einem Einsatz mit involviert war. Diese persönlichen Erfahrungen tragen für solche Trägerpositionen erheblich dazu bei, dass Anerkennung, und Respekt seitens der Truppe dem Führenden entgegen gebracht wird, sowie Verständnis der Truppenmitglieder gegenüber aus dem Blickwinkel der Verantwortlichen.

Hinzu ist diese Erfahrung auch eine Reifeerfahrung für Verantwortungsträger; es ist durch die Ausübung eine praktisch erworbene Tätigkeit im Leben hinzugekommen, und nicht nur wird eine theoretische Sicht auf das zu betreuende Berufsfeld ausgeübt.

Diejenige Person, welche die Trägerposition inne hat, wird innerhalb der Truppe als "ihres Gleichen" emotional bei jedem Akteur des Verbandes angenommen, sofern derjenige aktiv im Dienst gestanden.

Das Wort eines solchen Verantwortlichen wiegt sehr, sehr schwer!

Die KSK Truppe ist eine Spezialeinheit, und nun wird's a bisserl deftiger in der meinigen Wortwahl, die nicht mitlesende Damenwelt möge mir vergeben, oder gleich das Fähnlein einholen:

Hat schon einmal ein Maderl namens Leyen oder Karrenbauer diese Ausbildung hinter sich bracht?

Es Moishele kann sich in keinster Weise vorstellen, dass sich Frau Leyen oder Frau Kramp-Karrenbauer ihre hübschen Allerwertesten aufreissen lassen wollten, wenn es "hart auf hart" gehen würde.

Diese Männer der KSK haben einen Eid auf die Staatsfahne geleistet, ihre Familien verzichten auf ihre Gatten, Väter, Söhne, wenn diese im Einsatz sich befinden. Wenn ein Einsatz ansteht, dann geht es um Menschenleben - auf der einen, wie auf der anderen Seite.

Jeder einzelne Mann in diesen Truppen hat in regelmässigen Abständen ein erhebliches Training zu absolvieren, wenn er denn die Ausbildung zu dem entsprechenden Truppenverband überhaupt erreichen konnte. Dieses regelmässige Training dient dazu, dass diese Männer zu jeder Stunde Einsatzbereit sein können - ohne wenn und aber!

Ein Missverhalten von Soldaten nun öffentlich zu machen, somit, und auch durch Pauschalierung, jeden einzelnen Mann aus besagter Truppe anzuprangern, ist für diese Betroffenen ein ehrenloses Verhalten ihnen gegenüber seitens der oberen Chefetage.

Denn was liest die geneigte Leserschaft aus dem Pressartikel?

Die KSK Gruppe soll aufgelöst werden -

und nicht, wie geplant, und beschrieben die
Auflösung eines Teilbereiches der Truppe.

Somit ist in den meisten Köpfen der Leserschaft verankert, dass
alle - nicht nur ein Teil, einzelne Kameraden - KSK Krieger diesem Verhalten, welches durch die Presse in der Öffentlichkeit erwähnt wird, für schuldig befunden sind.

Ja, es sind
keine Soldaten - denn diese denken völlig anders.
Es sind in den meinigen Augen
Krieger, denn nur ein solcher handelt nicht starr wie ein Soldat, sondern, und das wurde ihm gelehrt, variabel.

Wenn der deutsche MAD in dieser, und in der Presse erwähnten mutmasslichen Vorfälle, ermittelt, dann sollte die zuständige Oberbefehlshaberin schweigen, und mit diesem ermittelnden Dienst sehr, sehr eng zusammen arbeiten, die nötigen Schritte intern einleiten lassen, und abgeschirmt von der Öffentlichkeit vollziehen lassen!

Denn es hängt noch a bisserl mehr an der Angelegenheit, wie als Beispiel sollte den Betroffenen eine weitere berufliche Laufbahn nach Dienstaustritt offen gehalten werden. Durch die Presse wird dieser Weg erheblich erschwert, denn wie schon von mir erwähnt, in den Köpfen ist verankert, dass die KSK Beamten alle so seien, wie die einzelnen Missetäter in der Truppe, denen der Akt der Auflösung im Grunde gilt.

Es nimmt auch der Kamerad Schaden, welcher heute aus Dienstablaufgründen aus dem Verband ausscheidet, und in der freien Wirtschaft weiterhin berufstätig sein möchte. Durch diese schändliche Öffentlichkeit wird auch diesen Kriegern ein weiterer Lebensweg erheblich erschwert. Mit einer Fürsorgepflicht, oder gar einer Weitsicht für den Truppenverband hat solches Verhalten aus der Chefetage nichts zu tun!

Arbeitgeber in der freien Wirtschaft sind auch nur der Kundenkreis der Nichtmitleserschaft, und somit haben seit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung jedes Mitglied dieses Truppenverbandes "Dreck" an der Uniform kleben. Das ist ein völliges Versagen der Oberbefehlsetage!

Innerhalb dieser möglichen notwendigen Aufräumaktion innerhalb der Truppe wäre also ein lautloses Agieren sinnvoller und effektiver!

Mit dieser momentanen Öffentlichkeit wird auch die Arbeit des MAD stark tangiert, und wer weiss, wozu dessen Arbeit in Zukunft noch gebraucht werden muss.

Zitatbeginn:

Demnach wird eine der vier KSK-Einsatzkompanien, in denen
deutsche Kommandosoldaten dienen, aufgelöst.

Zitatende.

Dem Redakteur, welcher den Artikel notierte, sei an dieser Stelle folgende Frage erlaubt:

Dem Moishele erscheint hier der Hinweis, dass es sich um deutsche Soldaten handele - sind denn in den anderen drei Kompanien Soldaten aktiv, welche nicht deutsch?

Wenn dem so wäre, an wen müsste es Moishele sich wenden, wenn er sich bewerben wolle?

Was hat diese Nationalitätsangabe in diesem Artikel, in welchem ein hoch sensibler, und Staatssicherheitsrelevanter Inhalt bearbeitet wird, zu tun?

Hand auf's Herz, Herr Redakteur:

Musste diese Worteinspielung sein?

Schürt dieser Hinweis nicht wieder irgendwelche Phantastereien in der Aussenwelt?

Denn es darf nach des Moisheles Wissensstand nur wer in einer Armee dienen, wenn dieser die entsprechende Landesnationalität inne hat, oder ist's bei Euch in Deutschland anders?

Braucht es bei Euch weder eine Staatsangehörigkeit, noch gültige Ausweispapiere in solch einem beruflichen Umfeld?

Ein unbedeutendes, abschliessendes Wörtchen:

In den Augen vom Moishele, und nach der seinigen unerheblicher Berufserfahrung sind diese Männer für diesen Beruf nicht geeignet.

Sie sind psychisch nicht gefestigt! Diesen Aspekt könnte bei zukünftigen Einstellungen besondere Rücksichtnahme erfahren dürfen, dieses als Rat am Rande erwähnt.

Nur ein psychisch gefestigter, und somit reifer Mensch kann solchen Aufgaben der KSK, sowie einer Armee, stand halten, diese Tätigkeit mit Herz ausüben.

Eine Verurteilung seitens der Öffentlichkeit ist strikt zu vermeiden!

Hier scheitert es jedoch, und das ist der verantwortlichen Dame in der Chefetage geschuldet. Dieses weibische Geplaudere ist unterträglich, wenn es um staatliche sicherheitsrelevante Angelegenheiten geht!

Gehen wir in den unsrigen Gedanken einen weiteren Schritt, welcher zum eigenen Nachdenken anregen möge:

Die bei der KSK und in jeder Armee dieser Welt erworbenen Fähigkeiten sind schlichtes Handwerk, und das kann den Soldaten nicht durch Entlassung einfach weggenommen werden. Durch das Verfahren des Ausschlusses aus dem Verband, sowie die Deformatierung in der Öffentlichkeit seitens der Presse, werden diese betroffenen Männer innerlich noch mehr sich von ihrer eigentlichen Aufgabe und dem erworbenen emotionalen Zugehörigkeitsgefühl entfernen, und sich andere Wege für die Entladung ihres Frustes, respektive ihrer Abneigung durch den Umgang mit ihnen suchen.

Dieses könnten als Beispiel im Ausland Wege sein, um sich in die Selbstständigkeit zu begeben. Das Angebot kann von Ausbildung im Nahkampf, wie an der Waffe an interessierte Zivilpersonen, oder diverse Gruppierungen gerichtet werden.

Die Firmierungen werden in der Regel als
Sicherheitsfirma, oder Personenschutzausbildungen deklariert, und entsprechende Kreise werden diese Dienstleistungsangebote mit Sicherheit annehmen!

Die Entlassenen mutieren zu Multiplikatoren innerhalb einer Subwelt, welche nicht mehr mit herkömmlichen Mitteln kontrollierbar von den staatlichen Behörden, und entsprechende Munition und Gerät ist auf dem Weltmarkt so leicht zu erwerben, wie a Stückerl Rinderbraten beim Schlachtermeister um die Ecke.

Jeder von den Männern kann mit aus dem Baumarkt erworbenen Hilfsmitteln eine Waffe bauen, gepaart mit ihrem militärischen Wissen, sich somit gegen den Staat, oder dessen Verantwortlichen ect. richten.

Diese Männer kennen die Strukturen der Truppe aus denen sie stammen, die einzelnen Ausbildungsabteilungen, die Denkweise der ehemaligen komplexen Arbeitsstruktur, diverse Interna, und da ist's ein Leichtes mit genügend Mannen etwas durch zuziehen, was so nicht gewollt, vom Staat!

Krieg ist schliesslich auch nur ein Handwerk!


Es Moishele rabbi

Das eine und das andere
Das eine und das andere

"Gerade darin liegt die Kunst der Propaganda, dass sie, die gefühlsmäßige Vorstellungswelt der großen Masse begreifend, in psychologisch richtiger Form den Weg zur Aufmerksamkeit und weiter zum Herzen der breiten Masse findet“.

"Nutzen Sie nie, aber auch wirklich nie, den Frame Ihrer Gegner, und nutzen Sie diejenigen Frames, die Ih­re moralische Perspektive auf die Sachverhalte deutlich machen, immer und immer wieder –
von Interview zu Interview, von Debatte zu Debatte, von Schriftsatz zu Schriftsatz. Nur durch die ständige Wiederholung neuer sprachli­cher Muster über längere Zeit hinweg ist es möglich, den neuen Frames
kognitiv Geltung zu verschaffen und sie damit zu einer realistischen Wahrnehmungs­alternative werden zu lassen."

Die Frage lautet:
Welches der beiden obigen Zitate ist von welchem Autor?


Quelle Wikipedia ∞
Mein Kampf Autor: A. Hitler

Framing Gutachten für ARD Deutschland
Autorin ∞
Elisabeth Wehling
Berkeley International - Framing Institute
Schuld und Lösung

gut_boeseLerne
dass die Kenntnis der Schuld
das Problem nicht löst.

Du
brauchst keinen Schuldigen
sondern eine Problemlösung.smilie_girl_073

Übergriff bei CSD
Übergriff bei CSD ( ∞ Christopher Street Day) - Feier
Kölner Bürgermeisterin wurde sexuell belästigt

vom 06.07.20, 15:21 Uhr
Quelle ∞
Express.de

Köln. Mittlerweile ein berühmtes Pflaster!

<
Zunächst habe sie ihn freundlich auf den einzuhaltenden Mindestabstand hingewiesen. >

Naja. Eventuell hat er die deutsche Sprache nicht verstanden?
Oder der verbale Hinweis war nicht freundlich genug?
Warst nicht unterwürfig genug für den Herrn?

Welcher einzuhaltende Mindestabstand ist gemeint?
Der verordnete wegen des Killer-Virus oder der persönliche Mindestabstand von Frau Bürgermeisterin?

Hatte Frau Reker nicht einmal folgendes geäussert:

Frauen sollen zu Fremden eine Armlänge Abstand halten.
Warum hat das nicht funktioniert? Dieser Armlängenabstand.

<
Daraufhin kam er der Bürgermeisterin sehr nahe ans Gesicht und fasste ihr zu allem Überfluss an die Brust. >

Naja. Das ist doch nur ein Einzelfall, Mädsche!
Vielleicht war der Mann schwul und wollte nur mal fühlen wie sich die Milchbar anfühlt?

Aber es sollte Dir, meine Liebste, schon bewusst sein, dass bei diversen Sozialisierungen von den Herren der Schöpfung eine Frau Freiwild ist und keinen Wert hat!

So von wegen Mann mit Migrationshintergrund und so...

Ausserdem:

Warum machst Du das öffentlich, dass der Herr ein Migrationshintergrund hätte. Das fällt doch in die Kategorie
Nazisprech oder in eine fremdenfeindliche Äusserungen!

Das ist nicht politisch korrekt, dass Du das geäussert hast -
das muss ganz klar heraus gehoben werden.

Darf man das überhaupt noch aussprechen woher ein Mensch kommen könnte? Mh, bin mir da nicht so sicher...

<
„Ich habe ihm sehr laut und deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich entschuldigen soll”, erinnert sie sich. Doch der Täter sei nicht dazu bereit gewesen. >

LoL!

Hier raten wir in solchen Situationen zur gemeinsamen Gesprächstherapie, sowie Gruppengespräche.
Soziologen und Psychologen als Mentoren selbstverständlich gratis dazu.

Hey, Maus!
Solche Typen entschuldigen sich nicht.
Willkommen in der Realität!

Frag doch die Frauen, denen das schon geschehen ist.
Die ganze Zeit wurden solche Situationen von allen Seiten abgetan, nicht beachtet.
Das wurde unter den Teppich gekehrt.

<
Schließlich wendete sich Scho-Antwerpes an die Polizei vor Ort. „Ich zeigte ihnen den Mann und sie leisteten hervorragende Arbeit”, >

Ach! Die geneigte Leserschaft staunt über so viel Lob an die Damen und Herren Polizei, die angeblich durchgehend latent feindlich allem und jedem gegenüber stehen würde!
Interessant!

<
erinnert sie sich, „auch die Polizistinnen kümmerten sich sehr gut um mich.” >

*tätschelt mit

<
wisse noch nicht, wie sie mit dem Erlebnis umgehen werde. „So etwas vergisst man nicht mehr.” >

Öhm, dann frag doch all die Frauen, die das schon hinter sich haben!

Gründe ne Selbsthilfegruppe, nur Mut!
Das klappt schon.
Das schaffst Du!

Die SPD-Lady ist, so erscheint es mir, völlig Realitätsfremd.

Dir, Lady Bürgermeisterin ist nix passiert und dem Typ wird auch nix passieren. Oder gibt es einen Schauprozess? Weil du was "Besseres" bist als all die anderen Frauen? Ich wette, der mutmassliche Täter wird verdonnert.

Was wäre dann mit all den anderen Tätern, die sich an Frauen vergangen haben und entweder nicht ermittelt werden,
nicht verurteilt werden konnten, weil wegen fehlender Identität
und so... ?

Obwohl Polizeibekannt, Mehrfachtäter undsoweiterundsofort.

Du hast nicht damit gerechnet, dass Dir so etwas einmal passieren könnte? Das ist aber eine böse Aussage, liebe SPD Frau. Andere Frauen haben auch nicht damit gerechnet, was ihnen geschehen ist.

Kannst Du Dich noch an die Silvesternacht in Köln erinnern?

Kannst Du Kriminalstatistiken lesen?

Kannst Du die Worte von der Bürgerschaft überhaupt noch verstehen?

Hörst Du überhaupt noch zu?


Es
war und ist alles öffentlich, wenn man nicht den Deckel über die Wahrheit und Pressefreiheit stülpen würde. Das Thema hätte von Beginn an, als es bekannt wurde vor Jahren, offen ausgesprochen werden müssen und danach hätten Diskussionen stattfinden können.

Das, was Dir geschehen ist, ist nur das Ergebnis von Versäumnissen.

Damit hast Du tagtäglich zu rechnen.
Das ist die Normalität geworden!


Weisste, liebe SPD-Frau, es wäre an der Zeit sich öffentlich an diejenigen Frauen zu wenden, die Gleiches erleben mussten und sich für die bisherigen Versäumnisse seitens der SPD in diesem Thema zu entschuldigen und dann die Macht seines Amtes nehmen und endlich etwas dagegen zu tun.

Oder aber auch, Du nimmst zukünftig die Worte der Neubürgerschaft an, denn schon 2016 sprachs ein Imam:

Kölner Imam erklärt die Übergriffe
"
Frauen sind selbst schuld an Sex-Attacken"
Veröffentlich auf NTV am 21. Januar 2016
hier im ∞
Blog berichteten wir darüber.

Es ist noch nicht zu spät!
Das schaffst Du als SPD-Frau!autisophieblogDein Meister

meisterlernen2020
SchlachtrufSchlachtruf

Die letzten Wochen waren in den Medien unüberseh- und hörbar über Menschen in schwarzer Bekleidung und Gesichtsvermummung (obwohl diese gesetzlich verboten) die herum gröhlend, schreiend, und gewalttätig berichtet worden.

Diese sogenannten Demonstranten tragen Fahnen, die den Trägern des damaligen Nationalen Sozialismus sehr ähneln und wir haben hier im Blog ausführlich darüber berichtet.

Die Hemmschwelle zur Gewalt, welche sich gegen Mitmenschen richtet, und im Bewusstsein, diese auch töten zu können durch diesen Akt der Gewalt, scheint offensichtlich bei ihnen äusserst gering.

Ein Strassenpflasterstein ist in der Regel in den Massen 15/17 und 17/19 und wiegt einiges.

Sie dürfen das gerne ausrechnen:

Für eine Fläche von 2,5 Quadratmeter der aus Granit bestehenden Steinengrösse von 15/17 cm wird 1 Tonne Steinmaterial benötigt.

Wie viel Gramm wiegt 1 Stein?


Nun wird von den oben erwähnten Menschen solch ein Stein mit körperlichen Anlauf und entsprechender Wucht Richtung eines Mitmensch gezielt und geworfen.

Berechnen wir nun die Wurfgeschwindigkeit, inklusive das Gewicht dieses entsprechenden Wurfgeschosses, so kann es geschehen, dass nicht nur erhebliche Verletzungen beim Opfer vorkommen können, sondern es wird
bewusst der Tod eines Mitmenschen in Kauf genommen.

Diese Gewalt ist strafrechtlich relevant!

Was verwunderlich, dass niemand, weder Presse, noch alternative Medien, noch eine Diskussion im kleinen Kreise oder in Talkshows auf die Idee kommt, dass solche betroffene Opfer, die solch massive Gewalt erfahren müssen, traumatisiert sein können.

Schauen wir uns die Bedingungen der Polizeikräfte, der Feuerwehrhelfer, respektive der Damen und Herren Helferleins in den Rettungs-und Notarztwägen an.

Wenn diese Berufsgruppen permanent solch Gewaltexzessen ausgesetzt, hinterlässt dieses innerliche Spuren bei den Betroffenen. Die Psyche wird hier auf Dauer in einen Stresslevel versetzt, der nicht mehr als "gesund" gelten kann.

Die Exekutive in Deutschland, hier die Polizeikräfte, üben von ihrer Regierung beschlossene Gesetzgebungen aus.

Wenn nun ein Mensch sich nicht an Gesetz, Ordnung, und im Laufe der Jahrzehnte erwachsenen Regelungen innerhalb einer Gesellschaft hält, so wirkt dieses Verhalten negativ auf die Gesamtgesellschaft ein.

Es werden vom Täter ausgehend Grenzen für ein friedliches Zusammenleben überschritten.

Nun wird von einem Involvierten einer bedrohlichen Situation der Staat in Form der Polizei, als Beispiel, gerufen. Es ist also ein Hilferuf an den Staat von einem Bürger, und diesem Ruf werden die Kräfte der Polizei gerecht.

Da gibt es nichts zu rütteln, und wer sich nun wie verhält, so die Reaktion des Staates.

Beispiel:

Sie fahren mit dem Automobil in der Innenstadt, und werden von einem Uniformierten an die Seite gewunken.

Es steht eine Kontrolle an.

Zu diesem Zeitpunkt wissen Sie nicht, warum Sie kontrolliert werden, oder?

Es könnte sein, dass vor wenigen Minuten sich ein Verbrechen in der Nähe ereignete, und die Täterschaft ist mit dem Wagentyp des Ihrigen Wagentypes, und/oder mit der Wagenfarbe wie der Ihrigen Wagenfarbe ect. unterwegs.

Um die Täterschaft ausfindig zu machen ist der Staat nun in der Position der intensiven und sofortigen Suche. Darunter befindet sich auch Sie, einer, der nicht am Verbrechen beteiligt war.

Sollten Sie nun freundlich sein zur Staatsausübenden Macht, so wird auch Ihnen freundlich begegnet.

Nach dem Motto:

Wie es in den Wald hinein ruft, so schallt es wieder heraus.

Reagieren Sie in der oben als Beispiel angegebenen Situation aggressiv gegenüber dem Kontrollierenden, werden womöglich handgreiflich, dann wird auch entsprechend dessen Reaktion Ihnen gegenüber sein.

Da die kontrollierende Macht ihr Ziel der Überprüfung ausüben muss. Zum Schutze der Gesamtgesellschaft.

Hinzu kommt, mit der Ihrigen Reaktion äussern Sie schon mögliche Anhaltspunkte als Täterschaft. Denn ein Unschuldiger wird stets diese seine Unschuld auch in seinem Verhalten seiner Umwelt äussern.

Da Militär, wie auch Polizeikräfte psychologisch geschult, sowie gute Berufserfahrung haben, können diese Berufsgruppen sehr wohl unterscheiden, zu welchem Klientel ihre Papenheimer zu zählen sind.

"alerta alerta antifascista"

ist sehr oft bei den Demonstrationen dieser diversen schwarz gekleideten, mit Masken vermummten Fahnenträger zu hören.

Diese hochgradig gewalttätigen Demonstranten nennen sich Antifaschisten.

Der Ausruf
alerta alerta antifascista stammt aus dem italienischen, wurde in den 1920er Jahren, in der Zeit Mussolini, ursprünglich ein Sozialist, von den Sozialisten gerufen, wenn sie sich innerhalb ihrer Gruppe "stärken" wollten.

Es war ein Ruf der Sozialisten der sozialistischen Arbeiterpartei Partito Socialista Italiano

und heisst übersetzt in die deutsche Sprache:

Achtung (Alarm), Achtung (Alarm) Antifaschisten!
Es Moishele
rabbi


Freiwilligkeit der Opfer
Opfer ist, wer sich einem Täter ohne Widerstand hingibt.

Wer ein freiwilliges Opfer, ist Gewinner -
da es ein für sich persönlich auserwähltes Ziel erreicht hat.


© Moishele
"Weisse" sind Untermenschen
"Weisse" sind Untermenschen.

Hier im Blog sind etliche Beiträge, welche darauf hinweisen, dass die momentane Situation, ausgehend von diversen Mitmenschen mit einer gewissen Ideologie, vergleichbar ist, wie es schon einmal die Geschichte erleben musste.


Quelle: ∞
Canadian News

BLM Toronto leader believes white people are sub-human, calls them 'genetic defects'

A social media post has resurfaced from a Black Lives Matter Toronto co-founder in which she argues that white people are “sub-human” and are “recessive genetic defects.”

yusrakali_weisse_schwarze2020

... und Schwarze sind die Supermenschen ...
-
Zitat, letzter Satz der Dame:
it is because we are superhumxns. -


Klick mal auf das Wort: telegram video - du wirst staunen!

telegram_videoÜbher diehze Zschdorie schwaighen die Medienhoieser im europähieschen Schdaahd namens Deudschlahnd! Und wenn du hoide ins Zzonnenschdudio gehst machst du proviel räissieng. Ist alzo Razzizmuhss. Irre. Wahzz?


smilie_girl_108Ein Haus braucht ...


weisheit_ein-zu-hause-braucht-mehr-als-das
Geöffnete Tür -Weisheit

Warum sollte ich mein Brot mit einem Fremden teilen,
wenn dieser nicht an meiner Tür geklopft und
um Einlass gebeten hat?
© autisophie
Gestatten? Mohr.


Gestatten? Mohr.


Die letzten Wochen wird von diversen Akteuren gefordert, das Wort "Mohr" überall wo es auftaucht zu entfernen. Schauen wir doch einmal in die Geschichte, der Herkunft und Verwendung des Wortes "Mohr".

Mohr ist eine veraltete deutschsprachige Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe.

Historisch (alt- und mittelhochdeutsch) bezeichnete es zunächst Bewohner Nordafrikas (
Mauren), bereits im Mittelalter auch verallgemeinert Menschen mit dunkler Hautfarbe, seit dem 16. Jahrhundert ausschließlich in dieser erweiterten Bedeutung.

Das Wort wird seit dem Ende des 20. Jahrhunderts nur noch selten gebraucht, und wenn, dann im historischen oder literarischen Zusammenhang oder als Teil von Bezeichnungen, z. B. als Wappenfigur in der Heraldik.

Die Bezeichnung und das Bild des Mohren fanden außerdem Eingang in zahlreiche Folgebezeichnungen, zum Beispiel im
Bereich der Fauna und Flora.

Bildliche Darstellungen des Mohren dienten als Unternehmenslogo und in der Werbung für bestimmte Produkte, aber auch im Rahmen unterschiedlicher Bräuche.

Seit etwa 1960 wurde auf eine Zwiespältigkeit des Wortes zwischen historischer Entwicklung und Verwendung als stereotype Bezeichnung hingewiesen, die eine bestimmte Vorstellung von einem Schwarzen wecke, was zu Diskussionen um dessen diskriminierenden Charakter führte.

divider-03


Sprachgeschichte

Das Wort ist im Althochdeutschen des 8. Jahrhunderts in der Form mōr belegt, im Mittelhochdeutschen als mōr oder mōre.

Es bezeichnete zunächst einen „
Bewohner Mauretaniens (Marokkos), Äthiopiens“, dann auch einen Menschen mit dunkler Hautfarbe, und ist eine Entlehnung aus dem lateinischen Maurus,

„Bewohner der nordafrikanischen Provinz Mauretanien, Maure, Nordwestafrikaner“.

Die lateinische Bezeichnung Maurus „
Maure“ wiederum geht auf altgriechisch Μαῦρος Mauros, „Bewohner Mauretaniens“, zurück;

das antike Königreich hat mit dem heutigen westafrikanischen Staat Mauretanien nichts gemein. Das Ausgangswort ist umstritten. Es wird einerseits auf eine Entlehnung aus dem
Phönizischen oder aus einer Berbersprache zurückgeführt, andererseits auf griechisch μαυρός mauros „braun, schwarz“.

Dem könnte ἀμαυρός amauros „dunkel, undeutlich, schwer zu sehen; blind, hilflos“ zugrunde liegen.

Dies kann aber auch eine Sekundärbildung zur ethnischen Bezeichnung sein, denn Wort und Bedeutung sind erst in späterem Griechisch nachgewiesen.

Für William Shakespeares Theaterstück Othello, der
Mohr von Venedig, etwa 1603/04 geschrieben, wurde auf eine Verbindung zu griechisch μωρός mōros, „stumpf; töricht, dumm“, hingewiesen.

Sowohl das einfache
mōr als auch hellemōr („Höllenmohr“) wurden als Synonym für den Teufel verwendet, den man sich damals mit schwarzer Hautfarbe vorstellte.

So dichtete Walther von der Vogelweide: „Nun lehret ihn sein schwarzes Buch, das ihm der Hölle Mohr gegeben hat, und aus ihm lesen sie nun vor.“

Im Mittelhochdeutschen wurde außerdem zwischen
swarzer mōr („Maure mit dunkler Hautfarbe“) und mōr („Maure“) unterschieden.

Ab dem
16. Jahrhundert galt „Mohr“ ausschließlich als Synonym für einen Menschen mit dunkler Hautfarbe, während der Maure fortan als solcher bezeichnet wurde.

English moor, italienisch und spanisch moro sowie französisch maure bewahrten dagegen die ethnische oder geographische Zuschreibung.

Als im
18. Jahrhundert der Ausdruck „Mohr“ zunehmend durch „Neger“ ersetzt wurde, entwickelte sich ein Gegensatz vom edlen Mohren einer noch vorkolonialen Vorstellungswelt und dem kolonialen primitiven Neger.

Rassentheoretische Versuche, zwischen schwarzafrikanischen „Negern“ und „weißafrikanischen“ „Mohren“ zu differenzieren oder Völker Afrikas mithilfe der Hamitentheorie zu kategorisieren, sind heute obsolet.

Die Bezeichnung „Mohr“ für einen Menschen dunkler Hautfarbe wird heute nur noch historisch verwendet.

Wie auch der Ausdruck „Neger“ wird „Mohr“ als ein rassistisch diskriminierender Ausdruck verstanden.

Laut der Kulturwissenschaftlerin Susan Arndt ist vor diesem Hintergrund zu überdenken, ob diesem Begriff als Bezeichnung für beispielsweise Straßen oder Apotheken weiterhin ein „terminologisches Denkmal gesetzt“ werden soll. Ihrer Ansicht nach sei mit Begriffen wie Mohr, Neger aber auch Mischling zu brechen.

Bedeutung in anderen Sprachen

Dänisch und schwedisch morian, und das davon abstammende finnische murjaani, sowie polnisch murzyn haben ein ähnliches Bedeutungsspektrum wie Mohr.

Im
Französischen wird sowohl le more als auch le maure (ebenso Lemaure) in der Regel als „der Maure“ verstanden. In den aktuellen Wörterbüchern gilt die Schreibweise mit o daher lediglich als orthographische Variante.

Die
Sarden nennen die vier „Mohren“ auf ihrem Wappen und auf ihrer Fahne Sos Bator Moros, wobei Moru mit „Braun-“ bzw. „Dunkelhäutiger“ zu übersetzen ist.

Die
Korsen sprechen entsprechend von U Moru. Beides ist im Deutschen eher mit „der Maure“ zu übersetzen als mit „der Mohr“.
Im
Italienischen bedeutet il moro zunächst der Mohr im Sinne von „der Dunkle“ (siehe Ludovico Sforza) oder „Schwarzbraune“, nicht aber „der Schwarze“ (il nero).

Es ist eine Bezeichnung, die eher auf die dunkelhäutigen Mauren als auf Schwarzafrikaner bezogen wird.

Im
Spanischen ist el moro ebenfalls nicht der Mohr, sondern historisch eine Bezeichnung für die arabisch-muslimischen Mauren, die Spanien zwischenzeitlich erobert hatten. Heute wird es hauptsächlich als negativ besetztes bis diskriminierendes Wort für muslimische Araber allgemein verwendet.

In diesem Zusammenhang ist auch der Beiname „
Matamoros“ für den heiligen Jakobus den Älteren zu sehen, der in der Übersetzung und Ikonographie meist als „Maurentöter“ bzw. „Maurenschlächter“, nur selten als „Mohrentöter“' bzw. „Mohrenschlächter“ wiedergegeben wird.

Auch im
Englischen wurden früher mit „the Moors“ die mittelalterlichen muslimischen Einwohner von al-Andalus, also der Iberischen Halbinsel, und des Maghreb bezeichnet, deren Kultur moorish genannt wird.

Der Mohr als schwarzer Afrikaner ist im
Englischen dagegen analog zum Mittelhochdeutschen the blackamoor. Die muslimische Glaubensgemeinschaft in Sri Lanka wird im Englischen ebenfalls als „moors“ bezeichnet, auch wenn kein direkter Bezug zu Afrika besteht.

Die Religionszugehörigkeit zum Islam führte zur Übernahme dieser Bezeichnung für andere moslemische Gruppen.

divider-03

Mohr als Stereotyp

Selten beruhen mitteleuropäische Darstellungen von „Mohren“ auf tatsächlichen Begegnungen, weit eher auf Reisebeschreibungen und überlieferten Darstellungen.

Historische Abbildungen von Mohren folgen daher oft einem Stereotyp:

dunkle bis schwarze Haut, dicke Lippen, krauses Haar, oft mit großen Ohrringen oder anderen Attributen „wilder Völker“.

Zahlreiche Wortprägungen, historische Namen, Wappen und Abbildungen haben dieses Bild des „Mohren“ bis heute erhalten.
Begegnungen zwischen Europäern nördlich der Alpen und Afrikanern hatten bis ins
18. Jahrhundert Seltenheitswert.

Zwar lebten und kämpften in der Römerzeit auch dunkelhäutige Afrikaner als Soldaten der römischen Armee in Mitteleuropa, doch endete dies mit der Zeit der Völkerwanderungen.

Im
Mittelalter und der Frühen Neuzeit sind bildliche Darstellungen von Menschen schwarzer Hautfarbe nördlich der Alpen daher eine bemerkenswerte Ausnahme, während in den italienischen Staaten wie der Republik Venedig der Kontakt zu Afrika nie abriss.

Was für die christliche Komponente im Blick auf den „Höllenmohr“ und den „schwarzen Mann“ zutrifft, hat sich im
Mittelalter durch die veränderte Heiligendarstellung und -verehrung (vor allem Schwarze Madonnen, ein Mohr als einer der Heiligen Drei Könige, Hl. Mauritius) und durch die positive Verwendung von Mohren in bischöflichen Wappen (unter anderem Freising, Würzburg) relativiert.

Erst seit der
Kolonialzeit kamen diese „Mohren“ aus Afrika und Amerika auch als Sklaven an die europäischen Höfe.

An Fürstenhöfen, aber auch bei reichen Bürgern, war es bis ins
18. Jahrhundert eine Prestigesache, „Hofmohren“ zu haben, gewöhnlich als Kammerdiener („Kammermohren“) oder soldatisch gekleidete, eher zur Zier dienende Wachen.

Viele andere kamen auch zum Militär, meist als Spielleute.

Bekannte als Mohren bezeichnete Menschen sind beispielsweise
Anton Wilhelm Amo († nach 1753), der „hochfürstliche Mohr“ Angelo Soliman († 1796) und Ignatius Fortuna († 1789).

Solimans Haut wurde nach seinem Tod präpariert und im kaiserlichen Naturalienkabinett in Wien ausgestellt.

Ein relativ frühes Beispiel für die anthropologische Einordnung von Mohren zwischen europäischem Menschen und Affen stellt das im
Jahr 1784 erschienene Buch Über die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer von Samuel Thomas von Soemmerring dar. Seine Auffassungen fußten auf dem aristotelischen Konzept der Scala Naturae, der „Stufenleiter der Wesen“, und ordneten allem Leben einen festen Platz in einer Hierarchie „niederer“ und „höherer“ Wesen zu.

Offiziere aus Hessen-Darmstadt hatten dem Mediziner Körper von in Deutschland verstorbenen Sklaven zur Sezierung überlassen.

Diese „Mohren“ waren aus Amerika mitgebracht worden und hier durch Kälte, Infektionskrankheiten oder Selbstmord gestorben.

Sömmering stellte seine Befunde dieser Sektionen Befunden gegenüber, die er an den Leichen von Europäern und exotischen Tieren gewonnen hatte. Er sah das „
praktische Vorurtheil“ bestätigt, „dass im allgemeinen, im Durchschnitt, die afrikanischen Mohren doch in etwas näher ans Affengeschlecht, als die Europäer gränzen.
Sie bleiben aber drum dennoch Menschen
.“

Schließlich dienten einige als Mohren bezeichnete Menschen als
Ausstellungsattraktionen auf Jahrmärkten, Wandermenagerien, später in speziellen Völkerschauen (beispielsweise im zoologischen Garten der Firma Hagenbeck).

Die Blütezeit der Völkerschauen war in Europa zwischen 1870 und 1940.

May Ayim, eine der Pionierinnen der afrodeutschen Bewegung und der kritischen Weißseinsforschung in Deutschland, übte in diesem Zusammenhang in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutliche Kritik an der christlich-abendländischen Farbsymbolik, die „die Farbe Schwarz von jeher mit dem Verwerflichen und Unerwünschten in Verbindung“ gebracht habe:

„Entsprechend sind in der frühen Literatur Beispiele zu finden, wo weiße Menschen durch unrechtmäßiges Verhalten zu ‚Mohren‘ werden. Im Kirchenvokabular des Mittelalters wurden in markanter Weise ‚Aethiops‘ und ‚Aegyptius‘ zeitweise als Bezeichnungen für den Teufel benutzt.

Religiös bestimmte Vorurteile und Diskriminierungen bildeten so einen Teil des Fundamentes, auf dem sich in der Kolonialzeit mühelos ein Konglomerat rassistischer Überzeugungen entfalten konnte, welches die Schwarzen Heiden (Mohren) zu Schwarzen Untermenschen (Negern) werden ließ.“

divider-03


Das „Mohrenland“:
Zur geografischen Herkunft der „Mohren“

Heute wird das Wort „Mohr“ mit Menschen aus Subsahara-Afrika in Verbindung gebracht, der historische Sprachgebrauch zielt dagegen auf Menschen aus nordafrikanischen Regionen, vor allem aus Nordostafrika (Äthiopien, Eritrea, Abessinien, Aksum, Nubien) und Nordwestafrika (Mauretanien, Westsahara, Mali, Marokko, Algerien, Bidhan).

Im Deutschen hat das Wort „Mohr“ allem Anschein nach historisch eine stärkere Affinität zum altgriechischen Wort
aithiops (für „verbranntes Gesicht“).

Die Identifizierung von Mohren mit Mauren kommt von der zugrundeliegenden Lautähnlichkeit und dem spanischen Einfluss, wo
moro aus historischen Gründen das Wort für den arabisch-islamischen Mauren ist.

Wenn im
Mittelalter, so zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem „Freisinger Mohr“, latinisiert von caput aethiop(i)s bzw. caput ethiopicum die Rede ist, hat dies im damaligen Kontext daher nicht unmittelbar etwas mit Äthiopien zu tun, sondern ist bereits allgemein mit „Mohrenkopf“ zu übersetzen.

In diesem Sinne übersetzt auch Martin Luther das
Land Kusch, das sich südlich an Ägypten anschloss (Ez 29,10 LUT) und im griechisch-römischen Sprachraum den Namen Äthiopien erhielt (so auch in der Septuaginta), konsequent mit „Mohrenland“.

Dabei gibt Jer 13,23 LUT den Ausschlag, wo es heißt:

„Kann etwa der Kuschite seine Haut wandeln oder der Panther seine Flecken?“

Auch hier steht bei Luther „der Mohr“. Der Prophet Jesaja hat dagegen bei seiner Beschreibung der Kuschiten (Jes 18 EU)
nicht auf die Hautfarbe angespielt, sondern stattdessen auf ihre Körpergröße („hochgewachsen“) und Unbehaartheit („blank“).

Im Blick auf den äthiopischen Kämmerer scheint Luther außerdem die Ausdrücke „Morgenland“ und „Mohrenland“ miteinander zu identifizieren.

1670 schrieb Jerónimo Lobo über die „wahre Beschaffenheit des Mohrenlandes, sonderlich des abbysinischen Kayserthums“.

Andererseits verstand Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo
1694 bei seiner historischen Beschreibung des „occidentalischen Mohrenlandes“ darunter neben anderen Gebieten die drei Königreiche Kongo, Matamba und Angola.

1728 erschien erstmals in Deutsch der Bericht von Bartolomeo de Rogatis Von dem Verlust des Königreichs Spanien und dessen Wieder-Eroberung aus denen Händen der Mohren, womit wiederum die Mauren gemeint sind.

1894 wurde das Buch Dr. Adschai Samuel Crowther, der erste evangelische Neger-Bischof, oder Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott veröffentlicht.

Hier liegt also auch Nigeria im Mohrenland.

Sogar Anfang der
1930er Jahre erschienen noch Titel wie

Als Mohrenland noch christlich war … (G. von Massenbach, 1933),

Der Erstling aus Mohrenland (Biographisches von Samuel Ali Hussein, 1932) oder

Altes und Neues aus dem Mohrenland (Kirchen- und Missionsgeschichtliches von Christoph Schomerus, 1934), wobei hier sowohl „Mohr“ und „Neger“ austauschbar werden als auch zunehmend ganz Afrika zum „Mohren-“ bzw. „Negerland“ wird.

Mohren in der europäischen Kulturgeschichte

Sibylle Agrippina

Die
Sibylla Agrippina wird als einzige unter den Sibyllen als Mohrin im Purpurgewand dargestellt, zum Beispiel durch den flämischen Maler Jan van den Hoecke (1611–1651).

divider-03


Biblische Gestalten

Da Luther in seiner Bibelübersetzung die Kuschiter generell mit Mohren identifizierte, gelten heute auch einige biblische Gestalten als Mohren bzw. Mohrinnen. Dagegen sprechen die Einheitsübersetzung von Kuschitern und die King James Bible von Äthiopiern.

Die Frau des Mose

Mose heiratete die Kuschitin Zippora.
Die entsprechende Passage in Numeri 12,1 LUT heißt bei Luther:

Und Mirjam und Aaron redeten wider Mose um seines Weibes willen, der Mohrin, die er genommen hatte, darum dass er eine Mohrin zum Weibe genommen hatte“.

Serah, der Mohr, und Tirhaka, König der Mohren

Auch beim kuschitischen Heereszug gegen König Asa (2 Chr 14,7–8 LUT) ist bei Luther vom „Sieg Asas über die Mohren“ die Rede und von deren Anführer „Serah, der Mohr“.

Nach Pierer’s Universal-Lexikon von 1857 handelt es sich um einen
ägyptischen König, der bei den klassischen Schriftstellern Osorthon heiße und um 950 v. Chr. von Asa besiegt worden sei.

In 2 Kön 19,9 LUT und in Jes 37,9 LUT nennt Luther Thirhaka „
König der Mohren“ bzw. „der Mohren König“.

Es handelt sich dabei mit großer Wahrscheinlichkeit um Taharqa,
König von Kusch bzw. Nubien, der von um 690 bis 664 v. Chr. regierte.

Äthiopischer Kämmerer

In der Apostelgeschichte (Apg 8,26 LUT) ist von einem äthiopischen
Kämmerer der Königin Kandake – bei Luther aus dem „Mohrenland“ – die Rede, der vom Diakon Philippus getauft wird.

Dieser Mohr gilt als
Gründer, Philippus als Vater der äthiopischen Kirche.

Schon der Kuschite, bei Luther „Mohr“, Ebedmelech war zu Zeiten des Propheten Jeremia als Hofkämmerer beschäftigt (Jer 38–39 LUT).

Er rettet den Propheten aus der Zisterne.

Die Darstellung der „Taufe des Kämmerers“ wurde im 16. und 17. Jahrhundert speziell in den Niederlanden ein beliebtes Sujet, unter anderem bei Abraham Bloemaert (1566–1651) und Rembrandt (1606–1669).

Die Mohrin im Hohenlied Salomos und die Königin von Saba

Anders verhält es sich in Bezug auf das Hohelied, das traditionell dem König Salomo zugeschrieben wird. Er beschreibt dort seine Geliebte als dunkelhäutig (Hld 1,5–6 EU):

„Ich bin schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Hütten Kedars, wie die Teppiche Salomos. Sehet mich nicht an, dass ich so schwarz bin; denn die Sonne hat mich so verbrannt.“

Daraus wurde geschlossen, dass es sich bei der Frau um eine Mohrin handele. Sie wird traditionell mit der
Königin von Saba identifiziert.

Daher haben mittelalterliche Künstler die
Königin von Saba als Mohrin gemalt. Eine frühe und recht eindrückliche Darstellung findet sich im romanischen Verduner Altar in Klosterneuburg aus dem Jahr 1181.

Ebenfalls am Ende des
12. Jahrhunderts schuf Benedetto Antelami (um 1150 – um 1230) in Parma eine Statue der Königin. Er gestaltete sie als mittelalterliche Prinzessin, dunkelhäutig und mit blondem Haar.

Schwarze Madonna

Vermutlich in der allegorischen Übertragung des
Hohenliedes auf Jesus (Gott) und Maria (Kirche) und in Anlehnung an die Darstellungen der Königin von Saba kam es zu Darstellungen von Maria, der Mutter Jesu von Nazaret, als Mohrin.

Die ältesten, der Legende nach wie viele Ikonen dem Evangelisten Lukas zugeschriebenen Bildnisse von Schwarzen Madonnen stammen wohl aus dem
6. bis 9. Jahrhundert, die entsprechenden Statuen aus dem 12. und 13. Jahrhundert.

Die Tradition von Oropa im Piemont erzählt davon, dass der heilige Bischof Eusebius von Vercelli († 381) im
4. Jahrhundert nach seiner Teilnahme am Konzil von Nicäa eine Schwarze Madonna mitgebracht und in die von ihm gegründete Klosterzelle gebracht habe.

Die heute dort verehrte Statue stammt eher aus dem 13. Jahrhundert.

Der Mohr der Heiligen Drei Könige

Einer der Heiligen Drei Könige wird seit dem
12. Jahrhundert, verstärkt seit etwa Anfang des 14. Jahrhunderts, als schwarzer Afrikaner dargestellt.

Hintergrund ist die ältere Auffassung von Augustinus und Hrabanus Maurus, dass die
drei Könige Nachfahren der drei Söhne Noachs seien und die drei damals bekannten Erdteile repräsentieren.

Je nach Region und Tradition unterschiedlich wird
Caspar – der „jüngste“ König, der Myrrhe bringt –, Melchior oder Balthasar als Mohr dargestellt.

Zunächst war es wohl überwiegend Balthasar, der auch als König von Saba aufgefasst wurde, doch später in der Volkstradition am häufigsten Caspar, der diese Kennzeichnung erhielt.

Die Volkstradition kann sich dabei auf Pseudo-Bedas Codex Vaticanus (traditionell ins
10. Jahrhundert datiert) berufen, wo Kaspar als Mohr bezeichnet wird.

Melchior wird unter anderem in der Geschichte
Warum der schwarze König Melchior so froh wurde von Karl Heinrich Waggerl so beschrieben.

Diese Auffassung wurde im
Mittelalter auch im Ingeram-Codex von 1459 vertreten.

Die dunkle Hautfarbe des Königs entstammt wohl einer Fehldeutung eines überlieferten Textes. Dennoch hat sich die Darstellung eines Königs als Mohr in der bildenden Kunst bis heute erhalten.

Insbesondere in der Gotik- und Renaissance-Malerei nördlich der Alpen entwickelte sich der dunkelhäutige nach und nach zum schwarzen König, gegen Ende des
15. Jahrhunderts zunehmend mit einer kontrastreichen hellen Kleidung.

Während im Ingeram-Codex König Melchior ein
Mohrenwappen führt, ist es in einem Tiroler Wappenbuch aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts der selbst hellhäutig dargestellte König Balthasar.

Im religiösen Brauchtum rund um das
Dreikönigsfest, insbesondere beim Sternsingen, wird traditionell ein König geschwärzt. Auf diesen Brauch abhebend, zeigen mehrere bundesdeutsche Briefmarken einen Mohrenkönig.

Heiliger Mauritius

Der hl. Mauritius († um 290) wurde – ähnlich wie auch der heilige Maurus – aufgrund seines Namens in langer Tradition als Mohr gesehen.

Nicht selten wurde im deutschen Alltagssprachgebrauch aus dem
Vornamen Mauritius bzw. Maurus die geschliffene Kurzform Mohr.

Mauritius war zunächst Schutzpatron Burgunds.

Am
21. September 937, am Vorabend des Festes des heiligen Mauritius, gründete der im Jahr zuvor zum König gekrönte Otto I. in Magdeburg in Anwesenheit von zwei Erzbischöfen, acht Bischöfen und zahlreicher weltlicher Adliger das Mauritiuskloster.

Nach seiner Heirat mit Adelheid, der Tochter von König Rudolf II. von Burgund, im
Jahr 951 erhielt Otto I. von deren Bruder König Konrad III. von Burgund zum Weihnachtsfest 960 die Reliquien des hl. Mauritius aus der Abtei Saint-Maurice im Schweizer Kanton Wallis, die er ins Mauritiuskloster brachte.

955 ließ er den ersten Magdeburger Dom bauen, der der hl. Katharina von Alexandrien und dem hl. Mauritius geweiht ist. Historischer Hintergrund ist wohl der Sieg gegen die Ungarn auf dem Lechfeld von 955, den Otto auf die Hilfe des hl. Mauritius zurückführte.

962 ließ Otto I. sich im Zuge seiner Krönung zum Kaiser von Papst Johannes XII. auch das Fest des Heiligen bestätigen.

Zur Zeit der Ottonen und Stauferkaiser breitete sich die
Verehrung von Mauritius in ganz Deutschland aus, er wurde zum Reichsheiligen und zum vom Hochadel bevorzugten Kriegerheiligen. Unter anderem wurde die von ihm der Legende nach übermittelte Heilige Lanze als Reichskleinodie in wichtigen Kriegszügen des Reiches vorangetragen.

Vom
12. Jahrhundert an fand die Salbung des Kaisers im Petersdom zu Rom am ursprünglich von Otto I. gestifteten Mauritius-Altar statt.

Der Mauritiuskult in Magdeburg blühte unter Erzbischof Wichmann von Seeburg wieder auf, ab
1209 im nach der Feuerzerstörung (1207) unter Erzbischof Albrecht I. von Käfernburg neu errichteten Dom.

Darin befindet sich eine Vielzahl von Mauritiusdarstellungen, auch
eine der ältesten figürliche Statuen, die ihn als Mohr zeigt (um 1250).

Zunächst vereinzelt – zum Beispiel in der Deutschen Kaiserchronik aus dem
12. Jahrhundert – vom späten 14. Jahrhundert an immer häufiger wird Mauritius als Mohr dargestellt und gilt seither auch als Patron aller Handwerker, die mit Farben zu tun haben.

Ihm wurden immer häufiger
neue Kirchen geweiht.

Immer häufiger wurde er
Wappenfigur auf den Schildern von Adelsgeschlechtern und Städten – darunter am bekanntesten die Adelsfamilien Wolffskeel und Grumbach sowie die Stadt Coburg.

Der Heilige findet sich auch auf dem ältesten Siegel der Stadt Ingolstadt von
1291, aber wohl noch nicht als Mohr. Die Stadtpfarrkirche St. Moritz zu Ingolstadt trägt wohl seit dem 13. Jahrhundert dieses Patrozinium, enthält aber ebenfalls keine Mohren-Darstellungen.

Ein von Hans Mielich (
1516–1573) gemalter Ritter-Mohr Mauritius findet sich dagegen im Hochaltar des Ingolstädter Münsters.

Die Kombination von Mohrenkönig und dem hl. Mauritius als Mohr erscheint auf dem
Dreikönigsaltar von Hans Baldung aus dem Jahr 1507, der sich heute in den Staatlichen Museen Berlins befindet.

Gemalt wurde er für den Halleschen Dom. Für dieselbe Kirche malte Matthias Grünewald (
1475–1528) im Auftrag des Erzbischofs von Magdeburg die Erasmus-Mauritius-Tafel, auf der der Mohr als Reichspatron und Patron des Erzstifts Magdeburg mit einer Prunkrüstung Kaiser Karls V. erscheint.

Moses, der Äthiopier

Moses der Äthiopier bzw. der Schwarze war ein
Einsiedlermönch in Ägypten, Glaubensbote bei den Sarazenen und späterer Bischof.

Er wurde um
320 in Äthiopien geboren und starb dort um 390/395.

Als Äthiopier hatte er dunkle Hautfarbe und wurde daher traditionell als „Mohr“ dargestellt.

Er ist der erste namentlich bekannte schwarzafrikanische Heilige und gilt als Patron der Afroamerikaner.

Belakane

Die schöne Sarazenenkönigin Belakane in Wolfram von Eschenbachs Parzival ist eine Mohrin.

Ihr und Gahmurets Sohn Feirefiz wird als Elster-Mischling vorgestellt („schwarz-weiß-gescheckt“). Der Sohn von Feirefiz und Repanse de Schoye wird der Priesterkönig Johannes sein. Die Spekulationen über einen historischen Hintergrund dieser Figuren sind vielfältig und umstritten.

divider-03


Ludwig der Mohr und Alessandro de’ Medici

Der Mailänder
Herzog Ludovico Sforza (1452–1508) hat bei den Italienern den Beinamen il Moro („der Dunkle“), ebenso wie der Florenzer Herzog Alessandro de’ Medici (1510–1537), wobei bei ihm il Moro meist mit „der Maure“ wiedergegeben wird.

divider-03


Der Mohr von Venedig

Der Mohr von Venedig, der später durch Shakespeares Schauspiel Othello (um 1604, gedruckt 1622), Karl Meisls Theaterstück Othellerl, der Mohr von Wien oder Die geheilte Eifersucht (1806) und durch die Opern von Gioacchino Rossini (1816) und Giuseppe Verdi (Otello, 1887) bekannt wurde, war ursprünglich nur dem Familiennamen, nicht der Hautfarbe nach ein Mohr.

Shakespeare hatte die Novelle Un Capitano Moro aus den Degli Hecatommithi (1565) von Giambattista Giraldi († 1573) als Grundlage verwendet.

Die Moral dieser Novelle zielte auf die vermeintliche Torheit europäischer Frauen, wenn sie temperamentvolle Männer anderer Völker heiraten.

Historisches Vorbild dieser Novelle war Cristofalo Moro, der
1505 als Gouverneur der Republik des heiligen Markus nach Zypern zog, um die Insel gegen die Osmanen zu verteidigen. Während Othello bei Giraldi seine Frau aus Eifersucht ermordet und dieser Mord später von deren Verwandten gerächt wird, tötet er sich bei Shakespeare nach Einsicht in seinen Irrtum selbst.

Der historische Capitano Moro dagegen kehrte nach drei Jahren nach Venedig zurück, wobei seine Frau auf der Rückfahrt starb, was ihn in tiefe Trauer stürzte.

Während Giraldi eindeutig von der „negrezza“ des Mohren sprach, ist es in der Shakespeare-Forschung umstritten, ob die Bezeichnung „
moor“ mehr auf die Herkunft, die Kultur oder die Hautfarbe oder eine Mischung daraus zielt.

1692 wurde vom Kapuziner-Missionar Dionigi de Carli eine von diesem Komplex unabhängige Schrift mit dem Titel Der nach Venedig überbrachte Mohr in Deutsch veröffentlicht.

divider-03


Benedikt der Mohr

Benedikt der Mohr (um 1526 in San Fratello bei Messina in Italien; † 4. April 1589 in Palermo auf Sizilien) wurde als Kind von äthiopischen Sklaven in Sizilien geboren, wirkte später als Mönch auf Sizilien und Ordensoberer in Palermo. Er wurde 1807 von der katholischen Kirche heiliggesprochen.

divider-03


Der Mohr Peters des Großen

Der Mohr Peters des Großen mit Namen
Abraham Petrowitsch Hannibal († 1781) war ein abessinischer Fürstensohn und Vorfahr von Alexander Sergejewitsch Puschkin, der dessen Leben später in einem Roman ausgestaltete.

Hannibal kam zunächst als Sklavenkind an den osmanischen Sultanshof nach Konstantinopel und dann über den Gesandten Tolstoi
als Sekretär an den Zarenhof, wo er 1705 – mit dem Zaren als Paten – getauft und später von diesem wie sein eigener Sohn geliebt wurde.

Herangewachsen nahm er eine militärische Laufbahn, fiel aber in Ungnade, als er sich nicht verheiraten lassen wollte. 1976 entstand über ebendiesen Mohren im Stile eines Märchens der sowjetische Film Wie Zar Peter seinen Mohren verheiratete von Alexander Mitta.

divider-03


Schwarzer König beim Schach

In mittelalterlichen Schachbüchern wird der
Schwarze König als Mohr charakterisiert, so zum Beispiel im Konstanzer Schachzabelbuch von 1479 (heute in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien).

divider-03


Der Mohr von Riedlingen

Die Fasnet in Riedlingen an der Donau kennt einen Mohren, die Riedlinger selbst sind die dazugehörigen „
Mohrenwäscher“.

Für diesen Umstand wird folgende Geschichte als Begründung angeführt:

In Riedlingen gastierte einmal ein Zirkus, bei dem unter anderem ein Schwarzer, ein „Mohr“ war. Da die Einwohner Riedlingens bislang noch nie einen Schwarzen gesehen hatten, glaubten sie, es handle sich dabei um einen Weißen, der sich nicht gewaschen habe. Sie packten ihn, brachten ihn zum Marktbrunnen und versuchten, den Mohr weiß zu schrubben, was jedoch nicht gelingen wollte.

divider-03


Mohren in der Heraldik

Der
Mohr als Wappenbild wurde schon früh in die Heraldik eingeführt. Der Mohr ist als „gemeine Figur“ in vielen Wappenschilden und im Oberwappen vertreten.

Beispiele sind das Wappen von Papst Benedikt XVI., vom Hochstift Freising oder das Wappen der Pappenheimer.

divider-03


Literatur und Kunst

Neben Othello, dem Mohren von Venedig, gibt es in Literatur und Theater zahlreiche weitere Motive:

Hermann von Sachsenheim:
Die Mohrin

Friedrich Schiller:
Der Mohr von Tunis

Das geflügelte Wort „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen“ lautet im Original:

Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.“

Friedrich Schiller legte diesen Satz in den Mund des Spitzbuben Muley Hassan, des
Mohren von Tunis (Die Verschwörung des Fiesco zu Genua). Gerhard Stadelmaier hat darauf hingewiesen, dass Schillers Original keineswegs das Sprichwort rechtfertigt, da „Schuldigkeit“ eine gegenüber „Arbeit“ andere Bedeutung habe.

Heinrich Hoffmann:
Moritat von den schwarzen Buben

Bekannt ist auch die Moritat „von den schwarzen Buben“ aus dem Kinderbuch Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann (1845):

„Es ging spazieren vor dem Tor / ein kohlpechrabenschwarzer Mohr …“,

in der sich Kinder über einen Mohren wegen seiner Hautfarbe lustig machen, dann jedoch vom „großen Nikolas“ in ein Tintenfass getunkt werden.

Sie werden also zur Strafe „viel schwärzer als das Mohrenkind“ gemacht.
Die Geschichte dient der antirassistischen Erziehung, aber der schwarze Knabe wird als stereotyper Schwarzafrikaner (barfuß, dicklippig, krauses Haar, nackt bis auf eine kurze Hose) dargestellt;

jedoch mahnt der Dichter:

„Ihr Kinder, hört mir zu, und lasst den Mohren hübsch in Ruh! Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr?“

Heinrich Heine:
Der Mohrenkönig

Heinrich Heine veröffentlichte
1844 das Gedicht Der Mohrenkönig in seiner Gedichtsammlung Romanzero. Und in seinem Wintermärchen Caput 14 stehen die Heiligen drei Könige stellvertretend in der Kritik, darunter auch Herr Gaspar, der König der Mohren.

Der Mohrenkönig von Heine ist eine Weiterfabulierung der Ballade Der Mohrenfürst von Ferdinand Freiligrath, vertont von Carl Loewe.

divider-03


Weitere Mohren und Mohrinnen in der Weltliteratur

Mohren und Mohrinnen, als solche bezeichnet, spielen außerdem in folgenden Werken eine bedeutende Rolle:

• Giambattista Basile (1575–1632):
Das Pentameron.

• William Shakespeare:
Titus Andronicus.
Tragödie (zwischen 1589 und 1592) (der Mohr Aaron)

• Edward Young:
Die Rache. (1732)

• Friedrich Hildebrand von Einsiedel:
Die Mohrin.
Lustspiel. Übersetzung nach Terenz.

• Ernst Lorenz Michael Rathlef:
Die Mohrinn zu Hamburg.
Tragödie, 1775.

• Friedrich Julius Heinrich von Soden:
Die Negerin oder Lilliput II. 1789

• Friedrich Wilhelm Ziegler:
Die Mohrin.
Schauspiel in vier Aufzügen, 1802.

• Josef Alois Gleich:
Der Mohr von Semegonda.
1805.

• Christian Dietrich Grabbe:
Herzog Theodor von Gothland.
(dort der Drahtzieher Berdoa), 1822.

• Johanna Satori-Neumann:
Die Mohrin.
Roman, 1854. Scan bei Google Books

• Wilhelm Busch:
Die Rache des Elephanten
1863 und
Fipps, der Affe 1879, Bildergeschichten.

• Georg Horn:
Der Mohr von Berlin.
Roman, 1886.

• Anton Ohorn:
Der Mohr von Jena
und andere Erzählungen. 1916.

• Carry Brachvogel:
Der Mohr der Dubarry.
1925.

• Gertrud Fussenegger:
Mohrenlegende.
Eine Weihnachtsgeschichte. 1937.

• Hermann Kesten:
Der Mohr von Kastilien.
Um die Krone. Roman, 1956.

• Hans Dieter Schwarze:
Der Mohr von Brandenburg.
Komödie, 1960.

• Werner Bergengruen:
Die Schwestern aus dem Mohrenland. Erzählung, 1963.

• Tankred Dorst:
Die Mohrin.
Theaterstück, 1964.

• Ruth Hoffmann:
Der Mohr und der Stern.
1966.

• Gisela Frankenberg:
Der blaue Mohr.
1968.

• Lukas Hartmann:
Die Mohrin.
Roman, 1995.

• Jürgen Vogler:
Der Mohr von Plön.
Roman (nach wahrer Begebenheit), 2012.

Im Jugendbuch
Mohr und die Raben von London von Vilmos Korn und Ilse Korn tritt Karl Marx (seinem Spitznamen gemäß) in einer Nebenrolle als „Mohr“ auf.

divider-03


Musik

Neben den Othello-Opern sollten auch der
Mohr Monostatos aus der Zauberflöte von Mozart und Antonio Salieris Musikkomödie Il moro sowie dessen deutsche Oper Die Neger nicht vergessen werden.

Und der König der
Nubier Amonasro in Verdis Aida ist ebenfalls ein Mohr. Auch Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal ließen am Ende des „Rosenkavaliers“ „einen kleinen Neger in Gelb“ auftreten, „ein Präsentierbrett mit Schokolade tragend“.

divider-03


Moriskentanz, Morris Dance, Moresken

Von den Mauren leiten sich auch die Morisken her sowie der nach ihnen benannte Tanz.

Mit den Moriskentänzern verwandt sind im Bereich der Volksmusik in England die sogenannten „
Morris dancers“. Dieser Morris Dance ist mit dem Square Dance verwandt.

Orlando di Lasso († 1594, München) schrieb neapolitanische Madrigale, die er
Moresken nennt und in denen neben Figuren der Commedia dell’arte auch „Mohren“ als Spaßmacher und exotisches Element vorkommen.

divider-03


Malerei und Skulptur

Im Bereich der bildenden Kunst sind hervorzuheben:

• die
Skulptur des Heiligen Mauritius im Magdeburger Dom (um 1240/50).

• Erasmus Grassers
Mohr im Ensemble von 16 Moriskentänzern (1480)

Höfischer Mohrentanz bei Fackelbeleuchtung 1517 in Augsburg (unbekannt, z. T. Dürer zugeschrieben)

Die Mohrin Katherina von Albrecht Dürer (1521)

der Mohr auf der Erasmus-Mauritius-Tafel von Matthias Grünewald (vor 1524)

• Mehrere Mohren auf Paolo Veroneses Gemälde
Das Gastmahl im Hause des Levi (1573), Accademia, Venedig

Der Kontrabass mit Mohrenkopf (um 1650) von Jakob Stainer, Absam.

zwei Mohrenbilder des Amsterdamer Malers Nicolaes Pieterszoon Berchem (1620–1683)

der Mohr mit Smaragdstufe von Johann Melchior Dinglinger und Balthasar Permoser (1720/24), der heute im Grünen Gewölbe in Dresden ausgestellt ist.

Die Dienstbotenrolle vieler Mohren in der Kolonialzeit hat sich auch in funktionellen Mohrenfiguren niedergeschlagen, zum Beispiel im sogenannten Rauchverzehrer-Mohr.

divider-03


Werbung

Der Sarotti-Mohr

Der 1868 von Hugo Hoffmann gegründete und 1881 durch Übernahme der „Confiseur-Waaren-Handlung Felix & Sarotti“ unter dem Namen Sarotti bekannt gewordene Schokoladenhersteller wirbt seit den 1920er Jahren mit dem „schokoladenbraunen Sarotti-Mohren“ als Firmenlogo.

Nach Beendigung des Ersten Weltkriegs entwarf die Werbeagentur des Grafikers Julius Gipkens anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Unternehmens, in Anlehnung an die erste Fabrikationsstätte in der Mohrenstraße, das erste Mohrenzeichen:

drei Mohren mit dem Tablett.

Am 27. August 1918 wurde das Markenzeichen angemeldet.

Die bis heute verwendete Gestalt erhielt der Mohr von Gipkens 1920 und wurde 1922 zur eingetragenen Marke. Die Werbefiguren trugen einen Turban und ein Tablett und sollten wohl ursprünglich auf die traditionelle Funktion von Mohren als Bedienstete des Hochadels anspielen. Möglicherweise sollen sie auch auf den Anbau von Kakao in Afrika verweisen (der meiste Kakao kam zu der Zeit allerdings aus Südamerika).

Denkbar ist auch, dass damit Sinnlichkeit und gesteigerte Genussfähigkeit assoziiert werden sollen, wie sie in stereotypen Vorstellungen den Bewohnern südlicher Länder zugeschrieben werden. (Wichtig ist in diesem Kontext der Kolonialismus, der in Europa Fantasien vom „sinnlichen Süden“ anregte).

Vielleicht geht die Nutzung des Mohren aber auch auf die Produktionsstätte der Neumann'schen Warenhandlung zurück; diese befand sich nämlich eine Zeit lang in der
Berliner Mohrenstraße.

Der Mohr trat seit
1918 (dem 50-jährigen Bestehen des Unternehmens) auf Produktverpackungen, in der Printwerbung wie auch ab 1964 in der Fernsehwerbung auf und wurde seither in zahlreichen Formen als Souvenir vermarktet.

Die Fabrik, bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin ansässig, ließ im Jahr 1950 einen
Sarotti-Mohren als Werbefigur aus vergoldeter Bronze in der Bildgießerei Noack herstellen.

Sie befindet sich im Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Seit
2004 bezeichnet die Firma Stollwerck den Sarotti-Mohren offiziell als Sarotti-Magier der Sinne. Die Figur wurde farblich umgestaltet und jongliert nun mit Sternen, statt ein Tablett oder eine rot-blaue Fahne zu tragen.

divider-03


Mohren bei Kaffeeröstereien

Im Logo der Wiener Kaffeerösterei Julius Meinl findet sich ein „Mohr“.

Der Meinl-Mohr trinkt Kaffee, trägt einen hohen roten Fez und die Uniform eines Hotelpagen oder Dienstboten.

Er wurde
1924 von dem Grafikdesigner Joseph Binder entworfen und 1965 zu einer abstrakteren Darstellung modernisiert. Auch mit ihm sollten Sinnlichkeit und eine „weltoffene“ und „exotische“ Atmosphäre von südländischen Hotels oder Kolonialherren-Anwesen assoziiert werden.

Für die USA hat der Meinl-Konzern das schwarze Gesicht durch Gold ersetzt. In Europa präsentiert sich Meinl weiterhin mit dem traditionellen „Mohren“ mit rotem Fez.

Allerdings gibt die Firma offiziell an, der Mohr ähnele einem „sympathischen Barockengel“ und stehe daher für „die europäische Komponente“ der Firma.

Die
1883 gegründete Kaffeerösterei Machwitz aus Hannover verwendet ebenfalls ein Mohrenlogo mit drei Büsten hinter dem Firmensignet.

Der Tucher-Mohr

Der Kopf eines Mohren (es handelt sich vermutlich um eine Darstellung des
Hl. Mauritius) ist das Markenzeichen der Tucher Bräu aus Nürnberg.

Er wurde aus dem Wappen der Nürnberger Patrizierfamilie Tucher von Simmelsdorf übernommen, als die Dr.-Lorenz-Tucher-Stiftung
1855 die bis dahin als „Königliches Bräuhaus“ firmierende, ehemals städtische Weißbierbrauerei erwarb.

„Lu“ von Lucaffé

Die norditalienische Firma Lucaffé, gegründet 1996 von Gian Luca Venturelli, stellt unter anderem Kaffee für Vollautomaten und Kaffeepads her. Die Mehrzahl der Produkte sind mit einem fröhlich lachenden Schwarzen names Lu geschmückt.

Er steht auf einem Bein und hält eine Kaffeedose in der Hand.

Daneben bietet das Unternehmen verschiedene Marketingprodukte ebenfalls mit der Abbildung des Mannes an.

divider-03


Mikrotoponyme (Kleinobjekts- bzw. -ortsnamen)

Das Wort Mohr ist immer wieder als Bestandteil von Namen für verschiedene Plätze, Stellen und Gebäude vorzufinden, dient also als Teil von Bauwerksnamen und von Ortsnamen im weiteren Sinne.

Grube Schwarzer Mohr

In der Nähe des bayerischen Ortes Dürrenwaid im Frankenwald gibt es eine aufgelassene und erschlossene Grube mit dem – eigentlich pleonastischen – Namen
Schwarzer Mohr.

divider-03


Apotheken, Gasthäuser, Brauereien, Häuser

„Mohren“ finden sich auch vielfach in den Namen und Wappen von Apotheken, Gasthäusern und Brauereien.

Mohrenapotheken gab oder gibt es zum Beispiel in:

Deutschland: Amberg, Aschaffenburg, Bad Königshofen im Grabfeld, Bad Langensalza, Bad Salzungen, Baesweiler, Bautzen, Bayreuth, Bergheim, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Chemnitz-Bernsdorf, Celle, Coburg (seit 1955 in der Mohrenstraße), Dortmund, Eberbach, Erfurt, Erlangen, Frankfurt am Main, Friedberg, Fürth, Gelsenkirchen, Görlitz, Halle (Saale), Hamburg, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Hofgeismar, Jüterbog, Karlstadt, Kassel, Kiel, Köthen (Anhalt), Konstanz (Apotheke seit 1788), Kulmbach (1563 eröffnet), Langenfeld, Leipzig-Wiederitzsch, Magdeburg, Mainz, Meerbusch, Meisenheim (erbaut im 16. Jahrhundert), Memmingen, Mühlhausen/Thüringen, München (seit 1438), Nördlingen, Nordhausen/Thüringen, Nürnberg zu St. Lorenz (erste urkundliche Erwähnung: 1442), Nürnberg-Südstadt, Osnabrück, Regensburg (1517–2016), Schmidmühlen, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Torgau (seit 1579), Ulm (seit 1568), Weiden, Weißenfels, Wolfsburg, Worms, Wuppertal und Zwickau

Großherzogtum Luxemburg: Stadt Luxemburg

Österreich: Bad Radkersburg, Graz-Gries, Krems an der Donau und Wien

Schweiz: Winterthur ZH

Deutschland und Österreich: Hier gibt oder gab es Mohrenbrauereien unter anderem in Bayreuth, Coburg, Dornbirn, Leutkirch im Allgäu (Brauereigasthof „Zum Mohren“), in Ravensburg, in Schwäbisch Gmünd („Drei Mohrenbrauerei“) und in Zwiefalten-Baach.
Gasthäuser, Restaurants, Hotels etc. mit einem Mohren
im Titel gibt es unter anderem:

in Deutschland: Das Volkshaus zum Mohren in Gotha, ein historisch bedeutsamer Versammlungsort, wurde 2007 abgerissen.

Außerdem finden sich entsprechende Lokalitäten in:

Aachen (Haus zum Mohren), Ansbach, Augsburg (Hotel Drei Mohren), Aulendorf, Bad Sachsa, Bayreuth (Brauereigasthof Mohren Bräu Bayreuth), Bonn (Haus im Mohren), Eisenberg (Gasthaus Zum Mohren), Erlangen (Mohrenkopf), Ettlingen (Drei Mohren), Flensburg, Gotha, Halle (Saale) (Gasthof Zum Mohr), Heidelberg (Großer Mohr und Kleiner Mohr), Isselburg, Kandel (Zu den drei Mohren), Kiel (Zum Mohrenkopf), Landsberg am Lech, Lauingen, München, Niederstotzingen, Oberpullendorf, Ottobeuren, Pegau, Poppenricht (Zu den Drei Mohren), Ravensburg, Riedlingen, Rottweil, Sindelfingen (3 Mohren) und Stuttgart (Drei Mohren)

in Österreich: Burgeis, Dornbirn, Leoben, Rankweil, Reutte, Salzburg

in der Schweiz: Willisau

in Südtirol: Prissian bei Meran, Reschen

Als Mohrenhaus sind bekannt:

• ein Herrenhaus in Radebeul, heute Kindergarten

• ein 1444 erstmals urkundlich erwähntes Gebäude in Bamberg

• das Grissemann-Haus in Lienz

• ein Haus im III. Wiener Gemeindebezirk, das Angelo Soliman für zehn Jahre besessen hat

• ein Gebäude in Schongau, heute Seniorenwohnanlage

• weitere Gebäude in Dresden, Euren und Schwabsoien

In Erfurt gibt es ein
Haus zum Mohrenkopf. In Dinkelsbühl gibt es eine Metzgerei Drei Mohren mit entsprechendem Nasenschild.

In Eisenberg (Thüringen) gibt es neben dem erwähnten Gasthaus und dem
Mohrenbrunnen auch eine Bäckerei namens Mohren Backstübl.

divider-03


Straßen, Plätze, Orte und Brunnen

Bekannt ist die Mohrenstraße in Berlin, die um 1700 nach Afrikanern benannt wurde, die als Sklaven nach Deutschland verschleppt wurden und in Berlin dort wohl untergebracht waren.

Viele von ihnen wurden ab 1707 beim preußischen Militär als Spielleute ausgebildet.

Die Firma Sarotti hatte in der Mohrenstraße 10 von 1881 bis 1913 ihren Hauptsitz und entwickelte unter anderem aus diesem Umstand heraus ihre Werbefigur, den
Sarotti-Mohren.

2004 hat die PDS erfolglos einen Antrag auf Umbenennung der Straße gestellt, weil der Name rassistisch sei. Heute haben in der Mohrenstraße das Bundesministerium der Justiz, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtsfragen ihren Sitz.

Es gibt Mohrenstraßen, Mohrenplätze und Mohrenbrunnen in vielen anderen deutschen Orten.
In Italien gibt es seit
1575 eine Fontana del Moro in Rom auf der Piazza Navona. Sie wurde 1655 von Giannantonio Mari nach Zeichnungen von Gian Lorenzo Bernini umgestaltet und zeigt den Kampf zwischen einem Mohren (eigentlich ein muskulöser Triton) und einem Delfin.

Außerdem gibt es eine Fontana
dei quattro mori im Garten der Villa Lante (Bagnaia).

Ein Denkmal mit vier Mohren gibt es außerdem in Livorno und in Marino. In Anlehnung an dieses Motiv nennt sich heute ein bekannter Rotwein aus Castel de Paolis
I quattro mori.

In der Schweiz befindet sich ein
Mohrenbrunnen in Schaffhausen und Stein am Rhein.

divider-03


„Schwarzer Mann“ – "Schwarzer Peter"

Auch die Figur des Schwarzen Mannes, so zum Beispiel als Kinderschreck im Kinderspiel Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? gehört in diesen Zusammenhang.

Dabei ist es unklar, worauf genau der „schwarze Mann“ sich bezieht.

Die angebotenen Deutungsmöglichkeiten reichen von einer biosoziologischen Erklärung über Tod, Teufel, Köhler und Schornsteinfeger bis direkt zum Mohren.

Wahrscheinlich ist jedoch, dass diese Figur zunächst nicht für dunkelhäutige oder verrußte Menschen steht, sondern allgemein für das dunkle Angstmachende und Böse („Butzemann“, im Englischen „Bogeyman“, siehe auch „Oger“ und „Puk“).

Die mittelalterliche Vorstellung vom Teufel als schwarzem Mohr wurde erst allmählich durch die Vorstellung vom „roten Teufel“ abgelöst.

Eine Verbindung könnte auch bestehen zum holländischen „
Zwarte Piet“ (Schwarzer Peter), der im niederländischen Brauchtum vergleichbar dem Krampus oder dem Knecht Ruprecht den aus Spanien von den Mohren (Mauren) kommenden hl. Nikolaus von Myra bei seinen Kinderbesuchen begleitet.

Der „Zwarte Piet“ hatte dabei im
19. Jahrhundert einen Teufel als Knecht abgelöst. Eine Legende besagt, dass Sinterklaas einst einen Sklavenjungen namens Petrus freigekauft hatte, der dann aus Dankbarkeit beim Bischof geblieben sei.

Der Brauch führt in den Niederlanden immer wieder zu öffentlichen Rassismus-Debatten.

Das bekannte
Kartenspiel „Schwarzer Peter“ dagegen stammt wohl aus dem Biedermeier um 1830. Ob es an den Nikolausbegleiter „Zwarte Piet“ oder an den Zeitgenossen und Kumpan des Schinderhannes, den Räuber Johann Peter Petri (1752 – nach 1812), der auch unter dem Namen „der alte Schwarzpeter“ oder „Schwarzer Peter“ bekannt war, ist unklar.

divider-03


Bezeichnungen in Flora, Fauna, Chemie und Alchemie

Pflanzen und Pilze

Die Wörter Mohrrübe bzw.
Möhre und Mohr haben keine gemeinsame etymologische Herkunft; Möhre geht auf westgermanisch „murhōn“ „Möhre“ zurück, Mohr auf lateinisch maurus.

Allerdings trägt die Wilde Möhre in der Mitte der Blütendolde eine durch Anthocyane schwarz/schwarzrot gefärbte „Mohrenblüte“. Die Mohrenhirse (Sorghum bicolor) wie auch der Mohrenpfeffer (Xylopia aethiopica) erhielten die Bezeichnung wegen ihrer Herkunft aus Afrika.

Die Wilde Malve wird mitunter auch Mohrenmalve genannt, der Ungarn-Salbei auch Mohrensalbei.

Die Laubmoos-Art Andreaea rupestris wurde früher auch als Mohrenmoos bezeichnet.

Der Mohrenkopfmilchling (Lactarius lignyotus) erhielt seinen Namen wegen seiner Farbe. Die Wortbildung von Morcheln „kleine Möhren“ könnte wegen der dunklen Köpfe einiger Arten von vulgärlateinisch mauricula „Kleine Mohrin“ beeinflusst sein.

divider-03


Tiere

Taxonomische Bezeichnungen mit „aethiop(i)s“ bzw. „aethiopiacis“ (griech. für „wachsend im Mohrenland“ oder „durch die Sonne versengt“) können auf „mohrenhaftes“ Aussehen verweisen.

In der Gattung Erebia gibt es eine Anzahl von Arten, die auf Grund ihrer vorwiegend dunkelbraun gefärbten Flügel als Mohrenfalter bezeichnet werden, so der Graubindige Mohrenfalter (Erebia aethiops).

Im Deutschen sind zudem die Bezeichnungen

Mohrenkaiman (Melanosuchus niger), Mohrenklaffschnabel (Anastomus lamelligerus), Mohrenkopfpapagei (Poicephalus senegalus), Mohrenkopfschimmel und Mohrenköpfle verbreitet.

Der Altdeutsche Mohrenkopf ist eine Taubenrasse aus der Gruppe der Farbentauben. Mohrenkopf ist zudem eine standardisierte Bezeichnung eines Zeichnungsmusters der Haushühner. Die Äthiopische Grünmeerkatze (Chlorocebus aethiops) wird mitunter Mohrenaffe genannt.

Im Englischen gibt es einen Black Moor Goldfish.

Ferner tragen den Mohr im Namen u. a. der Mohrenmaki (Eulemur macaco), der Mohrenmakak (Macaca maura), der Mohrenibis (Phimosus infuscatus), die Mohrenweihe (Circus maurus), das Mohrenschwarzkehlchen (Saxicola caprata), der Mohrenpirol (Oriolus hosii), die Mohrenlerche (Melanocorypha yeltoniensis), die Mohrenralle (Amaurornis flavirostris) sowie der Mohrenhonigfresser (Myzomela nigrita).

divider-03


Chemie, Alchemie

Der Arzt und Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann zählt in seinem von
1793 bis 1798 herausgegebenen „Apothekerlexikon“ einige Stoffe auf, deren deutsche Bezeichnungen mit Mohr kombiniert wurden.

Sie sind bereits vor Hahnemann in der Alchemie und Chemie, seit ihm vor allem in der Homöopathie verbreitet:

• Salvia aethiopis („Mohrensalbei“),

• Mercurius aethiops alcalisatus („alkalisierter Mohr“, Quecksilber, abgerieben mit Krebsstein),

• Aethiops antimonialis („Spießglanzmohr“, Verbindung aus rohem Spießglanz mit Quecksilber),

• Aethiops martialis („Eisenmohr“, im Wesentlichen Eisenoxyduloxyd),

• Aethiops martis Lemeryi („Lemery's Eisenmohr“),

• Aethiops mineralis empyrus oder apyrus bzw. Aethiops mercurialis („Mineralmohr“, „mineralischer Mohr“ oder „Quecksilbermohr“, entsteht durch Zusammenreiben des rohen Quecksilbers mit gleichen Teilen schmelzenden Schwefels, siehe auch Zinnober),

• Aethiops narcoticus („schlafmachender Mohr“ oder „Schlafmohr“),

• Mercurius aethiops saccharatus („Zuckermohr“, Quecksilber, abgerieben mit Zucker)

• Aethiops vegetabilis („Pflanzenmohr“, Blasentang, in verdeckten Geschirren schwarz gebrannt und zu Pulver gemacht)

divider-03


Sonstiges

Süßspeisen:

Mohrenkopf ist der Name eines kleinen runden Feingebäcks aus hellem Biskuit, das klassischerweise mit Vanillecreme gefüllt und mit Aprikosenmarmelade und Schokoladenguss überzogen ist.

Oft wird es in einer gefältelten Papierserviette angeboten.

Der Name leitet sich von der dunklen Farbe der Schokolade und der damals gängigen Assoziation mit „Mohren“ ab. In der Karnevalszeit werden Mohrenköpfe auch mit Gesichtern verziert und mit andersfarbigem Zucker- oder Nougatguss überzogen –

dann handelt es sich genau genommen nicht mehr um „Mohren“-köpfe.
Gelegentlich wurde die Bezeichnung „Mohrenkopf“ auch für die üblicherweise als „Negerkuss“ bekannten Schokoküsse verwendet, die aus einer mit Schokolade überzogenen weichen Baisermasse (französisch
„baiser“ = Kuss) auf einer Waffel bestehen.

Dieser Name stammt vermutlich aus den
1920er Jahren.

Die offizielle Bezeichnung wurde mittlerweile abgeändert, um dem Vorwurf eines rassistischen Ursprungs zu begegnen.
Die österreichische Schokoladen-Mehlspeise
Mohr im Hemd ist ebenfalls von der Bezeichnung Mohr abgeleitet.
Des Weiteren wird Softeis mit Schokoladenüberzug oftmals „
Eismohr“ genannt. Auch die Süßspeise Mohr im Hemd wird in Kombination mit Vanille-Eis als „Eismohr im Hemd“ bezeichnet.

divider-03


Mohrle und Mohrenköpfle

Im süddeutschen Sprachraum werden schwarze Katzen und Hasen häufig „Mohrle“ genannt:

„Unsre Katz heißt Mohrle, hat ein schwarzes Ohrle, hat ein schwarzes Fell …“

Das Schwäbisch-Hällische Landschwein wird dort auch als „
Mohrenköpfle“ bezeichnet. Eine Biersorte der Haller Löwenbräu heißt in Anlehnung an diese Tiere ebenfalls Mohrenköpfle.

divider-03

Missionsspardose

Bis in die 1960er waren sogenannte "
Nickneger" als Missionsspardose in Deutschlands Kirchen und Schulen gebräuchlich.

Der Name rührte daher, dass beim Einwerfen einer Münze in die Spendendose in Form eines kindlichen Schwarzen diese Figur als Zeichen des Dankes mit dem Kopf nickte.

Es gab auch Dosen in Form von
Chinesen, Indianern, Mexikanern oder Indern. Häufig wurden diese Dosen in der Adventszeit zusammen mit den Weihnachtskrippen aufgestellt.

Aufgekommen sind diese Spardosen während der deutschen Kolonialzeit, und die Spende galt der Bekehrung der Heiden zum Christentum. Häufig fanden sich Reime wie der folgende unter
oder an der Dose:

Ich war ein armer Heidensohn!
Nun kenn ich meinen Heiland schon
Und bitte darum Jedermann
Nehmt Euch der armen Heiden an.

divider-03


Alkoholika

Ein
Biermischgetränk aus Cola und Hefeweizen wird in Süddeutschland, Tirol, Oberösterreich und Teilen der Schweiz mitunter als Mohr oder Neger bezeichnet.

Ein aus Eisenberg stammender
Kräuterlikör trägt den Namen Eisenberger Mohrentropfen.

divider-03


Geldbezeichnungen

Als Vor- und Beiformen der Bezeichnung
Negergeld sind mehrere Wortbildungen mit dem Bestandteil Mohr belegt.

Als
Mohrengeld wurden Glasperlen bezeichnet, die aus dem Böhmerwald und dem Fichtelgebirge nach Afrika exportiert wurden.
Mohrische Münzen hießen ab dem
17. Jahrhundert Zahlungsmittel in Asien und Afrika, auch für Kaurigeld, das zudem die englische Spottbezeichnung blackamoor’s tooth trug, deutsch etwa Schwarzmohrenzahn.

Als
Möhrchen oder Mauriculus wurden zudem Kleinmünzen bezeichnet, die seit dem Spätmittelalter im Rheinland umliefen.

Wir danken den Autoren von Wikipedia für ihr Engagement des
Beitrages ∞ 
Mohr , welcher sehr ausführlich und sachlich dargestellt und für die ∞ Weiternutzung des Beitrages


Es gibt das noch etwas.

Ein Restaurant. War schon einige Male in der Presse, also nicht mehr unbekannt. Der Gründer und Inhaber hat auch schon einige Prominente bekocht.
Auf seiner Homepage lesen wir:

Der Mohrenkopf wies im Mittelalter diejenigen Häuser aus,
die als Fürstenherberge dienten.
Außerdem galt er als besonderes Zeichen für eine hervorragende Küche
und eine zuvorkommende Bewirtung.

 Wir möchten an diese alte Tradition anknüpfen und Ihnen, sehr geehrte Gäste,
einige Gaumenfreuden bereiten. Wir hoffen, dass Sie sich in unserem
Restaurant wohl fühlen und Sie unsere Speisen genießen 

Wenn Sie etwas zu feiern haben, z.B, Familienfeiern,Hochzeiten, Geburtstage,
Betriebsfeiern oder andere Veranstaltungen steht Ihnen das Mohrenkopf -
Team gern zur Verfügung.

cache_2476853159
Andrew, Koch und Inhaber des Restaurantes "Zum Mohrenkopf"

Seine ∞ Homepage  

Ein Wort zum Abschluss dieses doch recht umfangreichen Beitrages, der an die Übereifrigen in der Gesellschaft gerichtet ist:

Ja, ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit. Damals.

Sie wohnte unterm Dach. Es war eine kleine Kammer, mit einem Fenster. Sie war eine ruhige Nachbarin. Man hörte und sah von ihr nichts. Da konnte man nicht meckern. Wenn ich mich recht erinnere hat sie am Finanzamt gearbeitet. Ihre Eltern sind früh verstorben. Hatte sie mal erzählt.

Heute morgen ist sie abgeholt worden von ihnen. So um fünf, wenn ich mich recht erinnere. Es war auf alle Fälle draussen noch dunkel.

Ja, ja. Nett war sie ja, die Frau Mohr.
Der Nachname Mohr wurde ihr zum Verhängnis.strick


Gedanken, Entdeckungen über Rassimus 2020

Beitrag ∞
Bezahlte Rassismushatz?
Beitrag ∞
Einmal Quer in ihrer Welt
Beitrag ∞
Gestatten? Neger.
Beitrag ∞
Gestatten? Mohr.

Gesamtes ∞
Inhaltsverzeichnis


Gestatten? Neger.

Gestatten? Neger.


kronenzeitun_anzeige_familienname_neger
-
Sicherheitsscreenshot -


Ja, ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit.
Damals.


War eine nette Familie. Sie war sehr sauber. Putzte immer nach Hausplan. Gab nie Schwierigkeiten. Die beiden Buben von ihnen waren gut in der Schule. So hörte man das. Er war ein strammer Systemler. Hatte gute Arbeit als Handwerker. Fleissig. Kann nichts dagegen sagen. Er war auch bei den Elternabenden von die Kinder mit dabei. Auch hatte er jedes Jahr das Frühlingsfest für die Kinder hier von der Nachbarschaftshilfe mit gestaltet. Fussball hat er gespielt mit seinen Buben. Im Verein soll er beliebt gewesen sein hört man.

Sie haben die Familie heute morgen abgeholt.
So um fünf, wenn ich mich recht erinnere.
Es war auf alle Fälle draussen noch dunkel.

Familie Neger wohnte über uns.
Der Nachname wurde ihnen zum Verhängnis.


Wenn diese
diversen Akteure genauso mit einer Gewaltorgie gegen diejenigen Familien vorgehen, deren Nachnamen mit dem von ihnen titulierten "N-Wort" beginnt...

... dann Gnade ihnen - diesen betroffenen Menschen!


geneanet
- Montage -


In einer anderen Form hatten wir solche Exzesse gegen Mitmenschen schon einmal. Damals!

familienwappen_heroldik_neger
-
Screenshot -


In der ∞ 
Heraldik finden wir den Familiennamen, wie auch in den Niederschriften der Geneanet. Auch ∞ ein Fluss mit seiner Ortschaft tragen den von ihnen angeprangerten Namen. Sind nun die BewohnerInnen dieses Kreises auch auf ihren diversen Listen?

olpe_kreis_neger_wikipedia
-
Sicherheitsscreenshot -

Wie wir ∞ berichteten, wie die heutigen Akteure Kinderbücher, Mode, Sprache, Schriftsteller, Künstler, Firmen u.a. für ihr Gedankengut und der von ihnen erkorenen politischen Korrektheit instrumentalisieren, dann scheint es diesen feinen, sauberen Akteuren gar nicht bewusst, was sie mit unschuldigen Mitmenschen anstellen - und ich sah die Videos und in diesen Aufzeichnungen ihre Gewaltausbrüche!

Mich wundert, dass hier kein Politiker dem Ganzen Einhalt gebietet, eher still schweigt und geschehen lässt, was genau in dem Szenario enden könnte, wie es Deutschland und leider der Rest der Welt damals erlebte.
Erleben musste.

Anscheinend hat es den heutigen Schweigenden und den heutigen
Akteuren gefallen, was geschah!? Damals.

Wie viele Tote werden es dieses Mal werden?
Wie viele Tote wollen
sie in der nahen Zukunft?

Solche Themen, Gedanken, Tatsachen werden in keiner Talkshow, in keiner Kolumne, in keiner Onlinezeitung aufgegriffen für eine Diskussion, für ein Nachdenken.

Das darf nicht mehr sein, richtig?

Das ist vergleichbar, wie damals.
Da gab es auch nur noch Medien in wenigen Händen und mit einer Meinungsmarschrichtung!

Die Geschichte wiederholt sich!

Wir werden noch Dinge erleben,
die wir uns im Heute nicht vorstellen können!


strick


Gedanken, Entdeckungen über Rassimus 2020

Beitrag ∞
Bezahlte Rassismushatz?
Beitrag ∞
Einmal Quer in ihrer Welt
Beitrag ∞
Gestatten? Neger.
Beitrag ∞
Gestatten? Mohr.

Gesamtes ∞
Inhaltsverzeichnis


Einmal Quer in ihrer WeltAch, was soll ich dazu noch irgendetwas schreiben?
Denn jedes Wort würde "umgedreht" werden ins Gegenteil -
für
ihre Wahrheit.
Irgendwann stünden sie dann vor der Tür und holen mich ab.

Es gab damals auch Vorzeichen und ich wiederhole es immer und immer wieder:

Die Geschichte wiederholt sich. Nur in einer anderen Zeit, mit anderen Akteuren, mit anderen Motiven, mit gleichen Methoden -
doch es endet immer wieder gleich!

Einmal Quer durch deren Gedankengut und Methoden.
In diesem Beitrag.


Die Situation ist vergleichbar mit der damaligen Bücherverbrennung, den Sternen an unseren Ladentüren, dem Klirren der Fensterscheiben, dem Rufmord, den Kündigungen von Arbeitnehmern, dem Denunziantentum, dem Psychodruck, dem Ausschluss aus der Gesellschaft und noch vieles mehr.

Wir werden noch Dinge erleben,
die wir uns im Heute nicht vorstellen können!


Auf dem Weg zur Trottelsprache

Von Jan Fleischhauer
[...]
Erst "Pippi Langstrumpf", jetzt die "Kleine Hexe": Nach den Schulbüchern werden die Kinderbücher politisch korrekt umgeschrieben.

Die Frage ist:
Wer soll hier eigentlich vor wem geschützt werden?
[...]

Quelle: Spiegel

Erst verbieten sie die Worte Eskimo, weil es angeblich Rohfleischesser heissen würde in der Übersetzung, dann müssen sie sich eingestehen, dass die neue Bezeichnung falsch ist, weil Eskimo übersetzt Schneeschuhflechter heisst.

Danach sind sie auf die Indianer los.

[...]
Aber das alles ändert nichts daran, dass vom Gebrauch nur abgeraten werden kann. Eskimo ist out. Man sagt schließlich auch nicht mehr Indianer, wenn man von den Ureinwohnern Amerikas redet (kleiner Tipp: Es heißt indigene Völker!). [...]

Mittlerweile ist vom Thienemann Verlag das Buch "
Die kleine Hexe"von Worten und von Zeichnungen unter die Kur gekommen.

[...]
In einer Szene, in der sich Kinder als Türke, Chinesenmädchen und "Neger" verkleiden, wie es dort noch unbedacht heißt, sollen nach der Überarbeitung andere Verkleidungen stehen. [...]

Bei Thienmann werden sämtliche Bücher auf Herz und Nieren geprüft, ob deren Inhalt auch politisch korrekt ist.

Araber, Zigeuner sind in den Augen der Politik out, weil das rassistische, bzw. islamfeindliche Äusserungen wären.

[...]
Die Bezeichnung "Hexe" fällt unter Frauenfeindlichkeit und Pippis Negerkönig ist sowieso eine Gefahr. [...]

Oder auch Lindgrens Buch "
Mehr von uns Kindern aus Bullerbü" wurde zensiert. Weil die Figur eines Hundes, der Ole gehört, findet, dass Tier namens Swipp klüger wäre als ein Mädchen.

Diese Darstellung wäre Frauenfeindlich und diskriminierend.

Weiter im Buch:

[...]
„Das sind fünf schwarze Neger in einer dunklen Kammer“, lachte Lasse. [...]

Nun sind die Menschen von heute nicht mehr in der Lage das Wort Neger auszusprechen, sondern beschränken sich auf die Abkürzung "N-Wort" -

In diversen Kreisen ist dieses Kürzel "N" ausgesprochen "Nutte".

Am Wort
Neger stört sich die neue Generation, an dem Wort Nutte nicht?
Scheint wohl keine Bezeichnung für einen Menschen zu sein, der hierdurch diskriminiert werden könnte.

[...]
Oft reicht schon der Verdacht, jemand könnte sich in seinen Gefühlen verletzt fühlen, um zu einer Sprachbereinigung zu schreiten. Es ist die vorauseilende Entschuldigungsbereitschaft, die das politische Lektorat vom Ernsthaften ins Lächerliche führt. [...]

Sinti und Roma empfinden es als Beleidigung, wenn von Zigeunern gesprochen wird, daher darf es auch kein Zigeunerschnitzel mehr geben.

Und wehe, wenn du eine Reise tust!

[...]
Man kommt schnell in Untiefen, wenn man sich auch sprachpolitisch als Kosmopolit erweisen will.

Niemand fliegt heute mehr nach Bombay.

Alle Welt reist stattdessen nach Mumbai, so steht es in den Reiseführern, so listet die Lufthansa die indische Metropole in ihren Flugplänen auf.

Leider ist Mumbai keine Erfindung indischer Freiheitskämpfer, die nachträglich das koloniale Erbe abschütteln wollen, sondern ein Begriff der Hindu-Nationalisten, die mit dieser Umbenennung ihren Machtanspruch gegen die Muslime demonstrieren.
[...]

Das Bügeleisen der politischen Korrektheit hat inzwischen auch Janoshs Schnuddelbuddel Geschichten Buch erfasst, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von Michael Ende, das Latte-Igel-Buch von S. Lybeck, usw. usw.

Sie schreien nach Diversität in Kinderbüchern!

Nun haben sie vor Kurzem Otto-Der Film, im Jahre 1985 gedreht, einen der erfolgreichsten Filme in Deutschland als rassistisch und verstörend deklariert.

Weil das noch nicht genug ist, und in Zukunft wird wesentlich mehr durch die Zensurmaschinerie durch marschieren, keine Sorge, wurde wiederum ein Bestseller als rassistisch bewertet.

Günter's Türke

Günter Wallraff tarnte sich als Türke und schuftete in der ehemaligen Bundesrepublik als
Gastarbeiter. Dabei verkleidete er sich zum Türken, mit Schnurres, schwarzen Haaren und sprach gebrochenes Deutsch.

Ihnen gefällt nicht, dass Günter die Türken angeblich nachgeahmt hätte. Exakt das prangern sie an. Gebrochenes Deutsch ist rassistisch, wenn es von einem der deutschen Sprache mächtigen Menschen angewandt wird.

Was die Zensoren vergessen haben, ist, dass von Wallraffs Buch "
Ganz unten" es Vorabdrucke in Spiegel und